Search result for

*f*

(1217 entries)
(0.1735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: f,-f-, *f*.
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
:fish: (n ) ปลา

Longdo Dictionary ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
faire cuire (vt ) bake

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu (n ) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
Free and favorite electiveเลือก เสรี งานรัก
get under feet ( ) มาเกะกะ มากวน มายุ่งวุ่นวาย
See also: S. get in the way, they annoy you because they are always near you in a way that mak
jail fever (n ) ไข้รากสาดใหญ่
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.] (n ) การกดการทำงานของไขกระดูก

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abrasif (adj ) abrasive
acf (n ) French Automobile Club
faire croûte (vt ) cake
fatfat

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน
featuringผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญ มักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ เช่น การแสดงดนตรีวงนี้มี "นักร้องรับเชิญ" ที่มีชื่อเสียง
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n ) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter (n ) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
Entailment {f} (n ) One thing follows from another
event of default (n ) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)
fair game (phrase ) something easy to conquer
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking
fantabulous (adj ) marvelously good
flash meeting (slang ) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.
flossing (slang ) showing off
foam[โฟม] (n ) ฟอง
FOC (abbrev ) Free of Charge
FreeRiceThe world's only vocabulary game that feeds the hungry! in association with World Food Programme at www.wfp.org Play, learn and donate rice with every right answer! at www.freerice.com Give free rice to hungry people by playing a simple game that increases your knowledge.
See also: R. freerice.com
Friend with benefit (n slang ) Lisa
geschäftsnummer (n ) reference number
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase ) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา
See also: S. shoot down in flames, fan the flames , R. flame
lifespan[(lfspn) ไลฟ์ สะ แพน] (n ) A lifetime. 2. The average or maximum length of time an organism, material, or object can be expected to survive or last.
See also: S. lifetime,
look a gift horse in the mouth1. to be ungrateful to someone who gives you something; to treat someone who gives you a gift badly. (Usually with a negative.), 2.to criticize or refuse to take something that has been offered to you
milk of human kindness (phrase ) Care and compassion for others

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
effort (n ) 努力(どりょく)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
food truck (n ) รถขายอาหาร
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj ) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit
Isometry {f} [math.] (n ) is a transformation that preserves the shape and size of the object (a mean in maths)
Leukoplakie {f} [med.]a disorder of a mucous membrane characterized by one or more white patches, occurring most commonly on the cheek, tongue, vulva, or penis: often medically insignificant but sometimes becoming malignant.

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
interferon[interferon] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) interferon

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
ISF (n ) Solidarity wealth tax

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
rule of law(n) หลักนิติธรรม
catfish(n) ปลาดุก
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
WFP(abbrev) โครงการอาหารโลก ย่อมาจาก World Food Programme
fart(v, n) ตด, pass the gas
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
fire fighting(n) การดับเพลิง
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
of course(adv) อย่างแน่นอน
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
fast food(n slang) อาหารจานด่วน
freeอิสระ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
F    [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
f [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
BF    [SL] เพื่อนที่ดีที่สุด (มาจาก best friend), See also: เพื่อนรัก
fa    [N] ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), See also: ระดับเสียง ฟา
FA [ABBR] อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
FM    [ABBR] ระบบความถี่ของวิทยุ (คำย่อของ frequency modulation)
FY    [ABBR] คำย่อของ fiscal year (ปีงบประมาณหรือรอบหนึ่งปีของการเก็บภาษี), Syn. financial year
fy [SUF] ทำ
if    [CONJ] ถ้า, See also: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่
mf    [ABBR] คำย่อของ medium frequency, Syn. MF
of    [PREP] ของ, See also: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
aft    [ADV] ทางท้ายเรือ, See also: ตอนท้ายของยานหรือเครื่องบิน, Syn. rearward, abaft, behind
cf.    [ABBR] เปรียบเทียบ (คำย่อของ compare)
CFC    [N] สารชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น ผลิตโฟม (คำย่อของ chlorofluorocarbon)
def    [SL] แน่นอน
eft    [N] ตัวอ่อนซาลามานเดอร์, Syn. newt
elf    [N] คนที่มีรูปร่างเล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่เกเรหรือซน)
elf    [N] เทพยดา, See also: นางไม้, ภูต, Syn. fairy, sprite
EMF    [ABBR] คำย่อจาก electromotive force, See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
F2F    [ABBR] คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)
fab    [ADJ] ดีมาก (คำสแลง), See also: ยอดเยี่ยม, Syn. marvellous, fabulous, wonderful
fad    [ABBR] แฟชั่นสมัยนิยม, Syn. craze, fashion, crank
fag    [N] บุหรี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cigarette
fag    [N] เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่, Syn. errand boy
fag    [VI] เหนื่อยจากการทำงาน, See also: ทำงานอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำ, ทำงานที่เหนื่อยยาก, Syn. exhaust
fag    [N] เด็กรับใช้, See also: เด็กนักเรียนที่มีงานพิเศษคือ การวิ่งซื้อของให้เจ้านาย, Syn. errand boy
fag    [N] สิ่งที่น่าเบื่อ, See also: งานที่น่าเบื่อ, Syn. tediousness, weariness
fag    [N] ชายรักร่วมเพศ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. homosexuality
fag    [SL] บุหรี่, Syn. faggerette
fag    [SL] ชายรักร่วมเพศ
fag    [SL] งานที่ยากลำบาก
fan    [N] พัดลม, See also: พัด, สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนพัด, เครื่องระบายอากาศ, Syn. blower, vane, ventilator
fan    [N] เครื่องหว่านข้าว
fan    [VI] กระพือ
fan    [VT] พัด, See also: กระพือ, กระจาย, ระบายอากาศ, Syn. amplify, magnify, Ant. reduce
fan    [VI] แผ่ออกเป็นรูปพัด
fan    [VT] แผ่ออกเป็นรูปพัด
fan    [N] คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คนหลงใหล, Syn. admirer, devotee
FAQ    [ABBR] คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions), See also: คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต, Syn. FAQs
far    [ADV] ไกล, See also: ห่าง, ห่างไกล
far    [ADV] อย่างมาก, See also: มาก, Syn. greatly, incomparably
far    [ADJ] (ระยะเวลา) ห่างไกล, See also: ไกล, ห่าง, ยาวนาน, Ant. close, near
far    [ADJ] (ระยะทาง) ไกล, See also: ห่างไกล, กว้างไกล, Syn. distant, faraway, remote
fat    [ADJ] อ้วน, See also: ท้วม, จ้ำม่ำ, Syn. plump, obese, overweight, Ant. thin, skinny
fat    [ADJ] ใหญ่, See also: โต, กว้าง, หนา, Syn. big, broad, thick
fat    [ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, Syn. fruitful, profitable, rich
fat    [ADJ] เป็นไข, Syn. fatty, oleaginous, greasy
fat    [N] ไขมัน, See also: ไข, Syn. grease, oil, lipid
fax    [N] โทรสาร (คำย่อของ facsimile), See also: แฟกซ์, ข้อความที่ส่งทางโทรสาร, Syn. facimile
fax    [N] ระบบการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์, See also: ระบบส่งโทรสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal surface๑. ด้าน(ฟัน)ประชิด๒. พื้นผิว(ฟัน)ประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
paeon; paeonic footคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paeonic foot; paeonคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
piriform; pyriform-รูปชมพู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillate flower; carpellated flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial vacuum system; soft vacuum systemระบบเชื่อมสุญญากาศไม่สมบูรณ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary refrigerantสารทำความเย็นปฐมภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
production of documentsการนำเอกสารมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhoea; pseudogonorrhea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of survivalโอกาสที่จะรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probable length of lifeความยืนยาวที่น่าจะเป็นของชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pustuliformคล้ายตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putative fatherผู้ถูกอ้างว่าเป็นบิดา (ของบุตรนอกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putrefactionการเน่า, การเน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the irisม่านตาโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the mitral valveลิ้นไมทรัลปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the rectumไส้ตรงยื่นย้อย, ดากโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the uterusมดลูกยื่นย้อย, มดลูกโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, absolute refractoryระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, cooling-offช่วงเวลาคลายความตึงเครียด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, half-lifeระยะครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-weld upset forceแรงยู่หลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pain, lightning; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, referred; pain, heterotopic; telalgiaอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point of presence (POP)จุดเข้าระบบ (พ็อป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of symmetryจุดสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of tangency; point of contactจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
point-of-sale (POS)ณ จุดขาย (พีโอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Affective Domainด้านจิตใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Classificationการวิเคราะห์หนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cross referenceรายการโยง,

