Search result for

*ya*

(944 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ya,-ya-, *ya*. Possible hiragana form: *や*
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
saya (n ) ฉัน, ผม, ดิฉัน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
延误[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
築山[つきやま, tsukiyama] (n ) man-made maountain

English-Thai: Longdo Dictionary
Payao(n) จังหวัดพะเยา
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.
lanyard(n) สายคล้อง
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bank of Ayudhya (org ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
chikungunya[ชิคุนกุนยา] (n ) โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไช้สูงฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคัน ตาแดง ในผู้ใหญ่จะพบอาการปวดข้อร่วมด้วย
cyamid (n) เหาปลาวาฬ ปรสิตชนิดหนึ่งที่พบนปลาวาฬ
cyanosisภาวะผิวคล้ำเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน
deferred royalty (n) ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
flamboyantly (adv) หรูหรา , ร่าเริง
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
junkyard (n ) ป่าช้ารถ
layaway availableผ่อนจ่ายได้, ผ่อนชำระได้
pitchaya (n ) อำนาจความรู้
Rajya Sabha (n) วุฒิสภาของอินเดีย (ราชสภา)
Royal Cremation (n) วันปิยะมหาราช
Royal Decree (n ) พระราชกฤษฎีกา
royal geographical society (n) ราชสมาคมภูมิศาสตร์
Royal Ordinance (n phrase name uni) พระราชกำหนด
Royal Ordinance (n phrase name uni) พระราชกำหนด
Royal Ordinance (n phrase uniq) พระราชกำหนด
See also: S. Emergency Decree,
Royal site (n ) พระราชฐาน
samsenwittayalai (name ) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
sannyasis (n ) ขอทาน หรือ ฤๅษีเร่ร่อน
sayadawอุปฌาย์
the royal seal (n) พระลัญจกร
trade account payable (n) เจ้าหนี้การค้า
Yan Lipao (n ) ย่านลิเภา
yangon (n ) ย่างกุ้ง (เมืองหลวงประเทศพม่า)
yard (n) หลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pya    [N] หน่วยเงินตราของประเทศพม่า
rya    [N] พรมทอมือหลากสีของประเทศกลุ่มแสกนดิเนเวีย
yah    [INT] คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ
yak    [N] วัวป่าขนยาวในทิเบต
yak    [VI] พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
yak    [N] การพูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
yam    [SL] บ้าน
yam    [N] มันเทศหรือมันเทศ
yam    [N] ต้นมันเทศหรือมันเทศ
Yao    [N] เย้า, See also: ชนชาติเย้า
Yao    [N] ภาษาเย้า
Yao    [N] ชาวเย้า (อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน), See also: ชนชาติเย้า
Yao    [ADJ] เกี่ยวกับเย้า
yap    [VI] เห่า, See also: หอน
yap    [N] ปาก
yaw    [VI] เหหรือหัน
yaw    [VT] เหหรือหัน
dyad    [N] คู่, Syn. pair, couple, double, duo
maya    [N] สิ่งลวงตา, See also: มายา
Maya [N] เผ่าอินเดียนแดง
soya    [N] ต้นถั่วเหลือง
yack    [SL] พูดมากน่าเบื่อ
yack    [SL] คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ
yack    [VI] พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดยืดยาวและไร้สาระ
yack    [N] การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
yale    [N] มหาวิทยาลัยเยลในอเมริกา
yale    [N] กุญแจยี่ห้อเยล
yang    [N] หลักปรัชญาจีน (หยาง)
Yank    [N] คนอเมริกัน, Syn. American
yank [VT] กระชาก, See also: ดึงอย่างแรง
yank [VI] กระชาก, See also: ดึงอย่างแรง
yard    [N] สนาม
yard    [N] หลา (ยาวเท่ากับ 3 ฟุต หรือ 0.9144 เมตร), See also: ระยะ 3 ฟุต
yard    [N] คานยาวพยุงใบเรือ
yard    [N] 100 ดอลลาร์ (แสลง)
yard    [N] ลานบ้าน, See also: ลาน, สนาม, บริเวณบ้าน, สนามรอบบ้าน
yard    [N] สนามที่มีรั้วล้อมรอบตัวอาคาร
yard    [N] ลานเอนกประสงค์
yard    [N] สถานที่เก็บรถไฟ
yard    [N] คอกปศุสัตว์, See also: เล้า, คอก
yard    [N] ทุ่งหญ้าฤดูหนาวของสัตว์จำพวกกวาง
yard    [VT] เอาสัตว์เข้าคอก
yare    [ADJ] (เรือ) ขับง่าย
yarn    [N] เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก
yawl    [N] เรือบดหรือเรือกรรเชียง, See also: เรือใบขนาดเล็ก, Syn. vessel, sailboat
yawn    [SL] คนหรือสิ่งที่น่าเบื่อมาก
yawn    [VI] หาว, See also: หาวนอน, อ้าปากกว้าง
yawn    [VT] พูดขณะกำลังหาว
yawn    [VI] เปิดช่องหรือรูให้กว้าง
yawn    [N] การหาว, See also: การหาวนอน, การอ้าปากกว้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proclamation, royalประกาศพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamation, Royalประกาศพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ptyalagogue; sialagogue; sialogogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalise; ptyalizeกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalism; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyatry; geriatrics; presbyatrics; presbytiatricsเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbycusis; presbyacusiaหูตึงเหตุสูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbytiatrics; geriatrics; presbyatrics; presbyatryเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyacusia; presbycusisหูตึงเหตุสูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyatrics; geriatrics; presbyatry; presbytiatricsเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyemia; pyaemia; pyohaemia; pyohemiaภาวะเลือดมีเชื้อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyemic; pyaemic; pyohaemic; pyohemic-เลือดมีเชื้อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
playaพลายา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyaemia; pyemia; pyohaemia; pyohemiaภาวะเลือดมีเชื้อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalith; calculus, salivary; ptyalolith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalize; ptyaliseกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalogenic-เกิดจากน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalolith; calculus, salivary; ptyalith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalolithiasis; sialolithiasisโรคนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalolithotomy; sialolithotomyการผ่าตัดนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalorrhea; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalorrhoea; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyarteritisหลอดเลือดแดงหลายขนาดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyarthric; polyarticularหลายข้อ (กระดูก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyarthritisข้ออักเสบหลายข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyarticular; polyarthricหลายข้อ (กระดูก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyaemic; pyemic; pyohaemic; pyohemic-เลือดมีเชื้อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyarthrosis; pyoarthrosis๑. ภาวะข้อมีหนอง๒. การเกิดหนองภายในข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyadelphousเชื่อมติดหลายกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyandrousที่มีสามีหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyandrousมีเกสรเพศผู้มาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyandryการมีสามีหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyandryการมีสามีหลายคน, พหุสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyanthousมีดอกมาก [วงศ์ Compositae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyarchyการปกครองโดยคณะบุคคลบางกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party loyalistผู้ภักดีต่อพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyohaemia; pyaemia; pyemia; pyohemiaภาวะเลือดมีเชื้อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyohaemic; pyaemic; pyemic; pyohemic-เลือดมีเชื้อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyohemia; pyaemia; pyemia; pyohaemiaภาวะเลือดมีเชื้อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyohemic; pyaemic; pyemic; pyohaemic-เลือดมีเชื้อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polysialia; hyperptyalism; hypersalivation; ptyalism; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payable on demandใช้เงินเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable to bearerใช้เงินแก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable to orderใช้เงินตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peripheral cyanosisอาการเขียวคล้ำส่วนขอบ, อาการเขียวคล้ำรอบนอก, อาการเขียวคล้ำส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payable at sightใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyoarthrosis; pyarthrosis๑. ภาวะข้อมีหนอง๒. การเกิดหนองภายในข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalistผู้จงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyanideไซยาไนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydroxyapatiteไฮดรอกซีอะพาไทต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Accounts payableบัญชีเจ้าหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyanobacteriaไซยาโนแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Yin-yang หยิน-หยาง [TU Subject Heading]
Ya language ภาษาหย่า [TU Subject Heading]
Yachting การเดินเรือยอชต์ [TU Subject Heading]
Yachts เรือยอชต์ [TU Subject Heading]
Yakuza ยากูซ่า [TU Subject Heading]
Yamaha motorcycle จักรยานยนต์ยามาฮ่า [TU Subject Heading]
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้า [TU Subject Heading]
Yao language (Southeastern Asia) ภาษาเย้า (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Yaqui Indians อินเดียนแดงเผ่ายาควี [TU Subject Heading]
Women, Yao สตรีเย้า [TU Subject Heading]
Ahmadiyyaอะห์มาดียา [TU Subject Heading]
Aksobhya (Buddhist deity)พระอักโษภยะ [TU Subject Heading]
Art, Ayutthayaศิลปะอยุธยา [TU Subject Heading]
Art, Kenyanศิลปะเคนยา [TU Subject Heading]
Art, Paraguayanศิลปะปารากวัย [TU Subject Heading]
Art, Srivijayaศิลปะศรีวิชัย [TU Subject Heading]
Art, Uruguayanศิลปะอุรุกวัย [TU Subject Heading]
Arts, Paraguayanศิลปกรรมปารากวัย [TU Subject Heading]
Arts, Uruguayanศิลปกรรมอุรุกวัย [TU Subject Heading]
Bodhisattva stages (Mahayana Buddhism)โพธิญาณ [TU Subject Heading]
Brand loyaltyความยึดมั่นต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Bstan- 'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ.1935- [TU Subject Heading]
Cattleyasแคทลียา [TU Subject Heading]
Chao Phraya River (Thailand)แม่น้ำเจ้าพระยา [TU Subject Heading]
Courtyard housesบ้านเดี่ยว [TU Subject Heading]
Customer loyaltyความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer loyalty programsโปรแกรมความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Cyanidesไซยาไนด์ [TU Subject Heading]
Electrophoresis, Polyacrylamide gel ; Polyacrylamide gel electrophoresisโพลีอคริย์ลาไมด์ เจล อิเล็กโตรฟอเรซิส [TU Subject Heading]
Employee loyaltyความภักดีของพนักงาน [TU Subject Heading]
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]
Himalaya Mountainsภูเขาหิมาลัย [TU Subject Heading]
Hinayana Buddhismพุทธศาสนาหินยาน [TU Subject Heading]
Hyaluronic acidกรดไฮยาลูโรนิก [TU Subject Heading]
Interplanetary voyagesการท่องอวกาศ [TU Subject Heading]
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Kayah (Southeast Asian people)ชาวคะยา [TU Subject Heading]
Kayakingการพายเรือคายัค [TU Subject Heading]
Kenyaเคนยา [TU Subject Heading]
Loyaltyความภักดี [TU Subject Heading]
Loyalty oathsปฏิญญา [TU Subject Heading]
Madhyamika (Buddhism)มาธยมิกะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Mahayana Buddhismพุทธศาสนามหายาน [TU Subject Heading]
Maitreya (Buddhist deity)พระศรีอาริย์ [TU Subject Heading]
Malayaมาลายา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ya"That's fine," replied the girl. "I'll take ten yards."
ya"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.
yaPleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
yaGive him an inch and he will take a yard.
yaI lived more than a month in Nagoya.
yaA meter is not quite equivalent to a yard.
yaA yard is equal to three feet.
yaLet's meet at Shibuya Station at six.
yaOh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.
yaHow long have you lived in Sasayama?
yaHave you lived in Sasayama since last year?
yaDid you live in Sasayama last year?
yaDo you live in Sasayama?
yaWill you live in Sasayama next year?
yaThe voyage to America used to take many weeks.
yaAya has good reason to speak perfect German.
yaAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
yaAya tends to carry things to extremes.
yaThe voyage from England to India used to take 6 months.
yaSomeday we will able to go on a voyage to Mars.
yaIntel gets a huge royalty from the invention.
yaWe call our father Oyajisan.
yaAmy worked in the yard last Saturday.
yaIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
yaI'd like to go to Takayama during festival time.
yaYou should have seen yourself, yawning all through the meeting.
yaAt one time they lived in Nagoya.
yaKenya became independent in 1963.
yaKenya used to be a British colony.
yaI'd like seats about fifty yards from the court.
yaWe deal here with Emmet's 'dyad' style first presented in his experimental works in the late sixties.
yaWe use DS as an abbreviation of 'dyad' style.
yaThere is a yard of cloth.
yaThis shows his loyalty to his friends.
yaThis bus goes to the Matsuyama station, right?
yaThis expressway connects Tokyo with Nagoya.
yaThis photograph reminds me of enjoyable times when I was a child.
yaThis check is payable to the bearer.
yaThis ship is not fit for an ocean voyage.
yaThis land belongs to the Royal Family.
yaWe're having a sukiyaki party this Sunday.
yaThis cloth is sold by the yard.
yaThis report confirms his betrayal.
yaIn this paper I limit the discussion on Emmet's 'dyad' style in his works in 1995.
yaWishing you an enjoyable future.
yaI'm really glad to have had such an enjoyable time.
yaAs you know, life is compare to a voyage.
yaSue checked in at the Royal Hotel.
yaWhat is sukiyaki made of?
