ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*assuredly*

AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assuredly, -assuredly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUREDLY AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assuredly (a) ˈəʃˈuəʳrɪdliː (@1 sh u@1 r i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly, #5,887 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sicher {adv}assuredly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assuredly \As*sur"ed*ly\, adv.
   Certainly; indubitably. "The siege assuredly I'll raise."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assuredly
   adv 1: without a doubt; "the grammar schools were assuredly not
       intended for the gentry alone"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top