Search result for

กรรไกร

(45 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรไกร-, *กรรไกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรไกร[N] scissors, Syn. ตะไกร, กรรไตร, Example: การตัดสายสะดือทารกแรกเกิดโดยใช้กรรไกรที่ไม่สะอาดเชื้อบาดทะยักที่ปนอยู่ก็จะมีโอกาสเข้าไปได้, Count unit: เล่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรไกร(กันไกฺร) น. ตะไกร. (เลือนมาจาก กรรไตร). (ดู ตะไกร ๑).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iridectomeกรรไกรตัดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those scissors look pretty sharp.กรรไกรนี่ดูคมนะครับ And How Does That Make You Kill? (2008)
Scissors match the width and depth of the wound.กรรไกรนี่มีความกว้างและลึกตรงกันกับบาดแผล And How Does That Make You Kill? (2008)
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร And How Does That Make You Kill? (2008)
Must have got stuck on the scissors when Chelsea was stabbed.คงติดอยู่ที่กรรไกรตอนเชลซีโดนแทง And How Does That Make You Kill? (2008)
We found brain matter from Chelsea Marsh on the scissors at your workstation.เราพบชิ้นส่วนสมองของเชลซี มาร์ช บนกรรไกรที่โต๊ะทำงานของคุณ And How Does That Make You Kill? (2008)
He's carrying scissors and hand cream!มีกรรไกรและโลชั่นทามือในกระเป๋าถือของเจ้านั่น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I think your hair and my scissors should spend some quality time together as soon as possible.ฉันคิดว่าผมของเธอและกรรไกรของฉัน น่าจะใช้เวลาร่วมกันอย่างแนบแน่น เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I seen you pull somebody's jawbone off. I seen it.ฉันเคยเห็นนายบิด ขากรรไกรคนหักมาแล้ว Pineapple Express (2008)
Last Time, Sara had a broken jaw.ครั้งล่าสุด ซาร่าขากรรไกรหัก Safe and Sound (2008)
- Running with scissors.- ทำงานด้วยกรรไกร Dead Like Me: Life After Death (2009)
While she was there, there was a boy who fell with scissors in his hand and accidentally stabbed himself through the jaw.ตอนที่เธออยู่ที่โรงเรียนนั้นน่ะ มีเด็กผู้ชาย หกล้มตอนที่ถือกรรไกรอยู่ บังเอิญมันแทงเข้าที่ขากรรไกรพอดี Orphan (2009)
His toes with tin snips.เท้ามันด้วยกรรไกร Law Abiding Citizen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรไกร[n.] (kankrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears   FR: ciseaux [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nail scissors[N] กรรไกรเล็กสำหรับตัดเล็บ
pinking shears[N] กรรไกรตัดผ้าแบบใบมีดเป็นรอยบาก
scissor[N] กรรไกร, See also: ตะไกร, Syn. shears, pair of shears, cutting instrument
scissors[N] กรรไกร, See also: ตะไกร, Syn. shears, pair of shears, cutting instrument
shear[N] กรรไกร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
clippern. ผู้ตัด,กรรไกรตัดผมหรือขน,ปัตตาเลี่ยน,อุปกรณ์สำหรับตัด,คนหรือสิ่งที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,เครื่องบินที่บินเร็ว,ม้าเร็ว
cutlern. ช่างทำขายหรือซ่อมมีดหรือกรรไกรหรือเครื่องตัดอื่น ๆ
cutlery(คัท'เลอรี) n. การทำขายหรือซ่อมมีดหรือเครื่องตัดอื่น ๆ ,เครื่องตัด มีด กรรไกร
gnathic(แนธ'ธิค) adj. เกี่ยวกับขากรรไกร., Syn. gnathal

English-Thai: Nontri Dictionary
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทาะ
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว
cutlery(n) มีด,เครื่องตัด,กรรไกร
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ
jowl(n) กรามล่าง,ขากรรไกรล่าง,เหนียงไก่
lockjaw(n) อาการขากรรไกรแข็ง
mandible(n) ขากรรไกรล่าง,ปากนก
scissors(n) กรรไกร
shears(n) เครื่องตัด,กรรไกร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secateurs (n ) กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はさみ, hasami] (n) กรรไกร

German-Thai: Longdo Dictionary
schneiden(vi) |schnitt, hat geschnitten| ตัดหรือหั่น(ด้วยกรรไกรหรือมีด) เช่น in Würfel schneiden หั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

French-Thai: Longdo Dictionary
ciseaux(n) |pl.| กรรไกร มักเรียกเป็น une paire de ciseaux

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top