Search result for

*ins*

(858 entries)
(0.1918 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ins,-ins-, *ins*.
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
insalata (n ) สลัด

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)

English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
installment(n) เงินผ่อน
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
against all odds (phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
chainsaw (n vi vt slang ) อาวุธที่ไว้ฆ่าซอมบี้, การทำลายอะไรบางอย่าง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
consumer insite (name) ผู้บริโภคภายใน
See also: S. consumer, A. insite,
Electrical and Electronics Instituteสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. EEI,
endorphins (n) chemicals in brain that reduce pain and produce a sense of well being
goods with payment in installments (n) สินค้าเงินผ่อน
inseminate (vt) ผสมเทียม
insensitivityความรู้สึกช้า,ไม่มีความรู้สึกต่อ
insider tradingการซื้อขายของคนวงใน
insight (n ) ดุลยพินิจ
insinuatesaid in an indirect way, especially something unpleasant การพูดจาเสียดสี
insofarมีผลใช้บังคับ
instance[ดิสแทน] ตัวอย่าง
instant noodle (n) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
institutionalised (adj ) to make institutional
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n ) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ
Instruction (n ) คำสั่ง, การสอน
Insulated Rail Joint (jargon ) รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน
Insulator assembly (jargon ) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
insure (vi vt ) คุ้มครอง
See also: R. cover, protect
negotiable instrument (n) ตราสารเปลี่ยนมือ
nothing against (n ) nothing against
reinserting (n ) การใส่เข้าไปอีกครั้ง
safeguard against (vt ) อุดช่องว่าง
täbäk mountains (n) ภูเขาแทแบก(ทางภาคตะวันออกของประเทศเกาหลี-)
The National Elephant Instituteสถาบันช้างแห่งชาติ
tinseltown (n ) เมืองมายา
To add insult to injury (slang ) ทำให้บางคนรู้สึกแย่กว่าเดิมหลังจากที่คุณได้ทำให้เขาเจ็บใจหรือเสียใจไปแล้ว ex. After Adam broke up with me, he added insult to injury by telling me that his new girlfriend is my best friend.
travel insurance (n ) ประกันภัยการเดินทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inset    [N] ภาพประกอบ, See also: ภาพเล็กๆ ที่ใช้ประกอบภาพใหญ่, แผ่นภาพ หรือแผนที่ในกรอบ, Syn. panel, decoration
inset    [VT] ใส่, See also: แทรก, เติม, Syn. inlay, insert
pains    [N] ความยากลำบาก (ในการทำงาน), See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. trouble, effort
pains    [N] การเจ็บท้อง (คลอดลูก), See also: ปวดท้อง
rinse    [VT] ชำระล้าง, See also: ชะล้าง, ซักล้างด้วยน้ำ, Syn. bath, clean, wash
rinse    [VT] กลั้ว, See also: ดื่มกลั้ว
rinse    [N] การชำระล้าง, See also: การชะล้าง, การซักล้างด้วยน้ำ, Syn. bath, wash
rinse    [N] การย้อมผม, Syn. dye, tint
rinse    [N] น้ำที่ใช้ชะล้าง
twins    [N] กลุ่มดาวคู่
grains    [N] ฉมวก, See also: หอก, ทวน, หลาว
insane    [ADJ] ซึ่งขาดสติ, See also: วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ, Syn. crazy, foolish, mad, Ant. sane
insect    [N] คนเลวทราม
insect    [N] แมลง, See also: แมง
insert    [VT] แซม, See also: แทรก, แทรกเข้า, Syn. enter, include
insert    [N] ใบแทรก, See also: หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. pull-out, supplement
insert    [VT] ใส่, See also: สอด, สอดใส่, ใส่เข้า, Syn. put in, stick in;
inside    [ADV] ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)
inside    [PREP] ภายใน, See also: ข้างใน, Syn. within, Ant. outside
inside    [ADV] ภายใน, See also: ภายในบ้าน, ภายในอาคาร, ภายในร่ม, Syn. within, indoors, Ant. outside
inside    [ADJ] ภายใน, See also: ข้างใน, Syn. inner, interior, Ant. exterior
inside    [ADJ] วงใน, See also: เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ, Syn. confidential, private, secret
inside    [N] ส่วนใน, See also: เครื่องใน, ลักษณะภายใน, Syn. interiority
inside    [SL] ในคุก, Syn. In prison
insist    [VI] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ
insole    [N] พื้นในของรองเท้า
instar    [N] แมลงหลังระยะตัวอ่อนระหว่างการลอกคราบ
instep    [N] หลังเท้า, See also: ส่วนเท้าของถุงเท้าหรือรองเท้า
insult    [N] การดูถูก, See also: การประชดประชัน, การสบประมาท, การเย้ยหยัน, Syn. abuse, affront, insolence, offense
insult    [VT] พูดแดกดัน, See also: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย, Syn. abase, affront, offend, Ant. please
insult    [VI] พูดแดกดัน, See also: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย, Syn. abase, affront, offend, Ant. please
insult    [N] วาจาหยาบคาย, See also: คำหยาบ, การกระทำที่หยาบคาย, Syn. rudeness, Ant. compliment, praise
insure    [VT] ประกันภัย, See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง, Syn. quarantee, certify, endorse
insure    [VI] ประกันภัย, See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง, Syn. quarantee, certify, endorse
matins    [N] การสวดมนต์ตอนเช้า, Syn. morning prayer
quinsy    [N] โรคต่อมทอนซิลอักเสบ, Syn. tonsillitis
tinsel    [N] สิ่งประดับแวววาว
tinsel    [N] สิ่งประดับที่ดูหรูหราแต่ไม่มีค่า
tinsel    [VT] ประดับด้วยของแวววาว
tinsel    [VT] ประดับด้วยของวูบวาบ
tinsel    [ADJ] ที่ประดับด้วยสิ่งประดับแวววาว
tinsel    [ADJ] ที่หรูหราแต่ไร้ราคา, Syn. gaudy, tawdry
against    [PREP] เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
against    [PREP] ดูขัดแย้งกับ, See also: ดูขัดกับ
against    [PREP] ต่อต้าน, See also: สู้กับ, Syn. opposite to
against    [PREP] ต้าน, See also: ทวน, ทวนน้ำ
against    [PREP] ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
against    [PREP] ปกป้องจาก
against    [PREP] ปะทะกับ, See also: กระทบกับ
against    [PREP] เป็นข้อเสียของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perspiration, insensibleการออกเหงื่อไม่รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perpetual insuranceการประกันภัยแบบตลอดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
products liability insuranceการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulmonic regurgitation; insufficiency, pulmonaryลิ้นพัลโมนารีรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payor insuranceการประกันชีวิตผู้ชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll deduction insuranceมีความหมายเหมือนกับ salary savings insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และ corporation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvimetry, instrumentalการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal liability insuranceการประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudo instructionคำสั่งเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peritonsillar abscess; quinsyฝีรอบทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
property damage insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
property insuranceการประกันภัยทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulmonary insufficiency; regurgitation, pulmonicลิ้นพัลโมนารีรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent health insuranceการประกันสุขภาพแบบถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postdating an instrumentการลงวันที่ภายหลังวันทำตราสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program counter; instruction counterตัวนับระบุตำแหน่งคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ sequence control register] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program instructionคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program instructionคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
port risks insuranceการประกันภัยเรือในท่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percussion, instrumentalการเคาะตรวจด้วยเครื่องมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political institutionสถาบันทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
path of insertionวิถีการใส่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary insuranceการประกันภัยช่วงแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน มีความหมายเหมือนกับ proportional reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal institutionsทัณฑสถาน, สถานที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poverty, war againstการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pluvius insuranceมีความหมายเหมือนกับ weather insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostaglandinsยาโพรสตาแกลนดินส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfect instrumentตราสารที่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment in instalmentการผ่อนชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
portfolio reinsuranceการประกันภัยต่อตามยอดรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability insuranceการประกันภัยความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal protection insuranceการประกันภัยคดีความ มีความหมายเหมือนกับ legal (cost and expenses) insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
long term insuranceการประกันภัยระยะยาว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
licence insuranceการประกันภัยใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of use insuranceการประกันภัยความเสียประโยชน์การใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web-based instructionการสอนบนเว็บ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Institutional repositoryคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน
Institutional Repository หรือ คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน นั้น หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นศูนย์รวม มีการสงวนรักษา และมีการจัดทำดัชนีที่ได้มาตรฐาน สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้ [1] หรือกล่าวได้ว่า คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันเป็นบริการหรือหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/องค์กร ในการจัดการและเผยแพร่งานในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นผลงานหรือผลผลิตของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือสมาชิกในประชาคมนั้นๆ และผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงได้ [2,3] ซึ่งผลงานเหล่านั้น นอกจากจะเป็นรายงานที่กำลังดำเนินงาน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แล้ว ยังหมายรวมถึงงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (grey literature) ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในวัฒนธรรมของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องยากที่บรรณารักษ์ที่จะรวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษาไว้อย่างเป็นระบบ [4]

คุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

จอห์นสัน [3] กล่าวว่า การจัดทำคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

1. เนื้อหาที่เป็นดิจิทัล (Digital content) ในระบบของคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันนั้นเก็บผลงานที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น

2. การเน้นงานที่สร้างโดยสมาชิกของสถาบัน (Institutionally-defined) การจัดทำคลังเก็บระดับสถาบันเน้นการจัดเก็บผลงานของสมาชิกในประชาคมนั้นๆ เท่านั้น

3. เนื้อหาทางวิชาการ (Scholarly content) เนื้อหา ที่นำมาจัดเก็บในคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันนั้น เน้นเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันในการรวบรวม การสงวนรักษา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลงานเหล่านี้อาจหมายรวมถึง ผลงานก่อนตีพิมพ์ และผลงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน บทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หนังสือ สื่อการสอน ชุดข้อมูล บทความเสนอการประชุม วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และวรรณกรรมไม่ตีพิมพ์ เป็นต้น การควบคุมและการจัดการการเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยนโยบายและกลไกที่เหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการด้านเนื้อหาและระบบการควบคุมเอกสาร (document version control systems) กรอบนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของคลังเก็บต้องเอื้ออำนวยให้ผู้ จัดการคลังเก็บมีความยืดหยุ่นต่อการควบคุมระบบ ใครเป็นผู้ที่สามารถรับรอง (approve) เข้าถึง (access) แก้ไข (update) ผลงานดิจิทัลเหล่านั้นที่มาจากต่างแหล่งกันในชุมชนนั้นๆ

4. การสะสมเพิ่มพูน และความยั่งยืน (Cumulative and perpetual) ในส่วนของการเป็นคลังเก็บจะต้องมีการสะสมผลงาน ผลงานเมื่อมีการนำเข้าคลังเก็บแล้ว ไม่ควรมีการถอดถอนออกจากคลัง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น งานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น การเป็นคลังเก็บจึงต้องพัฒนาเกณฑ์และนโยบาย รวมทั้งนำระบบการจัดการสิทธิ์ (right management) มาประยุกต์ใช้ ในการอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาในคลังเก็บทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภาย นอก รวมทั้งต้องมีระบบการสงวนรักษาผลงาน และสามารถให้เข้าถึงได้ในระยะยาวได้

5. การทำงานร่วมกันได้และการเข้าถึงแบบเปิด/แบบเสรี (Interoperable and open access) คุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน คือ การสามารถให้มีการเข้าถึงได้แบบเปิด / แบบเสรี หรือมีปัญหาในการเข้าถึงให้น้อยที่สุด (เช่น การต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้) ในส่วนของการเป็นระบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้นั้น เป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีการนำการเก็บถาวรแบบเปิด หรือ Open Archives Initiative (OAI) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐานสำหรับการเก็บรักษาในเชิงบันทึกถาวร และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเมทาดาทาทำให้สามารถสืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบกันได้

ประโยชน์ของการมีคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

1. ทำให้เกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่เนื้อหาทางวิชาการ

2. เป็นเสมือนตัวชี้วัดของคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย โดยมุ่งที่รวมเอางานทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย มาไว้ในที่เดียวกัน และสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

3. เป็นการสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาในรูปดิจิทัล

4. เป็นเสมือนพื้นฐานของกระบวนทัศน์ใหม่ในการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

5. เป็นการสื่อสารทางวิชาการ (scholarly communication)

6. เป็นการจัดการความรู้

7. เป็นการสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงโดยเสรี

รายการอ้างอิง:

[1] “What is an Institutional Repository”. [On-line]. Available: http://library.ucalgary.ca/libraryinformation/dspace/whatisaninstitutionalrepository.php. Visited: 12/08/2007 10.30.