รายการโยง

[เทคโนโลยีการศึกษา]
Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Uniform titleชื่อเรื่องแบบฉบับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Prefaceคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Forwardคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Nonfiction bookหนังสือสารคดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Microficheไมโครฟิช [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fair useการใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม, การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Back fileฉบับล่วงเวลา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fair use (Copyright)การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม

การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน

การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น

2. การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

3. การกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Filing systemการจัดเก็บเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filmloopฟิล์มลูป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filmstripฟิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fishery libraryห้องสมุดประมง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Flyleaveใบรองปก
อยู่หน้าถัดจากใบยึดปก ส่วนใหญ่เป็นกระดาษเปล่า ไม่มีข้อความใด ๆ นับเป็นหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของหนังสือ ใบรองปกช่วยยึดปกหนังสือกับตัวเล่มให้ติดกัน ทำให้หนังสือแข็งแแรงขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Forwardคำนำ

คือ หน้าที่ผู้เขียนต้องการชี้แจงผู้อ่านเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เขียนหนังสือ วิธีการใช้หนังสือ กลุ่มผู้อ่าน ขอบเขตเนื้อเรื่องโดยย่อ ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ รวมถึงอาจเป็นคำกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการเขียนหรือจัดทำหนังสือ

ความต่างระหว่าง Foreword และ Preface คือ โดยปกติ Foreword มักเขียนโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช้ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่หนังสือ

<b>F</b>orword

แหล่งข้อมูล

McNees, Pat. (n.d). The difference between a preface, foreword, and introduction. [Online] Available from: http://www.patmcnees.com/the_difference_between_a_preface__foreword__and_introduction_52536.htm [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Frequencyกำหนดออก

ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท หรือบางชื่อเรื่อง มีกำหนดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยกำหนดออก อาจแบ่งได้ดังนี้

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี

ตัวอย่างวารสาร วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดออก รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

หน้าปกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดออกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Half-title pageหน้าชื่อเรื่อง

หน้าชื่อเรื่อง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในส่วนต้นเล่มของหนังสือ นอกเหนือจาก หน้าปกใน หน้าลิขสิทธิ์ หน้าคำอุทิศ คำนำ บทนำ สารบัญ บัญชีภาพประกอบ ซึ่งมักปรากฏต่อจาก ใบรองปก (ถ้ามี) หรือ ปกหนังสือ ทั้งนี้หน้าชื่อเรื่องเป็นหน้าที่แสดงเฉพาะชื่อเรื่องของหนังสือ แต่หากมีชื่อชุดหนังสือ (Series) ก็จะแสดงไว้ในหน้านี้ด้วย

ตัวอย่างหน้าชื่อเรื่อง หนังสือ เรื่อง How to do everything with Windows Vista Media Center โดย Joli Ballew and Justin Harrison

Hal<b>f</b>-title page [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference bookหนังสืออ้างอิง

Re<b>f</b>erence book

หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่

1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549.

สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548-

หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527-

อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534.

นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528-

หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987.

หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549.

ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
a. f.abbr. Air Force, Anglo-French, audio frequency
a. f. a. m.abbr. Ancient Free and Accepted Masons
a. of f.abbr. Admiral of the Fleet จอมพลเรือ
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
ad fin. Latin สู่ปลาย, ปลาย (at the end)
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
aeriferous(แอริฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งนำพาอากาศ., Syn. aeriferous
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
afabbr. atrial fibrillation,acid fast,aminotic fluid
af-(คำเสริมหน้า) ad-0
af.abbr. Africa, African
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
afbabbr. Air Force Base abbr. acid fast bacilli
afcabbr. automatic flight control. automatic frequency control
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
aff(แอฟ) prep., adv. ห่างไป, ออกไป
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
afferent(แอฟ' เฟอเรนท) adj. ไปทางอวัยวะ, ส่งเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
afar(adv) ไกล,ห่างไกล,แต่ไกล
afeard(adj) หวาดกลัว
afeared(adj) หวาดกลัว
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
affiance(vt) สัญญา,หมั้น
affianced(adj) ซึ่งรับหมั้นไว้,ซึ่งหมั้นหมายกันไว้
affiant(n) คู่หมั้น,คู่ตุนาหงัน
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
affine(adj) ลอกเลียน,เลียนแบบ
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
afflux(n) การไหลบ่า,การหลั่งไหล
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง
aflame(adj,adv) ลุกเป็นไฟ,สว่าง
afloat(adj) ลอยไป,ไม่ล่ม,ชุ่มน้ำ
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
-dwarf- (n ) คนแคระ
-lif[ลิฟ] (suf ) สิบ
-lif[ลิฟ] สิบ
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion. a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
a stone's throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
a world firstครั้งแรกในโลก
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
Absorbierung {f}[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
Act of Parliament (n phrase uniq) พระราชบัญญัติ
See also: S. act,
Act of warเหตุแห่งสงคราม คือการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้อีกฝ่ายมีความชอบธรรมในการประกาศสงคราม
See also: S. Casus belli,
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
affiant (n ) ผู้ให้การ (ใน affidavit)
affidavit (n) บันทึกคำให้การ
afloat (adj adv ) ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดหรือการชี้นำ
afoveate (n adj) สัตว์ที่มีตาอยู่ด้านข้าง(เช่นไก่ นก) ไม่สามารถมองสองตาเพื่อเห็นภาพสามมิติได้
African tulip Tree (n) ต้นแคแสด
Image:
afser (n ) นักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน ของโครงการเอเอฟเอส
after a fashion (phrase ) ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเลิศเลอ
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200,000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto] (n ) ถุงลมนิรภัย
All too often (phrase ) มันถี่เกินไป
Alveolitis {f} [med.][แอล-วี-โอ-ลิ-ธีส] (n) การอักเสบของถุงลมปอด
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
anglerfish (n ) ปลาตกเบ็ด
anti-graft panel (name) ปปช.
apart fromนอกเหนือจาก
apple of one's eyeบุคคลที่เป็นที่โปรดปราน
See also: S. A favoured person,
apply for creditขอสินเชื่อ
aquifer (n) ชั้นหินอุ้มน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gather your army and kick the candy out of each and every angel... that shows up for Raphael.นายกำลังเสนอให้ฉัน ก่อสงครามกลางเมืองบนสวรรค์ ติ๊ง! ติ๊ง! The Man Who Would Be King (2011)
- You're asking me to be the next Lucifer. Please.แคส นายรักพระเจ้า พระเจ้าก็รักนาย The Man Who Would Be King (2011)
Lucifer was a petulant child with daddy issues.เขาพานายกลับมา The Man Who Would Be King (2011)
Did it occur to you that maybe he did this... so you could be the new sheriff upstairs?ตลกสิ้นดี ฉันหมายถึง ปริมาณพลังงาน ที่จะใช้ ก่อสงคราม... The Man Who Would Be King (2011)
More than either of us have ever seen, yeah.นายหมายความว่าไง The Man Who Would Be King (2011)
But what if I said I knew how to go nuclear?แดนชำระบาป เพื่อนผู้มีปีกอันงดงามของฉัน แดนชำระบาป The Man Who Would Be King (2011)
Purgatory, my fine feathered friend. Purgatory. Just think about it.บ่อน้ำมันของดวงวิญญาณ ที่มีเขี้ยวเล็บทุกดวง แบบว่า... The Man Who Would Be King (2011)
An untapped oil well of every fanged, clawed soul.ในหลายๆปีมานี่จะมีสักเท่าไหร่นะ สามสิบล้าน หรือสี่สิบล้าน แค่นั่งตรงนั้น มันก็ตกลงมาและมีค่าที่จะเอาไป The Man Who Would Be King (2011)
I mean, what's that over the years, 30 million? Forty?นายจะหามันเจอได้ยังไง ในเมื่อไม่เคยมีใครหาเจอ The Man Who Would Be King (2011)
Just sitting there, plump and rich for the taking.เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ จากใคร The Man Who Would Be King (2011)
And how would you find it when no one ever has?จากผู้เชียวชาญน่ะสิ ฉันรู้จักอยู่สองคนที่เหมาะจะสวมบทนักเลง The Man Who Would Be King (2011)
- From whom? - From experts, of course.ไม่ ไม่ใช่ดีน The Man Who Would Be King (2011)
Fine.พวกเขาพาเราไปหาปีศาจได้ The Man Who Would Be King (2011)
Then I know of a certain big, bald patriarch I can take off the bench.ปีศาจก็พาเราไปหาแดนชำระบาปได้ The Man Who Would Be King (2011)
- And what's your price in all of this?วิญญาณพวกนั้นจะช่วยได้ The Man Who Would Be King (2011)
- Just half. - Half?ก็เหมือนที่พวกเขาจะช่วยนายได้ The Man Who Would Be King (2011)
But just to show you how serious I am about this scheme... how about I float you a little loan?ห้าหมื่นหรอ วิญญาณห้าหมื่นดวงจากหลุม The Man Who Would Be King (2011)
Fifty-thousand souls from the pit.ทำให้เหมือนการแสดงนะ จะเอาแบบนี้ The Man Who Would Be King (2011)
Everything you've worked for, everything that Sam and Dean have worked for... gone.นายช่วยเราได้ แคสเทียล The Man Who Would Be King (2011)
