Search result for

*屋*

(240 entries)
(0.5892 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-屋-, *屋*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お化け[おばけやしき, obakeyashiki] (n) บ้านผีสิง
始末[しまつや, shimatsuya] (n) 1.คนประหยัด,คนมัธยัสถ์ 2.ในสมัยเอโดะ เป็นคนเก็บเงินจากแขกที่ไม่ยอมจ่ายเงินในซ่องโสเภณี
寺小[てらこや, terakoya] (n) โรงเรียนวัด
[おくじょう, okujou] (n) ดาดฟ้า, บนหลังคา
[やたい, yatai] (n) ร้านแผงลอย หรือรถเข็นริมถนน
[やね, yane] (n) หลังคาบ้าน
[へや, heya] (n) ห้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おきや, okiya] (n) สำนักเกอิชา
[がくや, gakuya] (n) ห้องแต่งตัวของนักแสดง
土地税[かおくとちぜい, kaokutochizei] (n) ภาษีโรงเรือน
果物[くだものや, kudamonoya] (n) ร้านขายผลไม้
[へやだい, heyadai] (n) ค่าเช่าห้อง
八百[やおや, yaoya] (n ) ร้านจำหน่ายผัก ร้านขายผัก
[へや, heya, heya , heya] (n ) ห้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
馬小[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
食べ物[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
名古[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[喔, ō, ] onomatopoetic, the sound of crowing or crying
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  屋 (wū ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[屋, wū, ] building, house, shelter; room
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  至 (zhì ㄓˋ) 
Etymology: [ideographic] To stop 至 under a roof 尸 (variant of 厂)
[幄, wò, ㄨㄛˋ] tent; mosquito net
Radical: Decomposition: 巾 (jīn ㄐㄧㄣ)  屋 (wū ) 
Etymology: [ideographic] A room 屋 made of cloth 巾; 屋 also provides the pronunciation
[握, wò, ㄨㄛˋ] to grasp, to hold, to take by the hand
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  屋 (wū ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[渥, wò, ㄨㄛˋ] to enrich, to dye; to moisten, to soak
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  屋 (wū ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[齷, wò, ㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (1)
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  屋 (wū ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth
[龌, wò, ㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (1)
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  屋 (wū ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら;あばら家;荒ら;荒ら家;荒(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
おもちゃ;玩具[おもちゃや, omochaya] (n) toy shop [Add to Longdo]
お化け敷;御化け[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
お好み焼き[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop) [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
お部;御部[おへや, oheya] (n) (hon) (pol) (See 部・1) room [Add to Longdo]
がっちり[がっちりや, gacchiriya] (n) tightwad [Add to Longdo]
がんばり;頑張り[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
くずさん;屑さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
こぼし;零し[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant [Add to Longdo]
ごみ;塵(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
しもた;仕舞(io);仕舞た;仕舞うた[しもたや(しもた;仕舞;仕舞た);しもうたや(仕舞;仕舞うた), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
そうは問が卸さない;そうは問がおろさない;然うは問が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
ちゃんこ[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
ちんどん[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
なんでも;何でも[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant [Add to Longdo]
のんびり[のんびりや, nonbiriya] (n) (See のんびり) easygoing person [Add to Longdo]
はにかみ[はにかみや, hanikamiya] (n) shy; very shy person [Add to Longdo]
