Search result for

*might*

(311 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: might, -might-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
might[AUX] กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, See also: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ
might[N] อำนาจ, Syn. authority, command, control
might[N] ความแข็งแรง, See also: พลัง, กำลังกาย, แรง, Syn. vigor, robustness, Ant. weekness, infirmity
mighty[ADJ] ทรงพลัง, See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง, Syn. powerful, influential
mighty[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างมาก, Syn. very much, ever so
almighty[ADJ] ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด, Syn. all-powerful
almighty[ADJ] รุนแรง, See also: สุดขีด, อย่างมาก, อย่างที่สุด, Syn. extreme, great
almighty[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างสุดขั้ว, อย่างที่สุด, Syn. extremely
mightily[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างยิ่ง, Syn. heavily, strongly, influentially, powerfully
pigs might fly[IDM] ไม่มีทางเป็นไปได้
high and mighty[IDM] หยิ่งและวางอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
might(ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-

English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า
might(n) กำลัง,ประสิทธิภาพ,อำนาจ,แรง,ความสามารถ
might(va) pt ของ may
mightily(adv) อย่างมีอำนาจมาก,อย่างมหึมา,อย่างพิลึก,รุนแรง,อย่างมีกำลัง
mighty(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,มหึมา,พิลึกกึกกือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
might as well[(ไมท แอช เวล)] (phrase) น่าจะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Than John Mayer. And better, I might add.มากกว่าจอห์น เมเยอร์ซะอีก / ขอเติมว่าดีกว่าด้วย New Haven Can Wait (2008)
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)
You might want to make other plans.เธอคงต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, you might, if you knew that the only reason you're hereโอเค.. นายควรจะ, ถ้านายรู้ว่าที่นายต้องมาอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
So we might as well just start now, right?งั้นก็เริ่มจากตอนนี้เลย,ดีมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
It might be, uh, embarrassed and humiliated,มันอาจจะ อับอายบ้าง New Haven Can Wait (2008)
If I thought this was actually you talking, I might listen.ถ้าฉันคิดว่าสิ่งที่แม่พูดคือสิ่งที่แม่กำลังพูดจริงๆ หนูอาจจะฟัง Chuck in Real Life (2008)
That he might actually be a good personความจริงที่ว่า เค้าเป็นคนดีคนนึง Chuck in Real Life (2008)
So you might as well go. Look, I don't care what you think about me.ดังนั้นมาทางไหนไปทางนั้นเลย / ฟังนะผมไม่แคร์ว่าคุนคิดไงกับผม Chuck in Real Life (2008)
Hello, daniel. Eric said you might be here.เฮลโล่ แดเนียล เอริคบอกว่าเธอน่าจะอยู่ที่นี่ Chuck in Real Life (2008)
Actually, I think it might've even stoppedจริงๆชั้นคิดว่ามันอาจจะหยุดได้ Chuck in Real Life (2008)
You might need it, so... oh, my gosh, I do. thank you. thank you so much.อาจจะต้องการมัน โอ้พระเจ้า ใช่เลย ขอบคุณ ขอบคุณมาก Pret-a-Poor-J (2008)
You might be the only one who ever reads it.คุณอาจเป็นคนๆเดียวที่ได้อ่านมัน Pret-a-Poor-J (2008)
It might be awkward a little bit with nate on the couch, so... yeah.มันออกจะดูอึดอัดนิดหน่อยระหว่างที่เนทนอนบนเก้าอี้ ดังนั้น ใช่ Pret-a-Poor-J (2008)
I might be permanently cross-eyed, but I did it.ฉันอาจตาเหล่ถาวร แต่ฉันมัน Pret-a-Poor-J (2008)
I know. um, it might sound crazy,ฉันรู้ มันอาจจะฟังดูบ้า ๆ หน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
