Search result for

*bury*

(215 entries)
(0.0565 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bury,-bury-, *bury*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bury    [VT] ฝังศพ, Syn. inter
bury    [VT] ฝัง
bury    [VT] บัง
bury    [VT] จม
bury in    [PHRV] ฝังอยู่ใน
bury in    [PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปิดไว้ด้วย
bury in    [PHRV] ซ่อนตัว, See also: ซ่อน, แอบ
bury in    [PHRV] สอดเข้าไปใน
bury in    [PHRV] ปิดหน้าหรือหัวเพื่อซ่อนความรู้สึก
bury in    [PHRV] สนใจ
bury in    [PHRV] จมอยู่กับ, See also: จมอยู่ใน, หมกมุ่นอยู่กับ
burying    [N] การฝัง
bury under    [PHRV] ปกคลุมด้วย
bury under    [PHRV] วุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ
Canterbury    [N] แคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ), See also: เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ (เป็นที่ตั้งของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย Church of England)
Canterbury    [N] เมืองแคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ), See also: เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ (เป็นที่ตั้งของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย Church of England)
bury the hatchet    [IDM] หยุดต่อสู้, See also: เลิกโต้เถียง
bury the hatchet    [SL] สร้างความสงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Bloomsbury group, theกลุ่มบลูมส์เบอรี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banbury mixerเครื่องผสมยางแบบระบบปิดชนิดหนึ่ง ใช้ในการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ให้เข้ากัน [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buryDogs often bury bones.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume

English-Thai: Nontri Dictionary
bury(vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกมุ่น    [V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
ฝัง    [V] bury, See also: inter, Syn. ฝังดิน, Example: คนโบราณนิยมนำทรัพย์สมบัติใส่ตุ่มฝังดิน, Thai definition: ทำให้จมลงไปจากระดับพื้นจนมิดทั้งหมดหรือบางส่วน
ฝังดิน    [V] bury, See also: inter, Syn. ฝัง, Example: คนอยุธยาสมัยก่อนนิยมเอาทรัพย์ใส่ตุ่มฝังดิน, Thai definition: จมหรือทำให้จมลงในดิน
ฝังตัว    [V] lie hidden (in the earth), See also: bury, Example: ธรรมสชาติของงูจะฝังตัวในดินเพื่อหลบความร้อน, Thai definition: หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
ฝังศพ    [V] bury a dead body, See also: bury a corpse, Example: นักปีนเขาช่วยกันฝังศพผู้เคราะห์ร้าย, Thai definition: สิ่งที่กระทำแก่ร่างของผู้ตาย โดยฝังร่างของของผู้ตายลงใต้พื้นดิน
สุสาน    [N] graveyard, See also: cemetery, boneyard, boot hill, burial ground, burying ground, memorial park, necropolis, p, Syn. ป่าช้า, ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ, Example: แต่เดิมที่ดินตรงนี้เคยเป็นสุสานเก่ามาก่อน จึงมีคนพบเห็นวิญญาณบ่อยๆ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ฝังศพผู้ตาย, Notes: (บาลี)
หมก    [V] bury, See also: cover, Syn. ซุก, ฝัง, Example: ปลาชนิดนี้เท่านั้นที่ยังสามารถอยู่อาศัยในแหล่งน้ำที่แห้งในฤดูแล้งโดยหมกตัวอยู่ในกระเปาะใต้ดินคล้ายจำศีล, Thai definition: ซุกไว้ใต้
กลบ    [V] conceal, See also: cover up, veil, bury, shut, hide, Syn. ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบเกลื่อน, หมก, ซ่อน, Example: ผู้ร้ายกลบร่องรอยที่ทำฆาตกรรมอย่างแนบเนียน, Thai definition: ปกปิด หรือปกคลุมไม่ให้เห็นร่องรอย และโดยปริยายหมายถึงการปิดบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัง[v.] (fang) EN: bury ; inter   FR: enterrer ; ensevelir
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
กระดานลงหลุม[n. exp.] (kradān long lum) EN: annual Brahmin rite of burying   
หมก[v.] (mok) EN: bury ; cover ; hide ; shelve   FR: enfouir ; cacher ; recouvrir ; dissimuler
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ง่วนอยู่กับหนังสือ[v. exp.] (ngūan yū kap nangseū) EN: bury oneself in books   

