ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กำมพฤกษ์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำมพฤกษ์-, *กำมพฤกษ์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กำมพฤกษ์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กำมพฤกษ์*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำมพฤกษ์[N] tree of the genus cassis with pink flowers, Syn. กัลปพฤกษ์, ต้นกำมพฤกษ์, Example: เหล่าทวยเทพพากันเหาะไปยังต้นกำมพฤกษ์, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ที่ทำขึ้นเนื่องในการทิ้งทานในงานเมรุหลวงและมีลูกมะนาวบรรจุเหรียญเงินห้อยอยู่ตามกิ่งต่างๆ ของต้นไม้นั้น, Notes: (โบราณ/สันสฤกต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำมพฤกษ์(-มะพฺรึก) น. กัลปพฤกษ์ เช่น พวกประจำกำมพฤกษ์บังคมไหว้ (รามเกียรติ์ ร. ๒).
กัลปพฤกษ์ ๑ใช้ว่า กำมพฤกษ์ ก็มี เช่น พวกประจำกำมพฤกษ์บังคมไหว้ (รามเกียรติ์ ร. ๒).

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top