ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระทืบเท้า

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทืบเท้า-, *กระทืบเท้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทืบเท้า[V] trample, See also: stamp down, crush with the foot, tread, Example: บางคนแสดงออกถึงอาการโกรธในรูปแบบต่างๆ เช่น กระทืบเท้า ทำเสียงปึงปัง หรือทำลายข้าวของ เป็นต้น, Thai definition: ยกเท้ากระแทกถี่ๆ ลงไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See how they achieve what they want from their men, not by stamping their little feet but by allowing the men to believe that they, indeed, are in charge...จึงได้สิ่งที่ต้องการจากผู้ชาย ไม่ใช่โดยการกระทืบเท้าน้อย ๆ.. ..แต่โดยทำให้ผู้ชายเชื่ออย่างแท้จริงว่า พวกเขาเป็นฝ่ายควบคุมเรา The Other Boleyn Girl (2008)
I feel like I'm the only one trying anymore, like I'm dangling off a cliff by my fingertips and you're up there stomping on them!ฉันรู้สึกเหมือน ฉันเป็นคนเดียวที่พยายาม เหมือนฉันห้อยโหน อยู่บนหน้าผาโดยใช้ปลายนิ้ว และนายอยู่บนนั้น กำลังกระทืบเท้าอยู่ Dream Reaper (2012)
Did you ever think of, I don't know, stomping before you sneak up on someone?เคยคิดมั้ยว่า ไม่รู้ซิ กระทืบเท้าก่อนที่จะย่องเข้าหาใครมั้ย Trapped (2012)
Wingless fluttersทีแรกกระสับกระส่าย แล้วกระทืบเท้า The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
And if you need to use the chamber pot, stomp your feet thrice.และถ้าเจ้าต้องการใช้หม้อปัสสาวะ กระทืบเท้า 3 ครั้ง LARP and the Real Girl (2013)
"Its stomp can cause the earth to shudder beneath him.ทั้งโลกสั่นไหวด้วยความกลัวเมื่อมันกระทืบเท้า Nameless (2013)
Stomping through the forest Like a retarded Tyrannosaurusกระทืบเท้าเข้าป่า ราวกับไทแรนโนซอรัสปัญญาอ่อน Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Stomping through the forest Like a retarded Tyrannosaurusกระทืบเท้าเข้าป่า ราวกับไทแรนโนซอรัสปัญญาอ่อน Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Stomping through the forest like a retarded Tyrannosaurusกระทืบเท้าเข้าป่า ราวกับไทแรนโนซอรัสปัญญาอ่อน Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drub[VT] กระทืบเท้า, Syn. annihilate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top