ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fehlst*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fehlst, -fehlst-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I miss you, Bud.Du fehlst mir, Bud. Splendor in the Grass (1961)
Wait.* Stimme im Befehlston * Madame (1961)
I miss you, Cathy.Du fehlst mir, Cathy. Shock Corridor (1963)
- What happened? - Final stage misfired.- Ein Fehlstart. The Lady in the Bottle (1965)
You shoot at a lion and miss and then don't have any more darts.Du verfehlst den Löwen, hast aber auch keine Pfeile mehr. Miracle in the Jungle (1967)
How about that!Du fehlst mir noch. El Dorado (1967)
This is the fourth lesson. Punches are like gunshots.Fausthiebe sind wie Revolverschüsse, verfehlst du den ersten, bist du erledigt. Day of Anger (1967)
You are second in command.Sie sind der zweite Befehlsträger. The Devil in the Dark (1967)
If you miss, he'll kill you.Verfehlst du ihn, tötet er dich. Once Upon a Fang (1968)
- Oh, good, I miss you.- Gut, du fehlst uns. The Lion Killer (1968)
How am I possible? There are moments when I miss you.- Du fehlst mir bisweilen. The Lion in Winter (1968)
I find myself missing you all the time, even when you're with me.Du fehlst mir immer, sogar dann, wenn du da bist. Madigan (1968)
You won't miss!Du verfehlst ihn nicht. Ace High (1968)
We miss you.Du fehlst uns. Alice's Restaurant (1969)
I miss you.Du fehlst mir. Born to Win (1971)
If you miss, draw a line to it.Verfehlst du den Punkt, musst du eine Linie zu ihm ziehen. Scenes from a Marriage (1973)
I miss you already, Frank.Du fehlst mir jetzt schon, Frank. Serpico (1973)
Very much.Du fehlst uns sehr. The Set-Up (1973)
You operate only what you like, you're late, you don't come to the report.Du operierst nur was Dir passt, verspätest Dich, fehlst vom Bericht. Mere rosii (1975)
I'm going crazy without you.Du fehlst mir sehr. Dirty Hands (1975)
You miss one more day of school, one more hour even, Wenn du noch einen Tag in der Schule fehlst, selbst eine Stunde, The Burnout (1976)
After a false start or two.Nach einem oder 2 Fehlstarts. The Burnout (1976)
No, I was, I was just thinking about the Reverend, you know, looking out over that congregation and not seeing you for the first time in all these years, it's gonna give him quite a start.Nein, ich dachte nur gerade an den Reverend, weißt du, wie er seine Gemeinde mustert und du fehlst, zum 1. Mal in all den Jahren, das wird ihn ganz schön treffen. The Rebellion (1976)
OK, well, we had a few false starts here, but, OK, here he is now, ladies and gentlemen, Mr. John Cleese!Ok. Es gab einige Fehlstarts, aber... Ok, da ist er. John Cleese (1977)
Lately, when we're together, that's when I miss you most.Du fehlst mir genau dann am meisten, wenn wir zusammen sind. A Simple Story (1978)
Now please, please tell me where the rig is, tell me.Du fehlst mir... ich habe mich so an Dich gewöhnt! Wo bist Du, Johnny? Odds and Evens (1978)
Hurry back, I miss you already, darling.Beeil dich. Du fehlst mir jetzt schon, Liebling. Up in Smoke (1978)
You command no one who does not willingly give you dominion.Du befehlst niemanden, der sich nicht freiwillig ergibt. War of the Gods: Part 2 (1979)
- I miss you, John-Boy.- Du fehlst mir, John-Boy. The Prodigals (1980)
- I miss you, Flesh.Du fehlst mir... Out of the Blue (1980)
Well, I miss you.Denn du fehlst mir. Stardust Memories (1980)
I miss you. I never...Du fehlst mir. Stardust Memories (1980)
She sure misses you.Du fehlst ihr sehr. The Heartache (1981)
Well, I miss you, Ike, and I wish I could come home.Du fehlst mir, Ike. Ich würde am liebsten nach Hause kommen. The Pearls (1981)
I miss you too, honey.Du fehlst mir auch, Schatz. The Pearls (1981)
I know, I missed you so badly, but it's too dangerous.Du fehlst mir furchtbar, aber es ist zu gefährlich. Body Heat (1981)
if you fail, the land will perish.Fehlst du, wird das Land leiden. Excalibur (1981)
But what matters... is that one reflects on the message, the message about war.Man muss die richtige Einstellung dazu finden. Liebling, du fehlst mir so. Lili Marleen (1981)
Do you understand? I'm missing you! I'm missing you so much!Du fehlst mir so! Lili Marleen (1981)
I miss you.Du fehlst mir. Outland (1981)
I miss you Pauline.- Du fehlst mir. All Fired Up (1982)
You are my concussion.Du fehlst mir! The Party 2 (1982)
Daddy and I miss you so much.Du fehlst Daddy und mir so sehr. Poltergeist (1982)
OLLIE: Come on, Sheriff, that was a scratch, plain as day.Kommen Sie, Sheriff, das war ein sonnenklarer Fehlstoß. The White Ballot (1983)
Nino, I miss you.Nino, du fehlst mir. My Other Husband (1983)
Frank, I miss you.Frank, du fehlst mir. Blue Thunder (1983)
How am I gonna explain you're not with me?Wie erkläre ich, dass du fehlst? Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
I'll bet they miss you.Du fehlst ihnen bestimmt auch. Breakout (1985)
I miss you.Du fehlst mir. Year of the Jellyfish (1984)
I miss you, Charlie.Du fehlst mir, Charlie. Firestarter (1984)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fehlst(n, vi, vt) fehlst
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressformat { n }; Befehlstyp { m }address format [Add to Longdo]
Fehlstart { m }; Frühstart { m } [ sport ] | einen Fehlstart verursachenfalse start | to jump the gun [Add to Longdo]
Fehlsteckung { f }mismating [Add to Longdo]
Fehlstelle { f }; Ausriss { m } (im Holz) | Fehlstellen { pl }; Ausrisse { pl }skip | skips [Add to Longdo]
Fehlstelle { f }void [Add to Longdo]
Fehlstellung { f }out of position [Add to Longdo]
Du fehlst mir sehr.I miss you a lot. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  fehlst /feːlst/
   are absent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top