ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*釒*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -釒-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鏡, jìng, ㄐㄧㄥˋ] mirror, glass; lens, glasses
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  竟 (jìng ㄐㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,994
[針, zhēn, ㄓㄣ] needle, pin, tack; acupuncture
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 pin 十,  Rank: 5,442
[錢, qián, ㄑㄧㄢˊ] money, currency, coins
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  戔 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 5,503
[錯, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Gold 釒 that once was 昔 but is lost,  Rank: 6,483
[鎮, zhèn, ㄓㄣˋ] calm, composed; to control, to suppress
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  真 (zhēn ㄓㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,548
[鉀, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] potassium
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,840
[銀, yín, ㄧㄣˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,881
[錄, lù, ㄌㄨˋ] to copy, to record, to write down
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  彔 (lù ㄌㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 brush 彔 used to record stories,  Rank: 6,920
[鐘, zhōng, ㄓㄨㄥ] clock; bell
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  童 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,921
[鍋, guō, ㄍㄨㄛ] cooking-pot, saucepan
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  咼 (guō ㄍㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,963
[鑑, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] mirror, looking glass; to reflect
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  監 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,989
[鈦, tài, ㄊㄞˋ] titanium
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  太 (tài ㄊㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,044
[鉤, gōu, ㄍㄡ] hook, barb, sickle; to hook, to link
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 句; 句 also provides the pronunciation,  Rank: 7,112
[鍵, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] lock, door bolt; key
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  建 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,136
[銳, ruì, ㄖㄨㄟˋ] sharp, pointed; keen, acute
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  兌 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,198
[釘, dīng, ㄉㄧㄥ] nail, spike
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 nail 丁; 丁 also provides the pronunciation,  Rank: 7,371
[鋼, gāng, ㄍㄤ] steel; hard, strong, tough
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  岡 (gāng ㄍㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,394
[鉅, jù, ㄐㄩˋ] steel, iron; great
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  巨 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,476
[銷, xiāo, ㄒㄧㄠ] to fuse, to melt; to market, to sell
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  肖 (xiào ㄒㄧㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,489
[鉄, zhí, ㄓˊ] iron; strong, solid, firm
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,519
[鈍, dùn, ㄉㄨㄣˋ] blunt, obtuse; dull, flat; dim-witted
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  屯 (tún ㄊㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,649
[錫, xī, ㄒㄧ] tin; to bestow, to confer
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  易 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,650
[鈾, yóu, ㄧㄡˊ] uranium
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  由 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,689
[鈿, diàn, ㄉㄧㄢˋ] hairpin; gold-inlaid item; filigree
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gold,  Rank: 7,690
[鍊, liàn, ㄌㄧㄢˋ] smelt metals, forge; refine
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  柬 (jiǎn ㄐㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,691
[鈣, gài, ㄍㄞˋ] calcium
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  丐 (gài ㄍㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,889
[鍛, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to temper, to refine; to forge metal
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  段 (duàn ㄉㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,892
[鐵, tiě, ㄊㄧㄝˇ] iron; strong, solid, firm
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  十 (shí ㄕˊ)  戜 (dié ㄉㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,894
[鋸, jù, ㄐㄩˋ] a saw; to saw, to amputate
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  居 (jū ㄐㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,099
[鎖, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] lock, padlock; chains, shackles
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,186
[録, lù, ㄌㄨˋ] to copy
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  录 (lù ㄌㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To carve 釒 a record 录; 录 also provides the pronunciation,  Rank: 8,426
[鑣, biāo, ㄅㄧㄠ] bit, bridle; to ride
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  麃 (páo ㄆㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal bit 釒 used to saddle 麃 a horse,  Rank: 8,502
[鑷, niè, ㄋㄧㄝˋ] tweezers, forceps, pliers; to nip, to pluck
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  聶 (niè ㄋㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,503
[銑, xǐ, ㄒㄧˇ] mill
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  先 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,547
[鏢, biāo, ㄅㄧㄠ] spear, harpoon, dart; to escort
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  票 (piào ㄆㄧㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,578
[鑄, zhù, ㄓㄨˋ] to melt, to cast; to mint, to coin
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  壽 (shòu ㄕㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,580
[鑽, zuān, ㄗㄨㄢ] diamond; to bore, to drill, to pierce
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  贊 (zàn ㄗㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,581
[釣, diào, ㄉㄧㄠˋ] fishhook; to fish, to lure
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 勺; 勺 also provides the pronunciation,  Rank: 8,685
[鈉, nà, ㄋㄚˋ] sodium, natrium; to sharpen wood
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,686
[鈴, líng, ㄌㄧㄥˊ] small bell
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bell,  Rank: 8,687
[鈺, yù, ㄩˋ] rare treasure
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  玉 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] A treasure of gold 釒 and jade 玉; 玉 also provides the pronunciation,  Rank: 8,688
[銘, míng, ㄇㄧㄥˊ] to engrave, to inscribe
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  名 (míng ㄇㄧㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] To carve 釒 one's name 名; 名 also provides the pronunciation,  Rank: 8,691
[鋤, chú, ㄔㄨˊ] hoe; to eradicate, to weed out
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  助 (zhù ㄓㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 tool 助; 助 also provides the pronunciation,  Rank: 8,692
[錨, máo, ㄇㄠˊ] anchor
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  苗 (miáo ㄇㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,697
[鑢, lǜ, ㄌㄩˋ] file, rasp; to file, to polish
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  慮 (lǜ ㄌㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,766
[鋅, xīn, ㄒㄧㄣ] zinc
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  辛 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,778
[鎔, róng, ㄖㄨㄥˊ] mold; to fuse, to melt, to smelt
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  容 (róng ㄖㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A mold that holds 容 hot metal 釒; 容 also provides the pronunciation,  Rank: 8,785
[鑊, huò, ㄏㄨㄛˋ] cauldron, large iron pot
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  蒦 (huò ㄏㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,313
[釦, kòu, ㄎㄡˋ] button; buckle, clasp; to engrave
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,376
[鈕, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  丑 (chǒu ㄔㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,377

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top