Search result for

*commanding officer*

(66 entries)
(0.4477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: commanding officer, -commanding officer-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's our commanding officer--เขาเป็นผู้บังคับบัญชาของเรา Earth (2009)
Colonel Young is our commanding officer.ผู้พันยังคือผู้บังคับบัญชาเรา Earth (2009)
but as far as me, and Tamara, and the enlisted personnel are concerned, you are still our commanding officer, and nothing is going to change that.แต่เท่าที่ฉันและ Tamara และดำเนินบุคลากรมีความกังวล คุณยังคง เป็นผู้บังคับบัญชาของเรา Justice (2009)
I am the commanding officer here. I will make the decisions.ฉันเป็นคนสั่งการที่นี่ และฉันจะทำหน้าที่ของฉัน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
His old commanding officer's a guy named James Keller.โดยศูณย์บัญชาการเก่าของเค้า จากคนชื่อ เจมส์ เคลเลอร์ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
But we've interviewed his commanding officers, his military doctors, psychiatrists.- แต่เราได้สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาทหารของเขา - จิตแพทย์ทหารของเขา - แม่งเอ้ยซวยแล้วสิ Episode #1.2 (2010)
I was the commanding officer of this ship.ฉันเป็นผู้บัญชาการยานลำนี้ Awakening (2010)
No one asked for this, but you are the commanding officer.ไม่มีใครร้องขอท่านเลย แต่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ออกคำสั่ง Trial and Error (2010)
That's my son Hal and our commanding officer, Captain Weaver.นั่นลูกชายผม ฮาล และนั่นหัวหน้าหน่วย กัปตัน วีเวอร์ What Hides Beneath (2011)
And the only way it can be successful is if the fighters have absolute confidence in their commanding officer.แต่จะไม่มีการผิดพลาดในภารกิจนี้ และทางเดียวที่มันจะประสบความสำเร็จ คือถ้าทหารมีความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างแท้จริง Mutiny (2011)
Commanding officer gives you an order, you obey.เรื่องนั้นไม่ทำให้นายตกใจเลยหรือ Mutiny (2011)
That means all cards on the table with a commanding officer whose judgment hasn't been compromised.เรื่องนี้ต้องจบอย่างถูกต้อง นั่นหมายถึงไพ่ทั้งหมดบนโต๊ะ กับผู้บังคับบัญชา Mutiny (2011)
All right, you said that the only way this is gonna work is if people have faith in their commanding officer.ชนวนห่านั่นอยู่ไหน ก็ได้ คุณพูดเองว่า ทางเดียวที่เรื่องนี้จะไปได้สวย Mutiny (2011)
Harvey's your commanding officer.ฮาร์วีย์คือคนที่สั่งการคุณได้ Pilot (2011)
So why would a trained Navy Seal kill his commanding officer and his own parents?งั๊นทำไมหน่วยจู่โจมที่ถูกฝึกมา ถึงฆ่าผู้บัญชาการของตัวเอง และพ่อแม่ของตัวเองล่ะ Dorado Falls (2011)
The mission? Who's your commanding officer?ภารกิจอะไร ใครเป็นผู้บัญชาการนาย Dorado Falls (2011)
Uh, yeah, about that, if you wouldn't mind not mentioning that to my commanding officer, I'd really appreciate it.อ่า ก็ใช่ ถ้าคุณจะไม่บอกเรื่องนั้นให้ หัวหน้าผมทราบ ผมจะขอบคุณจริงๆ What Remains (2011)
Philbrick was Taylor's commanding officer.ฟิลบริคเป็นหัวหน้าของเทย์เลอร์ Vs. (2011)
I want to talk to your commanding officer!ผมอยากคุยกับหัวหน้าของคุณ! Source Code (2011)
I would like the Commanding Officers to come to the stage.ผมขอเชิญผู้บังคับการทั้งหลายขึ้นมาบนเวที Battleship (2012)
This is your commanding officer?เจ้านายคุณเหรอ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
I spoke to your former commanding officer.คุยกับผู้บังคับบัญชา คนก่อนของคุณ It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
You know, we're not in the service anymore, Joe, and you're not my commanding officer.รู้ไหม เราไม่ได้เป็นทหารอีกแล้ว โจ และคุณไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาผมแล้ว Ka Ho' Oponopono (2012)
I'm not your commanding officer anymore.ฉันไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของนายอีกต่อไปแล้ว Pu'olo (2012)
Harvey's your commanding officer.ฉันรักคุณ She Knows (2012)
We're at war, and in times of war, a private does not question his commanding officer.เรากำลังอยู่ในสงคราม และเวลานี้ในสงคราม พลทหารจะไม่ถามคำถาม กับผู้บัญชาการทหารของเขา Discovery (2012)
Well, he is your commanding officer.เขาเป็น ผู้บัญชาการของคุณ Discovery (2012)
That is a direct order from your commanding officer.นั่นเป็นคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาของคุณ Year's End (2012)
Yeah, sure, I'm not your commanding officer or anything.ได้สิ ฉันไม่ใช่หัวหน้าเธอ หรืออะไรอย่างนั้นซักหน่อย Feud (2013)
Oliver, Ted Gaynor was my commanding officer on my first tour in Afghanistan.โอลิเวอร์, เทด เกย์เนอร์ เป็นผู้บังคับบัญชาของผม ตอนที่ผมไปอัฟกานิสถานครั้งแรก Trust But Verify (2013)
So, unless you want this forwarded to your commanding officer, Major Velasquez,เว้นแต่ว่า คุณอยากให้ผมส่งต่อนี่ ไปให้ผู้บังคับบัญชา พลตรี วีแลสควอส Devil May Care (2013)