yaYou got served a sukiyaki dinner, then spent the night and had breakfast. Don't you think you were imposing?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
aliyah(อาลี' ยอ, อาลียา') n., (pl. aliyahs aliyos, aliyoth) การอพยพของยิวไปยังอิสราเอลการเดินสู่ที่อ่านพระคัมพีร์ในโบสถ์ยิว
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
anthocyanin(แอนโธไซ' อะนิน) n. กลุ่มของสารสี (pigments) ที่ทำให้ดอกไม้และพืชมีสีม่วงแดง., Syn. -anthocyan
aranya pradesn. อรัญประเทศ
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
aryan(แอร'ระเยิน) n.,adj. ชาวอารยัน,ภาษาอาหรับ,เกี่ยวกับอารยัน., Syn. Arian
ayah(อา' ยะ) n. คนใช้
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
banyan(แบน'เยิน) n. ต้นไทร
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว
boatyard(โบท'ยาร์ด) n. บริเวณท่าเรือ
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
bouyance(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
bouyancy(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
brickyardn. สถานที่ทำอิฐ
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ,การทำให้ลอย,ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
buoyant(บอย'เอินทฺ) adj. ซึ่งลอยน้ำขึ้น,สามารถทำให้วัตถุลอยน้ำ,ร่าเริง,ลดแล้วขึ้นสูง (ราคา), Syn. jaunty
cattleya(แคทล'ียะ) n. กล้วยไม้จำพวก Catteya
chatoyantadj. แวววับ
churchyardn. บริเวณโบสถ์ที่ติดกับโบสถ์ มักเป็นบริเวณสุสาน
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง,การนำ,การพา,ยานพาหนะ,เครื่องมือขนส่ง,การโอนทรัพย์สิน,การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference,consignment
conveyancer(คันเว'เอินเซอะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyancing(คันเว'เอินซิง) n. การโอนกรรมสิทธิ์
courtyard(คอร์ท'ยาร์ด) n. ลานบ้าน (โดยเฉพาะที่ปิดทั้ง4ด้าน)
cyan(ไซ'อัน) n. สีระหว่างสีน้ำเงินกับสีเขียว
cyanid(ไซ'อะไนด์,-นิด) n. เกลือของ hydrocyanic acid
cyanide(ไซ'อะไนด์,-นิด) n. เกลือของ hydrocyanic acid
cyano-Pref. "สีน้ำเงินเข้ม","สารไซยาไนด์"
cyanosis(ไซ'อะโนซิส) n. ภาวะผิวหนังเป็นสีเขียว (น้ำเงิน) เนื่องจากการขาดออกซิเจน
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness
dockyardn. บริเวณอู่เรือ,บริเวณท่าเรือ,บริเวณอู่กองทัพเรือ
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
eyas(อาย'อัส) ลูกนก,ลูกนกเหยี่ยว,ลูกนกอินทรี
farmyardn. บริเวณฟาร์ม,
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา,สวยหรู,แดงฉาน,มีสีสัน,, See also: flamboyance,flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate,vivid
galyak(แกล'แยค) n. ฝูงปลาวาฬ,การพบปะสังสรรค์ vt. อยู่เป็นกลุ่ม,พบปะสังสรรค์. vt. ร่วมพบปะสังสรรค์
genappe yarn(จะแนพ') n. เส้นด้านสำหรับผ้าเสื้อละเอียดและเรียบ
graveyard(เกรฟ'ยาร์ด) n. สุสาน,ป่าช้า
halyard(แฮล'เยิร์ด) n. เชือกชักใบเรือขึ้นลง -, Syn. halliard
hamadryadn. งูจงอาง
himalayas(ฮิมมะเล'ยัซ) n. เทือกเขาหิมาลัย S. Himalalya,Himalaya Mountains,-Himalayan adj.
hinayana(ฮีนะยา'นะ) n. นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, Syn. Theravada. -Hinayanist n.
junkyard(จังค'ยาร์ด) n. สถานที่เก็บของโกโรโกโส
kaleyard(เคล'ยาร์ด) n. สวนครัว

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
banyan(n) ต้นมะเดื่อ,ต้นไทร
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
buoyancy(n) การลอย,การพยุงราคา,ความร่าเริง
buoyant(adj) ลอยน้ำ,ร่าเริง,เบิกบาน
churchyard(n) บริเวณรอบโบสถ์,สุสาน,ป่าช้า
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
conveyancing(n) การโอนกรรมสิทธิ์
courtyard(n) สนาม,ลานบ้าน
cyanide(n) ไซยาไนด์
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
dryad(n) นางไม้
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน
graveyard(n) สุสาน,ที่ฝังศพ,ป่าช้า
hyacinth(n) ดอกผักตบชวา
kayak(n) เรือบด,เรือแจวของชาวเอสกิโม
loyal(adj) ซื่อสัตย์,ภักดี,จงรักภักดี
loyalist(n) ผู้ซื่อสัตย์,ผู้ภักดี,ผู้จงรักภักดี
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี
papaya(n) มะละกอ
payable(adj) ที่จะต้องจ่ายให้,ที่ต้องชำระ
portrayal(n) การวาดภาพ,การเขียนภาพคน,การพรรณนา
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
royally(adv) อย่างเจ้า,อย่างกษัตริย์,อย่างมโหฬาร,อย่างดีเลิศ
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
shipyard(n) อู่เรือ
steelyard(n) ตาชั่งจีน
stockyard(n) คอกปศุสัตว์,ที่ซื้อขายพันธบัตร
vineyard(n) ไร่องุ่น
voyage(n) การเดินเรือ,การทัศนาจร,การเดินทางไกล
voyage(vi) เดินทางทางเรือ,ทัศนาจร,ท่องเที่ยว
yacht(n) เรือเที่ยว,เรือสำราญ,เรือยอชท์
yacht(vi) เที่ยวเรือ,แล่นเรือสำราญ
yak(n) จามรี,วัวป่า
yam(n) มันมือเสือ,มันแกว
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
yardstick(n) ไม้หลา
yarn(n) ไหมพรม,เส้นด้าย,เรื่องราว,นิทาน
yarrow(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
yaw(n) การเฉไป,การออกนอกลู่นอกทาง,การหันเห

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสนุก    [ADJ] enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก
น่าอ่าน    [V] be enjoyable to read, See also: be good to read, be fun to read, Example: เขาเขียนหนังสือได้น่าอ่านทีเดียว
พระบรมราชานุญาต    [N] royal permission, Example: พระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้พระสารประเสริฐ คิดชื่อบุตรธิดาหรือนามสกุลถวาย เพื่อพระราชทานแก่เจ้านาย, Thai definition: การอนุญาตของพระเจ้าแผ่นดิน
พระบรมราโชบาย    [N] royal policy, Example: พระภัทรธรรมธาดาได้เปิดสอนหนังสือไทยขึ้นที่ศาลาการเปรียญ ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ภักดี    [N] loyalist, See also: one who is faithful, Syn. ผู้จงรักภักดี, Ant. ผู้ทรยศ, Example: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ผู้แทนพระองค์    [N] royal representative, See also: royal envoy, Syn. ตัวแทน, Example: นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 56, Count unit: ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน, Notes: (ราชา)
พระบรมวงศานุวงศ์    [N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
พระบรมราโชวาท    [N] royal guidance/tutelage, Example: ..ความสงบความรู้ความเข้าใจคือหลักใหญ่ในการพัฒนา” คือ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count unit: องค์, Thai definition: ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์แนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน มักกล่าวแก่ที่ประชุม
พืชผักสวนครัว    [N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
ราชประเพณี    [N] royal tradition, See also: royal custom, Example: พันท้ายนรสิงห์ทูลขอให้กษัตริย์ลงโทษประหารชีวิตตามกฏมณเฑียรบาล เพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณี, Thai definition: ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
ราชพิธี    [N] royal ceremony, See also: royal rite/ritual, Thai definition: พิธีที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก
ราชบัณฑิตยสถาน    [N] Royal Institute, Example: ผมเคยทำงานกับท่าน สมัยที่ท่านทำงานอยู่ที่ราชบัณฑิตยสถาน, Thai definition: องค์กรวิทยาการของรัฐซึ่งเป็นที่รวมแห่งราชบัณฑิต
สนุกปาก    [ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
กปร. [N] Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตร.ว.    [CLAS] square yard, Syn. ตารางวา
ทบ.    [N] Royal Thai Army, Syn. กองทัพบก
ทร.    [N] Royal Thai Navy, Syn. กองทัพเรือ