- I was clean of pride at that moment... or the next.ฉันอยากจะพูดว่า The Man Who Would Be King (2011)
And so went the long road of good intentions... the road that brought me here.แคสเทียล เอ่อ... The Man Who Would Be King (2011)
Castiel, uh... we need you for a little powwow down here, so come on down.ลงมาหน่อย หวัดดี โอ้จอห์นนี่อยู่ตรงจุด The Man Who Would Be King (2011)
And we found a little whiskey.เรามีแผนใหม่ ในที่สุดเราก็คิดออก The Man Who Would Be King (2011)
Thanks for coming.ว่าจะแกะรอยคราวลี่ย์ยังไง The Man Who Would Be King (2011)
We think we've finally figured out a way to track down Crowley.-อะไร -นายไง The Man Who Would Be King (2011)
Son of a bitch.นายทำงานกับเขา The Man Who Would Be King (2011)
You and Crowley have been going after purgatory together?ฉันทำเพื่อปกป้องนาย ฉันทำเพื่อปกป้องนายทุกคน The Man Who Would Be King (2011)
I did it to protect you, all of you.เขาพูดถูกนะแคส The Man Who Would Be King (2011)
Sam, I am the one who raised you from perdition. What?อะไรนะ อย่าว่ากันเลยนะ... The Man Who Would Be King (2011)
Well, no offense, but you did a pretty piss-poor job of it.เดี๋ยว นายพาฉันกลับมาแบบไร้วิญญาณ... The Man Who Would Be King (2011)
Well, I'm thinking a lot of things right now, Cass.ราฟาเอลจะฆ่าเราทั้งหมด The Man Who Would Be King (2011)
You should've come to us for help, Cass.นั่นสินะ สายไปแล้ว The Man Who Would Be King (2011)
Playing with fire again?ฉันสัญญา... The Man Who Would Be King (2011)
If you touch the Winchesters...ไม่แตะแม้ผมสักเส้น บนหัวของพวกเขา อีกอย่าง ฉันคิดว่าพวกเขา พิสูจน์คำพูดของฉันแล้ว The Man Who Would Be King (2011)
Please, heard you the first time.ท้ายที่สุดก็เป็นเพื่อนของนายเสมอ จริงไหม The Man Who Would Be King (2011)
I promise, nary a hair on their artfully tousled heads.เราพยายามจะเปลี่ยน เราพยายามปรับปรุงตัว The Man Who Would Be King (2011)
Besides, I think they've proven my point for me.แต่ก็เป็นเพื่อนของเราเสมอ ที่คลานมาอยู่ด้านข้าง The Man Who Would Be King (2011)
It's always your friends, isn't it, in the end? We try to change.และดึงเรากลับ แต่รู้ไหมว่าฉันเห็นอะไรที่นี่ The Man Who Would Be King (2011)
It's always our friends who gotta claw into our sides and hold us back.พอได้แล้ว! The Man Who Would Be King (2011)
And get out of my sight.ยังไงเสียก็ยินดีต้อนรับเสมอ The Man Who Would Be King (2011)
You know the difference between you and me?นายเป็นอะไรล่ะ แคสเทียล The Man Who Would Be King (2011)
The angel-proofing Bobby put up on the house, he got a few things wrong.นายมาทำอะไรที่นี่ ฉันอยากให้นายเข้าใจ The Man Who Would Be King (2011)
Well, it's too bad we gotta angel-proof in the first place, isn't it?โอ้ เชื่อเถอะ ฉันเข้าใจแล้ว บลาๆๆ ราฟาเอล ใช่ไหม The Man Who Would Be King (2011)
- I'm doing this for you, Dean. I'm doing this because of you.นายเป็นคนสอนฉัน เรื่องอิสรภาพและความคิดอิสระ The Man Who Would Be King (2011)
Because of me. Yeah.นายมันเด็กประหลาด รู้ตัวไหม The Man Who Would Be King (2011)
You're the one who taught me that freedom and free will...ไม่ได้แปลว่านายจะทำทุกอย่าง ตามที่นายต้องการได้ The Man Who Would Be King (2011)
You're a frigging child, you know that?ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ ดีน The Man Who Would Be King (2011)
Look, next to Sam, you and Bobby are the closest things I have to family... that you are like a brother to me....นายต้องเชื่อฉัน ไม่งั้นทำไม? The Man Who Would Be King (2011)
I've taken some pretty big fish.อืม ฉันก็ขอโทด The Man Who Would Be King (2011)
I believe it's what you would call... a tragedy from the human perspective.อาจถูกจำกัด ไม่รู้สิ นั่นคือเหตุผลที่ข้าขอร้องท่าน... The Man Who Would Be King (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
f$100 will cover all your expenses for the trip.
f1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
f1995 model of a car.
f1. Finely chop the chicken breast meat.
f2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
f2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
f2. Sew together the shoulder of the garment body.
f3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
f400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
f400 million people speak English as their first language.
f4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
f60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
f67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
f80% of all English words come from other languages.
f80% of all information in the world's computers is in English.
f82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
fA 10% tax will be withheld from the payment to you.
fA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
fA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
fA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
fA baby comes to chew foods.
fA baby has no knowledge of good and evil.
fA baby is incapable of taking care of itself.
fA bad cold confined her to her bed.
fA bad cold has kept me from studying this week.
fA bad cold prevented her from attending the class.
fA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
fA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
fA bad wife is the shipwreck of her husband.
fA bad workman complains of his tools.
fA balance of mind and body.
fA ball flew in through the window.
fA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
fA ball is floating down the river.
fA balloon was floating in the air.
fA band of robbers attacked the party.
fAbandon law for art.
fA bank was built to keep back the water of the river.
fA bare word of criticism makes her nervous.
fA baseball came flying through the window.