You might be upset, but the truth is,เธออาจจะอารมณ์เสีย แต่ความจริงคือ There Might be Blood (2008)
Hey, even though you might not get into yale,เฮ้ ต่อให้ถึงเธอจะไม่ได้เข้า เยล นะ There Might be Blood (2008)
Lois, don't you think you might want to pace yourself?ลอีส, เธอไม่คิดจะเดินกลับบ้านเองใช่มั๊ยเนี่ย? Committed (2008)
I thought you might need one of these.หวัดดียามบ่าย, โลอีส. Committed (2008)
But if there's anything you can remember, it might help me find Lois.- ทำไมเขาถึงจับโลอีสหล่ะ? - เรื่องมันยาวน่ะ, Committed (2008)
By the way, next time, you might want to try microfiber.แล้วก็.. \ ครั้งหน้าเธอน่าจะใช้ไมโครไฟเบอร์นะ Odyssey (2008)
Just know I might not be there to save you.แต่รู้ไว้อย่าง ผมอาจไม่ไปช่วยคุณนะ Odyssey (2008)
We might as well be wearing name tags.เราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะสวมป้ายชื่อ Odyssey (2008)
You might want to try something a little more formfitting.คุณอาจต้องการทดลองทำบางอย่าง มากกว่านี้แน่ Odyssey (2008)
Might be a long time ago the universe had all kinds of life, but now...เมื่อก่อนในจักรวาลอาจมีสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ\ แต่ตอนนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Your presence might be misinterpreted as hostile.ทำแบบนี้พวกเขาอาจเข้าใจว่าพวกคุณขู่เขา Dead Space: Downfall (2008)
With what i'm doing that you could express In a unique way which might actually make meโดยที่คุณสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างมีเอกลักษณ์ Not Cancer (2008)
I might be a genius who just happens to haveฉันอาจจะเป็นอัจฉริยะที่บังเอิญมีแรงบันดาลใจ Not Cancer (2008)
Your husband might not have.อะไรที่สามีคุณจำเป็นต้องมี Not Cancer (2008)
But you can't tell me because it might affectแต่คุณไม่สามารถบอกฉัน เพราะมันอาจมีผลข้างเคียง Not Cancer (2008)
So what else can you tell me that i might care about?ดังนั้นอะไรที่คุณสามารถบอกฉัน แล้วฉันจะสนใจ Not Cancer (2008)
If we wait until she does crash, It might be too late.ถ้าเรารอจนเธอถึงภาวะวิกฤกต มันอาจสายเกินไป Not Cancer (2008)
You might want to check her iv.คุณต้องการตรวจ I.V.ของเธอ Not Cancer (2008)
You don't think a conversation might--คุณอาจคิดที่จะคุยกับเธอ Adverse Events (2008)
We might be able to stop it from killing him.เราอาจทำได้/\ หยุดมันก่อนที่จะฆ่าเขา Adverse Events (2008)
(Kutner) this might burn a little bit.มันจะมีแสบนิดหน่อย Adverse Events (2008)
I have a case I think you might be interested in.ฉันมีเคสที่คุณน่าจะสนใจ Lucky Thirteen (2008)
I'm worried that he might be a spy.ฉันกังวลว่าเขาอาจเป็นสายลับ Lucky Thirteen (2008)
You might've figured out my motives faster if you had bothered to ask my name.คุณด่วนสรุปเรื่องฉันเร็วไป ทั้งๆที่คุณยังไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ำ Lucky Thirteen (2008)
After my mom died-- he might be the exception. On the other hand, you are fairly screwed up.เขาอาจเป็นข้อยกเว้น\ ถ้าเป็นเหมือนคนอื่นคุณคงล้มเหลวไปแล้ว Joy (2008)
She might die?เธออาจตายได้ Joy (2008)
The lungs might work.ปอดอาจทำงาน Joy (2008)
It might only be one week.มันอาจแค่หนึ่งสัปดาห์ Joy (2008)
As much fun as 20 questions tends to be, he's blowing blood out of every orifice, you think it just might be vascular?สนุกกว่ารายการ 20 คำถามอีก เลือดเขาไหลออกมาทุกๆทวาร คุณคิดว่าเป็นที่เส้นเลือด Joy (2008)
If I had said it might be "vitas gerular,"ถ้าเขาเคยพูดว่า"vitas gerular" Joy (2008)
They might be.ไม่รู้เหมือนกัน พวกเขาอาจเป็น Joy (2008)
You might have noticed the lack of nurses.คุณอาจต้องประกาศ ขาดแคลนพยาบาล The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mightActually it might be a good idea to start right now.