ทอ. [N] Royal Thai Airforce, Syn. กองทัพอากาศ
พ.ร.ฎ. [N] royal decree, Syn. พระราชกฤษฎีกา, Thai definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
พว. [N] Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง
ร.ฟ.ล. [N] Royal State Railways, Syn. รถไฟหลวง
รบ. [N] The Royal Institute, Syn. ราชบัณฑิตยสถาน
รอ. [N] Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence, Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
พระราชอัธยาศัย    [N] royal command, Example: การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย, Thai definition: พระราชประสงค์หรือความต้องการของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ เป็นการทั่วไป
สถาบันพระมหากษัตริย์    [N] royal institution
สนามหญ้า    [N] lawn, See also: yard, Syn. สนาม, Count unit: สนาม
สนุกสนาน    [V] amuse, See also: be enjoyable, keep pleasantly, Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน, Ant. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
พระราชปณิธาน    [N] royal wish, Example: โครงการป่ารักษ์น้ำเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดินอีสาน, Thai definition: การตั้งความปรารถนา, Notes: (ราชา)
พระมหากรุณาธิคุณ [N] royal grace, See also: divine grace, Syn. บุญคุณ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์, Notes: (ราชา)
พระราชดำริ    [N] royal thought or idea, Syn. ความคิด, Example: การทำฝนเทียมเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกิดจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบท, Notes: (ราชา)
พระราชประสงค์    [N] royal intention, Syn. ความต้องการ, ความประสงค์, Example: การรถไฟแห่งประเทศไทยทูลเกล้าฯ ถวายที่ดิน 100 ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ความต้องการ, ความประสงค์, Notes: (ราชา)
พระราชพงศาวดาร    [N] royal annals, See also: royal chronicle, royal historical annals, Syn. ประวัติ, Example: ในประเทศไทยน้อยคนนักที่จะเคยได้อ่าน หรือรู้จักพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจารึกสุโขทัย, Thai definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติ หรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น, Notes: (ราชา)
พระราชภารกิจ    [N] royal, Syn. ภารกิจ, ธุระ, ภาระ, กิจ, กรณียกิจ, Example: รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา, Thai definition: งานที่จำต้องทำ, Notes: (ราชา)
พระราชหัตถเลขา    [N] royal writing, Syn. จดหมาย, Example: รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ไม่นับพระราชหัตถเลขา ที่ทรงมีถึงบุคคลต่างๆ และจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน, Count unit: องค์, Thai definition: จดหมาย (ใช้กับพระมหากษัตริย์), Notes: (ราชา)
พระบรมราชโองการ    [N] Royal Command, Example: ประธานรัฐสภาจะต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี, Thai definition: คำสั่งราชการของพระราชา
หาว    [V] yawn, Syn. หาวนอน, Example: ฉันเริ่มหาวติดกันหลายครั้ง เพราะรอนานเกินไป, Thai definition: กิริยาที่สูดลมเข้าแล้วระบายลมออกทางปากเมื่อเวลาง่วงนอน
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์    [N] Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หลังบ้าน    [N] backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
ช้างที่นั่ง    [N] royal elephant, Count unit: เชือก, ช้าง, Thai definition: ช้างที่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
พระรูป    [N] royal statue, Syn. พระบรมรูป, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และทำบุญในวันที่ 7 สิงหาคม นี้, Thai definition: รูปปั้นหรือรูปหล่อของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย, Notes: (ราชา)
มหายาน    [N] Mahayana, See also: Greater Vehicle, Syn. อาจริยวาท, Example: ชาวสุโขทัยนับถือพุทธศาสนายุคแรกตามแบบสมัยลพบุรี คือ พุทธศาสนาแบบมหายาน, Thai definition: ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือที่ถือกันในทิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และญวน
มะละกอ    [N] papaya, See also: Carica papaya Linn., Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ, Example: ชาวบ้านมักมีที่ดินเหลือและมักใช้ปลูกมะละกอกับกล้วย, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Carica papaya Linn. ในวงศ์ Caricaceae ใบหยักหยาบๆ ก้านยาว ผลกินได้
ราชวงศ์    [N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
ส้มตำ    [N] papaya salad, Syn. ตำส้ม, Example: ชาวอิสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารประเภทน้ำพริกปลาร้า ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง เอาผลไม้มีมะละกอเป็นต้นมาตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยว
สัตย์    [ADJ] honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
เสด็จ [N] personal pronoun for the king or royal personages, See also: His/Her Highness, Example: คุณทวดอาศัยอยู่ในวังเสด็จพระองค์ชายใหญ่มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
หลวง    [ADJ] royal, See also: of the court or crown, Example: วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ บางลำพู, Thai definition: ของผู้เป็นใหญ่ คือ พระเจ้าแผ่นดิน
เรื่องราว [N] story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count unit: เรื่อง
วัง    [N] palace, See also: royal residence, Example: คนที่ทำงานในวังล้วนเป็นข้าราชบริพารทั้งนั้น, Thai definition: ที่อยู่ของเจ้านาย
สนาม    [N] yard, See also: lawn, turf, field, ground, playground, Example: โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ของสนาม, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ที่กว้างซึ่งใช้สำหรับกิจการต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: coronation ; royal wedding   
อภิเษกสมรส[n. exp.] (aphisēksomrot) EN: royal wedding ; wedding ceremony   
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan   FR: arien
อารยัน[n. prop.] (Ārayan) EN: Aryan   FR: Aryens [mpl]
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērødas jāriyē) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae   FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อยุธยา[n. prop.] (Ayutthayā) EN: Ayutthaya ; Ayudhya   FR: Ayutthaya
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheūa) EN: charge account ; accounts payable   
บัญชีเจ้าหนี้[n. exp.] (banchī jaonī) EN: accounts payable   
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริษัทนำเที่ยว[n. exp.] (børisat namthīo) FR: organisateur de voyages [m]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørīa) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize   
บุก [n.] (buk) EN: Elephant Yam   
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ชัยภูมิ[n. prop.] (Chaiyaphūm) EN: Chaiyaphum   FR: Chaiyapum
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings]   
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[v. exp.] (chamra ngoen meūa songmøp sinkhā) EN: payable on delivery   
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnthāng) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.)   FR: chèque de voyage [m]
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra wong) EN: scion of a royal house   FR: descendance royale [f]
ชิคุนกุนยา [n.] (chikhunkunyā) EN: Chikungunya   
โชคดี[n. exp.] (chōkdī) EN: good luck ! bon voyage !   FR: bonne chance ! ; bon voyage !