fA basketball team consists of five players.
fA bat flying in the sky looks like a butterfly.
fA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
fA bat is not a bird any more than a fish is.
fA battery of aluminum pots and pans.
fA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
fA beam of sunlight came through the clouds.
fA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
fA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
fA beautiful girl sat next to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจหน้าที่    [N] authority and function, Example: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา, Thai definition: อำนาจและหน้าที่
เจตนาไม่บริสุทธิ์ [N] bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
สาขาสำนักงาน    [N] branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count unit: สาขา, Thai definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
กรณีจำเป็น    [N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
คำรับสารภาพ    [N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ร่างสัญญา    [N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
อุดฟัน    [V] fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
คำพิพากษาถึงที่สุด    [N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
เพื่อประโยชน์ของ [V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ริบทรัพย์สิน    [V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน    [N] fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
ในนามของ [ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
นอกขอบเขต    [N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
ครอบครัวเดี่ยว    [N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความโก้หรู    [N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความเข้มแข็ง    [N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความเป็นไป    [N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
ความพอดี    [N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
ความสำคัญ    [N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
ความเห็นแก่ได้    [N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว    [N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเหลื่อมล้ำ    [N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
คำขอบคุณ    [N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ภาษีศุลกากร    [N] tariff, See also: customs duty, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ภิกขา    [N] begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา    [N] begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร    [N] begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai definition: การเที่ยวขออาหาร,, Notes: (บาลี)
ภิกขาหาร    [N] begged food, Syn. ภิกษาหาร, Thai definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี    [N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษา    [N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษา    [N] begged food, Syn. ภิกขา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษาหาร    [N] begged food, Syn. ภิกขา, ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ    [N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภีม    [ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตบดี    [N] Siva, See also: king of ghosts, Syn. พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, Notes: (สันสกฤต)
คำต้องห้าม    [N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
คำเต็ม    [N] full word, See also: full name, Ant. คำย่อ, Example: บทความวิชาการไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น ม.ศ.5 ควรใช้คำเต็มว่ามัธยมศึกษาปีที่5 น.ร. ควรใช้คำเต็มว่านักเรียน
งบการเงิน    [N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
งบประมาณแผ่นดิน    [N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
งานธุรการ    [N] general affairs, Example: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน, Thai definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
งานฝีมือ    [N] craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
งามสง่า    [ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
จดบันทึก    [V] take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai definition: ที่รับภาพ
จากนี้    [ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
จุดดี    [N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ช่วงอายุ    [N] span of age, See also: span of life, Example: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน, Thai definition: ช่วงของอายุ
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรกลาภ[n.] (adirēklāp) EN: windfall   
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa ) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank   FR: Anne Frank
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอปเปิล[n.] (aeppoēn) EN: apple   FR: pomme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
F    EH1 F
F.    EH1 F
OF    AH1 V
FE    F EY1
C5    S IY1 F AY1 V
OF    AH0 V
M5    EH1 M F AY1 V
FI    F AY1
FS    EH1 F EH1 S
IF    IH1 F
FS    F S
FI    F IY1
M4    EH1 M F AO1 R
FU    F UW1
FM    EH1 F EH1 M
C4    S IY1 F AO1 R
IF    AH0 F
DFW    D IY1 EH1 F D AH1 B AH0 Y UW1
FEW    F Y UW1
FER    F EH1 R
FEY    F EY1
FIN    F IH1 N
FLY    F L AY1
FED    F EH1 D
FEB    F EH1 B Y AH0 W EH2 R IY0
FIS    F IH1 S
F'S    EH1 F S
FIX    F IH1 K S
FAW    F AO1
FOE    F OW1
AFT    AE1 F T
ALF    AE1 L F
FEL    F EH1 L
FLU    F L UW1
FIL    F IH1 L
FAZ    F AE1 Z
FOB    F AO1 B
FEE    F IY1
FER    F ER1
F'D    EH1 F D
FIR    F ER1
FOG    F AA1 G
FIT    F IH1 T
FAT    F AE1 T
FAO    F AW1
FLO    F L OW1
FEZ    F EH1 Z
FIG    F IH1 G
ELF    EH1 L F
DFW    D IY1 EH1 F D AH1 B AH0 L Y UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
F    (n) (e1 f)