[2] Lynch, Clifford A. “Institutional repository : essential infrastructure for scholarship in the digital age.” ARL 226 (February 2003): 1-7 [On-line]. Available: http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml. Visited: 12/08/2007 10.34.

[3] Johnson, Richard K. “Institutional repositories : partnering with faculty to enhance scholarly communication.” D-Lib Magazine V.8 No.11 (November 2002) [On-line]. Available: http://www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html. Visited: 12/08/10.52.

[4]Tennant, Roy. “Institutional Repositories”. Library Journal 9,15 (2002). [On-line]. Available: http://www.libraryjournal.com/index.asp?layout=article&articleid=CA242297&publication=libraryjournal. Visited: 13/08/2007. 10.51. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Insurance, Computerประกันคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insurance, Agriculturalประกันปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crop insuranceประกันพืชผล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instant messagingเมสเซนเจอร์หรือระบบส่งข้อความทันที [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Groins (Shore protection)คันดักตะกอน (การป้องกันชายฝั่ง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric insulators and insulationฉนวนไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parkinson's diseaseโรคพาร์กินสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
The American Petroleum Institute Gravityหน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา, หน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา กำหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum Institute)
เป็นค่าที่แสดงความหนักเบาของน้ำมัน โดยปรกติน้ำมันดิบจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 20-45 องศา และสามารถแบ่งน้ำมันดิบออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ำมันดิบชนิดเบา มีค่าความถ่วง API มากกว่า 34 องศา น้ำมันดิบชนิดกลาง มีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำมันดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วง API น้อยกว่า 20 องศา [ปิโตรเลี่ยม]
Cost, Insurance and Freightประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ , ประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ และจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยแทนผู้ซื้อ [ปิโตรเลี่ยม]
Refining Marginsกำไรเบื้องต้น
ผลต่างของราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากการกลั่นกับราคาน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น ซึ่ง Refining margins นี้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นแต่ละโรงและขึ้นอยู่กับราคาและชนิดของน้ำมันดิบด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural insuranceการประกันภัยการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insecticidal plantพืชกำจัดแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Export credit insuranceการประกันภัยสินเชื่อเพื่อการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Export insuranceการประกันภัยการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Aid institutionสถาบันให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Credit insuranceการประกันภัยสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Crop insuranceการประกันภัยพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Deposit insuranceการประกันเงินฝาก [เศรษฐศาสตร์]
Aviation insuranceการประกันภัยทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Capital gains taxภาษีกำไรส่วนทุน [เศรษฐศาสตร์]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
National health insuranceการประกันสุขภาพแห่งชาติ [เศรษฐศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน
สถาบันที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ANSI จะมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน จะสามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่ยอมรับภาษานั้น [คอมพิวเตอร์]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insulation (Heat)การหุ้มฉนวนความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Einstein equationสมการไอสไตน์, ดู mass-energy equation [นิวเคลียร์]
Gamma globulinsแกมมาโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Globulinsโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์]
Installation program โปรแกรมติดตั้ง [คอมพิวเตอร์]
INSTALL.BATโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ins"Your army is impotent against mine!!" he laughed.
ins"Aw, come on, son!" the farmer insisted.
ins"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."
ins"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."
insOnly five instead of ten units were delivered.
insThere were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.
insIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
insThe first class begins at 8:30.
insEach package contains a score of cigarettes.
insCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
ins2001 is the year when the 21st century begins.
insThe twenty-first century begins in 2001.
insBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
insIt rains a lot in June.
insIf you take 3 from 8, 5 remains.
insThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.
insEinstein has been dead for nearly forty years.
insWe associate the name of Einstein with the theory of relativity.
insWe associate Einstein with the theory of relativity.
insTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
insSuch scientists as Einstein are rare.
insEinstein's theory of relativity is Greek to me.
insEinstein's theories contributed greatly to modern science.
insEinstein loved playing the violin.
insEinstein was far in advance of his time.
insEinstein was a mathematical genius.
insBefore Einstein, scientists used to think that space had no end.
insIf it rains the day after tomorrow, I will stay at home.
insAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
insIf it rains tomorrow, I will stay at home.
insIn case it rains tomorrow, we should make another arrangement.
insHe disappeared in an instant.
insIf you insist on going alone, please do so.
insThe problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.
insAs you have insulted him, he is cross with you.
insI want you to be an Einstein.
insWe do not insist that you do things our way.
insNot only your father but also I am against your plan.
insAccepting what you say, I'm still against the project.
insIt's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.
insI'll do it according to your instructions.
insYou had better supplement your diet with vitamins.
insI will go to see him instead of you.
insYour paper contains too many mistakes.
insAre you for or against this?
insYou are wearing your shirt inside out.
insAre you for or against the proposal?
insYou play a musical instrument, don't you?
insAre you for or against the plan he put forward at the meeting?
insAre you for or against his idea?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
aiblins(เอ' บลินซ) adj. ablins
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
and robinsonn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
buckskinsกางเกงขี่ม้าที่ทำด้วยหนังกวาง
caucasus mountainsเทือกเขาในCaucasiaเป็นที่เกิดของชนผิวขาวและแขกอินเดีย
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่
collins(คอล'ลินซ) n. เหล้าผลไม้
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
diabetes insipidusโรคเบาจืด
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
einsteiniumธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Es.
extrinsic(เอคซฺทริน'ซิค) adj. ไม่สำคัญ,ภายนอก, Syn. extrinsical, See also: extrinsically adv., Syn. extraneous
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny,dispute,oppose
gainst(เกนซฺทฺ) prep.,conj ดูagainst
ginseng(จิน'เซง) n. โสม, Syn. genseng
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
insanitary(อินแซน'นิทารี) adj. ไม่ถูกอนามัย,ไม่สะอาด,ไม่ถูกสุขลักษณะ,ทำให้เกิดโรคได้., See also: insanitariness n. insanitation n.
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
insatiable(อินเซ'ชีอะเบิล) adj.ไม่สามารถพอใจได้,ไม่สามารถสนองความพอใจได้,ไม่รู้จักพอ., See also: insatiability,insatiableness n. insatiably adv., Syn. insatiate
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก,สิ่งที่จารึกไว้,คำอุทิศ,เอกสารหลักทรัพย์,ใบหุ้น,การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden
insect(อิน'เซคทฺ) n. แมลง,บุคคลที่ดูถูก, See also: insectean,insectan,insectival,insectile,insectlike adj.
insecticide(อินเซค'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง, See also: insecticidal adj.
insectivorous(อินเซคทิฟ'วะรัส) adj. ซึ่งกินแมลงเป็นอาหาร
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
inseminate(อินเซม'มะเนท) vt. หว่านเมล็ด,เพาะเชื้อ,ฉีดน้ำกามเข้าในช่องคลอด,ทำให้ตั้งครรภ์,ทำให้มีลูก., See also: insemination n.
insensibility(อินเซนซะบิล'ลิที) n. การไร้ความรู้สึก,การไร้ความรู้สึกสงสาร,ความเมินเฉย,ความตายด้าน, Syn. indifference ###A. sensibility
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
insensitive(อินเซน'ซะทิฟว) adj. ไม่รู้สึก,ตายด้าน,ขาดความรู้สึกไวต่อ., See also: insensitivity n., Syn. unfeeling,dull
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
insert(อินเซิร์ท') vt. ใส่เข้า,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก., See also: insertable adj. inserter n., Syn. inject
insert keyแป้นแทรก <คำแปล>เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
insert modeภาวะแทรกหมายถึง ภาวะที่เราสามารถพิมพ์แทรก คำ ข้อความ หรือตัวอักษรเข้าไปได้ โดยปกติในการพิมพ์ จะมี 2 ภาวะ ภาวะแรกเรียกว่า ภาวะแทรก หมายถึงการพิมพ์อักขระแทรกลงไป โดยที่อักขระตัวที่มีอยู่แล้วถอยกระเถิบไปให้ ส่วนอีกภาวะหนึ่ง ก็คือ การพิมพ์ทับลงไปบนอักขระเก่า ที่ให้ของเก่าหายไป ถ้าต้องการให้อยู่ในภาวะแทรก ก็กดแป้น Insert ถ้าต้องการพิมพ์ทับ ก็กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
inserted(อินเซอ'ทิด) adj. ซึ่งใส่ไว้,ซึ่งสอดแทรกไว้
insertion(อินเซอ'เชิน) n. การใส่ไว้,การสอดแทรกไว้,สิ่งที่สอดแทรกไว้,การปลูก,ที่ที่ติด, Syn. inset,addition,suplement
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
inset(อิน'เซท) n. สิ่งที่สอดแทรกเข้าไป,ใบแทรก,ภาพแทรก,แผ่นภาพหรือแผนที่ในกรอบ,ชิ้นผ้า,การไหลเข้า,การสอดแทรก. vt. สอด,แทรก,ใส่., See also: insetter n., Syn. insert,influx
inside(อินไซดฺ') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน., See also: inside out กลับข้างในออก,กลับด้านในออก,โดยสมบรูณ์.
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague

English-Thai: Nontri Dictionary
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
extrinsic(adj) ภายนอก,ไม่สำคัญ
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
ginseng(n) โสม
INS AND ins and outs(n) รายละเอียด
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ
insatiable(adj) ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,ไม่เพียงพอ
insatiate(adj) ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ
inscription(n) การจารึก,คำจารึก,คำอุทิศ,ใบหุ้น,การลงทะเบียน
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
insect(n) แมลง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
insensible(adj) หมดความรู้สึก,สลบ,หาเหตุผลไม่ได้
insensitive(adj) ไม่รู้สึก,ตายด้าน
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
insert(n) สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
insert(vt) ใส่ไว้,สอด,แทรก,บรรจุ
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้
inset(n) สิ่งที่สอดไว้,ชิ้นผ้า,ใบแทรก,การสอดแทรก
inset(vt) สอดไว้,แทรกไว้,ใส่ไว้
inside(adj) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม
inside(adv) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน
inside(n) ตอนใน,เครื่องใน,ส่วนใน,ลักษณะภายใน
insidious(adj) เคลือบแฝง,มีเล่ห์เหลี่ยม
insight(n) การมองเห็นการณ์ไกล,สายตาแหลม
insignia(n) เหรียญตรา,เครื่องหมาย,เครื่องราชอิสริยาภรณ์,ตราประจำตำแหน่ง
insignificance(n) ความไม่สำคัญ,ความไม่มีความหมาย,ความเล็กน้อย
insignificant(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่มีความหมาย
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,ความหน้าไหว้หลังหลอก
insinuate(vt) ลอบเข้าไป,สอดแทรก,พูดแนะ
insinuation(n) การลอบเข้าไป,การพูดสอดแทรก,การพูดแนะ
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
insist(vi) คะยั้นคะยอ,ยืนยัน,รบเร้า,เรียกร้อง
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
insnare(n) กับดัก,แร้ว,บ่วง,หลุมพราง
insole(n) พื้นชั้นในรองเท้า
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
insoluble(adj) แก้ไม่ตก,แก้ไม่ได้,ไม่ละลาย
insolvency(n) การล้มละลาย,ความสิ้นเนื้อประดาตัว
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
insomnia(n) โรคนอนไม่หลับ
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันทางการเมือง    [N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
คำตักเตือน    [N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
งานสอน    [N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ผิดกฎหมาย    [V] be illegal, See also: be against the law, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: กสท. ยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตฟรีของทศท. นั้นผิดกฎหมาย, Thai definition: ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้
ผู้ตรวจ    [N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจการณ์    [N] inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บงการ    [N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
ผู้บันดาล    [N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
ภายในใจ    [N] at heart, See also: inside (one) in one's mind, Syn. ในใจ, Example: ยามเธอท้อ ทรมานภายในใจ ให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่ข้างเธอ
มีเส้นมีสาย    [V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
ราชบัณฑิตยสถาน    [N] Royal Institute, Example: ผมเคยทำงานกับท่าน สมัยที่ท่านทำงานอยู่ที่ราชบัณฑิตยสถาน, Thai definition: องค์กรวิทยาการของรัฐซึ่งเป็นที่รวมแห่งราชบัณฑิต
สถาบันวิจัย    [N] research institute, Example: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ก่อตั้งสถาบันวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร, Count unit: สถาบัน, Thai definition: หน่วยงานที่จัดตั้งให้มีขึ้นเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
สถาบันสังคม    [N] social institute, Example: การจัดระเบียบของสถาบันสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง, Count unit: สถาบัน, Thai definition: กลุ่มคนในสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามระเบียบกฎเกณฑ์
หล่อหลอม    [V] preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai definition: อบรมและพร่ำสอน
อาหารสำเร็จรูป    [N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
แกนนำ [N] mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง    [ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
คลังสมอง    [N] brains, See also: head, Syn. สมอง, หัว, Example: สิ่งที่ท่องจำจะถูกกำหนดไว้ในใจหรือในคลังสมอง
คู่ซี้    [N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
เคืองแค้น    [V] be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด
จิ๊บจ๊อย    [ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
ใช้กำลัง [V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
ตัดอกตัดใจ    [V] restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)
ตีเข่า    [V] hit with the knee, See also: bring up the knee against a person, Example: คนร้ายจับคอเด็กสาวโน้มเหวี่ยงโยกคอตีเข่าจนร่างบอบบางกองนิ่งอยู่กับพื้น, Thai definition: ยกเข่าขึ้นกระแทก
ตีตลาด    [V] market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
ตื้นลึกหนาบาง    [N] ins and outs, See also: inside story, complication (of), Example: เขาไม่รู้ถึงตื้นลึกหนาบางเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกัน, Thai definition: รายละเอียดของเรื่องที่ไม่เปิดเผย
ทวนกระแส    [V] go against, See also: be adverse, be contrary, Example: ญี่ปุ่นกำลังทวนกระแสโลกที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, Thai definition: ไม่ทำตามแนวนิยมของคนส่วนใหญ่
รบ. [N] The Royal Institute, Syn. ราชบัณฑิตยสถาน
วท [N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมอ. [N] Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เอไอที [N] Asian Institute of Technology, See also: AIT, Syn. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถานที่โบราณ    [N] historic site, See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site, Syn. โบราณสถาน
เครื่องมือแพทย์    [N] medical device, See also: medical instruments, Syn. เครื่องมือทางการแพทย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์    [N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
เครื่องมือผ่าตัด    [N] instruments for surgery
ด่ากลับ    [V] insult in turn, Syn. ด่าตอบ, Example: ถ้าเขาด่าเราแต่เราไม่ด่ากลับ ทำนิ่งเฉย ไม่ใส่ใจ เขาก็จะเหนื่อยไปเอง, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นด้วยคำหยาบช้าเลวทรามหลังจากที่ถูกผู้อื่นด่ามา
ยั่วโมโห    [V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
สอดใส่    [V] insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai definition: ใส่เข้าไป
เหยียบย่ำ [ADV] disparagingly, See also: insultingly, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เธอไม่เคยให้กำลังใจผมเลย มีแต่พูดจาเหยียบย่ำให้ผมช้ำใจ, Thai definition: อย่างแสดงอาการดูหมิ่น
การระดมสมอง    [N] brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น, Example: การแก้ไขปัญหาโดยใช้การระดมสมองมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง, Thai definition: การรวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ระดมสมอง    [V] brainstorm, Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น, Example: เวลานี้ให้หัวหน้ากลุ่มทุกคนระดมสมองสมาชิกในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้, Thai definition: รวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
การระดมสมอง    [N] brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, Example: เราต้องการระดมสมองของชาติมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้, Thai definition: การระดมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
แม่พิมพ์ [N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
แมลง [N] insect, Count unit: ตัว
แรงบันดาลใจ [N] inspiration, See also: stimulus, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, แรงผลักดัน
ศิลาจารึก    [N] stone inscription, Syn. จารึก, แผ่นจารึก, Count unit: ชิ้น, อัน
สถาบัน    [N] institution, Count unit: สถาบัน
สถาบันครอบครัว    [N] family institution
สถาบันพระมหากษัตริย์    [N] royal institution
สถาบันสังคม    [N] social institution