mightA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
mightAfter all, it might be imagination.
mightAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
mightA good specimen might weigh up to a kilo.
might"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
mightAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
mightA little heavier rain might cause a flood.
mightAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
mightAnd who might you be?
mightA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
mightAs he stood there he might have been a fiend.
mightAs long as you are here, we might as well begin.
mightAs might be expected, he took the first place.
mightAs you're starting from scratch you might as well have gone for a major makeover...
mightA wise mother might not have scolded her child.
mightBill got up early in order that he might catch the first train.
mightBut for his help, I might fail.
mightBut the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.
mightDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
mightDivorce rates might reach a plateau soon.
mightDon't look back cause you know what you might see.
mightDon't say anything that might get you into trouble.
mightDo you know where I might find small cowboy boots?
mightDrive slowly. You might have an accident.
mightEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.
mightEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
mightEven the mightiest of empires comes to an end.
mightExcuse me, but might I use the phone?
mightFight with all your might.
mightHad he known the facts, the accident might have been avoided.
mightHad he taken his doctor's advice, he might not have died.
mightHad I done my best, I might have succeeded.
mightHe always works with all his might.
mightHe consoled himself with the thought that it might have been worse.
mightHe died so we might live.
mightHe gave up trying, when he might have succeeded.
mightHe is what you might call a bookworm.
mightHe lifted it up with all his might.
mightHe listened carefully so that he might not miss a single word.
mightHe might at least apologize.
mightHe might be our new teacher.
mightHe might be out now.
mightHe might change his mind.
mightHe might come tomorrow.
mightHe might fail in his new project unless he is industrious.
mightHe might have lost his way.
mightHe might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
mightHe might pay me some of the money he owes.
mightHe prayed that I might succeed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มอัตราศึก[ADV] with all one's strength or might, Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ, สุดความสามารถ, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งานฮาร์ดดิสก์ของคุณได้อย่างเต็มอัตราศึก, Thai definition: เต็มตามกำลังที่เตรียมไว้ทำการ
ศักดา[N] power, See also: vigor, force, mightiness, Syn. อำนาจ, แรง, พลัง, ศักดิ์
ศักดิ์[N] mightiness, See also: vigor, force, Syn. ศักดา, อำนาจ, พลัง, กำลัง
ความยิ่งใหญ่[N] mightiness, See also: immensity, Syn. ความใหญ่โต, ความโหฬาร, Example: ส.ส. บางคนอาศัยความสิ้นหวังของผู้คนเป็นบันไดทอดสู่ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองของตน, Thai definition: สภาพที่มีอำนาจมาก, ใหญ่มาก, มโหฬาร
ศักดิ์[N] power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แรงกาย[N] strength, See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
มไหศวรรย์[N] great power, See also: great might, absolute power, Syn. อำนาจใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
อาจ[AUX] could, See also: might, may, Example: พิษในน้ำมันละหุ่งนั้นอาจแยกออกได้, Thai definition: คำช่วยกริยาบอกความคาดคะเน
ยิ่งใหญ่[ADJ] great, See also: superior, mighty, powerful, important, Example: แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร
ยิ่งใหญ่[V] be great, See also: be superior, be mighty, be powerful, be important, Example: หัวหน้าเผ่าขณะนั้นมีฐานะเทียบเท่านายอำเภอ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนขณะนี้
เกรียงไกร[ADJ] powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
คง[AUX] may, See also: may be, probably, might, Syn. อาจ, คงจะ, อาจจะ, Example: ในฐานะของผู้บริโภคเขาคงอยากได้ของดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดล่ะมั้ง, Thai definition: คำช่วยหน้ากริยามีความหมายที่บอกลักษณะคาดคะเน
แข็งแกร่ง[ADJ] strong, See also: mighty, Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น, Ant. อ่อนแอ, Example: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, Thai definition: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก
พละกำลัง[N] strength, See also: power, force, might, Syn. กำลัง, พลัง, พละ, Example: การสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในงานที่กระทำ เป็นพละกำลังที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจและเพียรพยายามในการทำงาน
พลัง[N] power, See also: strength, force, might, Syn. อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ศักยภาพ, สมรรถนะ, Example: รัฐบาลต้องสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เขาได้สร้างการศึกษาของเขาเอง
ฤทธิ์เดช[N] power, See also: might, force, power
วิภู[ADJ] powerful, See also: great, mighty, Syn. ยิ่งใหญ่, มีอำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดิ[N] power, See also: might, authority, Syn. กำลัง, อำนาจ, ศักดิ์, Example: ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน เพื่อที่จะมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ
อิทธิ[N] power, See also: might, Syn. ฤทธิ์, อำนาจ, อำนาจศักดิ์สิทธิ์, Example: ชุมชนในสมัยป่าเถื่อนอาศัยกำลังกายและอิทธิที่เกิดจากอาวุธในการรักษาสวัสดีของตนไว้
อำนาจบาตรใหญ่[N] might, See also: power, Example: เธอมีสิทธิ์อะไรมาวางอำนาจบาตรใหญ่อย่างนี้, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่
เดช[N] power, See also: might, influence, Syn. เดชะ, อำนาจ, บารมี, อิทธิพล, อำนาจวาสนา, เดโช, Example: ใครๆ ก็กลัวเดชกำนันคนดังทั้งนั้น
เดชานุภาพ[N] king's power, See also: king's influence, king's might, Example: เดชานุภาพของพระองค์แผ่ไปทั่วทวีป
เดโช[N] authority, See also: might, power, force, Syn. อำนาจ, กำลัง
เดโชชัย[N] conquest or victory by might and power, Syn. ความชนะด้วยอำนาจ, Thai definition: ความชนะด้วยอำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เต็มกำลัง[ADV] with all one's might, See also: with all one's strength, fully, Syn. สุดกำลัง, สุดความสามารถ, สุดฝีมือ, Example: ทุกคนจะต้องใช้สติปัญญาความสามารถ ปฏิบัติการทุกสิ่งโดยเต็มกำลังไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้บังเกิดความก้าวหน้าผาสุกแก่ส่วนรวม, Thai definition: ใช้ความสามารถเต็มที่
เต็มที่[ADV] to the utmost, See also: with all one's might or capability, to the full, Syn. เต็มกำลัง, เต็มขนาด, สุดความสามารถ, Example: ถึงจะแพ้ก็ช่าง แต่เราก็ได้ทำเต็มที่แล้ว
เต็มเหนี่ยว[ADV] with all one's might, See also: to the utmost degree, extremely, Syn. เต็มกำลัง, สุดแรง, สุดแรงเกิด, เต็มแรง, Example: วงมโหรีบรรเลงเพลงกันเต็มเหนี่ยว ให้พ่อแม่พี่น้องได้สนุกสนานเป็นเย็นสุดท้าย
ถวัลย์[ADJ] big, See also: large, huge, mighty, Syn. ใหญ่, Example: ขอวิญญาณท่านสถิตย์ในถวัลย์วิมาน
บุญญานุภาพ[N] power as a result of accumulated merit, See also: merits, might of righteousness, power of merit, result of good deeds, Syn. บุญญาธิการ, Example: พระองค์ทรงเป็นขัตติยะกอปรด้วยบุญญานุภาพที่จะปกป้องปัดเป่าภยันตรายจากข้าศึกศัตรู, Thai definition: อำนาจแห่งบุญ
ราเชนทร์[N] a mighty king, See also: emperor, great king, Syn. ราชาธิราช, Thai definition: พระราชาผู้เป็นใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ราชาธิราช[N] emperor, See also: great king, mighty king, Syn. ราเชนทร์, Thai definition: พระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าพระราชาอื่นๆ, Notes: (สันสกฤต)
