Search result for

*prominent*

(100 entries)
(0.0976 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prominent,-prominent-, *prominent*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prominent    [ADJ] ที่ยื่นออกมา, Syn. protuberant, jutting, Ant. hallow, sunken
prominent    [ADJ] สะดุดตา, See also: เตะตา, เด่นชัด
prominent    [ADJ] มีชื่อเสียง, See also: โดดเด่น, Syn. noticeable, natable, famous
prominently    [ADV] อย่างที่ยื่นออกมา
prominently    [ADV] อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน, Syn. clearly
prominently    [ADV] อย่างมีชื่อเสียง, Syn. notably

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prominentThe prominent poet attempted to commit suicide in his study.
prominentThe prominent psychologist resembles my uncle in appearance.
prominentHigh fever is a prominent symptom of this disease.
prominentHis white house is the most prominent one on the street.
prominentHe felt ill at ease among prominent scholars.
prominentHe occupies a prominent position in the firm.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ยื่นออก,โผล่ออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า    [ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
จ๊าบ    [ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
มีสกุล    [V] be in high class, See also: be honourable, be socially prominent, Syn. ชั้นสูง, Ant. ไร้สกุล, Example: ถึงนายจะมีสกุลอย่างไรก็ตาม หากนายไม่มีความสามารถนายก็อยู่ไม่ได้
เป็นใหญ่ [V] be eminent, See also: be prominent, be important, Syn. ยิ่งใหญ่, Example: ครอบครัวคนจีนมักจะยกให้พ่อเป็นใหญ่ในครอบครัว, Thai definition: มีอำนาจ, มีอิทธิพล, มีความสำคัญ
ผงาด    [ADV] dignifiedly, See also: prominent, conspicuous, splendid, Syn. สง่า, เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน, Example: ผู้เฒ่าฝันถึงวันที่ตัวเองยืนผงาดอยู่บนยอดภูสูงได้สำเร็จวันนั้นคงสง่างามยิ่งกว่าตะวัน
ผง่าน    [ADV] dignifiedly, See also: prominent, splendid, conspicuous, Syn. ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน, Example: เขายืนผง่านอยู่กลางห้องโถง
เด่น [ADJ] prominent, See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished, Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ, Example: นักเขียนคนนี้มีผลงานเขียนเด่นๆ อยู่หลายเรื่อง
เด่น [V] be prominent, See also: be excellent, be outstanding, be eminent, be remarkable, be notable, be conspicuous, be di, Syn. โดดเด่น, สะดุดตา, Ant. ด้อย, Example: เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ เขาจะเด่นสะดุดตากว่าใครๆ
โด่ง [ADJ] prominent, Example: สังคมไทยนิยมว่าคนผิวขาวจมูกโด่งร่างโปร่งเป็นคนสวย, Thai definition: เรียกจมูกที่เป็นสันเด่นออกมาว่า จมูกโด่ง
ตระหง่าน    [V] be eminent, See also: be prominent, attract, be conspicuous, be important, Syn. สูงเด่น, Example: หินใหญ่ตระหง่านพ้นน้ำขึ้นมาตัดกับสีเข้มของน้ำทะเล, Thai definition: สูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ชูหน้าชูตา    [V] make prominent, See also: enhance the prestige of, be the pride of, Syn. เชิดหน้าชูตา, มีหน้ามีตา, Example: ยศตำแหน่งของเขาช่วยชูหน้าชูตาเขาในสังคม
กระเดื่อง    [V] be well-known, See also: be famous, be notable, be renowned, be celebrated, be eminent, be prominent, Syn. ลือกระเดื่อง, Example: ผมรู้จักเขาเพราะชื่อเสียงของเขากระเดื่องจริงๆ, Thai definition: โด่งดัง, ใช้ประกอบลักษณะของคุณงามความดี
จุดเด่น    [N] prominent point, See also: distinctive point, Ant. จุดด้อย, Example: ทุกคนต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ไม่มีใครเหมือนใครได้, Thai definition: สิ่งที่ปรากฏชัดสะดุดตาหรือสะดุดใจ
จมูกโด่ง    [V] have a prominent nose, Example: ลูกชายคนเล็กของเขาจมูกโด่งผิดกับพ่อแม่, Thai definition: จมูกที่เป็นสันเด่นออกมา
โดดเด่น [ADJ] outstanding, See also: remarkable, distinguished, splendid, notable, marked, prominent, striking, Syn. สะดุดตา, เด่น, Example: หมู่บ้านหลายแห่งในภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นจนเป็นที่เลื่องลือไปในที่ต่างๆ, Thai definition: เด่นมากกว่าสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จมูกโด่ง[n. exp.] (jamūk dong) EN: prominent nose ; aquiline nose   FR: nez aquilin [m]
