Search result for

*stuffed*

(118 entries)
(0.359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stuffed, -stuffed-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stuffed    [SL] มีปัญหา
be stuffed up    [PHRV] ทำให้หนาวเย็น, See also: เต็มไปด้วยความเย็น, Syn. bung up
stuffed shirt    [N] คนอวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนอวดรู้, คนวางมาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It says, "muffy's muff gets stuffed." does that mean--มันบอกว่า มัฟฟี่ยัดไส้ ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะ There Might be Blood (2008)
It's gotta be stuffed and treated, you idiot.มันต้องยุ่งยากกับการรักษา นายมันโง่บรม Pilot (2008)
Stuffed with what? - Get up! - Whoo!มันจะยุ่งยากกันตรงไหน ลุกขึ้น โรเซ่น ได้หาที่ดินสำหรับสร้างโกดังใหม่ได้รัยัง Pilot (2008)
And get this! I found some styrofoam and I stuffed it inside which I thought both kind of creative and ironic.ฉันยัดโฟมใยสังเคราะห์ให้นายด้วย Bolt (2008)
Anyone can see I'm a stuffed olive.ใครๆก็ดูออกว่าฉันเป็นมะกอกยัดไส้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Stuffed is right.ยัดไส้น่ะใช่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Stuffed olive?มะกอกยัดไส้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And then I was trussing the poulet rôti à la normande, which is roast chicken stuffed with chicken livers and cream cheese, and it fell on the floor and the stuffing fell out into a big gooey mess.และฉันก็หวังมากกับ พูเลต์ เรติ ลา นอร์มองเด ซึ่งก็คือไก่ยัดตับไก่ผสมครีมชีส แล้วมันก็ตกลงบนพื้นและไส้ในกระจัดกระจาย Julie & Julia (2009)
Since you left I never prepared meat balls... nor stuffed wine leaves.ตั้งแต่ลูกไป.. แม่ไม่เคยทำมีทบอล อีกเลย หรือข้าวหมกไก่.. The Breath (2009)
Danny stuffed plane parts down Kyle's throat.แดนนียัดชิ้นส่วนเครื่องบินลงไปในคอของไคล์ A Shade of Gray (2009)
So this was his bonus? A salad and a stuffed chicken breast?แสดงว่านี่คือโบนัสของเขาเหรอ สลัดกับอกไก่ยัดไส้เนี่ยนะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Why do you think your bonus jumped from a stuffed chicken breast to 30 grand in a day?คุณคิดว่าทำไมเงินโบนัสคุณถึงได้กระโดด จากแค่อกไก่ยัดไส้มาเป็นเงิน 30,000 เหรียญล่ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
That they're out of stuffed mushrooms.เห็ดยัดไส้หมดแล้ว Marry Me a Little (2009)
That she assumed We meant a stuffed animal?พ่อเป็นห่วงลูก ทำไมค่ะ? Carrnal Knowledge (2009)
I hear he stabbed a policeman in the neck with a stuffed guillemot.ฉันได้ยินมาว่าเขา เคยฆ่าตำรวจแล้ว แทงที่คอด้วยนกกระจอก Cook (2009)
I think I will go with the stuffed snapper with the crawfish topping, the blackened rib eye, the red beans and rice, the fried catfish, and... dear, now, would it be possible to get the smothered pork chopsฉันว่าจะเอา ปลากระพงยัดไส้ กุ้งใหญ่นึ่งมะนาว Keep This Party Going (2009)
He cut her up, stuffed her in a crawlspace.มันตัดเธอเป็นชิ้น แล้วใส่ไว้ในช่องอุโมงค์ Seep (2009)
She still has stuffed animals.เธอยังมีปัญหาเรื่องสัญชาตญาณ The Plain in the Prodigy (2009)
Did Howard Burgess ask you to stop and so you stuffed him in a toilet?ฮาวเวิร์ด เบอร์เกสขอให้คุณหยุดใช่มั๊ย? แล้วคุณก็ยัดเขาลงไปในโถส้วม? In Plane Sight (2009)
- Stuffed rabbit?- ตุ๊กตากระต่าย? Chapter Two 'Ink' (2009)
- A stuffed rabbit!- ตุ๊กตากระต่ายนั่นเอง! Chapter Two 'Ink' (2009)
Come on, whose stuffed animal is that?ไม่เอาน่า สัตว์สตั๊ฟฟ์นี่มันเป็นของใคร? Chapter Two 'Ink' (2009)
The stuffed rabbit. where's the stuffed-ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตากระต่ายตรงไหน-- Chapter Two 'Ink' (2009)
Pink stuffedตัวสีชมพู Chapter Two 'Ink' (2009)
I'm going for that big stuffed tiger.ผมจะเอาเสือยัดไส้ตัวใหญ่นั่น Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Turkey stuffed with a brisket stuffed with gefilte fish.ไก่งวงยัดไส้เนื้อวัวกับปลานิล The Pirate Solution (2009)
The plethora of stuffed animals on your bed that stare at him during your amorous activities.ฝูงตุ๊กตาสัตว์ยัดนุ่นบนเตียงคุณ จ้องมองเขา ระหว่างกิจกรรมแสดงความสิเน่หา The Guitarist Amplification (2009)
I hear you don't like my stuffed animals, my driving or my punctuality.ตุ๊กตาสัตว์ยัดนุ่นของฉัน การขับรถหรือการรักษาเวลาของฉัน The Guitarist Amplification (2009)
- You want my stuffed animal? - Aah!นายเอาตุ๊กตาของฉันไปมั้ยล่ะ? Politics of Human Sexuality (2009)
One of those hideous stuffed bears at the gift shopหนึ่งในบรรดาหมีที่น่าขยะแขยงในร้านกิฟช้อป The Debarted (2009)