CMU English Pronouncing Dictionary
BURY    B EH1 R IY0
BURY'S    B EH1 R IY0 Z
ALBURY    AE1 L B EH0 R IY0
EMBURY    EH1 M B EH2 R IY0
ASBURY    AE1 Z B EH2 R IY0
ELSBURY    EH1 L Z B EH2 R IY0
HANBURY    HH AE1 N B EH2 R IY0
HARBURY    HH AA1 R B ER0 IY0
NEWBURY    N UW1 B EH2 R IY0
KILBURY    K IH1 L B EH2 R IY0
SEABURY    S IY1 B EH2 R IY0
RASBURY    R AE1 S B EH0 R IY0
SUDBURY    S AH1 D B EH2 R IY0
MARBURY    M AA1 R B EH2 R IY0
MAYBURY    M EY1 B EH2 R IY0
NORBURY    N AO1 R B EH0 R IY0
ROXBURY    R AA1 K S B EH2 R IY0
DANBURY    D AE1 N B ER0 IY0
BURYING    B EH1 R IY0 IH0 NG
ALSBURY    AO1 L Z B EH0 R IY0
ASHBURY    AE1 SH B EH0 R IY0
TILBURY    T IH1 L B EH2 R IY0
ALSBURY    AE1 L Z B EH0 R IY0
BANBURY    B AE1 N B EH2 R IY0
CADBURY    K AE1 D B EH2 R IY0
LANSBURY    L AE1 N Z B ER2 IY0
SANSBURY    S AE1 N S B EH0 R IY0
WOODBURY    W UH1 D B EH2 R IY0
HANSBURY    HH AE1 N S B EH0 R IY0
ATTEBURY    AE1 T B EH0 R IY0
SIMSBURY    S IH1 M Z B EH2 R IY0
BRADBURY    B R AE1 D B EH2 R IY0
STANBURY    S T AE1 N B EH2 R IY0
WESTBURY    W EH1 S T B EH2 R IY0
SALSBURY    S AE1 L Z B ER0 IY0
SALISBURY    S AE1 L Z B ER0 IY0
SAINSBURY    S EY1 N S B EH0 R IY0
TEWKSBURY    T UW1 K S B ER0 IY0
STANSBURY    S T AE1 N S B EH0 R IY0
WATERBURY    W AO1 T ER0 B EH2 R IY0
SUDBURY'S    S AH1 D B EH2 R IY0 Z
THORNBURY    TH AO1 R N B EH2 R IY0
SAULSBURY    S AO1 L S B EH0 R IY0
ATTERBURY    AE1 T ER0 B EH2 R IY0
CADBURY'S    K AE1 D B EH2 R IY0 Z
DUSENBURY    D UW1 S AH0 N B EH0 R IY0
GREENBURY    G R IY1 N B ER0 IY0
KINGSBURY    K IH1 NG Z B EH2 R IY0
PILLSBURY    P IH1 L Z B EH2 R IY0
NEWBURY'S    N UW1 B EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bury    (n) (b e1 r ii)
bury    (v) (b e1 r ii)
Banbury    (n) (b a1 n b @ r ii)
Newbury    (n) (n y uu1 b @ r ii)
Sudbury    (n) (s uh1 d b r ii)
Tilbury    (n) (t i1 l b r ii)
burying    (v) (b e1 r i i ng)
Amesbury    (n) (ei1 m z b @ r ii)
Dewsbury    (n) (d y uu1 z b @ r ii)
Westbury    (n) (w e1 s b @ r ii)
Aylesbury    (n) (ei1 l z b @ r ii)
Kingsbury    (n) (k i1 ng z b @ r ii)
Salisbury    (n) (s o1 l z b @ r ii)
Sarisbury    (n) (s e@1 z b @ r ii)
Thornbury    (n) (th oo1 n b r ii)
Canterbury    (n) (k a1 n t @ b r ii)
Pendlebury    (n) (p e1 n d l b r ii)
Queensbury    (n) (k w ii1 n z b @ r ii)
Shrewsbury    (n) (sh r ou1 z b r ii)
Tewkesbury    (n) (t y uu1 k s b @ r ii)
Glastonbury    (n) (g l a1 s t @ n b r ii)
burying-ground    (n) - (b e1 r i i ng - g r au n d)
burying-grounds    (n) - (b e1 r i i ng - g r au n d z)
Bury St. Edmunds    (n) -- (b e2 r i - s n t - e1 d m @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
埋める[うめる, umeru] Thai: ฝัง English: to bury

