Search result for

*yao*

(182 entries)
(0.1459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yao,-yao-, *yao*. Possible hiragana form: *やお*
English-Thai: Longdo Dictionary
Payao(n) จังหวัดพะเยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Yao    [N] เย้า, See also: ชนชาติเย้า
Yao    [N] ภาษาเย้า
Yao    [N] ชาวเย้า (อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน), See also: ชนชาติเย้า
Yao    [ADJ] เกี่ยวกับเย้า
Phayao    [N] พะเยา
Phayao    [N] จังหวัดพะเยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้า [TU Subject Heading]
Yao language (Southeastern Asia) ภาษาเย้า (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Women, Yao สตรีเย้า [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yao(เย้า) n. ชนชาติเย้า,ชาวเขาเผ่าเย้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
YaoYaoIp Man (2008)
Uncle Earl on back-waxing Wednesday, yaow!วันแวกส์ขนที่หลังของลุงเอิร์ล แหยะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Okay, Yao Lin, how sick are you, really?โอเค เหยาหลิน ป่วยจริงเหรอ แค่ไหนอ่ะ Epiphany (2010)
W--Yao Lin, you know I can't understand when you speak in your native gibberish!เหยาหลิน ฉันจะไปเข้าใจภาษาของเธอมั้ยเนี่ย! Epiphany (2010)
Until Yao Lin recovers from her double pneumonia.จนกว่าเหยาหลินจะหายจากโรคปอดบวมอ่ะเนอะ Epiphany (2010)
Soo Lin Yao.ซูหลินเยา... The Blind Banker (2010)
We have to get to Soo Lin Yao.เราจะต้องหาทางติดต่อกับซูหลินเยา The Blind Banker (2010)
Soo Lin Yao is in danger.ซูหลินเยา.. กำลังตกอยู่ในอันตราย The Blind Banker (2010)
We can't crack this without Soo Lin Yao.เราแกะรหัสนี้ไม่ได้หรอก ถ้าไม่มี ซูหลินเยา The Blind Banker (2010)
Planning Screenplay by Hayao Miyazaki Produced by Toshio Suzukiวางแผนและเขียนบทโดย มิยาซากิ ฮายาโอะ ดูแลการผลิตโดย ซูสุกิ โตชิโอะ From Up on Poppy Hill (2011)
Ji Yaohua, reporting to Lord Liu.จีเหยาฮัว รายงานตัวค่ะ ใต้เท้าหลิว The Four (2012)
Yaohua... What?เหยาฮัว The Four (2012)
Ji Yaohua and Goldblind met today.จีเหยาฮัวไปพบช่างทองคนนั้น The Four (2012)
Right. I didn't see Ji Yaohua.ใช่ แต่ไม่เห็นจีเหยาฮัว The Four (2012)
Ji Yaohua was probably working on the case as well.จีเหยาฮัวอาจอยู่ระหว่างสืบคดี The Four (2012)
Did anyone else see Ji Yaohua?ในพวกเรามีใครเห็นนางบ้าง The Four (2012)
I think... there's more behind this case, and we have to figure out Ji Yaohua's involvement.ยังมีคนอยู่เบื้องหลังอีก กันไม่ให้จีเหยาฮัวทำเสียรูปคดีด้วย The Four (2012)
Goldblind and Ji Yaohua are connected.ช่างทองกับจีเหยาฮัวแอบติดต่อกัน The Four (2012)
Take Ji Yaohua and Butterfly to search the counterfeit workshop.ให้จีเหยาฮัวและฮูเตี๋ย ไปสืบเรื่องโรงงานผลิตเงินปลอม The Four (2012)
Ji Yaohua, you go too!จีเหยาฮัว ตามนางไป The Four (2012)
Yaohua,แม่นางจี The Four (2012)
There's no need, Yao Fei.ไม่จำเป็นหรอก เยาเฟย Year's End (2012)
Yao Fei sent me here, and I'm pretty sure it wasn't so you could kill me.และผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่เพื่อให้คุณฆ่าผม Betrayal (2013)
Yao Fei.เหยาเฟย Betrayal (2013)
Yao Fei and I had been observing it for months, familiarizing ourselves with their operations.เหยาเฟยกับฉันได้สังเกตมันสำหรับหลายเดือน สร้างความคุ้นเคย กับการดำเนินงานของพวกเขา Betrayal (2013)
But then Yao Fei was compromised, and we were separated.แต่แล้วเหยาเฟยก็ถูกโจมตี และเราถูกแยกออกจากกัน Betrayal (2013)
