ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*exzellent*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exzellent, -exzellent-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent.Exzellent. The Young Lords (1978)
Excellent.Exzellent. Deadly Dreams (1989)
Excellent.- Exzellent. Wayne's World (1992)
I'd be excellent at taking care of a baby.Ich wäre exzellent darin, mich um das Baby zu kümmern. The Gorilla Dissolution (2014)
I find it Mexcellent.Ich finde es... mexzellent. Charlie and the Hot Latina (2014)
Excellent.Exzellent. - Oh. The Man with the Twisted Lip (2014)
Excellent tour giver. Well, great.Und exzellenter Fremdenführer. Together Again (2014)
I was going to fire you and then you quit.Exzellent. Pilot: Day One/Välkommen (2014)
Mr. Le Cheyne always required something of William's to... to sense his spirit.Die Schweiz? Die Schule soll exzellent sein. Ashes and Diamonds (2014)
"Sex-a-lent.""Sexzellent". Charlie and Jordan Go to Prison (2014)
I've been an excellent partner to your organization.Ich war Ihrer Organisation ein exzellenter Partner. Paint It Black (2014)
They're based in Thirsk, so they're local and their work is excellent.Sie sind in Thirsk ansässig, Einheimische, deren Arbeit exzellent ist. Episode #5.5 (2014)
Although you and I both have excellent reason to find that weapon.Dennoch haben du und ich exzellente Gründe diese Waffe zu finden. Alive and Kicking (2014)
Excellent.Exzellent. Smoke and Mirrors (2014)
- Hoover's a lame duck. His poll numbers are through the roof, Joe.Seine Umfragewerte sind exzellent, Joe. Eldorado (2014)
June threw an excellent block. Terrific.June hat ein exzellentes Hindernis eingeworfen. Uncontrolled Variables (2014)
Excellent idea.Exzellente Idee. Both Sides Now (2014)
You may be a damn good cyborg... but you're not a robot.Du magst ein exzellenter Cyborg sein... aber du bist kein Roboter. Appleseed Alpha (2014)
Are you sure we need him? Seems to me you're doing an excellent job of repelling the rebels.Sie machen das mit den Rebellen exzellent. The Battle of Setauket (2014)
We need to find the guilty parties, quickly and quietly.Exzellente Initiative. Sins of the Mother (2014)
Happy to help.Exzellent. Electric Youth (2014)
Excellent.Exzellent. A Bigger Boat (2014)
Who knew you had such excellent taste in cars?Wer hätte gedacht, dass du einen so exzellenten Geschmack bei Autos hast? A Bigger Boat (2014)
Because I am starving, and I hear the restaurant at the Four Seasons is excellent.Weil ich verhungere und hörte, dass es im Four Seasons ein exzellentes Restaurant gibt. Steaks on a Plane (2014)
- Yes, right, excellent, excellent. - Thank you, thank you.Nein, wirklich, exzellent. Fifth Chair (2014)
Excellent.Exzellent. Get Outta My Dreams, Get Into My Car (2014)
Excellent!Exzellent. A Moorland Holiday (2014)
Your intention was to serve Daisy's excellent soup and take the credit yourself.Sie hatten vor, Daisys exzellente Suppe zu servieren und sich das Lob einzuheimsen. A Moorland Holiday (2014)
- Excellent.- Exzellent. A Hen in the Wolf House (2014)
Great reports.Exzellente Noten. A Double Tour (2014)
Excellent.Exzellent. Face My Enemy (2014)
The African outreach program has given 34 kids excellent outcomes and a chance they never would have had.Das afrikanische Sozialprogramm hat bei 34 Kindern... exzellente Resultate erzielt und ihnen eine Chance gegeben, die sie nie gehabt hätten. Got to Be Real (2014)
Amy, you're an excellent surgeon.Amy, du bist eine exzellente Chirurgin. Got to Be Real (2014)
You have great hearing, I understand.Du hast ein exzellentes Gehör, ich weiß. Terra Pericolosa (2014)
You have worked hard and we have an excellent race course.Sie haben hart gearbeitet und wir haben einen exzellenten Rennkurs. Streif: One Hell of a Ride (2014)
You were doing fantastically well.Sie haben sich exzellent geschlagen. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
The board of freeholders is proud of our excellent police force.Der Ausschuss der Freeholder ist stolz auf unsere exzellente Polizeiarbeit. Freeheld (2015)
Well this is my excellent partner, Laurel Hester.Meine exzellente Partnerin, Laurel Hester. Freeheld (2015)
This is excellent.Das ist exzellent. Victor Frankenstein (2015)
- Oh, Excellent question.Exzellente Frage. Opening Night (2014)
- Oh, excellent.Oh, exzellent! Mortdecai (2015)
AlthoughJules'grades weretop-notch andhertestscores wereexcellent, therewerearecordnumber ofapplicationsthisyear.Obwohl Jules' Noten sehr gut und ihre Testergebnisse exzellent waren, gab es heuer eine Rekordzahl an Anmeldungen. Advantageous (2015)
Everyone raves about the buffalo burger, but if you ask me, the trout is sublime.Alle schwärmen von den Büffel-Burgern... aber wenn Sie mich fragen, die Forelle ist exzellent. One of Our Senior Realtors Has Chosen to Retire (2015)
- I know a very nice place. They do excellent rice pudding.Ich weiß, wo man exzellenten Reispudding bekommt. Woman in Gold (2015)
You're a man of refined taste, Mr. Wran.- Sie haben einen exzellenten Geschmack. Woman in Gold (2015)
It really does. It's an excellent investment for the franchise.Exzellente Anlage für das Franchise. Wife (2015)
There's an excellent facility in Las Cruces.In Las Cruces gibt es eine exzellente Einrichtung. Alpine Shepherd Boy (2015)
Talk about a excellent alibi.Das ist mal ein exzellentes Alibi. Heirlooms (2015)
Ferg's been an excellent tour guide.Ferg war ein exzellenter Tour Guide. Lost Horizon (2015)
I have excellent peripheral vision.Ich verfüge über exzellentes peripheres Sehen. The Space Probe Disintegration (2015)

German-Thai: Longdo Dictionary
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top