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beerdigen; begraben | beerdigend; begrabend | beerdigt; begraben | beerdigt; begräbt | beerdigte; begrub | das Kriegsbeil begrabento bury | burying | buried | buries | buried | to bury the hatchet [Add to Longdo]
beisetzend; vergrabendburying [Add to Longdo]
verbergento bury [Add to Longdo]
vergraben; eingraben | vergrabend; eingrabend | vergraben; eingegrabento bury | burying | buried [Add to Longdo]
vergräbtburys [Add to Longdo]
verscharren | verscharrend | verscharrtto bury | burying | burried [Add to Longdo]
Aaskäfer {m} [zool.]burying beetle; sexton beetle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
W;w[ダブリュー;ダブル(ik), daburyu-; daburu (ik)] (n) W; w [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
イーダブリューエス[, i-daburyu-esu] (n) {comp} EWS [Add to Longdo]
エスイーダブリュービー[, esui-daburyu-bi-] (n) {comp} SEWB [Add to Longdo]
クレームブリュレ[, kure-muburyure] (n) creme brulee (fre [Add to Longdo]
サブリュック[, saburyukku] (n) (See サブザック) small knapsack (eng [Add to Longdo]
ダブリュースリー[, daburyu-suri-] (n) {comp} W3 [Add to Longdo]
ダブリュースリーシー[, daburyu-suri-shi-] (n) {comp} W3C [Add to Longdo]
ダブリュズィーエディター[, daburyuzui-edeita-] (n) {comp} WZ EDITOR [Add to Longdo]
ビーアイダブリュー[, bi-aidaburyu-] (n) {comp} BIW [Add to Longdo]
ブイエフダブリュー[, buiefudaburyu-] (n) {comp} VFW [Add to Longdo]
ブリュー[, buryu-] (n) blue [Add to Longdo]
ブリューパブ[, buryu-pabu] (n) microbrewery (wasei [Add to Longdo]
ブリュッセル[, buryusseru] (n) Brussels (fre [Add to Longdo]
ブルワリー;ブリュワリー[, buruwari-; buryuwari-] (n) brewery (esp. of beer) [Add to Longdo]
マイクロブリュワリー[, maikuroburyuwari-] (n) microbrewery [Add to Longdo]
見て見ぬ振り;見て見ぬふり[みてみぬふり, miteminufuri] (exp) pretending not to see something; turning a blind eye to; burying one's head in the sand [Add to Longdo]
元の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp,v5r) to bury the hatchet; to make up [Add to Longdo]
坑儒[こうじゅ, kouju] (n) burying Confucian scholars alive [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]
生き埋め[いきうめ, ikiume] (n) burying alive; (P) [Add to Longdo]
生き埋める[いきうめる, ikiumeru] (v1) to bury (somebody) alive [Add to Longdo]
石子詰め[いしこづめ, ishikodume] (n) burying alive beneath stones [Add to Longdo]
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P) [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P) [Add to Longdo]
地下化[ちかか, chikaka] (n,vs) burying; underground installation (cables, etc.) [Add to Longdo]
土に埋める[つちにうめる, tsuchiniumeru] (exp,v1) to bury in the ground [Add to Longdo]
内部留保[ないぶりゅうほ, naiburyuuho] (n) (of a company) internal reserves [Add to Longdo]
背面跳び[はいめんとび, haimentobi] (n) Fosbury-back flop; backward jump [Add to Longdo]
布団蒸し;蒲団蒸し;布団蒸[ふとんむし, futonmushi] (n) burying a person under a futon in fun [Add to Longdo]
武略[ぶりゃく, buryaku] (n) strategy; military tactics [Add to Longdo]
武陵桃源[ぶりょうとうげん, buryoutougen] (n) Utopia [Add to Longdo]
武力[ぶりょく, buryoku] (n) armed might; military power; the sword; force; (P) [Add to Longdo]
武力介入[ぶりょくかいにゅう, buryokukainyuu] (n) armed intervention [Add to Longdo]
武力外交[ぶりょくがいこう, buryokugaikou] (n) armed diplomacy [Add to Longdo]
武力干渉[ぶりょくかんしょう, buryokukanshou] (n) armed intervention [Add to Longdo]
武力攻撃[ぶりょくこうげき, buryokukougeki] (n) armed attack [Add to Longdo]
武力行使[ぶりょくこうし, buryokukoushi] (n) use of (military) force [Add to Longdo]
武力行使容認決議[ぶりょくこうしようにんけつぎ, buryokukoushiyouninketsugi] (n) resolution authorizing the use of force [Add to Longdo]
武力衝突[ぶりょくしょうとつ, buryokushoutotsu] (n) military conflict; armed conflict [Add to Longdo]
武力政治[ぶりょくせいじ, buryokuseiji] (n) power politics [Add to Longdo]
武力戦[ぶりょくせん, buryokusen] (n) armed conflict [Add to Longdo]
風鈴草[ふうりんそう, fuurinsou] (n) Canterbury bell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下葬[xià zàng, ㄒㄧㄚˋ ㄗㄤˋ, ] bury; inter [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] bury; to place; dispose [Add to Longdo]
合葬[hé zàng, ㄏㄜˊ ㄗㄤˋ, ] to bury husband and wife together; joint interment [Add to Longdo]
和好如初[hé hǎo rú chū, ㄏㄜˊ ㄏㄠˇ ㄖㄨˊ ㄔㄨ, ] to bury the hatchet; to become reconciled [Add to Longdo]
坎特伯雷[Kǎn tè bó léi, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ, ] Canterbury, England [Add to Longdo]
