ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การอุปถัมภ์

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การอุปถัมภ์-, *การอุปถัมภ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอุปถัมภ์[N] patronage, See also: help, support, aid, assistance, sustentation, Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์, Example: เธอให้การอุปถัมภ์เด็กทารกที่บ้านเด็กกำพร้าอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาธารการอุปถัมภ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patronageการอุปถัมภ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronageการอุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art patronageการอุปถัมภ์ศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก Episode #1.5 (1995)
I intend to keep it warm and flowing.แต่จนกว่าการอุปถัมภ์จากเขาจะแน่นอน /n ข้าจะปล่อยให้มันค่อยเป็นค่อยไป Sacramentum Gladiatorum (2010)
You granted patronage to that grinning shit Batiatus a breath before his house fell to massacre.คุณได้รับการอุปถัมภ์ ที่อึ Batiatus ยิ้ม ลมหายใจก่อนที่บ้านของเขา ลดลงไปสังหารหมู่ Fugitivus (2012)
The Millers and the Gilberts both participated in our foster program.พวกมิลเลอร์และกิลเบิร์ต เกี่ยวข้องกัน ในโครงการอุปถัมภ์ของเรา I Love You, Tommy Brown (2012)
Who's most likely had a connection to the foster system.คนที่มีเส้นสายในระบบการอุปถัมภ์เด็ก I Love You, Tommy Brown (2012)
Under my patronage you've become a knight, you've served as Commander of the City Watch.ด้วยการอุปถัมภ์ของข้า เจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน ได้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการ ของกองกำลังรักษาเมือง Valar Dohaeris (2013)
There is a balance to be maintained between dominance and patronage.มีความสมดุลให้ได้รับการรักษาคือ ระหว่างการปกครองและการอุปถัมภ์ Last Knights (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronage[N] การอุปถัมภ์, See also: ราชินูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์, อุปการคุณ, Syn. backing, contribution, donation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent
nursling(เนิร์ซ'ลิง) n. ทารกเด็กเล็กหรือลูกสัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงดู,ลูกเลี้ยง,บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับการอุปถัมภ์., Syn. nurseling
wardship(วอร์ด'ชิพ) n. ความปกครอง,การพิทักษ์,การดูแล,การอุปถัมภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top