f    (n) (e1 f)
fi    (n) (f ii1)
FA    (n) (e2 f ei1)
FM    (n) (e2 f e1 m)
FO    (n) (e2 f ou1)
Fr    (n) (f aa1 dh @ r)
Lt    (n) (l e2 f t e1 n @ n t)
cf    (n) (s ii2 e1 f)
fa    (n) (f aa1)
ft    (n) (f ii1 t)
if    (cc) (i f)
of    (in) (o v)
Alf    (n) (a1 l f)
F's    (n) (e1 f s)
FAO    (n) (e2 f ei2 ou1)
FBI    (n) (e2 f b i ai1)
FRS    (n) (e2 f aa r e1 s)
Feb    (n) (f e1 b)
Fed    (n) (f e1 d)
Fri    (n) (f r ai1 d ei)
IMF    (n) (ai2 e2 m e1 f)
MI5    (n) (e2 m ai2 f ai1 v)
RAF    (n) (aa2 r ei2 e1 f)
UFO    (n) (y uu2 e2 f ou1)
Ufa    (n) (uu1 f aa1)
VHF    (n) (v ii2 ei2 ch e1 f)
aft    (a) (aa1 f t)
cif    (n) (s ii2 ai2 e1 f)
eff    (v) (e1 f)
eft    (n) (e1 f t)
elf    (n) (e1 l f)
f's    (n) (e1 f s)
fab    (j) (f a1 b)
fad    (n) (f a1 d)
fag    (v) (f a1 g)
fan    (v) (f a1 n)
far    (j) (f aa1 r)
fat    (v) (f a1 t)
fed    (v) (f e1 d)
fee    (v) (f ii1)
fem    (n) (f e1 m)
fen    (n) (f e1 n)
few    (j) (f y uu)
fey    (j) (f ei1)
fez    (n) (f e1 z)
fib    (v) (f i1 b)
fie    (uh) (f ai1)
fig    (n) (f i1 g)
fin    (n) (f i1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
政府[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
往復[おうふく, oufuku] (n) ไปกลับ(round-trip)
台風[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น
不足[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] (n) ซอฟท์แวร์
深い[ふかい, fukai] (adj) ลึก
富士山[ふじさん, fujisan] (name) ภูเขาฟูจิ
降る[ふる, furu] (vt) (ฝน,หิมะ)ตก
不起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง
ソファー[そふぁー, sofa-] (n) โซฟา
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
夫妻[ふさい, fusai] (n) สามีภรรยา ใช้เรียกคู่สามีภรรยารวมกัน โดยนำไปต่อท้ายนามสกุล เช่น 鈴木夫妻(すずきふさい)
複数[ふくすう, fukusuu] (n) มากกว่าหนึ่ง
夫婦[ふうふ, fuufu] (n) สามีภรรยา
噴水[ふんすい, funsui] (n) น้ำพุ
Image:
踏切[ふみきり, fumikiri] (n) จุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนน
復興[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู
[ふゆ, fuyu] (n) ฤดูหนาว
二つ[ふたつ, futatsu] (n) สองชิ้น/อย่าง
二日[ふつか, futsuka] (n) วันที่สองของเดือน,สองวัน
ビーフン[びーふん, bi-fun] (n) เส้นหมี่ขาว อาจจะหมายรวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า
看護婦[かんごふ, kangofu] (n) นางพยาบาล
復習[ふくしゅう, fukushuu] (n) การทบทวน
不便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
太い[ふとい, futoi] (adj) หนา, อ้วน
古い[ふるい, furui] (adj) เก่า, เก่าแก่
複雑[ふくざつ, fukuzatsu] (n adj) ยุ่งยาก, ซับซ้อน
財布[さいふ, saifu] (n) กระเป๋าสตางค์
[ふね, fune] (n) เรือ
不思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ
不正[ふせい, fusei] (adj adv) ไม่ถูกต้อง
洋服[ようふく, youfuku] (n) เสื้อผ้า (ทั่วไปที่ไม่ใชกิโมโน)
鶏インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) โรคไข้หวัดนก
福島[ふくしま, fukushima] (n name) จังหวัดฟุคุชิมะ (福島県) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ
豆腐[とうふ, toufu] (n) เต้าหู้
花粉[かふん, kafun] (n) ละอองเกสรดอกไม้, See also: F="search/R">R. F="search/pollen">pollen
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ
負債[ふさい, fusai] (n) การเป็นหนี้
復路[ふくろ, fukuro] (n) เที่ยวกลับ, ขากลับ
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง
不要[ふよう, fuyou] (n adj) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ, See also: F="search/A">A. 必要,
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โรค/อาการนอนไม่หลับ
沸点[ふってん, futten] (n) จุดเดือด
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์
工夫[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ
船底[ふなぞこ, funazoko] (n) ก้นท้องเรือ
幸福[こうふく, koufuku] (n) ความสุข ความโชคดี
幸福な[こうふくな, koufukuna] (adj) มีความสุข/โชคดี
不幸せ[ふしあわせ, fushiawase] (n) ความซวย ความโชคร้าย , See also: F="search/S">S. しあわせでないこと, 不仕合わせ,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ふく[fuku, fuku] (n) เสื้อผ้า
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] (n adj ) นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
[ふね, fune, fune , fune] (n ) เรือ
普通[ふつう, futsuu, futsuu , futsuu] (n ) รถไฟ (ธรรมดา)
岳父[がくふ, gakufu, gakufu , gakufu] (n ) พ่อสามี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
国子[くにこ, kuniko] Thai: ชื่อผู้หญิงญี่ปุ่น English: Kuniko (fem pn)
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)
基本[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
許す[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
小人[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
作成[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
拭く[ふく, fuku] Thai: เช็ด English: to wipe
夢見る[ゆめみる, yumemiru] Thai: ฝัน English: to dream (of)
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds
風雲[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
申し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for
飛ぶ[とぶ, tobu] Thai: บิน English: to fly
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ปัญหา
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter
Erfolg(n) |der, pl. Erfolge| ความสำเร็จ
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Führer(n) |der, pl. Führer| ผู้นำ
FDP(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
fallsในกรณีที่
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริษัท
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
Folgen(n) |pl.|, See also: die Folge
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาษาอังกฤษ)
Frau(n) |die, pl. Frauen| ผู้หญิง
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Hilfe(n) |die| ความช่วยเหลือ
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้
Köpfe(n) |pl.|, See also: der Kopf
Luft(n) |die| อากาศ
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ
Verfügung(n) |die| การตัดสิน
Verfügung(n) |die| คำสั่งศาล
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
Wirtschaft(n) |die, nur Sg.| เศรษฐกิจ เช่น eine blühende Wirtschaft
Zukunft(n) |die, nur Sg.| อนาคต