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
ใบแทรก[n.] (baisaēk) EN: insert   
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบเสริม[n. exp.] (bai soēm) EN: insert   
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace   FR: certains endroits ; quelque part
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกผล[n. exp.] (bantheuk phon) FR: noter le résultat ; inscrire le résultat
บาปติดตัว[X] (bāp tittūa) EN: sins on one's head   
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บัตรประกันสุขภาพ[n. exp.] (bat prakan sukkhaphāp) EN: insurance card   
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng (sāmsip bāt)) EN: medical golden card   FR: carte de soins médicaux [f]
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
บอร์กโดซ์[TM] (Bøkdō) EN: Bordeaux   FR: Bordeaux ; Girondins de Bordeaux [mpl]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat prakan chīwit) EN: life assurance company ; life insurance company   
บริษัทประกันภัย[n. exp.] (børisat prakanphai) EN: insurance company   
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
บุคคลภายใน[n. exp.] (bukkhon phāinai) EN: insider   
ชา [adj.] (chā) EN: numb ; insensible   FR: engourdi
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้สมอง[v. exp.] (chai samøng) EN: use one's brains ; rack one's brains   
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์[n. prop.] (Chaiwat Sinsuwong) EN: Chaiwat Sinsuwong   FR: Chaiwat Sinsuwong

