Search result for

*anonymously*

(36 entries)
(1.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anonymously,-anonymously-, *anonymously*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Live anonymously, do you feel that much freedom?อยู่อย่างไม่มีตัวตน, เจ้าจะรู้สึกอิสระมากขนาดไหนนะ? Iljimae (2008)
Anonymously?ไม่เปิดเผยตัว? The Bond in the Boot (2009)
she was dropped off anonymously at a church.โรงพยาบาลและโบสถ์ เป็นที่หลบภัย Cradle to Grave (2009)
There's a family center in Merced County that will do abortions anonymously.มีศูนย์วางแผนครอบครัว อยู่ที่เมอร์เซด ทำแท้งโดยที่ไม่ต้องระบุชื่อ Lochan Mor (2010)
You know that myth where some Good Samaritan anonymously sends in evidence that cracks the case?คุณก็รู้เรื่องตำนานนั้น สถานที่มีคนจิตใจงดงามดี เป็นบุคคลนิรนาม ได้ส่งหลักฐาน ที่สามารถช่วยไขคดีได้มาให้เรา? The Body and the Bounty (2010)
Anonymously, and then you ran.โดยไม่บอกชื่อแล้วคุณก็หนีไป Under the Gun (2010)
We submitted it anonymously.พวกเราส่งโดยไม่ระบุชื่อ Basic Rocket Science (2010)
Now, could the daughter stay here with another family if, say, somebody anonymously reported the mother to immigration?แล้ว ลูกสาวคนนี้จะอยู่ กับครอบครัวอื่นได้ไหม หาก ว่า บางคน รายงานเรื่องแม่ ของเธอกับ ต.ม. Pleasant Little Kingdom (2010)
Something that he couldn't learn by stalking them anonymously.บางอย่างที่เขาไม่สามารถเรียนรู้ โดยการลักลอบติดตามพวกเขา Compromising Positions (2010)
Anonymously.ไม่เปิดเผยชื่อ Samaritan (2010)
13 October 2008 Anonymously received at "Filmkameratene AS"13 ตุลาคม 2008 มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้รับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ Trollhunter (2010)
And we think that because it's done anonymously,เราคิดแบบนั้นเพราะว่า มันไม่ระบุคนทำ A Night of Neglect (2011)
- You call anonymously!- นายโทรไปในนามบุคคลนิรนาม Crawl Space (2011)
Then we could anonymously tip Peter that the diamonds could be found in Carlisle's private safe.จากนั้นเราจะแจ้งปีเตอร์ แบบนิรนาม ว่าเพชรนั้นหาพบได้ใน เซฟส่วนตัวของคาร์ไลล์ Scott Free (2011)
Somehow it fell into Simon Schuster's laps anonymously, and since they're your publisher,แต่กลับพลาด กลับตกไปอยู่กับสำนักพิมพ์ ไซมอนชัสเตอร์ และตั้งแต่พวกเขาตีพิมพ์งานของคุณ, The Jewel of Denial (2011)
Anonymously.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม Despicable B (2012)
Stop you from anonymously attacking innocent people like me and your friends?ห้ามไม่ให้เธอทำร้ายคนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อย่างลับๆ เหมือนที่ฉันและเพื่อนเธอโดนนะเหรอ Raiders of the Lost Art (2012)
Yeah, and these people can sling their hatred and their mud anonymously.ช่ายค่ะ แล้วคนพวกนี้ก็สามารถสร้างความเกลียดชัง และใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเริ่ม On My Way (2012)
She knew she was gonna kill him, so she booked the room anonymously.เธอรู้ว่าจะฆ่าเขา เธอก็เลยจองห้อง โดยใช้ชื่อปลอม Til Death Do Us Part (2012)
It was mailed to me anonymously, probably by your hooker.มันส่งมาหาฉันแบบนิรนาม ซึ่งแน่นอนว่าต้องมาจากอีตัวของคุณแน่ Buck the System (2012)
I sent your girlfriend a text with the same information, anonymously of course.ผมส่งข้อความให้แฟนคุณ ด้วยข้อมูลเดียวกันแล้ว แน่นอนแบบไม่ออกนาม Bury the Lede (2012)
We'd been getting donations anonymously.เราได้รับการบริจาคโดยไม่ระบุชื่อ Personal Effects (2012)
She told me she had filed a sexual harassment report anonymously against someone in the platoon.เธอบอกว่าเธอร้องเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ กับใครคนหนึ่ง ในกองทหาร โดยไม่ระบุชื่อ Red, White and Blue (2013)
My bail was posted anonymously.คนที่มาประกันตัวไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้ Into the Deep (2013)
Batroc was hired anonymously to attack the Lemurian Star.Batroc ได้รับการว่าจ้างมีความประสงค์ที่จะโจมตี Lemurian ดาว Captain America: The Winter Soldier (2014)
We could call anonymously from a pay phone just to see if there was an accident.เราอาจโทรแบบไม่ระบุชื่อ จากตู้สาธารณะก็ได้ เพื่อดูว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรึเปล่า Mulholland Dr. (2001)
What are you going to do, slip it under the producer's door anonymously?คุณจะทำยังไง เสียบมันไว้ตรงประตูของโปรดิวเซอร์โดยไม่ระบุชื่องั้นเหรอ Mr. Monk and the Game Show (2004)
You thought if you log in my Blog anonymously, and I won't know who you are.เธอคิดว่าเข้ามาดูโฮมเพจฉันโดยไม่ลงชื่อแล้วฉันจะไม่รู้เหรอว่าเป็นเธอ Spider Lilies (2007)
We'II leave now and we'II call the police anonymously from the road. Come on.สิ่งที่ฉันควรทำเมื่อหลายอาทิตย์ก่อน Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
It's unlikely. Sexual sadists attack anonymously.ไม่น่าใช่นะ พวกเซ็กส์ซาดิสท์จะมุ่งเป้าไปที่คนที่ไม่รู้จัก 52 Pickup (2008)
Your husband. Bart bought it anonymously.คนที่ซื้อรูปไปด้วยเงินมหาศาลคือ.. The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anonymouslyHe anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANONYMOUSLY    AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anonymously    (a) (@1 n o1 n i m @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anonym {adv}anonymously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Anonymously \A*non"y*mous*ly\ ([.a]*n[o^]n"[i^]*m[u^]s*l[y^]),
     adv.
     In an anonymous manner; without a name. --Swift.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top