Search result for

กิ่งไม้

(42 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิ่งไม้-, *กิ่งไม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิ่งไม้[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. ก้านไม้, แขนง, กิ่งก้าน, Example: ลูกเสือทุกคนช่วยกันแบกกิ่งไม้แห้งมากองไว้ เพื่อก่อไฟทำอาหาร, Count unit: กิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุ่นกิ่งไม้ที่แตกออกมาใหม่ อ้วน งาม เรียกว่า รุ่นไม้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แขนงกิ่งไม้เล็กๆ ที่แตกใหม่จากลำของไม้พวกไม้ไผ่ ส่วนแยกที่แยกจากส่วนใหญ่
คำที่มักเขียนผิด คือ ขแหนง ขะแหนง [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
You're looking for footprints or broken branches.เจ้าต้องมองหารอยเท้า หรือ กิ่งไม้ที่หัก The Labyrinth of Gedref (2008)
You remember it tonight, when you're perching.นายอาจจะนึกขึ้นได้คืนนี้ก็ได้ ตอนนายเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงน่ะ Bolt (2008)
- There's a branch down.- มีกิ่งไม้ตกลงมา Doubt (2008)
- She didn't see it.- เธอมองไม่เห็นกิ่งไม้ค่ะ Doubt (2008)
A branch has fallen.มีกิ่งไม้หักลงมา Doubt (2008)
A branch has-มีกิ่งไม้... . Doubt (2008)
I hit a tree branch when I parachuted in.ฉันโดนกิ่งไม้แทง ตอนที่โดดร่มชูชีพลงมา The Beginning of the End (2008)
That was a branch against the window.เสียงกิ่งไม้กระทบหน้าต่างน่ะ Hachi: A Dog's Tale (2009)
It was still dark and the silhouettes of the tree branches...ตอนนั้นยังมืดอยู่ แล้วเงาของกิ่งไม้... Chapter Three 'Building 26' (2009)
Sometimes, a monkey can fall off a branch too.บางครั้ง ลิงมันก็ตกจากกิ่งไม้ได้เหมือนกันเนอะ Episode #1.7 (2009)
Bessette was attacked with your hedge trimmer.เบสเซตโดนทำร้าย ด้วยเลื่อยตัดตกแต่งกิ่งไม้ของคุณ ว่ามาเถอะน่า The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; branchette [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brushwood[N] กิ่งไม้หักหรือตายแห้ง
spray[N] กิ่งไม้เล็กๆ ที่มีดอกหรือผล, Syn. branch, sprig
sprig[N] กิ่งไม้เล็กๆ, See also: ช่อดอกไม้, Syn. branch, twig, stem
spur[N] กิ่งไม้สั้นๆ, Syn. branch, shoot
trimmings[N] กิ่งไม้ที่ถูกเล็ม
twig[N] กิ่งไม้
with[N] กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้, Syn. withy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bough(เบา) n. กิ่งไม้ -Conf. branch
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
dendriten. กิ่งก้านของเซลล์ประสาท,ลายกิ่งไม้ที่ปรากฎอยู่ในหินแร่
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
kinkajou(คิง'คะจู) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชอบขึ้นต้นไม้หางของมันใช้จับกิ่งไม้ได้เหมือนลิง
pruner(พรูน'เนอะ) n. มีดตัดเล็มกิ่งไม้,ผู้ตัดเล็มกิ่งไม้
pruning shearsn. กรรไกรตัดเล็มกิ่งไม้
sauna(เซา'นา,ซอ'นา) n. การอาบ,อบไอน้ำและตีร่างกายเบา ๆ ด้วยกิ่งไม้ birch (มีกำเนิดจากฟินแลนด์)

English-Thai: Nontri Dictionary
bough(n) คาคบไม้,กิ่งไม้
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
limb(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,แขนง,แขนขา,ปีก
rod(n) ไม้เรียว,ท่อน,ไม้วัด,กิ่งไม้,คันเบ็ด,ไม้พลอง,คทา
sprig(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,ช่อ,หน่อ,ทายาท,ลูกหลาน,เด็กหนุ่ม
spur(n) เดือยไก่,เดือยรองเท้า,ประตัก,กิ่งไม้,สิ่งปลูกสร้าง
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา
twig(n) กิ่งไม้,ก้าน,เส้นประสาท,หลอดเลือด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top