CMU English Pronouncing Dictionary
INS    IH1 N Z
INS    AY1 EH1 N EH1 S
SINS    S IH1 N Z
BINS    B IH1 N Z
TINS    T IH1 N Z
LINS    L IH1 N Z
FINS    F IH1 N Z
PINS    P IH1 N Z
ZINS    Z IH1 N Z
WINS    W IH1 N Z
KINST    K IH1 N S T
EVINS    EH1 V IH2 N Z
SKINS    S K IH1 N Z
SPINS    S P IH1 N Z
GINSU    G IH1 N S UW0
JOINS    JH OY1 N Z
GAINS    G EY1 N Z
IVINS    IH1 V IH2 N Z
THINS    TH IH1 N Z
HAINS    HH EY1 N Z
LEINS    L IY1 N Z
RUINS    R UW1 AH0 N Z
COINS    K OY1 N Z
PRINS    P R IH1 N Z
PAINS    P EY1 N Z
NINSU    N IH1 N S UW0
RAINS    R EY1 N Z
DAINS    D EY1 N Z
MINSK    M IH1 N S K
REINS    R EY1 N Z
DINSA    D IH1 N S AH0
DINSE    D IH1 N S
MAINS    M EY1 N Z
EKINS    EH1 K IH2 N Z
LINSE    L IH1 N S
RINSE    R IH1 N S
GOINS    G OY1 N Z
WEINS    W IY1 N Z
BAINS    B EY1 N Z
AKINS    AH0 K IH1 N Z
VINSO    V IH1 N S OW0
INSEL    IH1 N S AH0 L
HEINS    HH AY1 N Z
VEINS    V EY1 N Z
INSCO    IY1 N S K OW0
GRINS    G R IH1 N Z
TWINS    T W IH1 N Z
AGINS    EY1 G IH2 N Z
INSKO    IH1 N S K OW0
INSET    IH1 N S EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ins    (n) (i1 n ch i z)
ins    (n) (i1 n z)
Inst    (n) (i1 n s t)
bins    (n) (b i1 n z)
dins    (v) (d i1 n z)
fins    (n) (f i1 n z)
gins    (v) (jh i1 n z)
pins    (v) (p i1 n z)
sins    (v) (s i1 n z)
tins    (v) (t i1 n z)
wins    (v) (w i1 n z)
Minsk    (n) (m i1 n s k)
chins    (n) (ch i1 n z)
coins    (v) (k oi1 n z)
gains    (v) (g ei1 n z)
grins    (v) (g r i1 n z)
inset    (n) (i1 n s e t)
inset    (v) (i2 n s e1 t)
joins    (v) (jh oi1 n z)
loins    (n) (l oi1 n z)
mains    (n) (m ei1 n z)
pains    (v) (p ei1 n z)
quins    (n) (k w i1 n z)
rains    (v) (r ei1 n z)
reins    (v) (r ei1 n z)
rinse    (v) (r i1 n s)
ruins    (v) (r uu1 i n z)
shins    (v) (sh i1 n z)
skins    (v) (s k i1 n z)
spins    (v) (s p i1 n z)
thins    (v) (th i1 n z)
twins    (v) (t w i1 n z)
veins    (n) (v ei1 n z)
wains    (n) (w ei1 n z)
Latins    (n) (l a1 t i n z)
basins    (n) (b ei1 s n z)
begins    (v) (b i1 g i1 n z)
brains    (v) (b r ei1 n z)
bruins    (n) (b r uu1 i n z)
cabins    (n) (k a1 b i n z)
chains    (v) (ch ei1 n z)
drains    (v) (d r ei1 n z)
grains    (n) (g r ei1 n z)
groins    (v) (g r oi1 n z)
insane    (j) (i1 n s ei1 n)
insect    (n) (i1 n s e k t)
insert    (n) (i1 n s @@ t)
insert    (v) (i1 n s @@1 t)
insets    (n) (i1 n s e t s)
insets    (v) (i2 n s e1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
飲酒運転[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) การดื่มสุราขณะขับรถ หรือขับรถขณะมึนเมา
飲食[いんしょく, inshoku] (n) การดื่มกิน
調印式[ちょういんしき, chouinshiki] (n) พิธีลงนาม (ในสัญญา หรือข้อตกลง)
親切[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน
責任者[せきにんしゃ, sekininsha] (n) ผู้รับผิดชอบ
引責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n) การแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก
印刷[いんさつ, insatsu] (n vi vt) พิมพ์, การพิมพ์
新車発表会[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車初公開,
新車初公開[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車発表会,
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โรค/อาการนอนไม่หลับ
人生[じんせい, jinsei] ชีวิตมนุษย์
人生の春[じんせいのはる, jinseinoharu] ฤดูใบไม้ผลิของชีวิต/เวลาแห่งความเป็นหนุ่มสาว
妊娠[にんしん, ninshin] (n) การตั้งครรถ์ ตั้งท้อง
人生航路[じんせいこうろ, jinseikouro] เส้นทางเดินของชีวิต
人生最悪[じんせいさいあく, jinseisaiaku] (n) สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต
品質[ひんしつ, hinshitsu] (n) คุณภาพ
専心する[せんしんする, senshinsuru] (vi) พร้อมใจกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
品質管理[ひんしつかんり, hinshitsukanri] (n) การควบคุมคุณภาพ
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] (n) การประกันคุณภาพ
許可申請[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: สอด English: to insert
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body
頑張る[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to insist on
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
人種[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: สอดเข้าไป English: to insert
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
頭脳[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains
保険[ほけん, hoken] Thai: การประกัน English: insurance