A pizza stuffed inside a turkey the whole thing deep-fried and dipped in chocolate.เอาพิซซ่า.. ยัดไส้เข้าไปในไก่งวง.. แล้วทอดทั้งหมดให้สุกจนกรอบ ราดด้วยช็อคโกแ ล็ต.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I've been shrunk, stretched, scratched and stuffed into a teapot.ถูกหดตัว ยืดตัว ถูกข่วน แล้วก็ถูกยัดเข้าไปในกาน้ำชา Alice in Wonderland (2010)
Can we get stuffed crust?เอาแบบขอบใส่ใส้ได้ไหม Despicable Me (2010)
- Stuffed crust! - Stuffed crust!ใส่ใส้ ใส่ใส้ Despicable Me (2010)
It'll take more than the occasional stuffed animal to convince those children they still have a father.มันจะใช้เวลามากกว่ายัดสัตว์เป็นครั้งคราว ... ... ที่จะโน้มน้าวให้เด็กเหล่านี้พวกเขายังมีพ่อ Inception (2010)
It's just the stuffed bear from The Great Outdoors.เหมือนว่าฉันจะอยู่คนเดียว And Then There Were Fewer (2010)
She had her pet cat stuffed when he died,เธอสต๊าฟแมวเธอไว้ ตอนมันตาย Can You Hear Me Now? (2010)
There's really not much difference Between Mugsy alive and Mugsy stuffed.ไม่มีอะไรต่างระหว่าง มักซี่มีชีวิต หรือสต๊าฟ Can You Hear Me Now? (2010)
Well, if he had them stuffed under his clothes, they must have been important to him.เขาเก็บไว้ในเสื้อ มันคงสำคัญกับเขา Signals Crossed (2010)
That quark smile is a tiny box stuffed full of energy.เรื่องทั้งหมดจะ ทำจริงของพลังงาน What Are We Really Made Of? (2010)
One step from being stuffed and put on display.ก่อนที่จะถูกสดั๊ฟ และกลายเป็นของตั้งโชว์ Fur (2010)
It's stuffed with rags and sand.มีทราย กับ ผ้าขี้ริ้ว อัดอยู่ในตัว Fur (2010)
At least one of them was stuffed.อย่างน้ำ หนึ่งในนั้น ก็เป็นสัตว์สต๊าฟ Fur (2010)
Stuffed?สต๊าฟ Fur (2010)
And then they just go back to being stuffed?แล้วตอนนี้ พวกมันก็กลับมาเป็นสัตว์สต๊าฟเหมือนเดิมงั้นหรือ Fur (2010)
Probably means it's the sixth wolf that Landon Taylor stuffed.นั่นจะหมายความว่า นี่เป็นหมาป่าตัวที่ 6 ที่แลนดอน เทเลอร์ สต๊าฟ Fur (2010)
All the attacking animals are stuffed...สัตว์ที่ทำร้ายคน เป็นสัตว์สต๊าฟ Fur (2010)
Piper was stuffed, and then she stuffed her son.ไพเพอร์ โดนสต๊าฟ แล้วเธอ ก็สต๊าฟ ลูกชายของเธอ Fur (2010)
They all sound like stuffed animals.ฟังเหมือนสัตว์สตาฟ The Perfect Storm (2010)
" Devon, like this stuffed bear is going to teach this baby how to read and write.เดว่อนก็เหมือนตุ๊กตาหมีพวกนี้ มันจะสอนเด็ก วิธีการอ่านแล้วเขียน Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuffedI have a stuffed-up nose.
stuffedI wanted to buy a huge stuffed bear at Ken's but it was not for sale.
stuffedMy clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.
stuffedMy nose is stuffed up.
stuffedNever mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.
stuffedThe boy stuffed cake into his mouth.
stuffedThe drawer is stuffed full of odds and ends.
stuffedThe mayor is a stuffed shirt.
stuffedThen he got dressed, stuffed his lecture notes into his briefcase, and ran down the stairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ยัดไส้ [N] stuffed omelette, Example: อาหารยอดนิยมของร้านนี้คือ เนื้อผัดกะเพรา ไข่ยัดไส้ ยำวุ้นเส้น และไก่ห่อใบเตย
เก้าอี้นวม    [N] sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม
คัดจมูก    [V] have a stuffed nose, See also: have a nasal congestion, have a nasal obstruction, Example: ไวรัสชนิด Rhino Virus ทำให้เป็นหวัดซึ่งหวัดชนิดนี้มีอาการน้อยแค่ คัดจมูก น้ำมูกไหล อ่อนเพลีย เจ็บคอเป็นอยู่ไม่นานก็หายเองได้
เบื้องญวน [N] Vietnamese stuffed crispy omelette, See also: stuffed crispy egg crepe, Syn. ขนมเบื้องญวน, Example: แม่ชอบกินขนมเบื้องญวนที่ร้านตรงท่าพระอาทิตย์มาก, Count unit: อัน, Thai definition: อาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกรอกแป้งลงบนกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้กุ้งแล้วพับสอง
เมาะ [N] child's mattress, See also: a loosely stuffed bed for children, Syn. ฟูก, ที่นอน, เบาะ, Example: มีแต่เด็กไม่เดียงสายังนอนอยู่ในเมาะเท่านั้น, Thai definition: ที่นอนทำคล้ายฟูก แต่ยัดนุ่นหลวมๆ สำหรับเด็ก
อิ่มตัว    [V] be full, See also: be stuffed, be packed full, Example: ธุรกิจนี้เริ่มอิ่มตัวแล้ว เราต้องมองหาธุรกิจอื่นมาทดแทน, Thai definition: เต็มที่แล้ว
อิ่มตัว    [V] be full, See also: be stuffed, be packed full, Example: ธุรกิจนี้เริ่มอิ่มตัวแล้ว เราต้องมองหาธุรกิจอื่นมาทดแทน, Thai definition: เต็มที่แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full   FR: être saturé ; être rempli
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette   FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ขนมเบื้องญวน[n. exp.] (khanom beūangyūan) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette   
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries   
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
ยัดไส้[adj.] (yatsai) EN: stuffed   FR: farci ; fourré ; garni

