Search result for

กระทืบ

(35 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทืบ-, *กระทืบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทืบ[V] trample, See also: stamp, crush with the foot, tread, Syn. เหยียบ, Example: ช้างตกมันกระทืบควาญช้างตาย, Thai definition: ยกเท้ากระแทกลงไป
กระทืบเท้า[V] trample, See also: stamp down, crush with the foot, tread, Example: บางคนแสดงออกถึงอาการโกรธในรูปแบบต่างๆ เช่น กระทืบเท้า ทำเสียงปึงปัง หรือทำลายข้าวของ เป็นต้น, Thai definition: ยกเท้ากระแทกถี่ๆ ลงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทืบก. ยกเท้ากระแทกลงไป.
กระทืบธรณีน. อาการที่เดินห่มตัว ถือกันว่าเป็นลักษณะไม่ดี เข้าในพวกว่า ยักหล่มถ่มร้าย กระทืบธรณี.
กระทืบยอบน. ชื่อไม้ล้มลุก ๓ ชนิด คือ Biophytum adiantoides Wight ex Edgew. et Hook. f., B. petersianum Klotzsch และ B. sensitivum (L.) DC. ในวงศ์ Oxalidaceae ต้นเล็ก ๆ ใบคล้ายใบผักกระเฉด เมื่อถูกกระเทือนหุบได้ ดอกสีเหลือง, กระทืบยอด ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See how they achieve what they want from their men, not by stamping their little feet but by allowing the men to believe that they, indeed, are in charge...จึงได้สิ่งที่ต้องการจากผู้ชาย ไม่ใช่โดยการกระทืบเท้าน้อย ๆ.. ..แต่โดยทำให้ผู้ชายเชื่ออย่างแท้จริงว่า พวกเขาเป็นฝ่ายควบคุมเรา The Other Boleyn Girl (2008)
I'm gonna stomp you till you can't stand.ไม่งั้นฉันจะกระทืบนายจนจมดิน Five the Hard Way (2008)
Did you not see him beat a dude to death for, like, nothing?คุณเห็นที่เขากระทืบลูกน้องจนตาย อย่างหมาข้างถนนไหม Seven Thirty-Seven (2009)
He went and snitched to the cops!และทุกครั้งกูกระทืบมันให้เละ Grilled (2009)
He broke the skull of anybody who tried to rip him off.เขากระทืบหัวกะโหลกซะเละ ทุกคนที่พยายามกระตุกหนวดเสือของเขา Breakage (2009)
He was the second son of the Pharaoh, and according to legend, Anok's older brother, Meti, fell off his horse, and Anok trampled him to death to ensure that he would ascend to the throne.พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรส ลำดับที่สองแห่งองค์พระฟาโรห์ และตามราชพงศาวดาร พระเชษฐาของเจ้าชายเอน็อค คือเจ้าชายเมติ ทรงตกจากหลังม้า และเจ้าชายเอน็อคเข้ากระทืบซ้ำ จนชิ้นพระชนม์ A Night at the Bones Museum (2009)
So, he wasn't trampled by his brother?แล้วเขาไม่ได้ถูกกระทืบซ้ำ จากน้องชายหรอกรึ? A Night at the Bones Museum (2009)
We've got a shouter.นั่นจอมกระทืบ บ๊าย บาย ฮิปปี้ Social Psychology (2009)
I'll kick all your asses!ผมจะกระทืบพวกคุณทุกคนเลย! Environmental Science (2009)
More like a 5th of tequila and an ass-kicking.เหมือนคุณเมาหัวทิ่ม แล้วโดนกระทืบซ้ำ Avatar (2009)
The Sheriff stomped on the one that had nothing on it.นายอำเภอกระทืบ หนึ่ง ที่มี อะไร ที่มัน I Spit on Your Grave (2010)
Got my ass kickedก็โดนกระทืบมาไง The Expendables (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drub[VT] กระทืบเท้า, Syn. annihilate
stamp[VI] กระทืบ, See also: เหยียบ, ย่ำ, Syn. trample
stamp[VT] กระทืบ, See also: เหยียบ, ย่ำ, Syn. trample
stomp[VI] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
stomp[VT] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
trample[VI] กระทืบ, See also: เหยียบย่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
crunch(ครันชฺ) {crunched,crunching,crunches} n. บดด้วยฟัน,เคี้ยวเสียงดัง,บดเสียงดัง,กระทืบเสียงดัง. vi. เคี้ยวเสียงดัง. n. การเคี้ยวหรือบดเสียงดัง,เสียงดังที่เกิดขึ้นดังกล่าว., Syn. craunch
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
tramp(แทรมพฺ) n. คนจรจัด,ผู้เดินทางด้วยเท้า,ผู้พเนจร,การเดินทางด้วยเท้า,เสียงฝีเท้าที่หนัก,หญิงมั่วโลกีย์ vi.,vt. เดินเท้าเสียงดัง,เดินขบวน,เดินเที่ยว,พเนจร,ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ, See also: tramper n. trampish adj. trampishly adv. trampishness n.
trample(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ vt. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ,กระทืบไฟให้ดับ. n. การย่ำ,การเหยียบ,การกระทืบ., See also: trampler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
crunch(vt) เคี้ยวดังกร้วม,กระทืบ
strike(vt) กระทืบ,ตี,ตอก,ชก,ทุบ,กด,ประทับตรา
tramp(vi) เดินย่ำ,เดินเท้า,เดินเที่ยว,พเนจร,กระทืบ
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม

German-Thai: Longdo Dictionary
eintreten(vt) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| กระทืบ, กระแทกทำลายด้วยเท้า เช่น Die Diebe haben die Haustür eingetreten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top