ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การผสมพันธุ์สัตว์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การผสมพันธุ์สัตว์-, *การผสมพันธุ์สัตว์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผสมพันธุ์สัตว์[N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์,การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are we doing, some sort of inbreeding program?นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย คล้ายๆรายการผสมพันธุ์สัตว์เหรอ? Madagascar (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeding[N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top