ปรมินทร์[N] the great one, See also: the mighty one, the supreme, the chief, Syn. ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง, ปรเมนทร์, Example: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงษ์จักรี, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
ปรเมนทร์[N] the great one, See also: the mighty one, the supreme, the chief, Syn. ปรมินทร์, ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง, Notes: (สันสกฤต)
ประภาพ[N] power, See also: influence, might, majesty, Syn. อำนาจ, ฤทธิ์, Notes: (สันสกฤต)
ประเทศมหาอำนาจ[N] superpower, See also: mighty nation, great power, Example: ปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศมหาอำนาจในโลก, Count unit: ประเทศ, ชาติ
คงจะ[AUX] may, See also: might, perhaps, possibly, maybe, Syn. อาจจะ, คง, อาจ, Example: เขาคงจะลาออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้แน่นอน, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกลักษณะของการคาดคะเน
เทียนรุ่ง[N] candle used in temple during all might of sixth lunar month, See also: large candle to be lighted during Lent night, Count unit: เล่ม, ต้น, Thai definition: เทียนที่จุดในพระอุโบสถในวันวิสาขบูชาเป็นต้น มีขนาดใหญ่พอจุดอยู่ได้ตลอดคืน
ย่อม[AUX] can, See also: may, will, might, Example: ไม้ต่างชนิดกันย่อมมีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ แตกต่างกันไป, Thai definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
ทรงอานุภาพ[ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ทรงอานุภาพ[ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
แรงกาย[N] strength, See also: might, energy, effort, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
เต็มแรง[V] do with all one's strength, See also: do with all one's might, Syn. สุดแรง, สุดแรงเกิด, Example: ควาญช้างนั่งตัวตรง สับคมขอเต็มแรงจนติดแน่นกับโหนกหัวช้าง, Thai definition: ใช้แรงทั้งหมด
ทรงอานุภาพ[ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
เบ้อเร่อ[ADV] hugely, See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: น้ำไหวพะเยิบนูนขึ้นลง คล้ายมีตัวอะไรที่ใหญ่เบ้อเร่อขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
แรงกาย[N] strength, See also: might, energy, effort, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
อำนาจ[N] power, See also: might, energy, force, strength, control, domination, mastery, Syn. กำลัง, ความรุนแรง, Example: พ่อของเขามักใช้อำนาจบีบบังคับผู้อื่นเสมอ
อำนาจ[N] power, See also: force, might, Example: นับจากวันที่น้องหายตัวไป แม่ได้แต่ขออำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน, Thai definition: ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทำหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; power   
อาจ[v.] (āt = ātja) EN: can ; may ; might ; be able to ; could   FR: pouvoir
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence   FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: power ; might   FR: prestige [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
คง[v.] (khong) EN: may ; might   FR: devoir (probabilité)
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
คงจะ[v.] (khong ja) EN: may ; might   FR: devrait
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
ปาฎิหาริย์[n.] (pātihān) EN: miracle ; demonstration of divine might   FR: miracle [m] ; mystère [m]
ประเทศมหาอำนาจ[n. exp.] (prathēt mahā-amnāt) EN: superpower ; mighty nation ; great power   FR: superpuissance [f]
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: king of kings ; emperor ; great king ; mighty king   
แรง [n.] (raēng) EN: strength ; force ; energy ; power ; might   FR: force [f] ; énergie [f] ; puissance [f]
แสนยากร[n. exp.] (saēnyākøn) EN: mighty army ; military might   FR: puissance armée [f] ; puissance militaire [f]
