ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การพูดถึง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพูดถึง-, *การพูดถึง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were no facts to confront. Nothing to offer any hope.ทำให้ครอบครัวแตกสลาย ไม่มีใครต้องการพูดถึงอีก Deep Throat (1993)
-What've we been talkin' about?-What've เราได้รับการพูดถึงเกี่ยวกับ? Pulp Fiction (1994)
"and guess how he come to be killed. But Jim didn't want to.และทายว่าเขาถูกฆ่าตายอย่างไร แต่จิมไม่ต้องการพูดถึง Crusade (2004)
I don't want to talk about it!ผมไม่ต้องการพูดถึงJust Like Heaven (2005)
We're also showing a 12-percent increase over last month's positive mention in all four quadrants.แล้วมีตัวเลขแสดงว่า ยังเพิ่มขึ้นอีก 12%... ...ตลอดเดือนที่ผ่านมา มีการพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งสี่เขต V for Vendetta (2005)
Now, we've already spent a lot of time talking about Song of Myself from a stylistic perspective, but what about content?เอาล่ะ เราได้ใช้เวลามามากแล้ว กับการพูดถึง ซอง ออฟ มายเซฟ ในแง่ของหลักการแต่งมามากแล้ว มาพูดถึงเนื้อความของบทกวีมั่งดีกว่า Loving Annabelle (2006)
What if your mission's aborted or your success doesn't measure to this final statement?แล้วถ้าภารกิจคุณล้มเหลว... ...หรือว่าถ้าความสำเร็จคุณ ไม่ได้รับการพูดถึงล่ะ The Astronaut Farmer (2006)
I said I didn't want to talk about it!หนูบอกว่า หนูไม่ต้องการพูดถึงมัน! Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Hey, hey check it out, how about this... you want to talk about talent scout, people find talentเฮ้ เช็คดูว่า เป็นยังไง คุณต้องการพูดถึงพวกแมวมอง คนซึ่ง ตามหาคนเก่ง Surf's Up (2007)
Child-rearing around the world boasts a wide variety of customs and mores.การเลี้ยงดูเด็กรอบโลก มีการพูดถึงว่ามีหลายรูปแบบตาม ขนบธรรมเนียมและอะไรหลายอย่าง The Nanny Diaries (2007)
So if you only want to talk aboutแต่ถ้าคุณต้องการพูดถึงนั้น Complications (2008)
Well, I guess if you heard what happened, then you know I probably don't want to talk about it.ถ้างั้น ฉันเดาว่า ถ้าคุณได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นคุณก็น่าจะรู้ว่าฉันไม่ต้องการพูดถึงมันอีก Wrecking Crew (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพูดถึง[n.] (kān phūttheung) EN: mention   

English-Thai: Nontri Dictionary
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top