ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*yahoo*

Y AA1 HH UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yahoo, -yahoo-
Possible hiragana form: やほお
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you're a big yahoo in the lab, but out here you're just supercargo!บางทีนายอาจจะเก่งในเเล็บนะ เเต่อยู่ที่นี่นายเป็นผู้ช่วย Jaws (1975)
Yahoo, you motherfucker!ยู่ฮู้, ไอหำน้อย Goodfellas (1990)
You got some punch, pizzazz, yahoo and how, See all you gotta do is rub that lamp, and I'll sayท่านต่อยเข้า แต่ที่ท่านต้องทำเพียงแค่ ถูตะเกียง และข้าจะพูดว่า Aladdin (1992)
Come here. Seriously, look. Forget this yahoo.มานี่ ซีเรียสนะ ดูซะ / ลืมเรื่องนี้ซะ American History X (1998)
And there's some yahoo there with a video camera... who turned it on halfway through... so that all we see is them hitting him.แล้วก็มีเรื่องน่าดีใจอยู่ตรงนั้น / มันมีกล้อง... ใครแม่งเปิดไว้ / เปิดไว้ตอนครึ่งนึง... เราถึงได้เห็นว่า / เป็นไอพวกตำรวจนั่นแหละที่ซ้อมเขา American History X (1998)
Yahoo!ยาฮู! Love Actually (2003)
Cool Site of the day picked us as a cool site and Yahoo picked us and we were in U.S.A Today.เว็บไซท์ คูลไซท์ออฟเดอะเดย์ เลือกเราเป็นเว็บไซท์สุดเท่ ยาฮูก็เลือกเราและเราได้ออกรายการยูเอสเอทูเดย์ The Corporation (2003)
- Yahoo! Hyori... - Move that away, it stinks.ยะฮู้ เฮียวริจ๋า เอาไปไกลๆหน่อย, เหม็นจะตาย Romance of Their Own (2004)
Yahoo!มันเป็นด้านมืด Chapter Five 'Hiros' (2006)
Yahoo!ยะฮู้! Spider Lilies (2007)
Yahoo!ยะฮู้! Operation Proposal (2007)
What about any of these other yahoos in town?ค่ะ เค้าเป็นเพื่อนที่ดี Twilight (2008)
But my new story is you and Sarah and these... frigging yahoos.แต่เรื่องใหม่ของผม คือพี่-ซาร่า-และ... พวกเพี้ยนๆนี่ Chuck Versus the Gravitron (2008)
You believe that yahoo?นายเชื่อเรื่องพวกนั้นด้วยหรอ? Sympathy for the Devil (2009)
I heard you two yahoos were in town, how could I resist?ไม่เอาน่า! ฉันได้ยินว่า นายสองคนเข้ามาในเมือง Changing Channels (2009)
Yahoo!ฉันว่าเขาจะโยนนายไปอยู่ในท้องงูแล้วล่ะ G-Force (2009)
Yahoo!ยาฮู้! Pasta (2010)
yahoo!ยา ฮู! Episode #1.13 (2010)
yahoo!ยา ฮู! Episode #1.13 (2010)
I am yahoo serious.ซีเรียสทั้ง Yahoo Asian Population Studies (2011)
All you got to do now is survive long enough to convince those yahoos out there that you're right.ฟังดูเหมือนแผน ทั้งหมดที่นายต้องทำตอนนี้ ก็คือมีชีวิตรอดให้นานพอ Mutiny (2011)
Oh, just some yahoo from the junior league board asking for donations.แค่คนจากคณะกรรมการ junior leage โทรมาขอบริจาคน่ะ Never Letting Go (2011)
Beat the yahoos we got coming in here.กวาดล่างพวกถ่อยๆ แล้วกลับมาที่นี่ Chuck Versus the Zoom (2011)
You think I electrocuted my own father to get these barnacled yahoos to love me?คุณคิดว่า ผมใช้ไฟฟ้าสังหารพ่อตัวเอง เพื่อให้พวกเพรียงเกาะติดพวกนี้ มารักผมนะเหรอ Sparks and Recreation (2011)
"You're back on the yahoo juice."คุณกลับมาติดเหล้าอีกแล้ว What's the Good of Being Good (2012)
not just put together to impress yahoos.ไม่ใช่แค่การยัดอุปกรณ์ เพื่อสร้างความประทับใจให้ยะฮู Episode #18.1 (2012)
Yahoo, Hotbot, Galaxy, Gigablast, Alexa, and Cuil, and I can't find anything on black diamonds unless you're looking for jewelry, ski gear, or tattoos.ยะฮู ฮอทบอท กาแล็คซี่ กิกาบลาสท์ อาเล็กซ่าและคูล ยังหาข้อมูลเพชรสีดำไม่ได้เลย เว้นแต่ว่าจะหาเครื่องประดับ อุปกรณ์สกีหรือรอยสัก A New Hope (2012)
And certainly not some yahoo in dump truck, Idaho.และแน่นอนต้องไม่ใช่ คนงี่เง่าบางคนในรถเทขยะ, ไอดาโฮ Remember the Time (2012)
Yahoos..from one of those BOP facilities?ยาฮูจากหนึ่งในเรือนจำกลางหรือไง Escape Plan (2013)
Parents with troubled kids are too busy working three jobs to look after them, and the gun yahoos have everyone so worked up about Obama taking away their guns that every house has a readily-available arsenal.ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กเกเร ต้องยุ่งหัวหมุนกับการทำสามหน้าที่ เพื่อดูแลพวกเขา และไอ้ปืนตู้มต้ามนั่น ก็ทำให้ทุกคนรู้จักทำงาน Shooting Star (2013)
Yahoo.ยู้ฮู Deepwater Horizon (2016)
The Washington Post and the Guardian in London reporting that the NSA and the FBI are tapping directly into the central servers of nine leading Internet companies, including Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, เดอะวอชิงตันโพสต์และ เดอะการ์เดี้ยนในลอนดอนรายงาน ว่า NSA และ FBI แอบเชื่อมเข้า เซิร์ฟเวอร์หลักบริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำ 9 แห่ง Snowden (2016)
