Search result for

กำแพง

(70 entries)
(0.0861 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำแพง-, *กำแพง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำแพง    [N] wall, See also: barrier, partition, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น, Example: ทหารพม่าสุมไฟทลายกำแพงที่สร้างไว้ได้สำเร็จ, Thai definition: เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น
กำแพงภาษี    [N] tariff wall, See also: protective tariff, tariff barrier, Example: การจัดตั้งกำแพงภาษีเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจยิ่งตกต่ำลง
กำแพงเพชร    [N] Kamphaeng Phet, Syn. จังหวัดกำแพงเพชร, Example: กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี
กำแพงแก้ว    [N] low wall surrounding a pagoda, See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument, Example: วัดนี้มีกำแพงแก้วที่งดงามมาก, Thai definition: กำแพงเตี้ยๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม
กำแพงเมือง    [N] city wall, See also: wall surrounding a city, Example: กำแพงเมืองโบราณบางแห่งสร้างด้วยศิลาแลง, Count unit: ด้าน
กำแพงเมืองจีน    [N] Chinese Wall, See also: the Great Wall, Example: มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สิ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็เห็นจะเป็นกำแพงเมืองจีน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำแพงน. เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือหิน เป็นต้น.
กำแพงขาวน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ใบคล้ายหมากผู้หมากเมีย ต้นและใบเขียว มีลายดั่งว่านเสือ แต่ลายเบา มีพรายปรอท หัวเหมือนกระชาย ตุ้มรากกลมทอดไปยาว หัวมีกลิ่นหอม ใช้อยู่คงเขี้ยวเขานองา, อีกชนิดหนึ่งเรียก มายาประสาน เป็นว่านประสานบาดแผล.
กำแพงมีหูประตูมีช่อง, กำแพงมีหูประตูมีตาน. การที่จะพูดหรือทำอะไร ให้ระมัดระวัง แม้จะเป็นความลับเพียงไรก็อาจมีคนล่วงรู้ได้.
กำแพงเขย่ง(-ขะเหฺย่ง) น. ชื่อพระพิมพ์ปางลีลา ยกพระบาทข้างหนึ่งคล้ายเขย่ง เพราะขุดพบที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแห่งแรก จึงเรียกว่า พระกำแพงเขย่ง, ถ้ามีขนาดสูงประมาณ ๑ ศอก เรียกว่า พระกำแพงศอก.
กำแพงเจ็ดชั้น ๑น. ชื่อมนตร์.
กำแพงเจ็ดชั้น ๑ดูใน กำแพง.
กำแพงเจ็ดชั้น ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Litosanthes biflora Blume ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นตามป่าดิบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ดอกสีขาว เนื้อไม้เป็นชั้น ๆ ใช้ทำยาได้.
กำแพงเจ็ดชั้น ๒ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Salacia chinensis L. ในวงศ์ Celastraceae ขึ้นตามป่าดิบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ขอบใบจัก ดอกสีเขียวอมเหลือง ใช้ทำยาได้, ตะลุ่มนก หรือ นํ้านอง ก็เรียก.
กำแพงเจ็ดชั้น ๒ดู ขมิ้นเครือ.
กำแพงเศียรน. ไก่พันทาง มีหงอนเป็นจัก ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fire wallกำแพงกั้นไฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
party wallกำแพงร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakwatersกำแพงกันคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Berlin Wall, Berlin, Germany, 1961-1989กำแพงเบอร์ลิน [TU Subject Heading]
City wallsกำแพงเมือง [TU Subject Heading]
Dikes (Engineering)กำแพงกั้นน้ำ [TU Subject Heading]
Great Wall of China (China)กำแพงเมืองจีน [TU Subject Heading]
Retaining wallsกำแพงกันดิน [TU Subject Heading]
Wallsกำแพง [TU Subject Heading]
Dust wall or sand wallกำแพงฝุ่น หรือกำแพงทราย [อุตุนิยมวิทยา]
Fohn wall - Fohn bankกำแพงเมฆเฟิน - ปื้นเมฆเฟิน [อุตุนิยมวิทยา]
retaining wallretaining wall, กำแพงกันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแพง[n.] (kamphaēng) EN: wall ; barrier ; partition   FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]
กำแพงตา[n. exp.] (kamphaēng tā) EN: eye wall = eyewall   
กำแพงภาษี[n. exp.] (kamphaēng phāsī) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier   FR: barrières douanières [fpl]
กำแพงศิลาแลง[n. exp.] (kamphaēng silālaēng) EN: laterite wall   
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng it) EN: brick wall   FR: mur de brique [m]
กำแพงเพชร[n. prop.] (Kamphaēng Phet) EN: Kamphaeng Phet (North)   FR: Kamphaeng Phet (Nord)
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng meūang) EN: city wall ; wall surrounding a city   FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
กำแพงเมืองจีน[n. prop.] (Kamphaēng Meūang Jīn ) EN: Chinese Wall ; the Great Wall   FR: Grande muraille (la)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailey    [N] กำแพงเมืองชั้นนอก, See also: รั้วกั้นชั้นนอก
battlements    [N] กำแพงที่มีแบบเป็นรอยเว้าเป็นระยะๆ, See also: กำแพงซึ่งมีใบเสมา, Syn. parapet
bulwark    [N] กำแพงต้านศัตรู, See also: ป้อมปราการ, Syn. embankment
earthwork    [N] กำแพงดิน, See also: มูลดิน, ริมฝั่งที่ทำขึ้น, Syn. dugout, embankment
enceinte    [N] กำแพงสำหรับป้องกัน, Syn. enclosure
fence    [N] รั้ว, See also: กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง, Syn. wall, barricade, barrier
Great Wall of China    [N] กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร), Syn. Great Wall
jetty    [N] กำแพงที่ทำขึ้นเพื่อต้านคลื่นหรือลม, Syn. breakwater
Kamphaengphet    [N] กำแพงเพชร
mole    [N] กำแพงหินที่สร้างในทะเล, See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน, Syn. breakwater, groin, groyne, bulwark, seawall, jetty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
closure(โคลส'เชอะ) n. การปิด,การยุติ,สิ่งที่ปิด,กำแพงล้อมรอบ,ฝาปิด,สิ่งปกคลุม. vt.,vi. ทำให้ยุติ,ยุติ
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
copestone(โคพ'สโทน) n. หินครอบบนกำแพง,หินครอบ,ส่วนครอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
関税障壁[かんぜいしょうへき, kanzeishouheki] (n) กำแพงภาษี
外廓[がいかく, gaikaku] กำแพงด้านนอก ผนังด้านนอก

French-Thai: Longdo Dictionary
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง

Are you satisfied with the result?

Go to Top