Search result for

*hiding*

(153 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hiding, -hiding-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hiding[N] การซ่อน, See also: การหลบซ่อน, Syn. concealment
hiding[N] สถานที่ที่ใช้หลบซ่อน, See also: สถานที่ที่ใช้ซ่อนตัว
hiding[N] การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหวด, Syn. beating, flogging, thrashing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat,flogging

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
information hidingการซ่อนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How many lies is she hiding behind?อยากรู้จัง Committed (2008)
To reveal how much you two have been hiding from one another.มันคือการทดสอบ Committed (2008)
I doubt she's hiding under the furniture.ฉันพนันได้ว่า เธอคงกำลังซ่อนอยู่ใตเฟอร์นิเจอร์ Odyssey (2008)
Yeah, where you been hiding that guy?ใช่ คุณซ่อนตัวหลังผู้ชายคนไหนล่ะ? Odyssey (2008)
It's just hiding the real problem. She's gonna crash.มันแค่ซ่อนปัญหที่แท้จริง เธอกำลังสู่ภาวะวิกฤต Not Cancer (2008)
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง Adverse Events (2008)
Unless the drugs found a hiding place under the stairs.ไม่พบยาแล้ว//หรือมีอะไรซ่อนอยู่ใต้บันได Adverse Events (2008)
They're hiding under the stairs.มันซ่อนอยู่ใต้บันได Adverse Events (2008)
You were hiding it from me means it meant something to you.นายปิดฉัน หมายความว่ามันมีควา่มหมายกับนาย The Itch (2008)
Your doctors missed a couple hiding behind your hip bone.หมอของคุณพลาดสองครั้ง มันซ่อนอยู่หลังกระดูกสะโพก The Itch (2008)
Tests didn't show-- because it found a cloak of invisibility hiding--การทดสอบไม่แสดง เพราะว่ามันถูกปิดบังด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น Emancipation (2008)
Show us. What are you hiding?เอามาดูหน่อยดิ๊ แกเขียนอะไรลงไป? Akai ito (2008)
They're hiding deep in the trees. Fire on Sector 11.พวกมันซ่อนอยู่ในป่า\ ยิงไปที่ 11 นาฬิกา Ambush (2008)
If you're hiding anything from me...ถ้าเจ้าซ่อนอะไรไว้ละก็... The Moment of Truth (2008)
Where are you hiding?แอบไปซ่อนอยู่ที่ไหน Portrait of a Beauty (2008)
He got canned from all his ads and went into hiding.แน่ล่ะ มีเรื่องมีราว คนฮือฮากัน แล้วก็โดนไล่ออก Scandal Makers (2008)
You're hiding it well.คุณปิดบังเก่งเหมือนกันน่ะเนี่ย Scandal Makers (2008)
I'm not hiding anything.คุณหมายความว่าไง ปิดบังหน่ะ มีอะไรเหรอที่ผมต้องปกปิด? Scandal Makers (2008)
Hiding and not calling won't solve the problem.การหนีไปช่วยแก้ปัญหาใดๆหรอกครับ Scandal Makers (2008)
At least this is better than hiding books.อย่างน้อยก็ยังดีกว่าซ่อนไว้ที่นี่ Heartbreak Library (2008)
I'm not hiding.ฉันไม่ได้หลบนี่ Babylon A.D. (2008)
I'm not hiding it.ผมไม่ได้ซ่อนความรู้สึก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You wanna explain why I found her hiding in your closet?อธิบายได้ไหมว่า ทำไมฉันเจอเธอที่ ห้อง Superhero Movie (2008)
Show the world the armor you're hiding under these robes.ฉันจะพิสูจน์ ให้โลกเห็น แกซ่อน ชุดไว้ ใต้ เสื้อนี้ Superhero Movie (2008)
I'm done hiding, Phil.ผมไม่หนีแล้ว,ฟิล Vantage Point (2008)
Hiding from you, I bet.ผมว่าเขาหลบคุณอยู่แน่เลย Passengers (2008)
But he's hiding something.แต่เหมือนเขาปิดบังอะไรสักอย่าง Outlander (2008)
What's he hiding under that makeup?เขาจะแต่งหน้าไปทำไมนะ? The Dark Knight (2008)
All this security makes you wonder what the Company's hiding.ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนี้ ทำให้นายสงสัยว่าเดอะคอมพานีกำลังซ่อนอะไรไว้ Breaking and Entering (2008)
Not until he tells us where the children are hiding.จนกว่ามันจะบอกว่า ซ่อนเด็กๆไว้ที่ไหน 24: Redemption (2008)
Look, I got 1 4 kids hiding in a shelter.แฟรงค์,ฟังนะ ผมมีเด็ก 14 คนซ่อนอยู่ในหลุมหลบภัย 24: Redemption (2008)
If DanieIs is hiding anything about SangaIa, he'II be able to dig it up.ถ้า Daniels ปกปิดอะไรเอาไว้เกี่ยวกับเรื่อง Sangala เขาเป็นคนเดียวที่จะค้นหามันออกมาได้ 24: Redemption (2008)
How long you been in hiding?คุณถูกจับมานานแค่ไหนครับ? Changeling (2008)
Whatever secret she's hiding,แม่ว่าเธอจะมีความลับอะไรซ้อนไว้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
By hiding, it doesn't mean that he is hurtการที่เขาไม่ออกรบ ไม่ได้หมายความว่าเขาบาดเจ็บ Three Kingdoms (2008)
Why are you still hiding?ทำไมยังซ่อนอยู่อีกล่ะ? Cyborg Girl (2008)
I tend to think he's hiding. Probably from me.ผมค่อนข้างจะคิดว่า เขาพยายามจะหลบหน้าผม Nights in Rodanthe (2008)
I wouldn't be surprised if he knocked her up on purpose just so he could spend the rest of his life hiding behind a maternity dress.ฉันจะไม่ต้องแปลกใจถ้าเขาเคาะเธอขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เพียงเพื่อที่เขาจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตของเขาซ่อนอยู่หลังชุดคลุมท้อง Revolutionary Road (2008)
So, another top-secret hiding place?นี่คือที่ลับอีกที่ใช่มั้ย? High School Musical 3: Senior Year (2008)
But you're hiding from it.แต่นายก็ได้แต่คอยซ่อนมัน The Beginning of the End (2008)
