Search result for

การจอง

(29 entries)
(0.0512 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจอง-, *การจอง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital subscriptionการจองซื้อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No map, no reservations, just total freedoom, and Nate is super excited, too.ไม่มีแผนที่ ไม่มีการจอง เต็มไปด้วยอิสระเสรี และเนทก็ดูตื่นเต้นมากกด้วย The Grandfather (2009)
Well, look around. You just did.การจองเวรจองกรรมนี่ The Goodbye Gossip Girl (2009)
I have a confession to make. i booked you two appointments tomorrow.ฉันขอสารภาพว่า ฉันจัดการจอง นัดลูกค้าสองคนให้คุณวันพรุ่งนี้ The Pickle Jar (2009)
The sandpiper hotel wants to book my bandโรงแรมแซนไพเพอร์ต้องการจองวงของผม Dex Takes a Holiday (2009)
- i got to take this skank down to booking.ชั้นต้องใช้นี่ในการจอง Dirty Harry (2009)
Did Charlie express any reservations about getting married?ชาร์ลีได้ทำการจองอะไรไว้บ้างรึเปล่า เกี่ยวกับงานแต่งงาน Dude, Where's My Groom? (2009)
She's a couple of bookings away from a magazine cover, actually.จริง ๆ แล้วเธอได้รับการจองตัว ให้ขึ้นปกหนังสือ 2 ฉบับ Bone Voyage (2009)
Blowing up the club exploded our online reservations.เปิดตัว คลับ เปิดการจองออนไลน์ How to Succeed in Bassness (2009)
Exactly. Which is why save-the-dates are so key, but you don't care.การจองวันไว้ถึงได้สำคัญไง แต่คุณกลับไม่สน Bride Wars (2009)
I'm not saying that from the ashes of captivity, never has a greater phoenix metaphor been personified in human history.ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ จากเถ้าถ่านของการจองจำ... ไม่เคยมีการฟื้นคืนชีพของนกฟีนิกส์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ฟื้นขึ้นมาเป็นแบบอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Iron Man 2 (2010)
My sources tell me reservations are already down 20%.แหล่งข่าวของฉันบอกมาว่าการจองห้องลดลงไปถึง 20% แล้วนี่ The Sixteen Year Old Virgin (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation   FR: réservation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booking[N] การจองล่วงหน้า
preemption[N] การจอง, See also: การยึดไว้ก่อน
reservation[N] การจอง, See also: การสงวน, Syn. booking, registration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน,การจอง,การรักษาไว้,การสำรอง,ที่สงวน
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense

English-Thai: Nontri Dictionary
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
last-minute flight (n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ
See also: R. last-minute
last-minute trip (n) การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก
See also: R. last-minute

German-Thai: Longdo Dictionary
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel) , See also: R. last-minute

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top