ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลึง

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลึง-, *กลึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลึง[V] lathe, See also: turn with a lathe, shape with a lathe, Example: ผมสามารถทำงานได้หลายอย่าง จะให้เลื่อย หรือกลึง ผมทำได้ทั้งนั้น, Thai definition: ทำให้กลมหรือให้เป็นรูปต่างๆ ด้วยเครื่องหมุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลึง(กฺลึง) ก. ทำให้เป็นรูปทรงกลม รูปทรงกระบอก หรือรูปทรงต่าง ๆ โดยทำให้วัตถุที่จะกลึงนั้นหมุนรอบตัว แล้วสกัดด้วยสิ่วเอาส่วนย่อยออกให้คงไว้แต่รูปทรงที่ต้องการ.
กลึงกล่อม(-กฺล่อม) น. ชื่อไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นชนิด Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ในวงศ์ Annonaceae ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเดี่ยว กลีบเลี้ยงด้านบนมีขน กลีบดอกสีเหลืองคล้ำ ผลเป็นกลุ่ม เมื่อสุกสีแดง.
กลึงค์(กะลึง) น. แขกกลิงค์. (ดู กลิงค์).
กลึงเกลาว. งามเกลี้ยงเกลา, เกลากลึง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I rigged this up in the machine shop.- ประดิษฐ์เองในโรงกลึง Flyboys (2006)
Expect the bullet to be handmade, bronzed alloy turned on a lathe.คาดว่าเป็นกระสุนทำเอง กลึงด้วยเหล็กหัวทองแดง Shooter (2007)
Chisels, lathes, planes, files.สิ่ว เครื่องกลึงโลหะ ไม้ฉาบปูน ตะไบ A Night at the Bones Museum (2009)
Freida...frigate...ฟรีด้า... น่ากลึง... If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Black as coal, buried miles beneath the earth.ดำเหมือนถ่าน ถูกฝังอยู่ใต้โลกลึงเป็นไมล์ๆ Flesh and Blood (2012)
I spent ten years in the metalworks over there in Redfield, near that pub.ผมใช้เวลาสิบปีในโรงกลึง ที่นั่นในเรดฟิลด์ใกล้ผับที่. One Chance (2013)
Killer bod, jazzercise ass.รูปร่างพิฆาต, ก้นกลมกลึง Hush Hush (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลึง[v.] (kleung) EN: lathe ; turn with a lathe ; shape with a lathe   FR: tourner ; usiner au tour ; façonner au tour

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lathe[VT] ตัดหรือเลื่อยด้วยเครื่องกลึง, See also: กลึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lathe(เลธ) {lathed,lathing,lathes} n. เครื่องกลึง vt. ตัด,เฉือน,เลื่อยหรือกระทำอย่างอื่นบนเครื่องกลึง
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง
turner(เทิร์น'เนอะ) n. ผู้หมุน,ช้อนใหญ่สำ-หรับพลิก,ช่างกลึง,เครื่องหมุน,เครื่องคลุก,สมาชิกสโมสรนักกีฬา,นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา
turning(เทิร์น'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง
wood turningn. การแปรไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องกลึง, See also: wood turner n. wood turning n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lathe(n) เครื่องกลึง
turner(n) ช่างกลึง,เครื่องหมุน,นักกายกรรม
vise(n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top