you were hiding scofield in your room?แกซ่อนสโกฟิลด์ไว้ในห้องนั้นเหรอ? Dirt Nap (2008)
Makes them ideal for hiding data.ทำให้มันเหมาะมากที่จะซ่อนข้อมูล Shut Down (2008)
If anyone knows what rock he's hiding under, it's her.ถ้าจะมีใครรู้ว่าสกอฟิลด์ซ่อนอะไรไว้ละก็ เธอนี่แหละ Eagles and Angels (2008)
Your dad's not hiding in the closet or something?พ่อนายไม่ได้ซ้อน ไว้ในตู้เสื้อผ้า หรือ ที่ไหนสักที่เหรอ? I Love You, Beth Cooper (2009)
DUG: I was hiding under your porch because I love you. Can I stay?ผมซ่อนอยู่ที่ใต้ระเบียง เพราะผมรักคุณ ผมอยู่ได้มั้ย Up (2009)
And the weapons they were hiding behind their backs are quite fascinating, too.แล้วก็ราชวงศ์หมิง Goemon (2009)
People hiding underground?ผู้คนหลบซ่อนตัว? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
We're gonna find out how to stop hiding and start fighting back.เราจะช่วยกันหาหนทางที่จะเลิกซ่อนตัวและเริ่มตอบโต้กลับ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Okay, that doesn't explain why he's hiding in your closet.โอเค นั่นไม่อธิบายว่า ทำไมเขาถึงไปอยู่ในตู้ของลูกนะ ค่ะ Chapter Five 'Exposed' (2009)
You think she's hiding the Woolsley kid?แน่นอนเลย Chapter Five 'Exposed' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hidingDevils are hiding among the rocks.
hidingHe assumed that the man was hiding something from him.
hidingHe came out from where he was hiding.
hidingHe has become expert in hiding his true feeling.
hidingHe is hiding his claws.
hidingI know you are hiding yourself behind the curtain.
hidingIt made him uneasy that someone might find out any second what he was hiding.
hidingI wonder where he is hiding.
hidingNobody will ever again be able to break the wall hiding my heart.
hidingShe betrayed his hiding place to the police.
hidingSomeone is hiding in the corner.
hidingSomething is hiding me off.
hidingStop hiding your head in the sand.
hidingThe authorities have been hiding the facts from the public.
hidingThe cave did for our hiding place.
hidingThe child was hiding behind a big tree.
hidingThe child was hiding in the box.
hidingThe man was hiding in a dense forest.
hidingThe suspect was hiding out in the mountains for three weeks.
hidingWhat are you hiding? Come on, tell me. You can't keep it from me. That's (too) creepy.
hidingWhere's that picture hiding.
hidingWho is hiding behind the curtain?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ซ่อน[N] hiding place, See also: hide, Example: ผู้ก่อการร้ายเร่ร่อนตระเวนหลบซ่อนตัวจากที่ซ่อนแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งระหว่างที่ทางการกำลังกวาดล้างอย่างหนัก
กุลาซ่อนผ้า[N] kind of game to hide a handkerchief, See also: game of hiding a handkerchief, Example: กุลาซ่อนผ้าเป็นการละเล่นที่สนุกสนาน เด็กจะได้ร้องรำทำเพลงวิ่งไล่จับกัน, Thai definition: การเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง
เกรี้ยวกราด[ADV] (scold) angrily, See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly, Syn. กราดเกรี้ยว, Example: ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทาง พร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง ด้วยความโกรธ
มีเลศนัย[V] lie in hiding, See also: be concealed, lurk something improper behind, Example: ผมขอรับรองว่าข้อเสนอของผมนี้ไม่มีเลศนัยอะไร
มุมมืด[N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง
กรุ[N] underground hiding place, See also: chamber, repository, hiding place, Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์, Example: พระเครื่องรุ่นนี้ได้มาจากกรุวัดพระศรีสัชนาลัย, Thai definition: ห้องที่ทำไว้ใต้ดินและใต้พระเจดีย์
การซ่อน[N] hiding, See also: concealment, concealing, covering, Ant. การเปิด, การเผย
แอบ[V] hide, See also: conceal, go into hiding, lie low, snuggle up to, slip, Syn. แนบ, Example: เด็กๆ วิ่งไปแอบเพื่อนอยู่หลังประตู, Thai definition: ทำให้ไม่เห็นตน โดยอยู่แนบชิดกับสิ่งกำบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse   FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ที่แอบซ่อน[n. exp.] (thī aēp-søn) EN: hiding place   FR: cachette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDING    HH AY1 D IH0 NG
CHIDING    CH AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hiding    (v) (h ai1 d i ng)
chiding    (v) (ch ai1 d i ng)
hidings    (n) (h ai1 d i ng z)
hiding-place    (n) - (h ai1 d i ng - p l ei s)
hiding-places    (n) - (h ai1 d i ng - p l ei s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlupfwinkel {m}hiding place [Add to Longdo]
Tracht Prügel | eine Tracht Prügel verabreichen | eine Tracht Prügel verabreichenflogging; pounding; hiding; drubbing; whipping | to get the stick | to give the stick [Add to Longdo]
Versteck {n}hiding-place [Add to Longdo]
schelten (wegen) | scheltend | gescholtento chide {chid, chided; chidden, chided} (for) | chiding | chidden; chided [Add to Longdo]
scheltend {adv}chidingly [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto chide | chiding [Add to Longdo]
verheimlichendhiding [Add to Longdo]