ศักดิ์[n.] (sak) EN: power ; mighty ; authority ; prestige   FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
เต็มอัตราศึก[adv.] (tem attrā seuk) EN: with all one's strength ; with all one's might ; to one's fullest capability   
เต็มที[adv.] (temthī) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead   FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme
เทียนรุ่ง[n. exp.] (thīen rung) EN: candle used in temple during all might of sixth lunar month ; large candle to be lighted during Lent night   
ยิ่งใหญ่[v.] (yingyai) EN: be great ; be superior ; be mighty ; be powerful ; be important   
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic   FR: vaste ; gigantesque
ย่อม[v.] (yǿm) EN: can ; may ; will ; might   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIGHT    M AY1 T
MIGHTY    M AY1 T IY0
MIGHTN'T    M AY1 T AH0 N T
MIGHTILY    M AY1 T AH0 L IY0
MIGHTIER    M AY1 T IY0 ER0
MIGHT'VE    M AY1 T IH0 V
ALMIGHTY    AO0 L M AY1 T IY0
MIGHTIEST    M AY1 T IY0 AH0 S T
MIGHT-HAVE-BEEN    M AY1 T AH0 V B IH2 N
MIGHT-HAVE-BEENS    M AY1 T AH0 V B IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
might    (v) (m ai t)
mighty    (j) (m ai1 t ii)
almighty    (n) (oo1 l m ai1 t ii)
mightier    (j) (m ai1 t i@ r)
mightily    (a) (m ai1 t i l ii)
mightn't    (v) (m ai1 t n t)
mightiest    (j) (m ai1 t i i s t)
might-have-been    (n) -- (m ai1 t - @ v - b ii n)
might-have-beens    (n) -- (m ai1 t - @ v - b ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allmacht {f}omnipotence; almightiness [Add to Longdo]
Allmacht {f}all-pervading power; unlimited might [Add to Longdo]
Allmächtige {m} [relig.]Almighty [Add to Longdo]
mit aller Gewaltwith might and main [Add to Longdo]
Gewalten {pl}mights [Add to Longdo]
Macht {f} | Mächte {pl}might | mights [Add to Longdo]
Mächtigkeit {f}mightiness [Add to Longdo]
allmächtig {adv}almightily [Add to Longdo]
allmächtig {adj}almighty [Add to Longdo]
kannmight [Add to Longdo]
könntemight [Add to Longdo]
mächtig; gewaltigmighty [Add to Longdo]
mächtig {adv}mightily [Add to Longdo]
mächtig {adj} | mächtiger | am mächtigstenmighty | mightier | mightiest [Add to Longdo]
magmight [Add to Longdo]
Das dürfte der Fall sein.That might well be so. [Add to Longdo]
Sie können ebensogut ...You might as well ... [Add to Longdo]
Was ich auch immer tun mag ...Whatever I might do ... [Add to Longdo]
Wer mag es ihm gesagt haben?Who might have told him? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
かも[, kamo] (prt) (abbr) (See かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly [Add to Longdo]
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
と言っても[といっても, toittemo] (conj) (uk) although I say; although one might say; although called; (P) [Add to Longdo]
と言ってもいい;と言っても良い;と言ってもよい[といってもいい(と言ってもいい;と言っても良い);といってもよい(と言っても良い;と言ってもよい), toittemoii ( to itsutte moii ; to itsutte mo yoi ); toittemoyoi ( to itsutte mo yoi] (exp) you could say; you might say; verging on the [Add to Longdo]
どうせなら[, dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
やも知れぬ[やもしれぬ, yamoshirenu] (suf) (arch) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly [Add to Longdo]
オールマイティー[, o-rumaitei-] (adj-na,n) almighty; (P) [Add to Longdo]
ペンは剣よりも強し[ペンはけんよりもつよし, pen hakenyorimotsuyoshi] (exp) the pen is mightier than the sword [Add to Longdo]
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威勢[いせい, isei] (n) power; might; authority; (P) [Add to Longdo]
威力(P);偉力[いりょく, iryoku] (n) power; might; authority; influence; (P) [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na,n-adv,n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P) [Add to Longdo]
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar [Add to Longdo]
過ぎ去った可能性[すぎさったかのうせい, sugisattakanousei] (n) might-have-been [Add to Longdo]