ぱくり;パクリ[ぱくりや(ぱくり);パクリや(パクリ), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
ぱちんこ[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall [Add to Longdo]
ももんじい[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ももんじ[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
インドカレー[インドカレーや, indokare-ya] (n) Indian curry shop [Add to Longdo]
カラオケ[カラオケや, karaoke ya] (n) karaoke club (bar) [Add to Longdo]
ギャンブレル[ギャンブレルやね, gyanbureru yane] (n) gambrel roof [Add to Longdo]
ケーキ[ケーキや, ke-ki ya] (n) cake shop; pastry shop [Add to Longdo]
コロッケ[コロッケや, korokke ya] (n) (See コロッケ) croquette vendor [Add to Longdo]
ステーキ[ステーキや, sute-ki ya] (n) steak house [Add to Longdo]
ダフ[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards) [Add to Longdo]
バタ[バタや, bata ya] (n) (col) ragman; garbage man [Add to Longdo]
パン[パンや, pan ya] (n) bakery [Add to Longdo]
ビデオ[ビデオや, bideo ya] (n) video store [Add to Longdo]
ピザ[ピザや, piza ya] (n) pizzeria [Add to Longdo]
ブン;ぶん[ブンや(ブン);ぶんや(ぶん), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞・2) newspaper reporter [Add to Longdo]
プレハブ小[プレハブごや, purehabu goya] (n) prefab hut [Add to Longdo]
ペット[ペットや, petto ya] (n) pet store [Add to Longdo]
ペンキ[ペンキや, penki ya] (n) painter (of buildings, etc.) [Add to Longdo]
マンサード[マンサードやね, mansa-do yane] (n) mansard roof [Add to Longdo]
レコード[レコードや, reko-do ya] (n) record shop [Add to Longdo]
阿古[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
握り[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow [Add to Longdo]
[あめや, ameya] (n) candy shop; candy maker [Add to Longdo]
;やみ[やみや, yamiya] (n) black marketeer; black market trader [Add to Longdo]
井戸[いどやかた, idoyakata] (n) well roof [Add to Longdo]
一軒家;一軒[いっけんや, ikkenya] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
一人部[ひとりべや, hitoribeya] (n) single room [Add to Longdo]
一膳飯[いちぜんめしや, ichizenmeshiya] (n) quick lunch [Add to Longdo]
一杯飲み;一杯飲;一杯呑[いっぱいのみや, ippainomiya] (n) cheap drinking spot (pub, tavern, etc.) [Add to Longdo]
一発[いっぱつや, ippatsuya] (n) all-or-nothing gambler; power hitter (baseball); slugger; one hit wonder (e.g. in music) [Add to Longdo]
印刷[いんさつや, insatsuya] (n) printer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界[shì jiè wū jǐ, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˇ, ] the roof of the world, i.e. Tibet [Add to Longdo]
[yǎng wū, ㄧㄤˇ , ] to lie looking at the ceiling (in despair) [Add to Longdo]
兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits [Add to Longdo]
著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, / ] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book [Add to Longdo]
[tóng wū, ㄊㄨㄥˊ , ] roommate [Add to Longdo]
名古[Míng gǔ wū, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨˇ , ] Nagoya, Japan [Add to Longdo]
[yuán wū dǐng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] dome [Add to Longdo]
[xiǎo wū, ㄒㄧㄠˇ , ] cabin; lodge [Add to Longdo]
[wū, , ] house; room [Add to Longdo]
[wū wài, ㄨㄞˋ, ] outside the room [Add to Longdo]
[wū zi, ㄗ˙, ] house; room [Add to Longdo]
[wū jià, ㄐㄧㄚˋ, ] a building; the frame of a building; roof beam; truss [Add to Longdo]
[wū yán, ㄧㄢˊ, / ] eaves; rafts [Add to Longdo]
[wū jǐ, ㄐㄧˇ, ] roof ridge [Add to Longdo]
面瓦[wū miàn wǎ, ㄇㄧㄢˋ ㄨㄚˇ, ] room tiles [Add to Longdo]
[wū dǐng, ㄉㄧㄥˇ, / ] roof [Add to Longdo]
及乌[ài wū jí wū, ㄞˋ ㄐㄧˊ , / ] lit. love the house and its crow (成语 saw); involvement with sb and everyone connected; Love me, love my dog. [Add to Longdo]