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fehlst (n vi vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ
*chneeverwehung {f}; Schneewehe {f} | Schneeverwehu*กองหิมะ เนินหิมะ
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์
auf kainen falls (adv ) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
Bahnhof (n ) สถานีรถไฟ
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Blutgruppe [f.] (n ) กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
bombardier käfer (n ) แมลงตด
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
Cola {f} (uniq ) โค้ก
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
die Partnerschaft, - en (n ) ความร่วมมือ
die Schirmherrschaft, -enระบบอุปถัมภ์
Dominante {f} (vt ) มีอำนาจเหนือ,ครอบงำ
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es dufte (vi ) ส่งกลิ่น
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}[แอร์เฟรา] ภรรยา
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา
empfehlen (vi ) แนะนำ ให้คำปรึกษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tat {f}feats [Add to Longdo]
erstforemost [Add to Longdo]
ferneralso [Add to Longdo]
feurigspunky [Add to Longdo]
hüpftfrisks [Add to Longdo]
Plage {f}menace [Add to Longdo]
Pazifik {m}Pacific [Add to Longdo]
Sauerstoff {m} [chem.]oxygen [Add to Longdo]
Feder {f}spring [Add to Longdo]
n. : nachafter [Add to Longdo]
Scheffel {m}bu. : bushel [Add to Longdo]
Ampulle {f}ampoule [Add to Longdo]
Aufladung {f}charge [Add to Longdo]
Betonung {f}accent [Add to Longdo]
Brandung {f}surf [Add to Longdo]
Drehflügel {m}rotor [Add to Longdo]
Eifer {m}zeal [Add to Longdo]
Elle {f}ell [Add to Longdo]
Erle {f} [bot.]alder [Add to Longdo]
Feile {f}file [Add to Longdo]
Ferse {f}heel [Add to Longdo]
Fotografie {f}still [Add to Longdo]
Gabel {f}yoke [Add to Longdo]
Geflügel {n}fowl [Add to Longdo]
Gleit...floating [Add to Longdo]
Griff {m}hilt [Add to Longdo]
Höhe {f}altitude [Add to Longdo]
Kampf {m}fighting [Add to Longdo]
Kappe {f}cap [Add to Longdo]
Konfekt {n}comfit [Add to Longdo]
Kurve {f}bend [Add to Longdo]
Lichthof {m}halo [Add to Longdo]
Miene {f}air [Add to Longdo]
Milbe {f}mite [Add to Longdo]
Narbe {f}seam [Add to Longdo]
Oblate {f}wafer [Add to Longdo]
Rhythmik {f}rhythm [Add to Longdo]
Scheibe {f}wafer [Add to Longdo]
Stickstoff {m}azote [Add to Longdo]
Torf {m}peat [Add to Longdo]
Verfasser {m}author [Add to Longdo]
Walker {m}fulling [Add to Longdo]
Weite {f}vastness [Add to Longdo]
affigarty [Add to Longdo]
befestigtaffixed [Add to Longdo]
elegantnifty [Add to Longdo]
feschdoggy [Add to Longdo]
macht aufunclasps [Add to Longdo]
offenunharbored [Add to Longdo]
reparierbarfixable [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,
femme(n) |f| ผู้หญิง, See also: S. une dame, A. un homme,
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
fumer(vi vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
fumée(n) la fumée,-s = ควัน , ควันบุหรี่
fense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),
froid(e)(adj) หนาว, เย็น, See also: A. chaud(e),
froid(n) le froid = ความหนาวเย็น, See also: A. le chaud,
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
neuf(numéro) เก้า, 9
dix-neuf(numéro) สิบเก้า, 19
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, See also: A. fille,
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forget (adj) ลืม
frech; unverschämt {adv}[ca y est de retour] (n vi vt modal ver) ca y est de retour
fromage[fromage] (n ) เนย
perfectly (n vi vt modal ver) สมบูรณ์แบบ
play with fireเล่นกับไฟ
professional (n) มืออาชีพ
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, F="search/㗂">㗂] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, F="search/㨗">㨗] variant of 捷; quick; nimble [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, F="search/㶸">㶸] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[jiú, ㄐㄧㄡˊ, F="search/㺵">㺵] black jade; variant of[Add to Longdo]
一一[yī yī, ㄧ ㄧ, F="search/一">一F="search/一">一] one by one; one after another [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, F="search/一">一F="search/下">下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, F="search/一">一F="search/下">下F="search/儿">儿 / F="search/一">一F="search/下">下F="search/兒">兒] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, F="search/一">一F="search/下">下F="search/子">子] in a short while; all at once; all of a sudden [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, F="search/一">一F="search/不">不F="search/做">做F="search/,">,F="search/二">二F="search/不">不F="search/休">休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, F="search/一">一F="search/世">世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, F="search/一">一F="search/丘">丘F="search/之">之F="search/貉">貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, F="search/一">一F="search/並">並] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, F="search/一">一F="search/中">中F="search/原">原F="search/则">则 / F="search/一">一F="search/中">中F="search/原">原F="search/則">則] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, F="search/一">一F="search/二">二F="search/八">八F="search/事">事F="search/变">变 / F="search/一">一F="search/二">二F="search/八">八F="search/事">事F="search/變">變] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, F="search/一">一F="search/五">五F="search/一">一F="search/十">十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, F="search/一">一F="search/些">些] some; a few; a little [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, F="search/一">一F="search/人">人F="search/得">得F="search/道">道F="search/鸡">鸡F="search/犬">犬F="search/升">升F="search/天">天 / F="search/一">一F="search/人">人F="search/得">得F="search/道">道F="search/雞">雞F="search/犬">犬F="search/升">升F="search/天">天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, F="search/一">一F="search/但">但] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, F="search/一">一F="search/个">个F="search/劲">劲F="search/儿">儿 / F="search/一">一F="search/個">個F="search/勁">勁F="search/兒">兒] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, F="search/一">一F="search/个">个F="search/幽">幽F="search/灵">灵F="search/在">在F="search/欧">欧F="search/洲">洲F="search/游">游F="search/荡">荡 / F="search/一">一F="search/個">個F="search/幽">幽F="search/靈">靈F="search/在">在F="search/歐">歐F="search/洲">洲F="search/遊">遊F="search/蕩">蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, F="search/一">一F="search/个">个F="search/萝">萝F="search/卜">卜F="search/一">一F="search/个">个F="search/坑">坑 / F="search/一">一F="search/個">個F="search/蘿">蘿F="search/蔔">蔔F="search/一">一F="search/個">個F="search/坑">坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, F="search/一">一F="search/传">传F="search/十">十F="search/,">,F="search/十">十F="search/传">传F="search/百">百 / F="search/一">一F="search/傳">傳F="search/十">十F="search/,">,F="search/十">十F="search/傳">傳F="search/百">百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, F="search/一">一F="search/元">元F="search/论">论 / F="search/一">一F="search/元">元F="search/論">論] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, F="search/一">一F="search/刀">刀F="search/两">两F="search/断">断 / F="search/一">一F="search/刀">刀F="search/兩">兩F="search/斷">斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一分钱[yī fēn qián, ㄧ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ, F="search/一">一F="search/分">分F="search/钱">钱 / F="search/一">一F="search/分">分F="search/錢">錢] cent; penny [Add to Longdo]
