ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก่อนเที่ยง

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก่อนเที่ยง-, *ก่อนเที่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อนเที่ยง[N] ante meridian, See also: a.m., forenoon, Example: เลขานุการติดต่อนัดหมายให้พนักงานแสดงสินค้ามาสาธิตการทำงานของสินค้าในเวลาก่อนเที่ยง, Thai definition: ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring her to the Royal Police Office at noon two days later Thank youรู้และ มะรืนนี้ก่อนเที่ยงพานางมาแล้วกัน The Great Jang-Geum (2003)
I bet he would propose before noon.ข้าพนันว่าเขาจะขอเธอแต่งงานก่อนเที่ยงคืน Mulan 2: The Final War (2004)
If we get to the Honshu Pass by midday tomorrow...หากเราเดินทางถึง ฮอนชู ได้ก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Faster, Passepartout!"3 นาทีก่อนเที่ยงวัน" เร็วอีก พาสปาร์ตู Around the World in 80 Days (2004)
- What time are you getting back? - Before midnightแม่จะกลับบ้านกี่โมงคะ ก่อนเที่ยงคืน Saving Face (2004)
My daddy's in a hurry. Wants me home with the car by midnight.พ่อฉันต่างหากค่ะที่รีบ ท่านอยากให้ฉันขับรถกลับบ้านก่อนเที่ยงคืน Brokeback Mountain (2005)
Before noon?ก่อนเที่ยงHappily N'Ever After (2006)
It was just before noon...มันแค่เกิดขึ้นก่อนเที่ยง Listen to the Rain on the Roof (2006)
Friends don't let friends wear glitter before noon.เพื่อนไม่ปล่อยให้เพื่อนใส่อะไรวูบวาบก่อนเที่ยงหรอก Grin and Bear It (2007)
Today's your birthday did I mention?ของขวัญ ผมเตรียมให้ก่อนเที่ยงคืน วันนี้วันเกิดของคุณ ฉันเคยบอกเธอหรือ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
If we could talk before noon, Hudson, that would be good for me.ถ้าเราคุยกันได้ก่อนเที่ยงนี้นะ ฮัดสัน มันจะดีกับฉันมากเลย Numb (2007)
The last before midnight on the final day of the final harvest.""... คนสุดท้ายก่อนเที่ยงคืน ในวันสุดท้ายของฤดูเก็บเกี่ยว" It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon   FR: avant-midi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ante meridiem[ADV] ก่อนเที่ยง (เขียนย่อว่า A.M.,a.m., AM หรือ am), Syn. A.M., AM, a.m.: am

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ante meridiem(แอนทีมะริด' เดียม) (Latin) ก่อนเที่ยง, เขียนย่อว่า A.M., หรือ a.m.
antemeridian(แอนทีมะริด' เดียน) adj. ก่อนเที่ยง (occurring before noon)
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง

French-Thai: Longdo Dictionary
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top