ชนมพรรษา[n.] (chonmaphansā) EN: age (of a royal personage)   
ด้าย[n.] (dāi) EN: thread ; yarn ; cord ; string   FR: fil [m] ; fil à coudre [m] ; fil de coton [m] ; ficelle [f]
ด้ายดิบ[n. exp.] (dāi dip) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn   
ดัง[adj.] (dang) EN: loud ; noisy ; aloud   FR: bruyant ; sonore
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng klap) EN: return journey   FR: voyage retour [m] ; retour [m]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng øk) EN: outward journey   FR: voyage aller [m] ; aller [m]
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng pai klap) EN: round-trip   FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]
เดินทางไปเที่ยวเดียว[n. exp.] (doēnthāng pai thīo dīo) EN: one-way   FR: aller simple [m] ; trajet simple [m] ; voyage aller [m]
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกมะละกอ[n. exp.] (døk malakø) EN: papaya flower   FR: fleur de papayer [f]
เอ็ด[adj.] (et) EN: noisy ; boisterous   FR: bruyant
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously   FR: bruyamment
เอเย่นต์ท่องเที่ยว[n. exp.] (ēyēn thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YA    Y AA1
YAM    Y AE1 M
YAH    Y AA1
YAY    Y EY1
YAO    Y AW1
YAW    Y AO1
YAX    Y AE1 K S
YAP    Y AE1 P
YAK    Y AE1 K
YAU    Y OW1
YAN    Y AE1 N
GOYA    G OY1 AH0
RYAL    R IY0 AA1 L
DYAS    D AY1 AH0 S
ILYA    IH1 L Y AH0
YAHI    Y AA1 HH IY0
SOYA    S OY1 AH0
YAMS    Y AE1 M Z
YALE    Y EY1 L
DYAD    D AY1 AE2 D
CAYA    K EY1 AH0
CYAN    S AY0 AE1 N
RAYA    R EY1 AH0
YANG    Y AE1 NG
BYAS    B AY1 AH0 S
DYAR    D AY1 ER0
JAYA    JH AY1 AH0
YAHN    Y AE1 N
LOYA    L OY1 AH0
LEYA    L EY1 AH0
YARN    Y AA1 R N
YAPP    Y AE1 P
KAYA    K AA1 Y AH0
YANT    Y AE1 N T
YAHR    Y AA1 R
VYAS    V Y AA1 S
TOYA    T OY1 AH0
DYAL    D AY1 AH0 L
DAYA    D AY1 AH0
YASS    Y AE1 S
YAKE    Y EY1 K
YAPS    Y AE1 P S
YANI    Y AA1 N IY0
DYAN    D AY0 AE1 N
YANO    Y AA1 N OW0
MOYA    M OY1 AH0
YANK    Y AE1 NG K
YAGI    Y AA1 G IY0
VYAS    V AY1 AH0 S
YARD    Y AA1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yah    (uh) (y aa1)
yak    (n) (y a1 k)
yam    (n) (y a1 m)
yap    (v) (y a1 p)
yaw    (v) (y oo1)
Ryan    (n) (r ai1 @ n)
Yank    (n) (y a1 ng k)
Yate    (n) (y ei1 t)
ayah    (n) (ai1 @)
soya    (n) (s oi1 @)
yaks    (n) (y a1 k s)
yams    (n) (y a1 m z)
yank    (v) (y a1 ng k)
yaps    (v) (y a1 p s)
yard    (n) (y aa1 d)
yarn    (v) (y aa1 n)
yawl    (n) (y oo1 l)
yawn    (v) (y oo1 n)
yaws    (v) (y oo1 z)
Aryan    (n) (e@1 r i@ n)
Bryan    (n) (b r ai1 @ n)
Kenya    (n) (k e1 n y @)
Libya    (n) (l i1 b i@)
Yanks    (n) (y a1 ng k s)
ayahs    (n) (ai1 @ z)
dryad    (n) (d r ai1 @ d)
kayak    (n) (k ai1 a k)
loyal    (j) (l oi1 @ l)
royal    (j) (r oi1 @ l)
yacht    (v) (y o1 t)
yahoo    (n) (y aa1 h uu1)
yanks    (v) (y a1 ng k s)
yards    (n) (y aa1 d z)
yarns    (v) (y aa1 n z)
yawed    (v) (y oo1 d)
yawls    (n) (y oo1 l z)
yawns    (v) (y oo1 n z)
Jayark    (n) (jh ei1 y aa k)
Yasuda    (n) (y a1 s u d @)
Riyadh    (n) (r ii1 a d)
Pamyat    (n) (p a1 m y a t)
Ziyang    (n) (z ii1 y a ng)
Aryans    (n) (e@1 r i@ n z)
Guyana    (n) (g ai1 a1 n @)
Kenyan    (n) (k e1 n y @ n)
Libyan    (n) (l i1 b i@ n)
Loyang    (n) (l ou2 y aa1 ng)
Magyar    (n) (m a1 g y aa r)
Malaya    (n) (m @1 l ei1 @)
Nagoya    (n) (n aa1 g ou y @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やく, yaku] (adv) โดยประมาณ
乗客[じょうきゃく, joukyaku] (n) ผู้โดยสาร
安い[やすい, yasui] (adj) (ราคา)ถูก
円安[えんやす, enyasu] (n) ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง
節約[せつやく, setsuyaku] (n) การประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
夜景[やけい, yakei] (n) บรรยากาศ แสงสี ยามค่ำคืน
野生[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
屋根[やね, yane] (n) หลังคาบ้าน