German-Thai: Longdo Dictionary
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
ins(Präp.) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
insbesonders(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Autos sind wichtige Exportwaren für die Industrieländer, insbesonders Deutschland und Japan , See also: besonders, besondere
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
einschlafen(vi) |schlief ein, ist eingeschlafen| หลับ เริ่มนอนหลับ
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| เขียนลง (ในสมุด), See also: eintragen
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน , See also: sich immatrikulieren
einsehen(vi) |sah ein, hat eingesehen| เห็นด้วย, See also: akzeptieren
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
Einsätze(n) |pl.| , See also: der Einsatz
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน, See also: der Einstieg
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg
Insel(n) |die, pl. Inseln| เกาะ, เกาะแก่ง
ins Kino gehen(phrase) ไปโรงหนัง เช่น Sollen wir heute abend mal ins Kino gehen? = เย็นวันนี้ เราไปดูหนังกันมั้ย
einsเลขหนึ่ง
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
Einsendeschluss(n) |der, pl. Einsendeschlüsse| กำหนดส่ง, See also: S.; der Abgabetermin
Pinsel(n) |der, pl. Pinsel| พู่กัน
einschalten(vt) |schalte ein, hat eingeschlatet, etw.(A)| เปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), เปิดไฟ เช่น Ulrich, kannst du bitte das Licht einschalten? อูลริคช์จ๊ะ เธอช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม , See also: S. anmachen, A. ausschalten, ausmachen,
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
ins kalte wasser schmeissen(phrase) โปรดดู ins kalte wasser werfen, See also: S. ins kalte wasser werfen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften { (n slang name ) กีมายด์
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pinguin {m} [ornith.] | Pinguine {pl}penguin | penguins [Add to Longdo]
Pinsel {m} | Pinsel {pl}brush; paint brush | brushes; paint brushes [Add to Longdo]
Pinselauftrag {m}brushing [Add to Longdo]
Pinselstrich {m}stroke of the brush [Add to Longdo]
Plage {f} (Insekten-)plague [Add to Longdo]
Planeinsenker {m} [techn.]counterbore [Add to Longdo]
Politik des Alleingangs; einseitige Abrüstung {f} [pol.]unilateralism [Add to Longdo]
Polizeieinsatz {m}police operation [Add to Longdo]
Polizeikommissar {m}; Kommissar {m}police inspector [Add to Longdo]
Population {f}; Fortpflanzungsgemeinschaft {f} [biol.]population [Add to Longdo]
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument [Add to Longdo]
Probeneinspritzung {f}sample injection [Add to Longdo]
Produkteinschluss {m}product containment [Add to Longdo]
Produktion {f}; Erzeugung {f}; Herstellung {f} | Produktion rationalisieren; modernisieren | Produktion einstellen | alternative Produktion {f} | automatisierte Produktion {f}production | to streamline production | to stop production | alternative production | automated production [Add to Longdo]
Prüfniveau {n}inspection level [Add to Longdo]
Prüfstelle {f} (Behörde)inspecting authority [Add to Longdo]
Prüfumfang {m}amount of inspection [Add to Longdo]
Prüfung {f} | wiederkehrende Prüfungeninspection; test | period tests [Add to Longdo]
Pseudobefehl {m}pseudo instruction [Add to Longdo]
Methode {f} der kleinsten Quadrate [math.]least squares method [Add to Longdo]
Qual {f} | Qualen {pl}pain | pains [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
Rand {m}; Begrenzung {f} | Ränder {pl} | am Rande | mit Rand versehen | mit Rand versehendmargin | margins | marginally | margined | margining [Add to Longdo]
Rangabzeichen {n}insignia [Add to Longdo]
Rasierpinsel {m}shaving brush [Add to Longdo]
Rate {f}; Abzahlung {f} | in Raten zahleninstalment; installment [Am.] | to pay by (in) instalments [Add to Longdo]
Ratenzahlung {f}payment by instalments [Add to Longdo]
Rebe {f}; Rebstock {m}; Wein {m}; Weinstock {m} | Reben {pl}vine | vines [Add to Longdo]
Rebell {m}insurgent [Add to Longdo]
Rechenbefehl {m}arithmetic instruction [Add to Longdo]
Rechenzinsfuß {m}assumed rate of interest [Add to Longdo]
Rechtsbelehrung {f}legal instructions [Add to Longdo]
Rechtsmittelinstanz {m}appellate court [Add to Longdo]
Rechtsweg {m} | unter Ausschluss des Rechtsweges | den Rechtsweg beschreiten; den Rechtsweg einschlagen | auf dem Rechtsweglegal action; legal process | without possibility of recourse to legal action | to have recourse to | by taking legal action; by recourse to legal action [Add to Longdo]
Regenschauer {m}rainstorm [Add to Longdo]
Reglergestell {n}instrument rack [Add to Longdo]
Reinschrift {f} | Reinschriften {pl}fair copy | fair copies [Add to Longdo]
Reinst-Druckluft {f}ultra clean compressed air [Add to Longdo]
Reinstwasser {n}pharmaceutical-grade water; ultrapure water [Add to Longdo]
Reiseunfallversicherung {f}traveller's accident insurance [Add to Longdo]
Reißzeug {n}drawing set; drawing instruments [Add to Longdo]
Rekrutierung {f}; Einstellung {f}; Werbung {f}recruitment [Add to Longdo]
Religionsgemeinschaft {f}denomination [Add to Longdo]
Relikte {pl}; Reste {pl}; Überreste {pl}; Überbleibsel {pl} | tierische Resteremains | faunal remains [Add to Longdo]
Rentenversicherung {f}annuity insurance [Add to Longdo]
Rentenversicherung {f}pension insurance fund [Add to Longdo]
Reparatur {f}; Instandsetzung {f} | in Reparatur | misslungene Reparaturrepair | under repair | failed repair [Add to Longdo]
Reste {pl} | pflanzliche Resteremains | floral remains [Add to Longdo]
Revisionsöffnung {f}inspection opening [Add to Longdo]
Revisionstür {f}inspection door [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お米[おこめ, okome] (n) (See 米・こめ) (husked grains of) rice [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
ぐぶぐぶ[, gubugubu] (n) sound of rinsing one's mouth [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざざ虫[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
しょうがないなあ;しょうがないなぁ[, shouganainaa ; shouganainaa] (exp) if you insist (on it) [Add to Longdo]
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on [Add to Longdo]
せずに[, sezuni] (adv) without (doing); instead of; (P) [Add to Longdo]
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand) [Add to Longdo]
たこつぼ型心筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一瞬[yī shùn, ㄧ ㄕㄨㄣˋ, ] one instant; very short time; the twinkle of an eye [Add to Longdo]
一举两得[yī jǔ liǎng dé, ㄧ ㄐㄩˇ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ, / ] one move, two gains (成语 saw); two birds with one stone [Add to Longdo]
一较高下[yī jiào gāo xià, ㄧ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to compete against; to measure oneself against; to go head to head (see who is best) [Add to Longdo]
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] sudden idea; flash of insight [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
三藩之乱[sān fān zhī luàn, ㄙㄢ ㄈㄢ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] Three feudatories rebellion against Qing 1673-1681 during the reign of Kangxi [Add to Longdo]