I think Yao Fei sent you because he knows I cannot take the airstrip alone.ฉันคิดว่าเหยาเฟยส่งนายมา เพราะเขารู้ว่าฉันไม่สามารถ ใช้ลานบินได้ตามลำพัง Betrayal (2013)
Sounds like Yao Fei.ฟังดูเหมือนเหยาเฟยเลย Betrayal (2013)
Where was Yao Fei?เหยาเฟยอยู่ที่ไหน? Betrayal (2013)
My partner and I came here to free Yao Fei and get him off this island.ผมและเพื่อนมานี่เพื่อปล่อย Yao Fai และพาเขาไปจากเกาะนี้ Betrayal (2013)
They call it the yaoguai.พวกเขาเรียกมันว่า yao guai The Outsider (2013)
Yaoguai awaits.เหยากุย รอเราอยู่ The Outsider (2013)
It will tell us how to find the yaoguai.มันจะบอกเราถึงวิธีหาเหยากุย The Outsider (2013)
It says we'll find the yaoguai by the lake.มันบอกว่าเราจะพบเหยากุยที่ทะเลสาบ The Outsider (2013)
"The yaoguai hibernates by day, hunts by night."มันจะนอนหลับในช่วงกลางวันและ จะออกหากินในเวลากลางคืน The Outsider (2013)
It took me weeks to track the yaoguai here. Yeah. I found it in a day.ข้าอยู่ตรงนี้มาเป็นอาทิตย์เพื่อล่ามัน ข้าพบมันตอนกลางวัน The Outsider (2013)
You tracked the yaoguai in a matter of hours.เจ้าหาเหยากุยเจอภายในไม่กี่ชั่วโมง The Outsider (2013)
How... how are you gonna kill the yaoguai?แล้วเจ้าจะฆ่ามันได้ยังไงกัน The Outsider (2013)
I defeated the yaoguai... with a little help.ข้าจัดการกับเหยากุยได้ ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้่อย The Outsider (2013)
I was the yaoguai.ข้าเคยเป็นเหยากุย The Outsider (2013)
I think Yao Fei sent you because he knows I cannot take the airstrip alone.ผมคิดว่าเหยาเฟยส่งคุณมา เพราะเขาคิดว่าผมไม่สามารถ ไปสนามบินได้คนเดียว The Odyssey (2013)
Do... do you think that's where Yao Fei is now?คุ-คุณคิดว่านั่นเป็นที่ๆเหยาเฟยอยู่ตอนนี้หรอ? The Odyssey (2013)
Yao Fei.เหยา เฟย The Odyssey (2013)
I hope you are steadfast in your commitment to our cause, Yao Fei.ฉันหวังว่าคุณจะยึดมั่น ในข้อผูกมัดของท่าน ระหว่างเรา , เหยา เฟย The Odyssey (2013)
Our mission was to exfiltrate Yao Fei and to find out why Fyers and his men were so interested in him.ภารกิจของเรา คือ การสอดเเนม เหยา เฟย และหาว่าทำไมไฟเออร์สและคนของเขา\ ถึงสนใจในตัวเหยาเฟยนัก The Odyssey (2013)
Yao Fei is still out there.เหยา เฟ่ย ยังอยู่ข้างนอกนั้น The Odyssey (2013)
He has plans for me and you that involve Yao Fei.เขามีเครื่องบิน สำหรับ ฉันกับคุณ มันเกี่ยวข้องกับ เหยา เฟ่ย The Odyssey (2013)
Yao Fei saved my life.เหยาเฟย ช่วยชีวิตฉันไว้ The Odyssey (2013)
I can't leave Yao Fei here to die.ฉันจะไม่ปล่อยให้เหยาเฟยตายที่นี่ The Odyssey (2013)
I saw Yao Fei choke you to death.ผมเห็น เหยา เฟย บีบคอคุณจนตายนี่ The Odyssey (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย้า [N] hilltribe in northern Thailand, See also: Yao, Syn. ชาวเย้า, Example: แม้วและเย้านั้น ยังไม่ทราบได้แน่ว่าอยู่ในพวกชาติใด ภาษาใด, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยตอนเหนือ
พะเยา    [N] Phayao, Syn. จังหวัดพะเยา, Example: เขามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง พะเยาและเชียงราย, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดพะเยา[n. prop.] (Jangwat Phāyao) EN: Phayao province   FR: province de Phayao [f]
ก้านยาว[n.] (kānyāo) EN: Kan Yao   
เขตคันนายาว[n. prop.] (Khēt Khan Nā Yāo) EN: Khan Na Yao district   
กว๊านพะเยา [n. prop.] (Kwān Phayao) EN: Phayao Lake   
นมเปรี้ยว[n. exp.] (nom prīo) EN: yogurt ; yoghourt ; yoghurt   FR: yaourt [m] ; yogourt = yoghourt [m]
พะเยา[n. prop.] (Phayao) EN: Phayao (North)   FR: Phayao (Nord)
