ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*retained*

R AH0 T EY1 N D   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: retained, -retained-
English-Thai: Longdo Dictionary
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, incarcerated; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, retained; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lee denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retained lineส่วนเก็บไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retained placenta; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retained testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
original net retained premium incomeเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตามกรมธรรม์ฉบับต้นที่คงไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
broken-stress partial denture; articulated partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cryptorchidism; cryptorchism; testis, retained; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cryptorchism; cryptorchidism; testis, retained; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, Lee; denture, articulated partial; denture, broken-stress partial; denture, precision; denture, precision retainedฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, precision; denture, articulated partial; denture, broken-stress partial; denture, Lee; denture, precision retainedฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, precision retained; denture, articulated partial; denture, broken-stress partial; denture, Lee; denture, precisionฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, articulated partial; denture, broken-stress partial; denture, Lee; denture, precision; denture, precision retainedฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, broken-stress partial; denture, articulated partial; denture, Lee; denture, precision; denture, precision retainedฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incarcerated placenta; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testis, retained; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testis, undescended; cryptorchidism; cryptorchism; testis, retainedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
net retained lineส่วนรับประกันภัยสุทธิ มีความหมายเหมือนกับ net line [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
undescended testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, retainedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Placenta, Retainedรกค้าง [TU Subject Heading]
Appropriated retained earningsกำไรสะสมจัดสรร [การบัญชี]
Retained earningsกำไรสะสม [การบัญชี]
Retained earnings statementงบกำไรสะสม [การบัญชี]
Unappropriated retained earningsกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร [การบัญชี]
Accommodation, Retainedปฏิกิริยาต่อการมองใกล้ [การแพทย์]
Fetus in Utero, Dead, Retainedเด็กตายค้างอยู่ในมดลูก [การแพทย์]
Fetus, Dead, Retainedทารกตายค้างในครรภ์ [การแพทย์]
Foreign Bodies, Retainedสิ่งแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในลูกตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Due to the fact that you've retained this residence...Due to the fact that you've retained this residence... Legally Blonde (2001)
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกว่า "แกได้ยินฉันพูดมั้ย ไอ้หนู" "ได้ยินครับ" Shaun of the Dead (2004)
Adhesive probably retained some substance against the water.แน่นอนล่ะ. Deja Vu (2006)
We retained any photos?มีอะไรเกี่ยวกับรูปนี้เหรอ? Paranormal Activity (2007)
All you need to know about life is retained within those four walls.ทุกอย่างที่นายควรรู้เกี่ยวกับชีวิตอยู่ในซองสี่เหลี่ยมนั่น RocknRolla (2008)
Must've retained his hormones because he definitely remembers who you are.ต้องแน่ล่ะ เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นใคร Day of the Dead (2008)
In a stroke of good fortune, her memory was retained.โชคยังดีที่, ความทรงจำของเธอยังอยู่เหมือนเดิม. Cyborg Girl (2008)
His mother in Santa Barbara, however, is not, and she retained me this morning.แม่เขาในซานตาบาร์บาร่ามั้ง จ้างฉันเมื่อเช้านี้ Blow Out (2008)
KSXP retained the copyright to your old segment title so we retitled you:บริษัทKP XP ยังมีลิขสิทธ์ชื่อรายการเก่าคุณอยู่ The Ugly Truth (2009)
Alexandria, in the province of Egypt, still retained some of its luster, possessed one of the Seven Wonders of the ancient world: the legendary lighthouse, and the biggest library known.อเล็กซานเดรีย จังหวัดหนึ่งของอียิปต์ ยังคงความรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยความที่ครอบครองหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกโบราณ ประภาคารในตำนาน\ และหอสมุดที่ใหญ่ที่สุด ที่โลกเคยรู้จัก Agora (2009)
Only two of my men have been retainedที่คนของข้า2คนที่ต้อง The Red Serpent (2010)