จุดเด่น[n. exp.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point   
มีชื่อเสียง [adj.] (mī cheūsīeng) EN: famous ; prominent   FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent
งามสง่า[adj.] (ngām sa-ngā) EN: graceful ; elegant ; prominent   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMINENT    P R AA1 M AH0 N AH0 N T
PROMINENTLY    P R AA1 M AH0 N AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prominent    (j) (p r o1 m i n @ n t)
prominently    (a) (p r o1 m i n @ n t l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง , See also: ein Prominenter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
VIP : prominente PersönlichkeitVIP : very important person [Add to Longdo]
Begleitung {f}; Gefolge {n} (eines Prominenten)entourage [Add to Longdo]
Prominente {m,f}; Prominenterprominent [Add to Longdo]
Prominente {m,f}; Prominenter | Prominenten {pl}socialite | socialites [Add to Longdo]
Prominenten {pl}well-known people [Add to Longdo]
Verfolgen und Belästigen von Prominenten [jur.]stalking [Add to Longdo]
markant {adj}striking; prominent [Add to Longdo]
prominent {adj} | prominenter | am prominentestenprominent | more prominent | most prominent [Add to Longdo]
prominent {adv}prominently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
にょっきり[, nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up [Add to Longdo]
顕職[けんしょく, kenshoku] (n) prominent or high post [Add to Longdo]
呼び声が高い[よびごえがたかい, yobigoegatakai] (exp) (See 呼び声の高い) being widely talked about as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
呼び声の高い[よびごえのたかい, yobigoenotakai] (adj-i) (See 呼び声が高い) widely viewed as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
御新造;ご新造[ごしんぞう;ごしんぞ, goshinzou ; goshinzo] (n) wife (esp. of a prominent, recently married man) [Add to Longdo]
最高位[さいこうい, saikoui] (n,adj-no) pride of place; most prominent; top-ranking [Add to Longdo]
最高峰[さいこうほう, saikouhou] (n) highest peak; most prominent; highest authority; (P) [Add to Longdo]
際立つ[きわだつ, kiwadatsu] (v5t) to be prominent; to be conspicuous; (P) [Add to Longdo]
指折り[ゆびおり, yubiori] (n) leading; prominent; eminent [Add to Longdo]
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident [Add to Longdo]
主立った;重立った[おもだった, omodatta] (adj-f) (See 主立つ) chief; leading; important; prominent [Add to Longdo]
主立つ;重立つ[おもだつ, omodatsu] (v5t,vi) (See 主立った) to be main; to be principal; to be important; to be conspicuous; to be prominent [Add to Longdo]
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin [Add to Longdo]
人目に余る[ひとめにあまる, hitomeniamaru] (exp,v5r) to be too prominent [Add to Longdo]
大立者[おおだてもの, oodatemono] (n) bigwig; leading or prominent figure [Add to Longdo]
卓立[たくりつ, takuritsu] (n,vs) prominent; standing out [Add to Longdo]
著名人[ちょめいじん, chomeijin] (n) celebrity; personality; prominent figure [Add to Longdo]
張る[ばる, baru] (suf,v5r) (uk) to be prominently ...; to be persistently ... [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [Add to Longdo]
反っ歯[そっぱ, soppa] (n) prominent front tooth; bucktooth [Add to Longdo]
復古神道[ふっこしんとう, fukkoshintou] (n) Fukko Shinto; Restoration Shinto; Reform Shinto (prominent 18th century form of Shinto, based on the classics, and free from Confucian and Buddhist influences) [Add to Longdo]
有数[ゆうすう, yuusuu] (adj-na,n,adj-no,n-suf) (See 世界有数・せかいゆうすう) prominent; leading; foremost; distinguished; (P) [Add to Longdo]
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P) [Add to Longdo]
立派[りっぱ, rippa] (adj-na,n) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate; (P) [Add to Longdo]
鬱然[うつぜん, utsuzen] (adj-t,adv-to) (1) dense (vegetation); thick; (2) prominent; popular; (3) gloomy (mood) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, ] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes [Add to Longdo]
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] elevated prominent ground [Add to Longdo]
奕䜣[Yì xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] Grand Prince Yixin (1833-1898), sixth son of Emperor Daoguang, prominent politician, diplomat and moderniser in late Qing [Add to Longdo]