verstecken; verheimlichen; verhehlen (vor) | versteckend; verheimlichend; verhehlend | versteckt; verheimlicht; verhehlt | er/sie versteckt | ich/er/sie versteckte | er/sie hat/hatte verstecktto hide {hid; hidden} (from) | hiding | hidden | he/she hides | I/he/she hid | he/she has/had hidden [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ハイディング[, haideingu] (n) hiding [Add to Longdo]
隠し所[かくしどころ, kakushidokoro] (n) (1) hiding place; (2) genitals [Add to Longdo]
隠れ家;かくれ家;隠れ処;隠処(io)[かくれが, kakurega] (n) hiding place; refuge [Add to Longdo]
隠れ場[かくれば, kakureba] (n) hiding place [Add to Longdo]
隠れ場所[かくればしょ, kakurebasho] (n) hiding place; refuge [Add to Longdo]
隠匿者[いんとくしゃ, intokusha] (n) hider; person in hiding [Add to Longdo]
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people [Add to Longdo]
在り処;在り所[ありか, arika] (n) location; whereabouts; hiding place [Add to Longdo]
照れ隠し;てれ隠し[てれかくし, terekakushi] (n) hiding one's embarrassment [Add to Longdo]
情報隠蔽[じょうほういんぺい, jouhouinpei] (n) {comp} information hiding [Add to Longdo]
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket [Add to Longdo]
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P) [Add to Longdo]
巣隠れ[すがくれ, sugakure] (n) hiding in the nest [Add to Longdo]
逃竄[とうざん, touzan] (n) act of fleeing into hiding [Add to Longdo]
秘匿[ひとく, hitoku] (n,vs) hiding; concealment [Add to Longdo]
飛ばし[とばし, tobashi] (n) selling or divesting in unwanted stocks; hiding bad loans; (P) [Add to Longdo]
物陰(P);物蔭[ものかげ, monokage] (n) cover; under cover; shelter; hiding; (P) [Add to Longdo]
葉隠れ[はがくれ, hagakure] (n) hiding in the leaves [Add to Longdo]
和光同塵[わこうどうじん, wakoudoujin] (n) mingling with the world by hiding one's true talent or knowledge; living a quiet life by effacing oneself [Add to Longdo]
匸構え[かくしがまえ, kakushigamae] (n) (uk) kanji "hiding-box" radical (radical 23) [Add to Longdo]
竄匿[ざんとく, zantoku] (n,vs) diving under cover and hiding [Add to Longdo]
遯竄;遁竄[とんざん, tonzan] (n,vs) fleeing into hiding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匿迹[nì jì, ㄋㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] to go into hiding [Add to Longdo]
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, ] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back [Add to Longdo]
月光隐遁[yuè guāng yǐn dùn, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ ˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] to live in hiding; living as a recluse; to hide from the world [Add to Longdo]
混迹[hùn jì, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] mixed in as part of a community; hiding one's identity; occupying a position while not deserving it [Add to Longdo]
漫山遍野[màn shān biàn yě, ㄇㄢˋ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, ] lit. hiding the mountains and covering the plains (成语 saw); fig. as far as the eye can see; covering everything; omnipresent [Add to Longdo]
潜踪[qián zōng, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, / ] in hiding [Add to Longdo]
狙刺[jū cì, ㄐㄩ ㄘˋ, ] to stab from hiding [Add to Longdo]
狙击[jū jī, ㄐㄩ ㄐㄧ, / ] to snipe (shoot from hiding) [Add to Longdo]
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
卧龙[wò lóng, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. hidden dragon; fig. emperor in hiding; nickname of Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮; refers to Wolong giant panda nature reserve 臥龍大熊貓保護區|卧龙大熊猫保护区 in Wenchuan county, northwest Sichuan [Add to Longdo]
藏匿[cáng nì, ㄘㄤˊ ㄋㄧˋ, ] to cover up; to conceal; to go into hiding [Add to Longdo]
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, ] hide; go into hiding; take shelter [Add to Longdo]
藏龙卧虎[cáng lóng wò hǔ, ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] hidden dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding [Add to Longdo]
遮天蔽日[zhē tiān bì rì, ㄓㄜ ㄊㄧㄢ ㄅㄧˋ ㄖˋ, ] lit. hiding the sky and covering the earth (成语 saw); fig. earth-shattering; omnipresent; of universal importance [Add to Longdo]
铺天盖地[pū tiān gài dì, ㄆㄨ ㄊㄧㄢ ㄍㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] lit. hiding the sky and covering the earth (成语 saw); fig. earth-shattering; omnipresent; of universal importance [Add to Longdo]
闭月羞花[bì yuè xiū huā, ㄅㄧˋ ㄩㄝˋ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄚ, / ] lit. hiding the moon, shaming the flowers (成语 saw); fig. female beauty captivating even the natural world [Add to Longdo]
隐藏处[yǐn cáng chù, ˇ ㄘㄤˊ ㄔㄨˋ, / ] shelter; hiding place [Add to Longdo]
韬光养晦[tāo guāng yǎng huì, ㄊㄠ ㄍㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. to cover light and nurture in the dark (成语 saw); to conceal one's strengths and bide one's time; hiding one's light under a bush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. & p. p. {Hided}; p. pr. &
   vb. n. {Hiding}.]
   To flog; to whip. [Prov. Eng. & Low, U. S.]
   [1913 Webster] hide-and-seek