เย้า[n. prop.] (Yao ) EN: Yao (hilltribe in northern Thailand)   
เยาวราช[n. prop.] (Yaowarāt) EN: Yaorawat ; Bangkok's Chinatown   FR: Yaowarat ; la Chinatown de Bangkok ; Quartier chinois de Bangkok [m]
โยเกิร์ด[n.] (yōkoēt) EN: yogurt   FR: yogourt [m] = yoghourt [m] ; yaourt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YAO    Y AW1
YAOHAN    Y AW1 HH AA1 N
YAOBANG    Y AW1 B AE0 NG

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
八百屋[やおや, yaoya] (n ) ร้านจำหน่ายผัก ร้านขายผัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
八百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yaoundé (Hauptstadt von Kamerun)Yaoundé (capital of Cameroon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやおや[, oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
にゃあ;にゃお[, nyaa ; nyao] (n) mewing (cat); meow; miaow [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
やや大きい[ややおおきい, yayaookii] (exp,adj-i) biggish; largish [Add to Longdo]
ヤオ[, yao] (n) Yao (people) [Add to Longdo]
ヤオ族[ヤオぞく, yao zoku] (n) Yao (people) [Add to Longdo]
綾織り;綾織;あや織り[あやおり, ayaori] (n) twill (fabric) [Add to Longdo]
綾織物[あやおりもの, ayaorimono] (n) figured cloth; twill fabric [Add to Longdo]
陰爻[いんこう, inkou] (n) (See 爻) yin yao (broken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke [Add to Longdo]
言うにや及ぶ;言うにやおよぶ[いうにやおよぶ, iuniyaoyobu] (exp) (arch) it is needless to say [Add to Longdo]
今や遅しと[いまやおそしと, imayaososhito] (adv) impatiently; eagerly [Add to Longdo]
鹿野苑[ろくやおん, rokuyaon] (n) Magadaava (where Buddha delivered his first sermon); The Deer Park [Add to Longdo]
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures [Add to Longdo]
宿曜[すくよう;しゅくよう, sukuyou ; shukuyou] (n) (See 宿曜経) form of astrology based on the Xiuyaojing [Add to Longdo]
宿曜経[すくようきょう;しゅくようきょう;すくようぎょう, sukuyoukyou ; shukuyoukyou ; sukuyougyou] (n) Xiuyaojing (Indian astrological text written by Amoghavajra) [Add to Longdo]
宿曜道[すくようどう, sukuyoudou] (n) (See 宿曜) form of astrology based on the Xiuyaojing (brought to Japan in the Heian period) [Add to Longdo]
親思い[おやおもい, oyaomoi] (n) love or affection for one's parents [Add to Longdo]
早桶[はやおけ, hayaoke] (n) roughly made casket; quickly made casket [Add to Longdo]
早起き[はやおき, hayaoki] (n,vs) early rising; (P) [Add to Longdo]
早起きは三文の徳;早起きは三文の得[はやおきはさんもんのとく, hayaokihasanmonnotoku] (exp) the early bird gets the worm (lit [Add to Longdo]
早寝早起き[はやねはやおき, hayanehayaoki] (exp) early to bed early to rise [Add to Longdo]
早送り[はやおくり, hayaokuri] (n,vs) fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
茶屋女[ちゃやおんな, chayaonna] (n) (See 茶屋,色茶屋) woman employed in a restaurant, teahouse or teahouse offering sexual services [Add to Longdo]
昼夜帯[ちゅうやおび, chuuyaobi] (n) women's obi with a different colour on each side (originally black and white) [Add to Longdo]
徒疎か;徒や疎か[あだおろそか(徒疎か);あだやおろそか(徒や疎か), adaorosoka ( to orosoka ); adayaorosoka ( to ya orosoka )] (n,adj-na) making light of; disregarding [Add to Longdo]
得たりや応と[えたりやおうと, etariyaouto] (exp) (See 得たり賢しと) readily; very eagerly; without moment's hesitation [Add to Longdo]
八百[はっぴゃく;やお, happyaku ; yao] (n) (1) eight hundred; (2) multitude; large number [Add to Longdo]
八百屋[やおや, yaoya] (n) greengrocer; (P) [Add to Longdo]
八百屋防風[やおやぼうふう, yaoyaboufuu] (n) (obsc) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine) [Add to Longdo]
