ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การรัฐประหาร

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรัฐประหาร-, *การรัฐประหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรัฐประหาร[N] coup d'etat, Syn. การปฏิวัติ, Example: การรัฐประหารทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายมาก, Thai definition: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As today's chairman of Goodyear knows for corporations to dominate government a coup is no longer necessary.แต่ประธานของบรรษัทกู๊ดเยียร์ในปัจจุบันรู้ดีว่า การจะเข้าไปครอบงำรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องใช้การรัฐประหารอีกต่อไป The Corporation (2003)
No, we can hardly be expected to do something about a coup we know nothing aboutเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรัฐประหารที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย Quantum of Solace (2008)
Michael Jackson's funeral is on 24 hours a day, and nobody finds out about the coup in Honduras.- ไมเคิล แจ็คสัน งานศพของเขาถูกรายงาน ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีใครสนใจ ไปค้นหาความจริง การรัฐประหารในฮอนดูรัส The Couple in the Cave (2010)
I cannot believe that there was a coup on my babymoon.พี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า จะเกิดการรัฐประหารนี้ขึ้นในวันเบบี้มูน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I mean, I knew things had cooled over the years between Hortencia and myself, but a coup d'état?ฉันรู้ว่าสิ่งต่างๆมันลดน้อยลง มาหลายปีระหว่างฉันกับฮอเต็นเซีย แต่การรัฐประหารนี่ล่ะ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Presently in the business of toppling governments.ตอนนี้ทำธุรกิจด้านการรัฐประหาร Ant-Man (2015)
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.ไอเดียที่ว่าแกนนำในการรัฐประหารครั้งนี้ เป็นส่วนผสมที่ประหลาดมากจากสองพรรคใหญ่ แถมด้วยความหมกมุ่น ในคำสอนของพระเจ้าแบบเต็มเปี่ยม  ()

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coup d'etat[N] การรัฐประหาร, See also: การชิงอำนาจ, การปฏิวัติ, Syn. putsch, takeover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top