一匙[yī chí, ㄧ ㄔˊ, F="search/一">一F="search/匙">匙] spoonful [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, F="search/一">一F="search/千">千F="search/零">零F="search/一">一F="search/夜">夜] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一半[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, F="search/一">一F="search/半">半] half [Add to Longdo]
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, F="search/一">一F="search/去">去F="search/不">不F="search/回">回] gone forever [Add to Longdo]
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, F="search/一">一F="search/口">口] readily; flatly (deny) [Add to Longdo]
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, F="search/一">一F="search/句">句] a line of verse; a sentence [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, F="search/一">一F="search/吐">吐F="search/为">为F="search/快">快 / F="search/一">一F="search/吐">吐F="search/為">為F="search/快">快] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一吹[yī chuī, ㄧ ㄔㄨㄟ, F="search/一">一F="search/吹">吹] puff [Add to Longdo]
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, F="search/一">一F="search/哄">哄F="search/而">而F="search/散">散] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, F="search/一">一F="search/回">回F="search/生">生F="search/,">,F="search/二">二F="search/回">回F="search/熟">熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, F="search/一">一F="search/块">块 / F="search/一">一F="search/塊">塊] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, F="search/一">一F="search/块">块F="search/儿">儿 / F="search/一">一F="search/塊">塊F="search/兒">兒] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块面[yī kuài miàn, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, F="search/一">一F="search/块">块F="search/面">面 / F="search/一">一F="search/塊">塊F="search/麵">麵] loaf [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, F="search/一">一F="search/塌">塌F="search/糊">糊F="search/涂">涂 / F="search/一">一F="search/塌">塌F="search/糊">糊F="search/塗">塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, F="search/一">一F="search/大">大F="search/早">早] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, F="search/一">一F="search/大">大F="search/早">早F="search/儿">儿 / F="search/一">一F="search/大">大F="search/早">早F="search/兒">兒] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, F="search/一">一F="search/夫">夫F="search/当">当F="search/关">关F="search/,">,F="search/万">万F="search/夫">夫F="search/莫">莫F="search/开">开 / F="search/一">一F="search/夫">夫F="search/當">當F="search/關">關F="search/,">,F="search/萬">萬F="search/夫">夫F="search/莫">莫F="search/開">開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, F="search/一">一F="search/如">如F="search/既">既F="search/往">往] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, F="search/一">一F="search/定">定] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
一家[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, F="search/一">一F="search/家">家] the whole family [Add to Longdo]
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, F="search/一">一F="search/家">家F="search/人">人] household; the whole family [Add to Longdo]
一家子[yī jiā zi, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄗ˙, F="search/一">一F="search/家">家F="search/子">子] the whole family [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, F="search/一">一F="search/寸">寸F="search/光">光F="search/阴">阴F="search/一">一F="search/寸">寸F="search/金">金 / F="search/一">一F="search/寸">寸F="search/光">光F="search/陰">陰F="search/一">一F="search/寸">寸F="search/金">金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, F="search/一">一F="search/寸">寸F="search/光">光F="search/阴">阴F="search/一">一F="search/寸">寸F="search/金">金F="search/,">,F="search/寸">寸F="search/金">金F="search/难">难F="search/买">买F="search/寸">寸F="search/光">光F="search/阴">阴 / F="search/一">一F="search/寸">寸F="search/光">光F="search/陰">陰F="search/一">一F="search/寸">寸F="search/金">金F="search/,">,F="search/寸">寸F="search/金">金F="search/難">難F="search/買">買F="search/寸">寸F="search/光">光F="search/陰">陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一小部分[yī xiǎo bù fèn, ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, F="search/一">一F="search/小">小F="search/部">部F="search/分">分] a small part; a small section [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
コーヒー豆[コーヒーまめ, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] ein Blick, ein_fluechtiger_Blick [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
一言二言[ひとことふたこと, hitokotofutakoto] ein_paar_Worte [Add to Longdo]
一語一語[いちごいちご, ichigoichigo] Wort_fuer_Wort, woertlich [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
一騎打ち[いっきうち, ikkiuchi] Einzelkampf [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 F \F\ ([e^]f).
   1. F is the sixth letter of the English alphabet, and a
    nonvocal consonant. Its form and sound are from the Latin.
    The Latin borrowed the form from the Greek digamma ?,
    which probably had the value of English w consonant. The
    form and value of Greek letter came from the Ph[oe]nician,
    the ultimate source being probably Egyptian.
    Etymologically f is most closely related to p, k, v, and
    b; as in E. five, Gr. pe`nte; E. wolf, L. lupus, Gr.
    ly`kos; E. fox, vixen; fragile, break; fruit, brook, v.
    t.; E. bear, L. ferre. See Guide to Pronunciation,
    [sect][sect] 178, 179, 188, 198, 230.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The name of the fourth tone of the model scale, or
    scale of C. F sharp (F [sharp]) is a tone intermediate
    between F and G.
    [1913 Webster]
 
   {F clef}, the bass clef. See under {Clef}.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 f [ɛf]
   neonate; newborn
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top