屋台[やたい, yatai] (n) ร้านแผงลอย หรือรถเข็นริมถนน
焼く[やく, yaku] (vt) ปิ้ง,ย่าง
野性[やせい, yasei] (adj) ที่อยู่ตามธรรมชาติ,ที่อยู่ในป่า
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (vt) ทำทารุณกรรม
八つ[やっつ, yattsu] (n) แปดชิ้น/อย่าง
予約[よやく, yoyaku] (vi vt) จอง (เช่น จองโต๊ะในร้านอาหาร)
にぎやか[にぎやか, nigiyaka] (adj) ครื้นเครง
早い[はやい, hayai] (adj) เช้า, เร็ว
速い[はやい, hayai] (adj) เร็ว
易しい[やさしい, yasashii] (adj) ง่ายๆ, เรียบง่าย
優しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม
柔らかい[やわらかい, yawarakai] (adj) นุ่ม, อ่อนนุ่ม
[ひゃく, hyaku] (n) หนึ่งร้อย
二百[にひゃく, nihyaku] (n) สองร้อย
部屋[へや, heya] (n) ห้อง
野球[やきゅう, yakyuu] (n) กีฬาเบสบอล
野菜[やさい, yasai] (n) ผัก
冷や[ひや, hiya] (n) น้ำเย็น
[おや, oya] (n) พ่อแม่
素早い[すばやい, subayai] เร็ว(เคลื่อนไหว,ทำงาน)
寺小屋[てらこや, terakoya] (n) โรงเรียนวัด
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ
平壌[ぴょんやん, pyonyan] (n) เปียงยาง
山羊[やぎ, yagi] (n) แพะ
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (vt) มีประโยชน์ ช่วยได้มาก
土産[みやげ, miyage] (n) ของขวัญ, ของฝาก
始末屋[しまつや, shimatsuya] (n) 1.คนประหยัด,คนมัธยัสถ์ 2.ในสมัยเอโดะ เป็นคนเก็บเงินจากแขกที่ไม่ยอมจ่ายเงินในซ่องโสเภณี
[うまや, umaya] (n) คอกม้า
お化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) บ้านผีสิง
婚約者[こんやくしゃ, konyakusha] (n) คู่หมั้น
焼き飯[やきめし, yakimeshi] (n) ข้าวผัด, See also: S. チャーハン,
親分[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม
親分株[おやぶんかぶ, oyabunkabu] (n) ตำแหน่งหัวหน้า
親指[おやゆび, oyayubi] (n) นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วโป้ง
やれやれ[やれやれ, yareyare] (คำอุทาน) เอาหละ เอาละนะ
[はやぶさ, hayabusa] (n) เหยี่ยว
[やま, yama] (n) ภูเขา
山羊座[やぎざ, yagiza] (n) ราศีมังกร
戦略[せんりゃく, senryaku] (n) แผน, แผนการรบ, ยุทธวิธี, See also: S. 戦法,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うまや, umaya] (n) คอกสัตว์,ยุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง
置屋[おきや, okiya] (n) สำนักเกอิชา
莢豌豆[さやえんどう, sayaendou] (n adj) ถั่ว,ที่ใช้ถั่ว , See also: S. bead,pill,
解約[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเลิกสัญญา
楽屋[がくや, gakuya] (n) ห้องแต่งตัวของนักแสดง
お土産[おみやげ, omiyage] (n) ของฝาก
婚約[こんやく, konyaku] (n) การสัญญา, การหมั้นหมาย
喧しい[やかましい, yakamashii] เสียงดังรบกวน
破る[やぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
安い[やすい, yasui] (n adj) ราคาถูก
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] (n) คนทำสัญญา, ผู้ทำพันธะสัญญา
契約[けいやく, keiyaku] สัญญา, พันธะสัญญา
約束[やくそく, yakusoku] สัญญา
[はやぶさ, hayabusa] เหยี่ยว
薬学[やくがく, yakugaku] (n) เภสัชศาสตร์
果物屋[くだものや, kudamonoya] (n) ร้านขายผลไม้
活躍[かつやく, katsuyaku] 1.สร้างผลงานหรือมีบทบาทในด้านต่าง ๆ 2.ขะมักขเม้นทำงาน
早口言葉[はやくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน
椰子[やし, yashi] มะพร้าว
目安[めやく, meyaku] (n) เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย
無理やり[むりやり, muriyari] (adv) บังคับ
矢っ張り[やっぱり, yappari] กะแล้ว ว่าแล้วเชียว อย่างที่คิด อย่างที่รู้กัน
野次馬[やじうま, yajiuma] (n) ไทยมุง
火傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
山型鋼[やまがたこう, yamagatakou] (n) เหล็กฉาก
ヤッピー[やっぴー, yappi] (n) คนหนุ่มสาวที่มีการงานและการศึกษาที่ดี
ヒマラヤヒラタケ[ひまらやひらたけ, himarayahiratake] (n) เห็ดนางฟ้า
制約[せいやく, seiyaku] การตั้งเงื่อนไข,เงื่อนไข
目安[めやす, meyasu] (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย คร่าว ๆ
約束手形[やくそくてがた, yakusokutegata] (n) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
焼入れ[やきいれ, yakiire] (n) การชุบแข็ง
焼きもち[やきもち, yakimochi] ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน
馬鹿やろう[ばかやろう, bakayarou] (phrase vulgar) ไอ้โง่, ไอ้บ้า
やばい[やばい, yabai] (adj) สุดตีน(แสลง)(ใช้ในความหมายได้ทั้งในแง่ลบและบวก)
分かり易い[わかりやすい, wakariyasui] (adj) เข้าใจได้ง่าย
雪山[ゆきやま, yukiyama] (n) ภูเขาหิมะ
部屋代[へやだい, heyadai] (n) ค่าเช่าห้อง
嫌な奴[いやなやつ, iyanayatsu] (n) ไอ้ขี้ฟ้อง ไอ้น่ารังเกียจ (คนที่น่ารังเกียจในหมู่)
やせ我慢[やせがまん, yasegaman] ฝืนทำ ฝืนใจ(กิน) กัดฟัน(พูด) ฝืนทำเป็น...