八百長[やおちょう, yaochou] (n,adj-no,vs) match fixing; put-up job; fixed game [Add to Longdo]
八百万[やおよろず, yaoyorozu] (n) eight million [Add to Longdo]
八百万[やおよろず, yaoyorozu] (n,adj-no) myriad; countless things [Add to Longdo]
八百万の神[やおよろずのかみ, yaoyorozunokami] (exp,n) (See 八百万・やおよろず) all the gods and goddesses (in Shinto); all the Shinto deities [Add to Longdo]
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement [Add to Longdo]
否応なしに;否応無しに[いやおうなしに, iyaounashini] (adv) whether one likes it or not; compulsorily; by force [Add to Longdo]
否応無し;否応なし[いやおうなし, iyaounashi] (adj-no) (uk) compulsory [Add to Longdo]
[ミャオ;びょう, myao ; byou] (n) seedling; (P) [Add to Longdo]
[ミャオ;びょう, myao ; byou] (n) Miao (people); Hmong [Add to Longdo]
苗族;ミャオ族[ミャオぞく, myao zoku] (n) Miao (people); Hmong [Add to Longdo]
名古屋帯[なごやおび, nagoyaobi] (n) common variety of women's kimono sash [Add to Longdo]
弥生[やよい(P);いやおい, yayoi (P); iyaoi] (n) (1) (obs) third month of the lunar calendar; (2) (いやおい only) (arch) thick growth (of grass, etc.); (3) Yayoi period (ca. 300 BCE - 300 CE); (P) [Add to Longdo]
矢面[やおもて, yaomote] (n,adj-no) bearing the full brunt of something [Add to Longdo]
矢面に立つ[やおもてにたつ, yaomotenitatsu] (exp,v5t) to bear the full brunt of [Add to Longdo]
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] (n) {comp} paper skip; paper throw; paper slew [Add to Longdo]
陽爻[ようこう, youkou] (n) (See 爻) yang yao (unbroken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 卦) yao (line representing yin or yang that comprises one third of a trigram) [Add to Longdo]
稍重[ややおも, yayaomo] (n,adj-no) slightly heavy (esp. horse-racing track) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一定要[yī dìng yào, ㄧ ㄉㄧㄥˋ ㄧㄠˋ, ] must [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
不动摇[bù dòng yáo, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] unmoved [Add to Longdo]
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless [Add to Longdo]
不得要领[bù dé yào lǐng, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] fail to grasp the main points [Add to Longdo]
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] needless; unnecessary [Add to Longdo]
不要[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not [Add to Longdo]
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but [Add to Longdo]
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] have no sense of shame; shameless [Add to Longdo]
不重要[bù zhòng yào, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] unimportant [Add to Longdo]
中草药[zhōng cǎo yào, ㄓㄨㄥ ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ, / ] Chinese herbal medicine [Add to Longdo]
中药[Zhōng yào, ㄓㄨㄥ ㄧㄠˋ, / ] (traditional) Chinese medicine [Add to Longdo]
主要[zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main; principal; major; primary [Add to Longdo]
主要来源[zhǔ yào lái yuán, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] principle source; main source [Add to Longdo]
主要原因[zhǔ yào yuán yīn, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ , ] main reason; primary cause [Add to Longdo]
么点[yāo diǎn, ㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] ace [Add to Longdo]
乳源瑶族自治县[Rǔ yuán yáo zú zì zhì xiàn, ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ruyuan Yao autonomous county in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
