Search result for

กระป๋อง

(52 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระป๋อง-, *กระป๋อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระป๋อง[CLAS] can, See also: tin, Example: หมอแนะนำว่าไม่ควรดื่มโค้กเกินวันละ 2 กระป๋อง
กระป๋อง[N] can, See also: tin, Example: เครื่องนี้มีประสิทธิภาพในการบรรจุกระป๋องซุปมาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยเหล็กวิลาดหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สำหรับบรรจุของต่างๆ
กระป๋องน้ำ[N] can, See also: tin, canister, Syn. กระบอกน้ำ, Example: ข้าพเจ้าแกว่งพู่กันเบาๆ ในกระป๋องน้ำ, Count unit: ใบ, ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระป่องว. ป่อง เช่น สักหน่อยหนึ่งมึงจะท้องกระป่องเหยาะ (อภัย).
กระป๋องน. ภาชนะทำด้วยเหล็กวิลาดหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สำหรับบรรจุของต่าง ๆ เช่น กระป๋องนม กระป๋องน้ำ กระป๋องแป้ง, ลักษณนามว่า ใบ, ลูก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vasculumกระป๋องเก็บพรรณไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Can กระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Binette กระป๋องขยะ
ถังขยะใบเล็ก [สิ่งแวดล้อม]
Beverage Can กระป๋องน้ำอัดลม [สิ่งแวดล้อม]
Cans, Aerosolกระป๋องสเปรย์,กระป๋องบรรจุละอองอากาศ [การแพทย์]
Film canกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์
กระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ (Film can) เป็นภาชนะที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมแบนตื้นทำจากโลหะหรือพลาสติกแข็งที่มีฝาปิดแน่นหนามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ๆ สำหรับการจัดเก็บและการขนส่งฟิล์มภาพยนตร์ที่อยู่ในวงล้อหรือแกน แต่เดิมฟิล์มภาพยนตร์เก็บไว้ในกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ที่ทำจากเหล็ก (ทั้งเคลือบหรือไม่เคลือบผิว) อลูมิเนียมหรือพลาสติกบางประเภท จากมาตรฐาน ISO เสนอแนะว่าภาชนะ ที่บรรจุฟิล์มควรเป็นพอลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือโพลีเอทิลีน (Polyethylene) สำหรับกระป๋องฟิล์มพลาสติก ถ้าเป็นกระป๋องฟิล์มที่ทำจากโลหะ โลหะที่ใช้ไม่ควรถูกกัดกร่อนเป็นสนิมง่าย ความแข็งของกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์สามารถป้องกันฟิล์มภาพยนตร์จากรอยขีดข่วน ฝุ่นและสัตว์หรือแมลงที่เป็นภัยต่าง ๆ กระป๋องฟิล์มยังสามารถป้องกันน้ำในระยะสั้น ๆ และอาจจะชะลออัตราการแพร่กระจายของสารมลพิษจากสภาพแวดล้อม กระป๋องฟิล์มเป็นตัวกั้นกลางผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในกระป๋องฟิล์มได้

ในการเปิดกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ที่เป็นสนิมหรือมีรอยบุบ ให้ตีเบา ๆ ที่ด้านนอกของกระป๋องฟิล์มเพื่อทำให้ฝาหลวม ถ้าจำเป็นให้ใช้ไขควงหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกันเพื่อแงะฝาที่ปิดได้ แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ฟิล์มภาพยนตร์เสียหาย กระป๋องฟิล์มที่ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ให้ทำเครื่องหมายและติดป้ายชื่อบอกไว้ ทั้งนี้ควรติดป้ายไว้ด้านนอกของกล่องฟิล์ม ไม่ควรใส่วัสดุอื่น ๆ ไว้ภายในกล่องฟิล์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษและโดยเฉพาะกระดาษที่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ เนื่องจากกระดาษอาจมีกรดและเป็นแหล่งที่มาของความชื้นและฝุ่นละออง นอกจากนั้นไม่ควรให้มีกาวและยางรัดภายในกล่องด้วยเช่นกันเนื่องจากวัสดุเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของตัวทำละลาย กำมะถันและตัวออกซิไดซ์ที่เป็นอันตราย และควรวางภาชนะที่บรรจุฟิล์มให้ซ้อนกันในแนวนอนเพื่อให้ม้วนฟิล์มวางในแนวราบ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every can, every tube of paint?ทุกๆกระป๋อง/ทุกๆหลอดสี Adverse Events (2008)
OK clankers, SUCK LASER!โอเค ไอ้พวกกระป๋อง ชิมนี่ดู! Ambush (2008)
Clankers!ไอ้พวกกระป๋องAmbush (2008)
Clankers sent reenforcements.ไอ้พวกกระป๋องมันส่งกองหนุนมา Ambush (2008)
That's givin' it to the clankers.อุทิศให้ไอ้พวกหุ่นกระป๋องโดยเฉพาะ Ambush (2008)
- Let's cut this can open.- เปิดไอ้กระป๋องนั่นซะ Rising Malevolence (2008)
We're going right between those tin cans.เราต้องบินผ่านระหว่างเจ้ากระป๋องดีบุกพวกนั้นไป Downfall of a Droid (2008)
That should slow those buckets down.นี่คงถ่วงไอ้หุ่นกระป๋องไว้ได้มั่ง Rookies (2008)
Those clankers sabotaged our transmitter, and hard-wired the all-clear signal.ไอ้พวกหุ่นกระป๋องมันแทรกแซง ระบบสื่อสารของเรา แล้วต่อสายตรงสัญญาณเหตุปกติไว้ ต้องซ่อมกันนานเล Rookies (2008)
The head clancker.หัวหน้าใหญ่ของไอ้พวกหุ่นกระป๋องแทน Shadow of Malevolence (2008)
I'm done. I'll take FORMULA! )ไม่เอา จะกินนมกระป๋อง Baby and I (2008)
(I only like FORMULA! Let me go, I don't want it! )ผมชอบนมกระป๋องเท่านั้น ปล่อยผม,ผมไม่เอา Baby and I (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: tin ; tincan ; can ; canister   FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes, boîtes de conserve]

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
can[N] กระป๋อง, Syn. tin, tin can
canister[N] กระป๋องสเปรย์
oilcan[N] กระป๋องน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร
spray[N] กระป๋องฉีด, See also: กระบอกฉีด, เครื่องฉีด, Syn. atomizer, sprinkler
tin[N] กระป๋อง, Syn. can
tin can[N] กระป๋องบรรจุอาหาร
watering pot[N] ้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้, See also: กระป๋องหรือถังรดน้ำต้นไม้, ภาชนะรดน้ำต้นไม, Syn. watering can

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อง
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
canning(แคน'นิง) n. การบรรจุลงกระป๋อง
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
tin(ทิน) n. ดีบุก (มีสัญลักษณ์ Sn) ,แผ่นดีบุก,แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก,ภาชนะที่ทำด้วยดีบุก,เครื่องหมายตำรวจ,ตำรวจ. adj. ทำด้วยแผ่นดีบุก,ปลอม,ไร้ค่า,เลว,ครั้งที่ 10. vt. เคลือบดีบุก,ชุบดีบุก,บรรจุกระป๋อง., See also: tinlike adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
can(n) กระป๋อง,ถัง
can(vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
canister(n) กระป๋อง,ถ้ำ
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อง
pack(vt) เก็บลงหีบ,ห่อ,บรรจุกระป๋อง,ยัด,อัด,มัด
tin(n) ดีบุก,กระป๋อง,สังกะสี,เครื่องหมายตำรวจ
tin(vt) บุด้วยดีบุก,ใส่กระป๋อง,เคลือบ,หุ้ม,ชุบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Dose(n) |die, pl. Dosen| กระป๋อง, กระปุก เช่น Ich habe eine Dose Cola. ฉันมีโคล่าหนึ่งกระป๋อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top