CMU English Pronouncing Dictionary
STUFFED    S T AH1 F T
OVERSTUFFED    OW1 V ER0 S T AH2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuffed    (v) (s t uh1 f t)
overstuffed    (j) (ou2 v @ s t uh1 f t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palatschinke {f} [Ös.] | Palatschinken {pl} [Ös.]stuffed pancake | stuffed pancakes [Add to Longdo]
Plüschtier {n}; Stofftier {n}cuddly toy; fluffy toy; soft toy; stuffed toy [Add to Longdo]
Saumagen {m} [cook.]stuffed pig's stomach [Add to Longdo]
ausgestopft; stopfststuffed [Add to Longdo]
stopfen; ausstopfen; vollstopfen; füllen | stopfend; ausstopfend; vollstopfend; füllend | gestopft; ausgestopft; vollgestopft; gefülltto stuff | stuffing | stuffed [Add to Longdo]
überfüllen | überfüllend | überfüllt | überfüllt | überfüllteto overstuff | overstuffing | overstuffed | overstuffs | overstuffed [Add to Longdo]
Leck mich am Arsch!Get stuffed! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
スタッフドエッグ[, sutaffudoeggu] (n) stuffed egg [Add to Longdo]
スタッフドオリーブ[, sutaffudoori-bu] (n) stuffed olives [Add to Longdo]
ファルシ;ファルシー[, farushi ; farushi-] (n) stuffed food (e.g. eggs, tomatoes) (fre [Add to Longdo]
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them [Add to Longdo]
大福[だいふく, daifuku] (n) (1) great fortune; good luck; (2) (abbr) (See 大福餅) rice cake stuffed with bean jam [Add to Longdo]
大福餅[だいふくもち, daifukumochi] (n) rice cake stuffed with sweet bean jam [Add to Longdo]
調理パン[ちょうりパン, chouri pan] (n) dressed bread; bread to which something has been added (sandwich, pirogi, etc.); stuffed bread (rolls, buns, etc.) [Add to Longdo]
痛車;イタ車[いたしゃ(痛車);イタし(イタ車), itasha ( tsuu kuruma ); ita shi ( ita kuruma )] (n) (col) (See オタ車,ヲタ車) car painted with anime characters and loaded with figures and stuffed dolls (lit [Add to Longdo]
剥製;はく製[はくせい, hakusei] (n,vs,adj-no) (1) stuffing; mounting; (n) (2) stuffed animal [Add to Longdo]
鼻が詰まる[はながつまる, hanagatsumaru] (exp,v5r) to have a stuffed nose; to have a stuffy nose [Add to Longdo]
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians) [Add to Longdo]
編み包み[あみぐるみ, amigurumi] (n) knitted or crocheted small stuffed animal or anthropomorphic creature (lit. knitted stuffed toy) [Add to Longdo]
縫いぐるみ;縫い包み[ぬいぐるみ, nuigurumi] (n) stuffed toy; plush toy; plush toys; soft toy; cuddly toy [Add to Longdo]
綿入れ[わたいれ, wataire] (n) padded with cotton; stuffed with cotton [Add to Longdo]
餃子[ぎょうざ(P);ギョーザ;ギョウザ;チャオズ, gyouza (P); gyo-za ; gyouza ; chaozu] (n) (uk) (チャオズ is from the Chinese word jiaozi) gyoza (crescent-shaped pan-fried dumplings stuffed with minced pork and vegetables); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, ] steamed stuffed bun [Add to Longdo]
夹心[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, / ] to fill with stuffing (e.g. in cooking); stuffed [Add to Longdo]
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffed (of food); with filling [Add to Longdo]
[wèng, ˋ, ] stuffed nose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stuff \Stuff\, v. t. [imp. & p. p. {Stuffed}; p. pr. & vb. n.
   {Stuffing}.] [OE. stoffen; cf. OF. estoffer, F. ['e]toffer,
   to put stuff in, to stuff, to line, also, OF. estouffer to
   stifle, F. ['e]touffer; both perhaps of Teutonic origin, and
   akin to E. stop. Cf. {Stop}, v. t., {Stuff}, n.]
   1. To fill by crowding something into; to cram with
    something; to load to excess; as, to stuff a bedtick.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes this crook drew hazel bought adown,
       And stuffed her apron wide with nuts so brown.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Lest the gods, for sin,
       Should with a swelling dropsy stuff thy skin.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust or crowd; to press; to pack.
    [1913 Webster]
 