三藩叛乱[Sān fān pàn luàn, ㄙㄢ ㄈㄢ ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] rebellion against the Qing of 1670s, pacified by Kangxi [Add to Longdo]
上海戏剧学院[Shàng hǎi Xì jù Xué yuàn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Shanghai Theatrical Institute [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不假思索[bù jiǎ sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip [Add to Longdo]
不到[bù dào, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] not to arrive; not reaching; insufficient; less than [Add to Longdo]
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, ] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant [Add to Longdo]
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible [Add to Longdo]
不可分离[bù kě fēn lí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] inseparable [Add to Longdo]
不可逾越[bù kě yú yuè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄩˊ ㄩㄝˋ, ] impassable; insurmountable; insuperable [Add to Longdo]
不够[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate [Add to Longdo]
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice [Add to Longdo]
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, ] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must [Add to Longdo]
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments) [Add to Longdo]
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior) [Add to Longdo]
不溶[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] insoluble [Add to Longdo]
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] instability [Add to Longdo]
不义之财[bù yì zhī cái, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄘㄞˊ, / ] ill-gotten wealth or gains [Add to Longdo]
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should [Add to Longdo]
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] against the law or discipline [Add to Longdo]
不遗余力[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] spare no pains or effort; do one's utmost [Add to Longdo]
中俄尼布楚条约[zhōng é ní bù chǔ tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄋㄧˊ ㄅㄨˋ ㄔㄨˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nerchinsk (1698) between Qing China and Russia [Add to Longdo]
中南半岛[Zhōng nán bàn dǎo, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula; lit. China South peninsula [Add to Longdo]
中印半岛[Zhōng yìn bàn dǎo, ㄓㄨㄥ ˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula; also written 中南半島|中南半岛 [Add to Longdo]
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain [Add to Longdo]
中岳[zhōng yuè, ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ, / ] Mt Song 嵩山 in Henan, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
之中[zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ, ] inside [Add to Longdo]
之内[zhī nèi, ㄓ ㄋㄟˋ, / ] inside [Add to Longdo]
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police on trains; train marshal [Add to Longdo]
九华山[Jiǔ huá shān, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄢ, / ] Mt Jiuhua in Anhui, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Kṣitigarbha 地藏 [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc) [Add to Longdo]
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, / ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五谷[wǔ gǔ, ˇ ㄍㄨˇ, / ] all crops; all grains [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system [Add to Longdo]
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
シンサーバー[しんさーばー, shinsa-ba-] thin server [Add to Longdo]
シンセサイザ[しんせさいざ, shinsesaiza] synthesizer [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality [Add to Longdo]
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service [Add to Longdo]
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance [Add to Longdo]
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] data sink [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] data source [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center [Add to Longdo]
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
一個[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
三浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
下田[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
人生[じんせい, jinsei] das_menschliche_Leben, das_Leben [Add to Longdo]
人種[じんしゅ, jinshu] (menschliche) Rasse [Add to Longdo]
今昔[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]
[せん, sen] EREMIT, EINSIEDLER, MYSTIK [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] Einsiedler, Eremit [Add to Longdo]
会則[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
会員[かいいん, kaiin] Mitglied (eines Vereins) [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] das_Ausdehnen_und_das_Zusammenziehen, Elastizitaet [Add to Longdo]
併用[へいよう, heiyou] gemeinsam_benutzen [Add to Longdo]
侵食[しんしょく, shinshoku] Erosion, Korrosion [Add to Longdo]
保菌者[ほきんしゃ, hokinsha] Traeger_von_Krankheitserregern [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
偏食[へんしょく, henshoku] einseitige_Ernaehrung [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
側近者[そっきんしゃ, sokkinsha] enge_Vertraute, intime_Vertraute [Add to Longdo]
入れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
入院[にゅういん, nyuuin] Einlieferung_ins_Krankenhaus [Add to Longdo]
全般的[ぜんぱんてき, zenpanteki] allgemein, insgesamt [Add to Longdo]
八丈島[はちじょうじま, hachijoujima] (Insel suedlich von Tokyo) [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
共同[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
共通[きょうつう, kyoutsuu] gemeinsam [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
凹レンズ[おうれんず, ourenzu] konkave_Linse [Add to Longdo]
分別[ふんべつ, funbetsu] Einsicht, Vernunft [Add to Longdo]
列島[れっとう, rettou] Inselkette, Archipel [Add to Longdo]
[り, ri] Vorteil, Zins [Add to Longdo]
利子[りし, rishi] Zins [Add to Longdo]
利息[りそく, risoku] -Zins [Add to Longdo]
削る[けずる, kezuru] hobeln, abhobeln;, ausstreichen;, einschraenken [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
勧心を買う[かんしんをかう, kanshinwokau] sich_bei_jemanden_einschmeicheln [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] enthalten, umfassen, einschliessen [Add to Longdo]
包囲[ほうい, houi] Einschliessung, Umschliessung, Belagerung [Add to Longdo]
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] umfassend, einschliessend [Add to Longdo]
北海道[ほっかいどう, hokkaidou] (eine der 4 jap.Hauptinseln) [Add to Longdo]
半島[はんとう, hantou] Halbinsel [Add to Longdo]
協同[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
[たん, tan] EINS, EINFACH [Add to Longdo]
印刷[いんさつ, insatsu] das_Drucken, Druck [Add to Longdo]
印刷物[いんさつぶつ, insatsubutsu] Drucksache [Add to Longdo]
印紙[いんし, inshi] Stempelmarke, Wertmarke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 INS
   n 1: an agency in the Department of Justice that enforces laws
      and regulations for the admission of foreign-born persons
      to the United States [syn: {Immigration and Naturalization
      Service}, {INS}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top