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop of Canterbury, head of Church of England [Add to Longdo]
埃夫伯里[Āi fū bó lǐ, ㄞ ㄈㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, ] Avebury (stone circle near Stonehenge) [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] bury [Add to Longdo]
埋葬[mái zàng, ㄇㄞˊ ㄗㄤˋ, ] bury [Add to Longdo]
埋藏[mái cáng, ㄇㄞˊ ㄘㄤˊ, ] to bury; hidden [Add to Longdo]
埋头苦干[mái tóu kǔ gàn, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ ㄎㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] to bury oneself in work (成语 saw); to be engrossed in work; to make an all-out effort; up to the neck in work [Add to Longdo]
[yīn, , ] bury; mound; to dam; close [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] bury; plaster with mud [Add to Longdo]
墓葬[mù zàng, ㄇㄨˋ ㄗㄤˋ, ] to bury in a grave; grave; tomb [Add to Longdo]
压埋[yā mái, ㄧㄚ ㄇㄞˊ, / ] to crush and bury [Add to Longdo]
始作俑者[shǐ zuò yǒng zhě, ㄕˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˇ ㄓㄜˇ, ] lit. the first person to bury funerary dolls (成语 saw); fig. the originator of an evil practise (refers to Mencius 孟子) [Add to Longdo]
安葬[ān zàng, ㄢ ㄗㄤˋ, ] bury (the dead) [Add to Longdo]
掩埋[yǎn mái, ㄧㄢˇ ㄇㄞˊ, ] to bury [Add to Longdo]
掩耳盗铃[yǎn ěr dào líng, ㄧㄢˇ ㄦˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] to plug one's ears while stealing a bell (成语 saw); to deceive oneself; to bury one's head in the sand [Add to Longdo]
捂住[wǔ zhù, ˇ ㄓㄨˋ, / ] to cover; to bury one's face [Add to Longdo]
捂住脸[wǔ zhù liǎn, ˇ ㄓㄨˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] to cover the face; to bury one's face in one's hands [Add to Longdo]
明德[Míng dé, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ, ] highest virtue; illustrious virtue; Middlebury (College) [Add to Longdo]
明德镇[míng dé zhèn, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄓㄣˋ, / ] Middlebury (name of town in Vermont) [Add to Longdo]
殉葬[xùn zàng, ㄒㄩㄣˋ ㄗㄤˋ, ] to bury sth along with the dead; sacrificial grave goods [Add to Longdo]
海伯利[Hǎi bó lì, ㄏㄞˇ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ, ] Highbury (name) [Add to Longdo]
焚书坑儒[fén shū kēng rú, ㄈㄣˊ ㄕㄨ ㄎㄥ ㄖㄨˊ, / ] to burn the books and bury alive the Confucian scholars (one of the crimes of the first Emperor in 212 BC) [Add to Longdo]
烧埋[shāo mái, ㄕㄠ ㄇㄞˊ, / ] to bury; funeral rites [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] bury; sacrifice [Add to Longdo]
米德尔伯里[mǐ dé ěr bó lǐ, ㄇㄧˇ ㄉㄜˊ ㄦˇ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, / ] Middlebury (College) [Add to Longdo]
索尔兹伯里平原[Suǒ ěr zī bó lǐ píng yuán, ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄗ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Salisbury plain [Add to Longdo]
索尔兹伯里石环[Suǒ ěr zī bó lǐ shí huán, ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄗ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ ㄕˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] Stonehenge; Salisbury stone circle [Add to Longdo]
[zàng, ㄗㄤˋ, ] bury (the dead) [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] to bury; to stop up; dirty, filthy [Add to Longdo]
闭目塞听[bì mù sè tīng, ㄅㄧˋ ㄇㄨˋ ㄙㄜˋ ㄊㄧㄥ, / ] to shut one's eyes and stop one's ears; out of touch with reality; to bury one's head in the sand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーダブリューエス[いーだぶりゅーえす, i-daburyu-esu] EWS [Add to Longdo]
エスイーダブリュービー[えすいーだぶりゅーびー, esui-daburyu-bi-] SEWB [Add to Longdo]
ダブリュースリーシー[だぶりゅーすりーしー, daburyu-suri-shi-] W3C [Add to Longdo]
ダブリュースリー[だぶりゅーすりー, daburyu-suri-] W3 [Add to Longdo]
ダブリューダブリューダブリュー[だぶりゅーだぶりゅーだぶりゅー, daburyu-daburyu-daburyu-] WWW [Add to Longdo]
ダブリュズィーエディター[だぶりゅずいーえでいたー, daburyuzui-edeita-] WZ EDITOR [Add to Longdo]
ビーアイダブリュー[びーあいだぶりゅー, bi-aidaburyu-] BIW [Add to Longdo]
ブイエフダブリュー[ぶいえふだぶりゅー, buiefudaburyu-] VFW [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
武力[ぶりょく, buryoku] Waffengewalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bury \Bur"y\ (b[e^]r"r[y^]), n. [See 1st {Borough}.]
   1. A borough; a manor; as, the Bury of St. Edmond's;
 
