ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*complacency*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: complacency, -complacency-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complacency(n) ความพึงพอใจ, Syn. satisfaction, complacence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความพึงพอใจ., Syn. complacence

English-Thai: Nontri Dictionary
complacency(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
complacency(n) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say complacency is a virtue. Oh, stop whining.- เค้าพูดกันว่าความพึงพอใจคือสิ่งที่งดงาม You Don't Know Jack (2010)
Complacency is a killer out here.บนนี้ความพอใจคือฆาตกร A Lonely Place to Die (2011)
See, I asked for complacency.เห็นมั้ย? ผมขอเรื่องที่ น่าพึงพอใจ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Not complacency and a 0.03% margin of hyperadrenalized cannibalism.มันไม่น่าพอใจ และค่าความแตกต่าง0.03เปอร์เซ็นต์ของ ไฮเปอร์อะดรีนาไลซ์ในการกินเนื้อพวกเดียวกันเอง How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Through this spectacle we'll wake the public from its complacency and teach them to think for themselves.ผ่านหตุการณ์ครั้งนี้ เราจะปลุกประชาชนในรู้ถึงความพึงพอใจ และสอนให้เขารู้จักคิดถึงตัวเอง Time's Up (2012)
Lulling me into complacency only to double-cross me.มาโน้มนาวให้ฉันทำตามความพึงพอใจ เพียงเพื่อหักหลังฉัน Penance (2012)
I want the footage to shock the public out of their complacency, you understand?ฉันอยากได้ฟุตเทจที่ทำให้สาธารณชนตกตะลึง ตื่นจากความพึ่งพอใจเสียที พวกคุณเข้าใจใช่ไหม Madness Ends (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอิ่มใจ(n) contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
ความพึงใจ(n) satisfaction, See also: contentment, complacency, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
complacency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complacency
self-complacency

WordNet (3.0)
complacency(n) the feeling you have when you are satisfied with yourself, Syn. complacence, self-satisfaction, self-complacency

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Complacency

{ , n. [ LL. complacentia: cf. F. complaisance. See Complacent, and cf. Complaisance. ] 1. Calm contentment; satisfaction; gratification. [ 1913 Webster ]

The inward complacence we find in acting reasonably and virtuously. Atterbury. [ 1913 Webster ]

Others proclaim the infirmities of a great man with satisfaction and complacency, if they discover none of the like in themselves. Addison. [ 1913 Webster ]

2. The cause of pleasure or joy. “O thou, my sole complacence.” Milton. [ 1913 Webster ]

3. The manifestation of contentment or satisfaction; good nature; kindness; civility; affability. [ 1913 Webster ]

Complacency, and truth, and manly sweetness,
Dwell ever on his tongue, and smooth his thoughts. Addison. [ 1913 Webster ]

With mean complacence ne'er betray your trust. Pope. [ 1913 Webster ]

Variants: Complacence
Self-complacency

n. The quality of being self-complacent. J. Foster. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ,    ] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency #35,129 [Add to Longdo]
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ,        /       ] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency. #147,323 [Add to Longdo]
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ,     /    ] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋 #165,480 [Add to Longdo]
满招损,谦受益[mǎn zhāo sǔn, qiān shòu yì, ㄇㄢˇ ㄓㄠ ㄙㄨㄣˇ, ㄑㄧㄢ ㄕㄡˋ ㄧˋ,        / 滿      ] (成语 saw) complacency leads to loss, modesty brings profit; pride comes before a fall [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstzufriedenheit { f }; Selbstgefälligkeit { f }complacency; complacence; self-complacency [Add to Longdo]
Wohlbehagen { n }complacency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己満[じこまん;ジコマン, jikoman ; jikoman] (n) (abbr) (sl) (See 自己満足) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
自己満足[じこまんぞく, jikomanzoku] (n, vs, adj-no) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp, n, adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp, n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top