Have you personally retained counsel?ตัวผู้หมวดเองได้คุยกับทนายบ้างหรือยังคะ? Take It! (2010)
In the President's breads, there is a pride that's been carefully retained for the last 30 years.ในขนมปังของท่านจะมีความภาคภูมิใจ ที่รักษาไว้อย่าระมัดระวังตลอด 30 ปีที่ผ่านมา Bread, Love and Dreams (2010)
Which would allow new information to be retained.ซึ่งจะทำให้เด็กยอมรับข้อมูลใหม่ ๆ เข้ามา Coda (2011)
I've been retained to represent you.ผมได้รับการแต่งตั้ง เป็นตัวแทนของคุณ Dial M for Mayor (2012)
Someone's retained a lawyer on Malcolm's behalf.มีคนว่าจ้างทนายให้มัลคอล์ม The Company (2012)
Partners were pushed, associates were fired, and clients were retained.หุ้นส่วน ถูกลงโทษ ผู้ร่วมงาน ถูกไล่ออก , ลูกความ ก็ยังคงผูกขาด Zane vs. Zane (2013)
All I know is it was not retained by their bank.เท่าที่รู้มันไม่ได้อยู่ในธนาคารเขา Uh... Oh... Ah... (2013)
We're very fortunate the older one, Kathy, has retained most of her vocabulary.MAN: เราโชคดีมาก พี่หนึ่ง, เคธียังคงรักษา ส่วนใหญ่ของคำศัพท์ของเธอ. Scary Movie 5 (2013)
Forced to walk the earth some of the Fallen retained their angelic nature repented and wait for the chance to return to Heaven.อยู่กับมนุษย์บนโลก เทพหลายองค์ยังรักษา ความเป็นเทพเอาไว้อยู่ สำนึกผิดเเละรอโอกาส กลับคืนสู่สวรรค์ Fallen (2016)
The defenses would be more efficient if I retained control of them.ซีเคียวริตี้จะมีประสิทธิภาพกว่า ถ้าให้ฉันควบคุมคำสั่ง Resident Evil: The Final Chapter (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retainedThe soil retained richness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai sasom thī jatsan laēo) EN: appropriated retained earnings   
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai sasom) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus   
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETAINED    R AH0 T EY1 N D
RETAINED    R IY0 T EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retained    (v) rˈɪtˈɛɪnd (r i1 t ei1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留成[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings), #40,160 [Add to Longdo]
留存收益[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, ] retained earnings [Add to Longdo]
留成儿[liú chéng r, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ ㄖ˙, / ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings [Add to Longdo]
Steckschuss {m}retained missile [Add to Longdo]
behielt ein; verhalteneretained [Add to Longdo]
beibehalten; einbehalten; halten | beibehaltend; einbehaltend; haltend | beibehalten; einbehalten; gehalten | behält bei; behält einto retain | retaining | retained | retains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜在精巣[せんざいせいそう, senzaiseisou] (n) cryptorchidism; undescended testis; retained testis [Add to Longdo]
独立行政法人等個人情報保護法[どくりつぎょうせいほうじんとうこじんじょうほうほごほう, dokuritsugyouseihoujintoukojinjouhouhogohou] (n) Law for the Protection of Personal Information Retained by Independent Administrative Institutions (2003) [Add to Longdo]
藩儒[はんじゅ, hanju] (n) (Confucian) scholar retained by a feudal lord or daimyo [Add to Longdo]
保持TPDU[ほじティーピーディーユー, hoji tei-pi-dei-yu-] (n) {comp} retained TPDU [Add to Longdo]
留保利益[りゅうほりえき, ryuuhorieki] (n) retained earnings [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保持TPDU[ほじTPDU, hoji TPDU] retained TPDU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retain \Re*tain"\ (r[-e]*t[=a]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Retained} (r[-e]*t[=a]nd"); p. pr. & vb. n. {Retaining}.]
   [F. retainir, L. retinere; pref. re- re- + tenere to hold,
   keep. See {Tenable}, and cf. {Rein} of a bridle, {Retention},
   {Retinue}.]
   1. To continue to hold; to keep in possession; not to lose,
    part with, or dismiss; to restrain from departure, escape,
    or the like. "Thy shape invisible retain." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Be obedient, and retain
       Unalterably firm his love entire.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       An executor may retain a debt due to him from the
       testator.               --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep in pay; to employ by a preliminary fee paid; to
    hire; to engage; as, to retain a counselor.
    [1913 Webster]
 
       A Benedictine convent has now retained the most
       learned father of their order to write in its
       defense.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To restrain; to prevent. [Obs.] --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   {Retaining wall} (Arch. & Engin.), a wall built to keep any
    movable backing, or a bank of sand or earth, in its place;
    -- called also {retain wall}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To keep; hold; restrain. See {Keep}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top