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. {Hid} (h[i^]d); p. p.
   {Hidden} (h[i^]d"d'n), {Hid}; p. pr. & vb. n. {Hiding}
   (h[imac]d"[i^]ng).] [OE. hiden, huden, AS. h[=y]dan; akin to
   Gr. key`qein, and prob. to E. house, hut, and perh. to E.
   hide of an animal, and to hoard. Cf. {Hoard}.]
   1. To conceal, or withdraw from sight; to put out of view; to
    secrete.
    [1913 Webster]
 
       A city that is set on an hill can not be hid.
                          --Matt. v. 15.
    [1913 Webster]
 
       If circumstances lead me, I will find
       Where truth is hid.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To withhold from knowledge; to keep secret; to refrain
    from avowing or confessing.
    [1913 Webster]
 
       Heaven from all creatures hides the book of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from danger; to shelter.
    [1913 Webster]
 
       In the time of trouble he shall hide me in his
       pavilion.               --Ps. xxvi. 5.
    [1913 Webster]
 
   {To hide one's self}, to put one's self in a condition to be
    safe; to secure protection. "A prudent man foreseeth the
    evil, and hideth himself." --Prov. xxii. 3.
 
   {To hide the face}, to withdraw favor. "Thou didst hide thy
    face, and I was troubled." --Ps. xxx. 7.
 
   {To hide the face from}.
    (a) To overlook; to pardon. "Hide thy face from my sins."
      --Ps. li. 9.
    (b) To withdraw favor from; to be displeased with.
 
   Syn: To conceal; secrete; disguise; dissemble; screen; cloak;
     mask; veil. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiding \Hid"ing\, n.
   The act of hiding or concealing, or of withholding from view
   or knowledge; concealment.
   [1913 Webster]
 
      There was the hiding of his power.    --Hab. iii. 4.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiding \Hid"ing\, n.
   A flogging. [Colloq.] --Charles Reade.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top