鬼が出るか蛇が出るか(io)[おにがでるかじゃがでるか, onigaderukajagaderuka] (exp) You never know what might happen [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]
強盛[きょうせい;ごうじょう, kyousei ; goujou] (n,adj-na) (arch) might; mighty [Add to Longdo]
強大[きょうだい, kyoudai] (adj-na,n) mighty; powerful; (P) [Add to Longdo]
強力無比[きょうりょくむひ, kyouryokumuhi] (n,adj-na,adj-no) being the strongest; being powerful (mighty) without equal [Add to Longdo]
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to [Add to Longdo]
根限り[こんかぎり, konkagiri] (adv,n) with all one's might [Add to Longdo]
三軍[さんぐん, sangun] (n,adj-no) great army; mighty host; whole army [Add to Longdo]
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff [Add to Longdo]
丈に[だけに, dakeni] (exp) (uk) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
神威[しんい, shin'i] (n) god's majesty; god's authority; might of Heaven [Add to Longdo]
勢い(P);勢(io)[いきおい, ikioi] (adv,n) (1) force; vigor; vigour; energy; spirit; life; (2) influence; authority; power; might; (3) impetus; momentum; course (of events); (n-adv) (4) naturally; necessarily; (P) [Add to Longdo]
勢力[せいりょく, seiryoku] (n) influence; power; might; strength; potency; force; energy; (P) [Add to Longdo]
精一杯(P);精いっぱい[せいいっぱい, seiippai] (n-adv) with all one's might; (P) [Add to Longdo]
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P) [Add to Longdo]
全知全能[ぜんちぜんのう, zenchizennou] (n,adj-no) omniscience and omnipotence; all-knowing; almighty [Add to Longdo]
全能[ぜんのう, zennou] (adj-na,n,adj-no) almighty; omnipotent [Add to Longdo]
全能者[ぜんのうしゃ, zennousha] (n) the Almighty; The Omnipotent One [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]
鉄血[てっけつ, tekketsu] (n) blood and iron; military might [Add to Longdo]
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, ] there is no harm in; might as well [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply [Add to Longdo]
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise [Add to Longdo]
伟大[wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ, / ] great; mighty; large [Add to Longdo]
力战[lì zhàn, ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ, / ] to fight with all one's might [Add to Longdo]
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] might (happen); possible; probable; possibility; probability [Add to Longdo]
大能[dà néng, ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ, ] almighty [Add to Longdo]
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] power; might; prestige [Add to Longdo]
威力[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] might; formidable power [Add to Longdo]
威势[wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, / ] might; power and influence [Add to Longdo]
威武[wēi wǔ, ㄨㄟ ˇ, ] might; formidable [Add to Longdo]
威风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] might; awe-inspiring authority; impressive [Add to Longdo]
岿[kuī, ㄎㄨㄟ, 岿 / ] high and mighty (of mountain); hilly [Add to Longdo]
强势[qiáng shì, ㄑㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] mighty [Add to Longdo]
强权[qiáng quán, ㄑㄧㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] power; might [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] maybe; perhaps; might; possibly; or [Add to Longdo]
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it [Add to Longdo]
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, / ] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as [Add to Longdo]
核威[hé wēi, ㄏㄜˊ ㄨㄟ, ] nuclear strength; nuclear might [Add to Longdo]
武力[wǔ lì, ˇ ㄌㄧˋ, ] (make use of) military force; military force; military power; military might [Add to Longdo]
浩荡[hào dàng, ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ, / ] vast and mighty (of river or ocean); broad and powerful [Add to Longdo]
