ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การฝากเงิน

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การฝากเงิน-, *การฝากเงิน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And since the deposits were less than $10,000, there was no report made to the I.R.S. Which means that our victims were most likely involved in something illegal.แล้วการฝากเงินเข้ายังน้อยกว่า หนึ่งหมื่นเหรียญ - ก็เลยไม่มีการรายงานไปที่กรมสรรพากร - แสดงว่าเหยื่อของเรา A Deadly Affair (2010)
Last four months, he's paid nearly $10,000 into a 529 savings plan for the little girl, Amy Myles.4 เดือนหลังนี้ เขาจ่าย เงินเกือบ 1 หมื่นเหรียญเข้าไปใน แผนการฝากเงิน 529 ให้กับเด็กผู้หญิงชื่อ เอมี่ ไมล์ส Mission Creep (2011)
On a side note, Saunders guided me to a very kind broker who happily deposited our money in Baylor Zimm.ขอนอกเรื่องหน่อย ซอนเดอร์ส นำผมไปพบโบรกเกอร์ที่แสนใจดีคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีความสุขกับการฝากเงินของเรา ไว้กับเบเลอร์ซิมม์ Risk (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝากเงิน[n. exp.] (kān fāk ngoen) EN: deposit   FR: dépôt d'argent [m]
การฝากเงินโดยมีกำหนดระยะเวลา[n. exp.] (kān fāk ngoen dōi mī kamnot rayawēlā) EN: term deposit   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top