乳源县[Rǔ yuán xiàn, ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ruyuan Yao autonomous county in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
事情要做[shì qíng yào zuò, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, ] work that needs to be done; business that needs to be attended to [Add to Longdo]
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, ] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜 [Add to Longdo]
交叉耐药性[jiāo chā nài yào xìng, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] cross-tolerance [Add to Longdo]
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, ] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang [Add to Longdo]
仗腰[zhàng yāo, ㄓㄤˋ ㄧㄠ, ] to back sb up; to support (from the rear) [Add to Longdo]
伸懒腰[shēn lǎn yāo, ㄕㄣ ㄌㄢˇ ㄧㄠ, / ] to stretch oneself [Add to Longdo]
局麻药[jú má yào, ㄐㄩˊ ㄇㄚˊ ㄧㄠˋ, / ] local anesthetic [Add to Longdo]
假药[jiǎ yào, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄠˋ, / ] fake drugs [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] Yao tribe [Add to Longdo]
传统中国医药[chuán tǒng zhōng guó yī yào, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄧㄠˋ, / ] Chinese traditional medicine [Add to Longdo]
传统医药[chuán tǒng yī yào, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄧㄠˋ, / ] (Chinese) traditional medicine [Add to Longdo]
传谣[chuán yáo, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄠˊ, / ] a rumor [Add to Longdo]
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, ] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou [Add to Longdo]
光宗耀祖[guāng zōng yào zǔ, ㄍㄨㄤ ㄗㄨㄥ ㄧㄠˋ ㄗㄨˇ, 耀] to bring honor to one's ancestors [Add to Longdo]
八佰伴[Bā bǎi bàn, ㄅㄚ ㄅㄞˇ ㄅㄢˋ, ] Yaohan retail group [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, ] essential; extremely important [Add to Longdo]
制药[zhì yào, ㄓˋ ㄧㄠˋ, / ] manufacture medicine [Add to Longdo]
制药业[zhì yào yè, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] pharmaceutical industry [Add to Longdo]
加荣耀于[jiā róng yào yú, ㄐㄧㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ ㄩˊ, 耀 / 耀] glorify [Add to Longdo]
动摇[dòng yáo, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] waver; be indecisive [Add to Longdo]
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, / ] influential figure; powerful person [Add to Longdo]
化学弹药[huà xué dàn yào, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] chemical ammunition [Add to Longdo]
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls [Add to Longdo]
半中腰[bàn zhōng yāo, ㄅㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄠ, ] middle; halfway [Add to Longdo]
原子爆破弹药[yuán zǐ bào pò dàn yào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄠˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] atomic demolition munition [Add to Longdo]
反咬一口[fǎn yǎo yī kǒu, ㄈㄢˇ ㄧㄠˇ ㄧ ㄎㄡˇ, ] to make a false counter-charge [Add to Longdo]
只要[zhǐ yào, ㄓˇ ㄧㄠˋ, ] if only; so long as [Add to Longdo]
吃药[chī yào, ㄔ ㄧㄠˋ, / ] to take medicine [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares) [Add to Longdo]
吆五喝六[yāo wǔ hè liù, ㄧㄠ ˇ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄡˋ, ] lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
八百屋[やおや, yaoya] Gemuesehaendler [Add to Longdo]
早起き[はやおき, hayaoki] frueh_aufstehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top