Search result for

กะโหลก

(57 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะโหลก-, *กะโหลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะโหลก[N] skull, See also: cranium, head, Syn. หัวกะโหลก, Example: เส้นผมมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือช่วยปกคลุมกะโหลกศีรษะของมนุษย์ไม่ให้ได้รับอันตรายต่างๆ ได้ง่าย, Count unit: กะโหลก, หัว, Thai definition: กระดูกที่หุ้มมันสมอง
กะโหลก[N] coconut shell, Syn. กะโหลกมะพร้าว, Example: กะโหลกมะพร้าวนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว
กะโหลกมะพร้าว[N] hard shell of coconut, Example: กะโหลกมะพร้าวมีลักษณะกลมและแข็ง, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะโหลก(-โหฺลก) น. กระดูกที่หุ้มมันสมอง, ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักนํ้า
กะโหลกโดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกโครงหัวโขน
กะโหลกเรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปรกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก.
กะลาหัวกะโหลกศีรษะ เช่น ไม่เจียมกะลาหัว คุ้มกะลาหัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skullกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachycephalia; pachycephalyกะโหลกศีรษะหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachycephaly; pachycephaliaกะโหลกศีรษะหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittal synostosis; scaphocephalism; scaphocephalyกะโหลกเป็นสันหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synostosis, sagittal; scaphocephalism; scaphocephalyกะโหลกเป็นสันหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaphocephalism; scaphocephaly; synostosis, sagittalกะโหลกเป็นสันหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaphocephaly; scaphocephalism; synostosis, sagittalกะโหลกเป็นสันหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก
คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]
Skullกะโหลกศีรษะ [TU Subject Heading]
Brachycephalicกะโหลกศีรษะมีขนาดใหญ่แบน [การแพทย์]
Calvariumกะโหลก,กระดูกศีรษะส่วนบน,กะโหลกศีรษะด้านบน [การแพทย์]
Craniofacial Anomalyกะโหลกศีรษะและหน้าผิดปกติจากความพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]
Craniologyกะโหลกศีรษะ,วิทยา [การแพทย์]
Craniometryกะโหลกศีรษะ,การวัด [การแพทย์]
Craniorhachischisis Totalisกะโหลกและกระดูกสันหลังเปิดตลอด [การแพทย์]
Cutton's Jointกะโหลกศีรษะส่วนที่เป็นข้อ [การแพทย์]
Density, Generalized Increasedกะโหลกศีรษะขาวทึบแสงมากขึ้นทั่วๆไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The skull and bones.ที่กะโหลกและกระดูก. New Haven Can Wait (2008)
Finding the skull and bones?ค้นหากะโหลกศีรษะกับกระดูก ? New Haven Can Wait (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
There are a number of crystal skulls in the world.มีกะโหลก คริสตอล อยู่จำนวนหนึ่งบนโลกนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Why would Ox want to take the skull there?ทำไม อ๊อก ต้องการนำกะโหลกไปที่นั่น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The legend says that a crystal skull was stolen from Akator in the 15th or 16th century, and that whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power.ตำนานบอกว่า กะโหลกคริสตอล ถูกขโมยไปจาก อเกเตอร์ ในศตวรรษ ที่ 15 หรือ 16 และใครก็ตามที่นำกะโหลก กลับไปคืนที่วิหาร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Now, Ox said he hid that skull someplace, and if my mom doesn't come up with it, they're gonna kill them both.อ๊อก บอกว่า เขาซ่อนกะโหลก ไว้สักที่ แล้วถ้าแม่หามันไม่เจอ พวกมันจะฆ่าทั้งคู่ทิ้ง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oxley's telling us the skull is in Nazca, Peru.อ๊อกเล่ย์ กำลังบอกเรา เรื่องกะโหลกใน นาสกา เปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Look at the elongated cranium.ดูกะโหลกส่วนที่ยื่นออกไปสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You mean the skull?คุณหมายถึง กะโหลก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A couple of hundred years later, Oxley shows up here, finds the skull.หลายร้อยปีถัดมา อ๊อกเล่ ปรากฏตัวที่นี่ เพื่อหากะโหลก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There may be hundreds of skulls at Akator.อาจมี กะโหลกเป็นร้อย ที่ อะเกเตอรื Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: skull ; cranium ; head   FR: crâne [m]
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: large coconut shell   
กะโหลกกะลา[adj.] (kalōk kalā) EN: wasteful ; scrap   
กะโหลกศีรษะ[n.] (kalōk sīsa) EN: cranium   FR: crâne [m]
กะโหลกศีรษะส่วนข้าง[n. exp.] (kalōk sīsa sūan khāng) EN: parietal bone   FR: os pariétal [m]
กะโหลกศีรษะส่วนหน้า[n. exp.] (kalōk sīsa sūan nā) EN: frontal bone   FR: os frontal [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cranium[N] กะโหลก, Syn. skull, braincase
think-box[SL] หัว, See also: กะโหลก, กบาล
skull[N] กะโหลกศีรษะ, Syn. head

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
cranial(เคร'เนียล) adj. เกี่ยวกับกะโหลกศีรษะ
cranio-Pref. "กะโหลกศีรษะ" Pref.
craniology(เครนีออล'โลจี) n. กะโหลกวิทยา.
cranium(เคร'เนียม) n. กะโหลกศีรษะ,ส่วนของกะโหลกศรีษะที่หุ้มสมอง -pl. craniums,crania
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag
macrocephalus(แมคโรเซฟ'ฟะลัส) n. บุคคลที่มีหัวใหญ่หรือยาวผิดปกติ,กะโหลกที่ใหญ่หรือยาวผิดปกติ pl. macrocephali
mongolism(มอง'กะลิสซึม) n. ภาวะที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายพวกมองโกลคือมีกะโหลกศีรษะกว้างและแบนตาหยีและระดับสติปัญญาต่ำ., Syn. Mongolianism,Mongolian idiocy,Down's syndrome
parasympatheticadj. ซึ่งเกี่ยวกับการแบ่งตามระบบ กะโหลกศีรษะกับกระดูกก้นกบ ของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ช่วยให้การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้น ม่านตาหดลง หลอดลมหดตัว ความดันโลหิตต่ำลง เหงื่อออกน้อยลง อุณหภูมิร่างกายลดลง กระเพาะปัสสาวะหดตัว การบีบตัวของมดลูกมากขึ้น ต่อมขับฮอร์โมนมากขึ้น
parietal(พะไร'อิทัล) adj.,n. เกี่ยวกับผนังหุ้มหรือผนังโพรง,เกี่ยวกับกระดูกหลังคาหรือด้านข้างของกะโหลกศีรษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ
skull(n) หัวกะโหลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top