Search result for

การกลืน

(33 entries)
(0.0835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกลืน-, *การกลืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลืน[N] swallowing, See also: gulping down, devouring, gobbling up, Example: ช่างเป็นการกลืนที่แสนลำบากเมื่อเขาต้องกินข้าวด้วยตัวเองแทนการให้อาหารทางสาย
การกลืน[N] harmonization, See also: reconciliation, Syn. การกลมกลืน, Example: การกลืนวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับวัฒนธรรมไทย เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากสำหรับคนไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deglutitionการกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
magmatic stopingการกลืนกินของหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phagocytosisการกลืนกินของเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysphagia; dysphagyการกลืนลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysphagy; dysphagiaการกลืนลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyophagiaการกลืนหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deglulition disodersการกลืนผิดปกติ [TU Subject Heading]
Aerophagiaการกลืนลม [การแพทย์]
Aerophagyการกลืนอากาศ [การแพทย์]
Deglutitionการกลืน,กลืน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It seems the first worms transferred their memories to the other worms through ingestion.ดูเหมือนว่าเป็นหนอนชุดแรก ที่เคลื่อนย้ายความทรงจำ ไปให้หนอนชุดอื่น ผ่านการกลืนกินเข้าไป Momentum Deferred (2009)
And get the helicopter for the older cardinals, right?ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณในการกลืนAngels & Demons (2009)
Had trouble breathing and swallowing, And was choking on his own saliva.ครอบครัวบอกว่าเค้าเผชิญกับเจ็บปวดที่รุนแรง มีปัญหาในการหายใจและการกลืนอาหาร... You Don't Know Jack (2010)
We know the difference. The poison was clearly self-administered.เรารู้ความแตกต่างของมัน มันเป็นการกลืนยาพิษเข้าไปเอง A Study in Pink (2010)
[MIMICS GULPING](เลียนแบบการกลืนGrudge Match (2013)
He's a cautious swallower. (Whooshing) What does that even mean?เขาเป็นพวกใส่ใจเรื่องการกลืนน่ะ นั่นมันหมายความว่ายังไงล่ะ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Allegra suffers from acute bradycardia, her kidneys are failing, she's lost the ability to swallow.อัลเลกร้าทรมานกับหัวใจเต้นช้าเฉียบพลัน ไตของเธอล้มเหลว เธอสูญเสียความสามารถในการกลืนกินอาหาร Bitchcraft (2013)
Drug mule.การกลืนยาลงท้อง The Blood from the Stones (2013)
He knew he was gonna die, so he made sure his body was identifiable by swallowing his ring.เขารู้ว่าตัวเองกำลังจะตาย เขาเลยจะต้องหาวิธีให้สามารถระบุตัวตนได้ โดยการกลืนแหวนของเขา The Desert Rose (2013)
Ingesting even a small amount would cause debilitating seizures, vomiting, even death.การกลืนลงไปเพียงนิดเดียว จะทำให้ชัก โทรม อาเจียน และตายได้ Red X (2014)
Yeah, sorry, the swallowing slowed me down.โทษที การกลืนทำให้ฉันช้าลงน่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
See, the Swallows slay the Dragons!ดู การกลืนกินเข่นฆ่ามังกร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)

English-Thai: Longdo Dictionary
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gulp[N] การกลืนคำโต, See also: การดื่มอึกใหญ่, Syn. swallow, mouthful, Ant. nibble
swallow[N] การกลืน, See also: การขยอก, การกลืนลงไป, Syn. taking down throat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acataposisความยากในการกลืน
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
glossopharyngealไปเลี้ยงลิ้นส่วนหลังรับความรู้สึกจากลิ้น การกลืน เร้าให้หลั่งน้ำลาย ทำให้กล้ามเนื้อของหลอดคอเคลื่อนไหว
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
gulp(n) การกลืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top