Commanding officer?ใครเป็นคนคุม The Lesser Key of Solomon (2013)
I'd like to explain that to my commanding officer in Washington.ผมต้องการคุยกับผู้บังคับบัญชาผม ที่วอร์ชิงตัน ถ้าคุณสามารถ หาโทรศัพท์ให้ผมใช้ Edge of Tomorrow (2014)
And you will do as your commanding officer instructs.และคุณต้องทำตามคำสั่งที่ได้รับมา The Imitation Game (2014)
Who-who is your commanding officer?ใครคือคนออกคำสั่งของคุณ? The Imitation Game (2014)
John's old commanding officer. I don't think he's coming.- อดีตผู้บัญชาการของจอห์น ฉันว่าเขาไม่มาแน่เลย The Sign of Three (2014)
Hatcher was his commanding officer.แฮ็ทเชอร์เคยเป็น ผู้บังคับบัญชาของเขา The Event Horizon (2014)
Just think of the uproar, were people to discover the true nature of your former commanding officer's demise.คิดถึงความวุ่นวาย เมื่อพวกนั้นได้รู้ ต้นเหตุการตายของเจ้านายเก่าคุณ Whispers in the Dark (2015)
The charge is disobeying a series of direct orders from his commanding officer.ค่าใช้จ่ายจะไม่เชื่อฟังคำสั่ง ชุดคำสั่งซื้อโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาของเขา Hacksaw Ridge (2016)
He flaunts his contempt by directly disobeying a series of direct orders from his commanding officer.เขา flaunts ดูถูกเขาโดยตรงโดย ไม่เชื่อฟังคำสั่งชุดคำสั่งซื้อโดยตรง จากผู้บังคับบัญชาของเขา Hacksaw Ridge (2016)
You've been relieved of command. I am the commanding officer here!- ฉันเป็นนายทหารออกคำสั่งที่นี่ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Commanding Officer goes by the name of Krang.ในการบัญชาการของ... แครง Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
You, the commanding officer!คุณที่อยู่ตรงนั้น. คุณผู้ บัญชาการทหาร! How I Won the War (1967)
And funny drawings of your commanding officer.และคำพูดตลกๆ ที่ขียนเอาไว้บนผนังถึงผู้บังคับบัญชาของคุณ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
My commanding officer was Lieutenant Colonel Henry Mucci.ผู้บัญชาการของผมคือ พันโท เฮนรี่ มุชชี่ The Great Raid (2005)
She's an American nurse who was married to his commanding officer.เธอเป็นพยาบาลชาวอเมริกัน ที่แต่งงานกับผู้บังคับบัญชาของผู้กอง.. The Great Raid (2005)
Soldier, get me your commanding officer.ทหาร ไปตามผู้บังคับบัญชามา Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Derek Reese, John's uncle, and a commanding officer with the Resistance.ดีเร็ค รีส ลุงของจอห์น หัวหน้าหน่วยรบของฝ่ายต่อต้าน Goodbye to All That (2008)
And the commanding officer with the resistance.ห้วหน้าหน่วยรบของฝ่ายต่อต้าน Automatic for the People (2008)
Vargo's commanding officer is refusing to see us without legal representation.ผู้บังคับบัญชาของวารโก้ปฎิเสธไม่ให้ความร่วมมือทางกฎหมายกับทางเรา. Last Man Standing (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commanding officerThe commanding officer led his army into enemy territory.
commanding officerThe commanding officer marched, with soldiers following behind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้การ    [N] commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)
ผู้บังคับการ    [N] commandant, See also: commander, commanding officer, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Example: ผู้บังคับการเรือสั่งให้หยั่งดูความลึกของน้ำ, Thai definition: ผู้ที่อำนาจรับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
ผู้บัญชาการ    [N] commander in chief, See also: commanding officer, commander, superior, Syn. ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Example: ผู้บัญชาการทหารบกมีคำสั่งให้ตรึงจุดชายแดนไทย-เขมรไว้, Count unit: นาย, Thai definition: ผู้สั่งการงานตามอำนาจหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บัญชาการ[n.] (phūbanchākān) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior   FR: commandant [m]
ผู้บังคับการ[n.] (phūbangkhapkān) EN: commandant ; commander ; commanding officer   FR: commandant [m]
ผู้บังคับการเรือ[n. exp.] (phūbangkhapkān reūa) EN: commanding officer ; captain ; master   FR: capitaine [m]
ผู้การ[n.] (phūkān) EN: commander in chief ; commanding officer ; commander   

Japanese-English: EDICT Dictionary
司令官[しれいかん, shireikan] (n) commandant; commanding officer; general; (P) [Add to Longdo]
隊長[たいちょう, taichou] (n) commanding officer; (P) [Add to Longdo]
部将[ぶしょう, bushou] (n) commanding officer [Add to Longdo]
部隊長[ぶたいちょう, butaichou] (n) commanding officer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] commanding officer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  commanding officer
      n 1: an officer in command of a military unit [syn: {commanding
           officer}, {commandant}, {commander}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top