ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การยอ

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยอ-, *การยอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยอ[N] praise, See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration, Syn. การยกยอ, การสรรเสริญเยินยอ, Example: การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน, Thai definition: การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ
การยอมจำนน[N] succumbing, See also: surrender, submission, yield, knuckle under, giving up, defeat, Syn. การยอมแพ้, การจำนน, การยกธงขาว, Example: ท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีครั้งนี้เป็นการยอมจำนนให้กับโซเวียตมากเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stifling a prosecutionการยอมความในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitulationการยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender, unconditionalการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconditional surrenderการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual concessionการยอมผ่อนผันให้แก่กัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cessionการยอมยกให้, การยอมโอนให้ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognitionการยอมรับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
admissionsการยอมรับ (ข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in issueการยอมรับข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Receptionการยอมรับ [TU Subject Heading]
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]
Self-acceptanceการยอมรับตนเอง [TU Subject Heading]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptabilityการยอมรับ, การยอมรับบริการจากประชาชน [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Approvalsการยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But perhaps he made himself believe he heard those words and recognised the boy's face.แต่บางทีเขาอาจจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้น และได้รับการยอมรับใบหน้าของเด็ก 12 Angry Men (1957)
D'Arnot. Deserves recognition.ดึอาโนท สมควรได้รับการยอมรับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I could've handled it myself! I admit I got beat up that one time, but I won't always be on the receiving end!ฉันสามารถจัดการมันด้วยตัวเองได้ ฉันรู้ว่าฉันได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง Akira (1988)
He recognized it in you the minute he saw you, Gareth.เขาได้รับการยอมรับในคุณ นาทีที่เขาเห็นคุณ, Gareth In the Name of the Father (1993)
The worst is just around the bendที่แย่ที่สุดคือ... มันเกี่ยวกับการยอมรับ The Nightmare Before Christmas (1993)
Mourning isn't giving up.การโศกเศร้าไม่ใช่การยอมแพ้ Wild Reeds (1994)
- I've given him my consent.-พ่อจะให้การยอมรับเขาก็ได้ Episode #1.6 (1995)
No, they're waiting for that. They'd be recognized.ไม่มีพวกเขากำลังรอที่ พวกเขาต้องการได้รับการยอมรับ The Birdcage (1996)
Rest assured, there will be no surrender as long as I am in Chamdo.ไว้ใจเถอะ จะไม่มีการยอมแพ้ ตรายใดที่ผมยังอยู่ในชัมโด Seven Years in Tibet (1997)
- But there will be no surrender--- แต่จะไม่มีการยอม... Seven Years in Tibet (1997)
This surrender is our death sentence.การยอมแพ้ครั้งนี้ ก็คือการตัดสินประหารชีวิต Seven Years in Tibet (1997)
But the way you owned up to everything it just showed me how much you've grown, you know?แต่การยอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันทำให้เห็นว่าเธอโตขึ้น รู้มั้ย The One with the Jellyfish (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยอมจำนน[n.] (kān yømjamnon) EN: succumbing ; resignation   
การยอมยกให้[n. exp.] (kān yøm yok hai) EN: cession   
การยอมรับ[n.] (kān yømrap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission   FR: acceptation [f] ; admission [f]
การยอมรับสภาพ[n. exp.] (kān yømrap saphāp) EN: resignation   
การยอมรับเป็นสมาชิก[n. exp.] (kān yømrap pen samāchik) EN: admission   FR: admission [f]
การยอมรับโดยปริยาย[n. exp.] (kān yømrap dōi pariyāi) EN: tacit approval   
การยอมโอนให้[n. exp.] (kān yøm ōn hai) EN: cession   

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptance[N] การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), See also: การยอมรับ
acceptance[N] การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance[N] การอดทน, See also: การยอมทน, การทนทาน
accord[N] การตกลงร่วมกัน, See also: การยอมรับร่วมกัน, Syn. harmony
accordance[N] การยอมรับร่วมกัน, See also: การเห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreement, conformity, harmony
acknowledgement[N] การยอมรับ, Syn. acknowledgment
acknowledgment[N] การยอมรับ, Syn. acknowledgement
acquiescence[N] การยอมตาม, See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง, Syn. submission, resignation
admission[N] การประกาศยอมรับ, See also: การยอมรับ
allowance[N] การอดทน, See also: การยอมทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
認識[にんしき, ninshiki] (n) การยอมรับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, See also: S. Konzession,
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis
Empfang|der, pl. Empfänge| การต้อนรับ, การได้รับ, การยอมรับ, See also: S. Aufnahme

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top