矢っ張り[やっぱり, yappari] เหมือนก่อน
和やか[なごやか, nagoyaka] (adj ) [ADJ] (โทษ) เบา, See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก, Syn. light
役職[やくしょく, yakushoku] (n ) ตำแหน่ง
職種[やくしゅ, yakushu] (n ) ประเภทงาน,ประเภทอาชีพ
ぼやける[ぼやける, boyakeru] (vi vt adj ) (ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., S. . dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
八百屋[やおや, yaoya] (n ) ร้านจำหน่ายผัก ร้านขายผัก
ヤング率[やんぐりつ, yanguritsu] (n ) อัตราการขยายหรือหดตัวของวตถุใดๆเมื่อถูกดึงหรือบีบ , See also: S. 弾性率,
取締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n ) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท
家賃[やちん, yachin] ค่าเช่าบ้าน
野獣[やじゅう, yajuu] (n ) สัตว์ป่า, สัตว์ร้าย
激安[げきやす, gekiyasu] (adj ) ราคาถูกมาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
安い[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap
止める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
燃やす[もやす, moyasu] Thai: เผา English: to burn
費やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: ใช้(เวลาหรือเงิน) English: to spend
費やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: ทุ่มเท English: to devote
費やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: เสีย English: to waste
訳す[やくす, yakusu] Thai: แปล English: to translate
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: เป็นประกาย English: to shine
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: แวววาว English: to glitter
辞める[やめる, yameru] Thai: ลาออก English: to retire
はやる[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยม English: to be popular
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
やる[やる, yaru] Thai: ทำ
増やす[ふやす, fuyasu] Thai: เพิ่ม English: to add
増やす[ふやす, fuyasu] Thai: เพิ่มให้มากขึ้น English: to increase
やり直す[やりなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence
やり直す[やりなおす, yarinaosu] Thai: ทำใหม่อีกครั้ง English: to do over again
名古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Thai: วันหยุดภาคฤดูร้อนเดือนสิงหาคม English: summer vacation
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled
焼く[やく, yaku] Thai: อบ
焼く[やく, yaku] Thai: ย่าง
謝る[あやまる, ayamaru] Thai: กล่าวขอโทษ English: to apologize
呟く[つぶやく, tsubuyaku] Thai: บ่นพึมพำ English: to mutter
痩せる[やせる, yaseru] Thai: ผอมลง English: to become thin
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบ English: peace
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบทางใจ
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard
破る[やぶる, yaburu] Thai: ฉีก English: to tear
破る[やぶる, yaburu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
破る[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
生やす[はやす, hayasu] Thai: ทำให้งอกงาม
生やす[はやす, hayasu] Thai: ปลูก
山崎[やまざき, yamazaki] Thai: ยามาซากิ ชื่อเฉพาะ English: Yamazaki (pn,pl)
誤る[あやまる, ayamaru] Thai: กระทำผิด English: to make a mistake
養う[やしなう, yashinau] Thai: พัฒนา English: to develop
養う[やしなう, yashinau] Thai: เลี้ยงดู English: to support one's family

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papaya (n ) มะละกอ
Papayasalat (n ) ส้มตำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckerei {f}knacker's yard [Add to Longdo]
Akademie {f}; Hochschule {f}; höhere Lehranstalt {f} | Akademien {pl} | Akademie der Künste (in Großbritannien)academy | academies | Royal Academy of Arts [Br.] [Add to Longdo]
Ami {m}Yank [Add to Longdo]
Arbeitsfähigkeit {f}employability [Add to Longdo]
Arier {m}Aryan [Add to Longdo]
Auflassung {f} [jur.]conveyance [Add to Longdo]
Auftrieb {m}; Auftriebskraft {f} [phys.]buoyancy [Add to Longdo]
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Ausreise {f} | bei der Ausreisedeparture; outbound passage; outward voyage; voyage out | on leaving the country [Add to Longdo]
Autogenschneiden {n}gas cutting; oxyacetylene cutting [Add to Longdo]
Autogenschweißen {n}gas welding; oxyacetylene welding [Add to Longdo]
Babyausstattung {f}baby equipment [Add to Longdo]
Beförderung {f}; Übertragung {f}; Übermittlung {f}conveyance [Add to Longdo]
Belästigung {f} | Belästigungen {pl}annoyance | annoyances [Add to Longdo]
Blausäure {f} [chem.]hydrocyanic acid [Add to Longdo]
Darstellung {f}; Schilderung {f}portrayal [Add to Longdo]
Effektgarn {n}effect yarn [Add to Longdo]
Empfang {m} (eines Briefes; einer Ware) | Empfang zurückbestätigen | zahlbar nach Empfangreceipt | to return receipt | payable on receipt [Add to Longdo]
Fall {n}; Flaggleine {f} [naut.]halyard; halliard [Add to Longdo]
Flugwetter {n}flyable weather [Add to Longdo]
Fockrahe {f} [naut.]foreyard [Add to Longdo]
Friedhof {m}graveyard [Add to Longdo]
Fröhlichkeit {f}joyance [Add to Longdo]
Gammler {m}layabout; loafer; bum [Add to Longdo]
Garn {n} | gedrehtes Garnthread; cotton; yarn | twisted yarn [Add to Longdo]
Garnfärbung {f} [textil.]yarn dyeing [Add to Longdo]
Gasschweissbrenner {m}oxyacetylene torch [Add to Longdo]
Gekläff {n}yapping [Add to Longdo]
Genießbarkeit {f}enjoyableness [Add to Longdo]
Geplapper {n}; Gerede {n}; Geschwätz {n}chatter; yakety-yak [Add to Longdo]
Glanzgarn {n}bright yarn [Add to Longdo]
Hellseher {m}clairvoyant [Add to Longdo]
Hellseher {m}clairvoyante [Add to Longdo]
Hellseherei {f}clairvoyance [Add to Longdo]
Hinterhof {m}backyard [Add to Longdo]
Hof {m}; Hofraum {m}courtyard [Add to Longdo]
Hof {m} | Höfe {pl}yard | yards [Add to Longdo]
Hoftheater {n} [hist.]court theatre; royal theatre [Add to Longdo]
Holzplatz {m}lumberyard [Add to Longdo]
Honorar {n}; Autorenhonorar {n}royalty [Add to Longdo]
Hyazinthe {f} [bot.] | Hyazinthen {pl}hyacinth | hyacinths [Add to Longdo]
Indo-Europäer {m}Indo-European; Aryan [Add to Longdo]
Innenhof {m}; Vorhof {m}inner courtyard [Add to Longdo]
Isocyanat {n}isocyanate [Add to Longdo]
Jacht {f}; Yacht {f} | Jachten {pl}; Yachten {pl}yacht | yachts [Add to Longdo]
Jäger {m} | Jäger {pl}; Schützenkette {f}rifleman; jaeger; yager | riflemen [Add to Longdo]
Jolle {f}dinghy; wherry; yawl [Add to Longdo]
Jungfernfahrt {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernreise {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Kajak {m,n} [sport]kayak [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
loyal (adj adv prep pro) ผู้ซื่อสัตย์
loyal (vi adj adv pron.) ซื่อสัตย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor [Add to Longdo]
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P) [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P) [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby [Add to Longdo]
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あや[, aya] (int) (arch) wow; whoa [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
あらやだ;あらいやだ[, arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
いぇい[, iei] (int) yay [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more [Add to Longdo]
いやが上にも;弥が上にも;嫌が上にも(iK)[いやがうえにも, iyagauenimo] (adv) all the more [Add to Longdo]
いやだ[, iyada] (int) not a chance; not likely; no way; (P) [Add to Longdo]
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
うそやん[, usoyan] (exp) (osb [Add to Longdo]
うちの奴[うちのやつ, uchinoyatsu] (n) my wife; "the wife" [Add to Longdo]
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
えいやっ;えいや[, eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh [Add to Longdo]
ええ加減にしいや[ええかげんにしいや, eekagennishiiya] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
おいでやす[, oideyasu] (exp) (kyb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一定要[yī dìng yào, ㄧ ㄉㄧㄥˋ ㄧㄠˋ, ] must [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] exactly the same (成语 saw); carbon copy [Add to Longdo]
一样[yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ, / ] same; like; equal to; the same as; just like [Add to Longdo]
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一氧化氮[yī yǎng huà dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitric oxide [Add to Longdo]