帕拉塞尔士[Pà lā sè ěr shì, ㄆㄚˋ ㄌㄚ ㄙㄜˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Paracelsius (Auroleus Phillipus Theostratus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541), Swiss alchemist and prominent early European scientist [Add to Longdo]
张之洞[Zhāng Zhī dòng, ㄓㄤ ㄓ ㄉㄨㄥˋ, / ] Zhang Zhidong (1837-1909), prominent politician in late Qing [Add to Longdo]
恭亲王奕䜣[Gōng qīn wáng Yì xīn, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˊ ㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] Grand Prince Yixin (1833-1898), sixth son of Emperor Daoguang, prominent politician, diplomat and moderniser in late Qing [Add to Longdo]
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, ] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity [Add to Longdo]
涌現[yǒng xiàn, ㄩㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, ] variant of 湧現|涌现, to emerge in large numbers; to spring up; to emerge prominently [Add to Longdo]
涌现[yǒng xiàn, ㄩㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to emerge in large numbers; to spring up; to emerge prominently [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] salience; prominent; notable [Add to Longdo]
特出[tè chū, ㄊㄜˋ ㄔㄨ, ] outstanding; prominent [Add to Longdo]
独步[dú bù, ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ, / ] lit. walking alone; prominent; unrivalled; outstanding [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] prominent eyes [Add to Longdo]
石原慎太郎[Shí yuán Shèn tài láng, ㄕˊ ㄩㄢˊ ㄕㄣˋ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, ] ISHIHARA Jintarō (1932-), Japanese novelist, right-wing political commentator and prominent holocaust denier [Add to Longdo]
福泽谕吉[Fú zé Yù jí, ㄈㄨˊ ㄗㄜˊ ㄩˋ ㄐㄧˊ, / ] Fukuzawa Yukichi (1835-1901), prominent Japanese westernizer, liberal educator and founder of Keio University [Add to Longdo]
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project [Add to Longdo]
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, / ] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent [Add to Longdo]
萧红[Xiāo Hóng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄥˊ, / ] Xiao Hong (1911-1942), prominent woman writer, originally from Heilongjiang [Add to Longdo]
西斯塔尼[xī sī tǎ ní, ㄒㄧ ㄙ ㄊㄚˇ ㄋㄧˊ, 西] Sistani (name of a prominent Iraqi Ayatollah) [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] prominent; conspicuous [Add to Longdo]
风云人物[fēng yún rén wù, ㄈㄥ ㄩㄣˊ ㄖㄣˊ ˋ, / ] the man of the moment (成语 saw); a prominent personality [Add to Longdo]
黄兴[Huáng Xīng, ㄏㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, / ] Huang Xing (1874-1916), revolutionary politician, close collaborator of Sun Yat-sen, prominent in the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命, murdered in Shanghai in 1916 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巨星[きょせい, kyosei] grosser_Stern, grosser_Mann, prominenter_Mann [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prominent \Prom"i*nent\, a. [L. prominens, -entis, p. pr. of
   prominere to jut out, to project; pro before, forward +
   minere (in comp.) to jut, project: cf. F. prominent. See
   {Imminent}, {Eminent}.]
   [1913 Webster]
   1. Standing out, or projecting, beyond the line surface of
    something; jutting; protuberant; in high relief; as, a
    prominent figure on a vase.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence; Distinctly manifest; likely to attract attention
    from its size or position; conspicuous; as, a prominent
    feature of the face; a prominent building.
    [1913 Webster]
 
   3. Eminent; distinguished above others; as, a prominent
    character.
    [1913 Webster]
 
   {Prominent' moth} (Zool.), any moth of the family
    {Notodontid[ae]}; a notodontian; -- so called because the
    larva has a hump or prominence on its back. Several of the
    species are injurious to fruit trees.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 prominent [proːmiːnɛnt]
   prominently
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top