-Yahoo!ยะฮู่! Outlaw Country (2016)
- Yahoo!- Yahoo! Saga of a Star World (1978)
Good morning sun.....Untertitel marsoupilamis@yahoo.gr Dracula of Exarcheia (1983)
It's time again for Ya Hoo.!Es ist wieder Zeit für Yahoo! Colonel Homer (1992)
Hip Diddler, Rudy... the Ya Hoo Recovering AlcoholicJug Band... and tonight, in her syndicated TV debut-Rudy, die Yahoo- Trockene-Alkoholiker-Krug-Band... und heute Abend in ihrem Fernsehdebüt: Colonel Homer (1992)
Try to be cool, yahoo.Bleib cool, Yahoo. Get Shorty (1995)
I'm taking you out, yahoo.Ich mache kurzen ProzeB mit dir, Yahoo. Get Shorty (1995)
Billboard, this is security Officer John Brown., unter der Yahoo-Reklametafel, Hier spricht der Sicherheitsbeamte John Brown, Inspector Gadget (1999)
Yahoo went up another five points today.Yahoo ist wieder um 5 Punkte rauf. Frequency (2000)
Yahoo.Yahoo. Frequency (2000)
Yahoo.Yahoo. Frequency (2000)
We cleared 20 million on Yahoo and AOLYahoo und AOL haben uns 20 Mio. gebracht. Yi Yi (2000)
I shouldn't be telling you this. Webistics is the next Yahoo.Ich dürfte es Ihnen gar nicht sagen, aber Webistics ist das nächste Yahoo. Guy Walks Into a Psychiatrist's Office (2000)
The paper, and I'm gonna take that Yahoo too.Guten Morgen! Die Zeitung von heute und das Yahoo-Magazin. The Wedding Planner (2001)
I saw your article in Yahoo. - Very impressive. - God, I hate that picture.Ich habe Ihren Artikel in der Yahoo gelesen. The Wedding Planner (2001)
So, I was stuck with Happy Houdini while you're making out with the yachting yahoo.Ich sitze da mit Happy Houdini, und du machst rum mit Yachting Yahoo. The Princess Diaries (2001)
Subtitles by PK SUB-66 (Evilman, Ferllings, Krack Shuluk)Timecodes: PK SUB-66 Bart [ bartomizer@poczta.fm ] Datirez [ datirez74@yahoo.de ] Deutsche Übersetzung: Coup by Clam (2002)
PK SUB-66 (Evilman, Ferllings, Krack Shuluk)PK SUB-66 Bart [ bartomizer@poczta.fm ] Datirez [ datirez74@yahoo.de ] Deutsche Übersetzung: Borgi [ borgfrau@yahoo.de ] I Shrink Therefore I Am (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yahooI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YAHOO Y AA1 HH UW2
YAHOOS Y AA1 HH UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yahoo (n) jˈaːhˈuː (y aa1 h uu1)
yahoos (n) jˈaːhˈuːz (y aa1 h uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅虎[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, ] Yahoo, internet portal, #8,589 [Add to Longdo]
杨致远[Yáng Zhì yuǎn, ㄧㄤˊ ㄓˋ ㄩㄢˇ, / ] Jerry Yang (1968-), Taiwan-US millionaire and creator of Yahoo, #47,459 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saukerl { m } | Saukerle { pl }yahoo | yahoos [Add to Longdo]
Untier { n }yahoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤフる[yafu ru] (v5r) (sl) (See ググる) to search (using the Yahoo search engine) [Add to Longdo]
ヤフオク[yafuoku] (n) (abbr) Yahoo auctions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヤフー[やふー, yafu-] Yahoo! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yahoo \ya"hoo\ (y[aum]"h[=oo]), n.
   1. One of a race of filthy brutes resembling men but subject
    to the Houyhnhnms in Swift's "Gulliver's Travels." See in
    the Dictionary of Noted Names in Fiction.
    [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5 + CM]
 
   2. Hence, any brutish or vicious character.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A raw countryman; a lout; a greenhorn. [U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Someone who is not very intelligent or not interested in
    culture.
 
   Syn: yokel, rube, hick, hayseed, bumpkin, chawbacon.
     [WordNet 1.5] Yahweh
     Jahve
     Jahveh

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yahoo
   n 1: a person who is not very intelligent or interested in
      culture [syn: {yokel}, {rube}, {hick}, {yahoo}, {hayseed},
      {bumpkin}, {chawbacon}]
   2: one of a race of brutes resembling men but subject to the
     Houyhnhnms in a novel by Jonathan Swift
   3: a widely used search engine for the web that finds
     information, news, images, products, finance

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 YAHOO
     Yet Another Hierarchically Officious Oracle (WWW)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top