ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stavros*

S T AH0 V R OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stavros, -stavros-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who is stavros demetrios?สตาโวรส ดีมิเทรียสเป็นใคร Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
stavros demetrios,a handsome playboy, owns and operates a number of la clubs.สตาโวรส ดีมิเทรียส เพลย์บอยรูปหล่อ เจ้าของคลับในแอลเอหลายแห่ง Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Chuck,we need you to get as close to stavros as possible and see if you flash on anything related to the shipment.เราอยากให้คุณประกบสตาโวรส เผื่อจะแว่บอะไรที่เกี่ยวกับสินค้า Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I want you to keep it as close to stavros as possible. Are you kidding?เอาไปใกล้สตาโวรสให้มากที่สุด Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
stavros.สตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Chuck,stavros.ชัค นี่สตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Stavros...- สตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Um,so stavros,uh,you're in the,uh... You're in the club game?สตาโวรส คุณต้องคุมคลับนี่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Casey? Casey,stavros' father yari just walked in!เคซี่ย์ ยาริ พ่อสตาโวรสมาที่นี่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Katalabaini, stavros? These people will kill us.พวกนั้นฆ่าเราแน่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Casey: okay, chuck, our intel says lou should be meeting stavros behind the club.ชัค สายเราว่าลูไปพบสตาโวรสหลังคลับ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Thank you, stavros.- ขอบคุณสตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I, uh, i didn't quite know. I just saw you with stavros and i suspected the worst.ไม่รู้ แต่คุณกับเขาทำลับ ๆ ล่อ ๆ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Give me the dock number where you're receiving your shipments from stavros.ขอหมายเลขท่าเรือ ที่คุณได้รับสินค้าจากสตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Stavros.สตาฟรอส! Immortals (2011)
Stavros.สตาฟรอส Immortals (2011)
Stavros, help me!-ช่วยด้วย Immortals (2011)
Stavros!สตาฟรอส! Immortals (2011)
- The Germans have a price on you and Andrea Stavros of 10,000 pounds apiece.Die Deutschen setzten den Preis auf Sie und Stavros auf 10.000 Pfund herauf. The Guns of Navarone (1961)
I suppose it's too late to get Andrea Stavros to help me.Ist es zu spät, Andrea Stavros als Unterstützung anzufordern? The Guns of Navarone (1961)
And of course, there's Lucky here. And the redoubtable Mr. Stavros and yourself.Dazu unser Glückspilz hier der gefürchtete Mr. Stavros und Sie. The Guns of Navarone (1961)
Mr. Stavros is Colonel Stavros of the Greek 19th Motorized Regiment.Mr. Stavros ist Colonel eines griechischen Infanterie-Regiments. The Guns of Navarone (1961)
Aren't you Andrea Stavros?Sind Sie nicht Andrea Stavros? The Guns of Navarone (1961)
Colonel Stavros?Oberst Stavros? The Guns of Navarone (1961)
Mr. Stavros.Mr. Stavros. The Guns of Navarone (1961)
- Mr. Stavros?Mr. Stavros? The Guns of Navarone (1961)
That's Inspector Stavros's job.Das ist die Aufgabe von Inspektor Stavros. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
As soon as Stavros gives me my passport, I'll get them to excuse me from the assignment.Sobald ich von Stavros meinen Pass bekomme... ziehe ich mich von meinem Auftrag zurück. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Stavros watches you constantly.Stavros überwacht Sie täglich. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Is Inspector Stavros there?Ist da Inspektor Stavros dran? The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Is Inspector Stavros there?Ist da Inspektor Stavros? The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Inspector Stavros, who is responsible for the investigation, who is responsible for the investigation, hasn't shown much optimism.Inspektor Stavros, für die Ermittlungen verantwortlich, zeigt sich wenig optimistisch. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
! Call Inspector Stavros.Rufen Sie Inspektor Stavros. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
- Stavros Milos.- Stavros Milos. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
""Stavros Milos."""Stavros Milos." Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
A few days ago, Steve came over to help paint the house.Vor kurzem hat Stavros zwei Zimmer bei uns gestrichen. To proxenio tis Annas (1972)
- Steve knows him all his life.Stavros kennt ihn gut. To proxenio tis Annas (1972)
You who took my money and Stavros's money and "Radicchio's"... to write bad reviews of other restaurants?Stavros, Rudizio und ich haben Sie bezahlt, damit Sie schlecht über andere schreiben. Gourmet Steele (1985)
Exactly what kind of Greek are you, Stavros?- Was für ein Grieche sind Sie, Stavros? Gourmet Steele (1985)
Tommy Lee versus the man who won the gold in Olympic wrestling... Stavros!Tommy Lee gegen den Mann, der olympisches Gold im Ringen geholt hat Stavros! Best of the Best II (1993)
Stavros, this is my mother.Stavros, das ist meine Mutter. Nobody Loves Me (1994)
Team leaders Gates, Taggart and Stavros.Team-Anführer Gates, Taggart und Stavros. The I in Team (2000)
Stavros, tell me why we're moving.- Stavros! Wieso fahren wir schneller? Derailed (2002)
Ernst Stavro Blofeld.Ernst Stavros Blofeld. Lucky Number Slevin (2006)
stavros demetrios, a handsome playboy, owns and operates a number of la clubs.Stavros Demetrios, ein gutaussehender Playboy, dem eine vielzahl von Klubs in LA gehören. Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Chuck, we need you to get as close to stavros as possible and see if you flash on anything related to the shipment.Chuck, wir müssen dich so nah wie möglich an Stavros ranbringen damit wir sehen ob du auf irgendwas reagierst was mit der Fracht zu tun hat. Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I want you to keep it as close to stavros as possible.Ich will, dass du es so nah zu Stavros bringst, wie möglich. Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
stavros.Stavros. Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Chuck, stavros.Chuck, Stavros. Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Stavros...Stavros... Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
STAVROS S T AH0 V R OW1 Z

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top