   Note: used as a termination of names of places; as,
      Canterbury, Shrewsbury.
      [1913 Webster]
 
   2. A manor house; a castle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       To this very day, the chief house of a manor, or the
       lord's seat, is called bury, in some parts of
       England.               --Miege.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bury \Bur"y\, v. t. [imp. & p. p. {Buried}; p. pr. & vb. n.
   {Burying}.] [OE. burien, birien, berien, AS. byrgan; akin to
   beorgan to protect, OHG. bergan, G. bergen, Icel. bjarga, Sw.
   berga, Dan. bierge, Goth. ba['i]rgan. [root]95. Cf.
   {Burrow}.]
   1. To cover out of sight, either by heaping something over,
    or by placing within something, as earth, etc.; to conceal
    by covering; to hide; as, to bury coals in ashes; to bury
    the face in the hands.
    [1913 Webster]
 
       And all their confidence
       Under the weight of mountains buried deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To cover out of sight, as the body of a
    deceased person, in a grave, a tomb, or the ocean; to
    deposit (a corpse) in its resting place, with funeral
    ceremonies; to inter; to inhume.
    [1913 Webster]
 
       Lord, suffer me first to go and bury my father.
                          --Matt. viii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I'll bury thee in a triumphant grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hide in oblivion; to put away finally; to abandon; as,
    to bury strife.
    [1913 Webster]
 
       Give me a bowl of wine
       In this I bury all unkindness, Cassius. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Burying beetle} (Zool.), the general name of many species of
    beetles, of the tribe {Necrophaga}; the sexton beetle; --
    so called from their habit of burying small dead animals
    by digging away the earth beneath them. The larv[ae] feed
    upon decaying flesh, and are useful scavengers.
 
   {To bury the hatchet}, to lay aside the instruments of war,
    and make peace; -- a phrase used in allusion to the custom
    observed by the North American Indians, of burying a
    tomahawk when they conclude a peace.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To intomb; inter; inhume; inurn; hide; cover; conceal;
     overwhelm; repress.
     [1913 Webster] Burying ground

Are you satisfied with the result?

Go to Top