ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การร่วมเพศ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การร่วมเพศ-, *การร่วมเพศ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coitusการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sodomyการร่วมเพศทางทวารหนัก, การสมสู่วัจมรรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pederastyการร่วมเพศระหว่างชายด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homosexual conductการร่วมเพศเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coitus, Analการร่วมเพศทางทวารหนัก [การแพทย์]
Incestการร่วมเพศในระหว่างญาติ, ความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่น้องเดียวกัน, เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต [การแพทย์]
Intercourseการร่วมเพศ [การแพทย์]
Intercourse, Normalการร่วมเพศวิธีปกติ [การแพทย์]
Intercourse, Penovaginalการร่วมเพศตามปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No more! No more fucking tapes!เทปไม่มีการร่วมเพศมากขึ้น! The Russia House (1990)
Come and fucking get us now, you bastards!และการร่วมเพศมารับเราตอนนี้ คุณ bastards! In the Name of the Father (1993)
No fucking way I'm going back to Belfast.วิธีการร่วมเพศไม่ฉันจะ กลับไปที่เบลฟาส In the Name of the Father (1993)
I'm getting fucking bored with this. Who is Marian?ฉันได้รับการร่วมเพศเบื่อนี้ เป็น Marian ใคร In the Name of the Father (1993)
Fabienne, where's my father's fucking watch?Fabienne ที่มีการร่วมเพศพ่อของฉันดู? Pulp Fiction (1994)
If you don't open that case, I'm gonna unload in your fucking face.หากคุณไม่ได้เปิดกรณีที่ฉันจะยกเลิกการโหลดในการเผชิญกับการร่วมเพศของคุณ Pulp Fiction (1994)
I can do or say whatever the fuck I want!ฉันสามารถทำหรือพูดอะไรก็ตามที่ฉันต้องการร่วมเพศBlack Snake Moan (2006)
You gotta talk yourself into fucking me?คุณต้องคุยตัวของคุณเองเข้าไปในการร่วมเพศฉัน? Black Snake Moan (2006)
- I don't fucking cook.\ฉันไม่การร่วมเพศคนปรุงอาหาร Black Snake Moan (2006)
I think I'm handling myself with a little bit of fucking restraint, how you got me chained up here like I'm some kind of dog!ฉันคิดว่าฉันคือการลำเลียงด้วยตัวเอง\กับเล็กน้อยของการร่วมเพศการยับยั้ง อย่างไรคุณได้ฉันล่ามขึ้นที่นี่\ชอบฉันอยู่ชนิดจำนวนหนึ่งของสุนัข! Black Snake Moan (2006)
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต No Such Thing as Vampires (2007)
We're talking major barnyard boo-hog.เรากำลังพูดถึง เรื่องสำคัญในการร่วมเพศ Cancer Man (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buggery[N] การร่วมเพศทางทวารหนัก
intercourse[N] การมีเพศสัมพันธ์, See also: การร่วมเพศ, การร่วมรัก, การร่วมประเวณี, Syn. coitus, copulation, sexual intercourse
biggie[SL] การร่วมเพศ (มักใช้กับ the), See also: การร่วมประเวณี
blow-job[SL] การร่วมเพศทางปาก (สำหรับผู้ชาย)
bunk-up[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเซ็กส์, การมีเพศสัมพันธ์
fuck[SL] การมีเพศสัมพันธ์, See also: การร่วมเพศ
how’s your father[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์, Syn. sSextual intercourse
posh wank[SL] การร่วมเพศกันโดยใช้มือ, Syn. hand-job
rogering[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเพศสัมพันธ์
shafting[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเพศสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agamic(อะแดม' มิค) adj. ไร้เพศ, เกิดขึ้นโดยไม่มีการร่วมเพศ., Syn. agamous
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า,ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า,การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality
buggeryn. การร่วมเพศทางทวารหนัก,การ่วมเพศกับสัตว์
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน
sex(เซคซฺ) n. เพศ,สัญชาตญาณทางเพศ,ความสนใจทางเพศ,ความรู้สึกทางเพศ,กาม,เรื่องประเวณี,การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี vt. ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) ,เพิ่มความรู้สึกทางเพศ,แบ่งเพศ., See also: sexless adj.
sex actn. การร่วมประเวณี,การร่วมเพศ
sexual intercoursen. การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี,การสังวาส., Syn. sexual commerce

English-Thai: Nontri Dictionary
sex(n) เพศ,ความรู้สึกทางเพศ,เรื่องประเวณี,กาม,การร่วมเพศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top