       Put roses into a glass with a narrow mouth, stuffing
       them close together . . . and they retain smell and
       color.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill by being pressed or packed into.
    [1913 Webster]
 
       With inward arms the dire machine they load,
       And iron bowels stuff the dark abode. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Cookery) To fill with a seasoning composition of bread,
    meat, condiments, etc.; as, to stuff a turkey.
    [1913 Webster]
 
   5. To obstruct, as any of the organs; to affect with some
    obstruction in the organs of sense or respiration.
    [1913 Webster]
 
       I'm stuffed, cousin; I can not smell. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To fill the skin of, for the purpose of preserving as a
    specimen; -- said of birds or other animals.
    [1913 Webster]
 
   7. To form or fashion by packing with the necessary material.
    [1913 Webster]
 
       An Eastern king put a judge to death for an
       iniquitous sentence, and ordered his hide to be
       stuffed into a cushion, and placed upon the
       tribunal.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   8. To crowd with facts; to cram the mind of; sometimes, to
    crowd or fill with false or idle tales or fancies.
    [1913 Webster]
 
   9. To put fraudulent votes into (a ballot box). [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 filled \filled\ adj.
   1. containing as much or as many as is possible or normal;
    as, filled to overflowing. Opposite of {empty}. [Narrower
    terms: {abounding in(predicate), abounding
    with(predicate), bristling with(predicate), full
    of(predicate), overflowing, overflowing with(predicate),
    rich in(predicate), rife with(predicate), thick
    with(predicate)}; {brimful, brimful of(predicate),
    brimfull, brimfull of(predicate), brimming, brimming
    with(predicate)}; {chockablock(predicate),
    chock-full(predicate), chockfull(predicate),
    chockful(predicate), choke-full(predicate),
    chuck-full(predicate), cram full}; {congested, engorged};
    {crawling with(predicate), overrun with, swarming,
    swarming with(predicate), teeming, teeming
    with(predicate)}; {flooded, inundated, swamped ; {glutted,
    overfull}; {heavy with(predicate) ; {laden, loaded ;
    {overladen, overloaded ; {stuffed ; {stuffed}; {well-lined
    ]
 
   Syn: full.
     [WordNet 1.5]
 
   2. entirely of one substance with no holes inside. Opposite
    of {hollow}.
 
   Syn: solid.
     [WordNet 1.5]
 
   3. having appointments throughout the course of a period; --
    of an appointment schedule; as, My calendar is filled for
    the week. Opposite of {unoccupied} and {free}
 
   Syn: occupied.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top