ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก่อนเวลา

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก่อนเวลา-, *ก่อนเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อนเวลา[ADV] ahead of schedule, See also: ahead of time, Ant. หลัง, Example: เธอจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่จะไปถึงก่อนเวลาเสมอ, Thai definition: ก่อนเวลาที่คาดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เช้า ๑ก่อนเวลาที่กำหนดในระหว่างรุ่งสว่างกับสาย เช่น มาแต่เช้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll tell you what, I'll let you go first this time.ฉันจะบอกคุณว่า ฉันจะให้คุณไป ก่อนเวลานี้ I Spit on Your Grave (1978)
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด The Blues Brothers (1980)
And not before time!และไม่มาก่อนเวลาIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
We'll have a mountain for him to measure before tea time.เราจะมีภูเขาให้เขาวัดก่อนเวลาน้ำชา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Just the right people you are to walk around without causing a forced retirement.ถ้ามีคนเห็นนายเดินไม่ใส่กุญแจมือน่ะ ฉันโดนเกษียณก่อนเวลาแน่ The Jackal (1997)
I'm not an early bird.ฉันไม่ชอบมาก่อนเวลา Blues Harp (1998)
And so this is the time for those of us left behind to share our burden.เชลลี่ ฟิชเชอร์ จากไปก่อนเวลาอันควร เราได้เศร้าโครง และเสียใจกับการจากไปของเธอ Valentine (2001)
You're early. That's a first.คุณมาก่อนเวลาเป็นคัร้งแรก The Time Machine (2002)
And throw in the flame before this hour on Thursday niteแล้วใส่ลงในเปลวไฟก่อนเวลานี้ในคืนวันพฤหัส Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
You're early Claudius.เธอมาก่อนเวลา คลอเดียส Æon Flux (2005)
We need to take Fowler out before the meet.เราต้องเอาตัวฟาวเลอร์มาก่อนเวลานัด Four Brothers (2005)
If we can find your mother before that time, the cops can pick him up then.ถ้าเราหาแม่นายเจอก่อนเวลานั้น จากนั้นค่อยแจ้งให้ตำรวจมาจับเขา Mr. Monk and the Other Detective (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time   FR: tôt ; à l'avance ; prématurément

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahead of time[IDM] ก่อนเวลา
beforehand[ADV] ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after
by[ADV] ก่อนเวลาที่กำหนด, Syn. before, Ant. after
early[ADV] ก่อนเวลาที่กำหนดไว้, See also: แต่หัวค่ำ
erenow[ADV] ก่อนเวลานี้ (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านี้, Syn. previously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erenow(แอร์นาว') adv. ก่อนเวลานี้

English-Thai: Nontri Dictionary
premature(adj) ยังไม่ครบกำหนด,ก่อนกำหนด,ชิงสุกก่อนห่าม,ก่อนเวลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top