一氧化碳[yī yǎng huà tàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon monoxide CO [Add to Longdo]
一派谎言[yī pài huǎng yán, ㄧ ㄆㄞˋ ㄏㄨㄤˇ ㄧㄢˊ, / ] a pack of lies [Add to Longdo]
一溜烟[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, / ] in a flash, quickly [Add to Longdo]
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] generally speaking [Add to Longdo]
一言既出,驷马难追[yī yán jì chū, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, si4 ma3 nan2 zhui1, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
一言为定[yī yán wéi dìng, ㄧ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] It's a deal!; that's settled then [Add to Longdo]
一路平安[yī lù píng ān, ㄧ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] to have a pleasant journey; bon voyage [Add to Longdo]
丁型肝炎[dīng xíng gān yán, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis D [Add to Longdo]
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution [Add to Longdo]
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律 [Add to Longdo]
三亚[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s) [Add to Longdo]
三氯氧磷[sān lǜ yǎng lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous oxychloride [Add to Longdo]
上杭[Shàng háng, ㄕㄤˋ ㄏㄤˊ, ] Shanghang county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
上杭县[Shàng háng xiàn, ㄕㄤˋ ㄏㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shanghang county in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
上演[shàng yǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ, ] to screen (a movie); to stage (a play); a screening; a staging [Add to Longdo]
上眼睑[shàng yǎn jiǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] upper eyelid [Add to Longdo]
下眼睑[xià yǎn jiǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] lower eyelid [Add to Longdo]
下西洋[xià xī yáng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] to sail West (from China); refers to Zhenghe's 15th century expeditions to the Western Pacific [Add to Longdo]
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike [Add to Longdo]
不亚[bù yà, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ, / ] no less than; not inferior to [Add to Longdo]
不亚于[bù yà yú, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ ㄩˊ, / ] no less than; not inferior to [Add to Longdo]
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition [Add to Longdo]
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, ] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不动摇[bù dòng yáo, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] unmoved [Add to Longdo]
不厌[bù yàn, ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, / ] not mind doing sth; not tire of; not object to [Add to Longdo]
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless [Add to Longdo]
不周延[bù zhōu yán, ㄅㄨˋ ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] undistributed [Add to Longdo]
不得要领[bù dé yào lǐng, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] fail to grasp the main points [Add to Longdo]
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] needless; unnecessary [Add to Longdo]
不怎么样[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it [Add to Longdo]
不痛不痒[bù tòng bù yǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧㄤˇ, ] scratching the surface; superficial; perfunctory [Add to Longdo]
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined [Add to Longdo]
不要[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not [Add to Longdo]
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but [Add to Longdo]
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] have no sense of shame; shameless [Add to Longdo]
不言而喻[bù yán ér yù, ㄅㄨˋ ㄧㄢˊ ㄦˊ ㄩˋ, ] it goes without saying; it is self-evident [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs) [Add to Longdo]
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
キャッシング[きゃっしんぐ, kyasshingu] caching [Add to Longdo]
キャップライン[きゃっぷらいん, kyappurain] capline [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs) [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character [Add to Longdo]
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set [Add to Longdo]
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format [Add to Longdo]
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer [Add to Longdo]
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set [Add to Longdo]
キャリアコード[きゃりあこーど, kyariako-do] carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地[きゃりあけんち, kyariakenchi] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
キャリヤ[きゃりや, kyariya] carrier [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
ギャップ[ぎゃっぷ, gyappu] gap [Add to Longdo]
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
スキャン[すきゃん, sukyan] scan (vs) [Add to Longdo]
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
不可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
中休み[なかやすみ, nakayasumi] -Pause [Add to Longdo]
丸太小屋[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
丸薬[がにゃく, ganyaku] Pille [Add to Longdo]
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]
今夜[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
仕立て屋[したてや, shitateya] Schneider [Add to Longdo]
休まる[やすまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休み中[やすみちゅう, yasumichuu] "geschlossen" [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休める[やすめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] weiterhin_stagnieren [Add to Longdo]
侵略[しんりゃく, shinryaku] Einfall, Eroberung, Invasion [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
健やか[すこやか, sukoyaka] gesund [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]
先約がある[せにゃくがある, senyakugaaru] schon_verabredet_sein [Add to Longdo]
光り輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] -glaenzen, -leuchten, -strahlen [Add to Longdo]
全訳[ぜんやく, zenyaku] vollstaendige_Uebersetzung [Add to Longdo]
八百屋[やおや, yaoya] Gemuesehaendler [Add to Longdo]
八重桜[やえざくら, yaezakura] Kirschbluete_mit_mehr_als_5, Bluetenblaetter [Add to Longdo]
[おおやけ, ooyake] oeffentlich, offiziell [Add to Longdo]
公約[こうやく, kouyaku] oeffentliches_Versprechen [Add to Longdo]
冷や[ひや, hiya] kaltes_Wasser, kalter_Sake [Add to Longdo]
冷やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
冷やす[ひやす, hiyasu] kuehlen [Add to Longdo]
分野[ぶにゃ, bunya] Bereich, Gebiet [Add to Longdo]
劇薬[げきやく, gekiyaku] starke_Arznei, gefaehrliche_Arznei [Add to Longdo]
動脈[どうみゃく, doumyaku] Schlagader, Arterie [Add to Longdo]
卑しい[いやしい, iyashii] -einfach, bescheiden, niedrig, vulgaer, -roh [Add to Longdo]
卑しむ[いやしむ, iyashimu] verachten, herabblicken [Add to Longdo]
卑しめる[いやしめる, iyashimeru] verachten, herabblicken [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] gefaehrlich [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] ZURUECKZIEHEN [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] zurueckweisen [Add to Longdo]
[やく, yaku] UNGLUECK, UNHEIL, MISSGESCHICK [Add to Longdo]
厄介[やっかい, yakkai] -Muehe, Belaestigung, Unterstuetzung, Hilfe [Add to Longdo]
厄介者[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
厄年[やくどし, yakudoshi] Ungluecksjahr, kritisches_Alter [Add to Longdo]
厄払い[やくはらい, yakuharai] Exorzismus, Geisterbeschwoerung [Add to Longdo]
厄日[やくび, yakubi] Unglueckstag [Add to Longdo]
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
口約[こうやく, kouyaku] muendliches_Versprechen [Add to Longdo]
呉服屋[ごふくや, gofukuya] Kimonogeschaeft [Add to Longdo]
和やか[なごやか, nagoyaka] mild, sanft, freundlich [Add to Longdo]
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ya \Ya\ (y[aum]), adv.
   Yea. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ah
 
 1. (ünlem) ey, oh, ah, of, vah, ya
 2. Acayip ! Hayret (I.)
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 ya
   already; by now; yet
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top