无妨[wú fáng, ˊ ㄈㄤˊ, / ] no harm (in doing it); One might as well.; It won't hurt.; no matter; it's no bother [Add to Longdo]
狐假虎威[hú jiǎ hǔ wēi, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨˇ ㄨㄟ, ] lit. the fox exploits the tiger's might (成语 saw); fig. to use powerful connections to intimidate people [Add to Longdo]
瓜田不纳履[guā tián bù nà lǚ, ㄍㄨㄚ ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄋㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] lit. don't tie your shoe-laces in a melon-patch; fig. don't do anything that might arouse suspicion; innocent acts may be misconstrued [Add to Longdo]
索性[suǒ xìng, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˋ, ] you might as well (do it); simply; just [Add to Longdo]
霸道[bà dào, ㄅㄚˋ ㄉㄠˋ, ] the Way of the Hegemon, abbr. of 霸王之道; despotic rule; rule by might; evil as opposed to the Way of the King 王道; overbearing; tyranny; (of liquor, medicine etc) strong; potent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\ (m[=a]), v. [imp. {Might} (m[imac]t)] [AS. pres. maeg
   I am able, pret. meahte, mihte; akin to D. mogen, G.
   m["o]gen, OHG. mugan, magan, Icel. mega, Goth. magan, Russ.
   moche. [root]103. Cf. {Dismay}, {Main} strength, {Might}. The
   old imp. mought is obsolete, except as a provincial word.]
   An auxiliary verb qualifying the meaning of another verb, by
   expressing:
   (a) Ability, competency, or possibility; -- now oftener
     expressed by {can}.
     [1913 Webster]
 
        How may a man, said he, with idle speech,
        Be won to spoil the castle of his health!
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        For what he [the king] may do is of two kinds; what
        he may do as just, and what he may do as possible.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        For of all sad words of tongue or pen
        The saddest are these: "It might have been."
                          --Whittier.
     [1913 Webster]
   (b) Liberty; permission; allowance.
     [1913 Webster]
 
        Thou mayst be no longer steward.   --Luke xvi. 2.
     [1913 Webster]
   (c) Contingency or liability; possibility or probability.
     [1913 Webster]
 
        Though what he learns he speaks, and may advance
        Some general maxims, or be right by chance. --Pope.
     [1913 Webster]
   (d) Modesty, courtesy, or concession, or a desire to soften a
     question or remark.
     [1913 Webster]
 
        How old may Phillis be, you ask.   --Prior.
     [1913 Webster]
   (e) Desire or wish, as in prayer, imprecation, benediction,
     and the like. "May you live happily." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   {May be}, & {It may be}, are used as equivalent to
    {possibly}, {perhaps}, {maybe}, {by chance},
    {peradventure}. See 1st {Maybe}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Might \Might\ (m[imac]t),
   imp. of {May}. [AS. meahte, mihte.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Might \Might\, n. [AS. meaht, miht, from the root of magan to be
   able, E. may; akin to D. magt, OS. maht, G. macht, Icel.
   m[=a]ttr, Goth. mahts. [root]103. See {May}, v.]
   Force or power of any kind, whether of body or mind; energy
   or intensity of purpose, feeling, or action; means or
   resources to effect an object; strength; force; power;
   ability; capacity.
   [1913 Webster]
 
      What so strong,
      But wanting rest, will also want of might? --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart,
      and with all thy soul, and with all thy might. --Deut.
                          vi. 5.
   [1913 Webster]
 
   {With might and main}. See under 2d {Main}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top