及鸟[ài wū jí niǎo, ㄞˋ ㄐㄧˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] variant of 愛及烏|爱及乌; lit. love the house and its crow (成语 saw); involvement with sb and everyone connected; Love me, love my dog. [Add to Longdo]
[fáng wū, ㄈㄤˊ , ] house; building [Add to Longdo]
[pái wū, ㄆㄞˊ , ] terraced house [Add to Longdo]
[Xīn wū xiāng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Hsinwu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
活动房[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , / ] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer [Add to Longdo]
[gǒu wū, ㄍㄡˇ , ] kennel [Add to Longdo]
[máo wū, ㄇㄠˊ , ] cottage [Add to Longdo]
[máo wū dǐng, ㄇㄠˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] thatch roof [Add to Longdo]
哪古[Ná gǔ wū, ㄋㄚˊ ㄍㄨˇ , / ] Nagoya, Japan (old spelling) [Add to Longdo]
[chóng wū, ㄔㄨㄥˊ , ] lit. multiple roof; building of several stories [Add to Longdo]
[lòu wū, ㄌㄡˋ , ] humble dwelling [Add to Longdo]
[Tóu wū xiāng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Touwu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[niǎo wū, ㄋㄧㄠˇ , / ] birdhouse [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm a baker.私はパンです。
"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.「あの狭い部に30ドルあんまりだ」と彼は思いました。
"Where have you been?" "I've been to the barber's."「どこへ行ってきたのですか」「床へ行ってきたところです」
He asked the men, "Would you share a room?" "Certainly, we will," answered the three men.「一部に3人で泊まっていただけますか。」と彼はたずねました。「ええ、かまいませんよ。」と3人の男性は答えました。
"My lady is in her chamber," said the servant.「奥様は部にいらっしゃいます」と召し使いは言った。
10 people were packed into the small room.10人がその小さな部に詰め込まれた。
Do you have a tatami room for ten people?10人用の畳の部はありますか。
When I was fifteen, I got a room of my own.15歳の時、私は自分の部を持った。
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり名古に居たことがある。
Why don't we share a room?1つの部に一緒に住まないか。
The downstairs was rented to a bookseller.1階は本に貸してあった。
I'd like a double for four nights from tonight for about fifty dollars a night.1泊50ドルくらいのダブルの部を一室、今晩から4泊お願いします。
We have a single for 50 dollars per night.1泊50ドルのシングルのお部がございます。
I'd like two singles for three nights from the 21st for about sixty dollars a night.1泊60ドルくらいのシングルの部を2室、21日から3泊でお願いします。
A few years ago our room had little furniture in it.2、3年前、私たちの部には家具はほとんどなかった。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に予備の部が二部ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
Do you have a double room?2人部はありますか。
I want to rent an apartment with two rooms.2部あるアパートを借りたいのですが。
Come to my room between three and four.3時と4時の間に私の部に来なさい。
Can you extend my stay until three o'clock?3時まで部を使っていいですか。
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ株式会社は横浜の新社に移転します。
I'd like to reserve a single room on June 3.6月3日にシングルの部を予約したいのですが。
I'd like breakfast in my room at 8 sharp.8時きっかりに、自分の部で朝食を食べたいんだ。
I left my address book in my room.アドレス帳を部に忘れちゃった。
You came into my room.あなたが、私の部に入ってきた。
You came out of the room.あなたが部から出てきた。
Where is your room?あなたの部はどこですか。
How many rooms are there on the second floor of your house?あなたの家2階にいくつ部があるの?
Are there two windows in your room?あなたの部には窓が2つありますか。
I never thought of coming to your place.あなたの部に来るなんて思ってもいなかった。
Did you clean your room?あなたの部を掃除したか。
You're a month behind in your rent.あなたの部代は一月とどこおっています。
How many rooms do you have?あなたはいくつ部を持っていますか。
You always reserve the same room.あなたはいつも同じ部を予約する。
You are not to sleep in this room.あなたはこの部で眠ったらいけません。
Have you finished cleaning your room yet?あなたはもう自分の部を掃除し終わりましたか。
You must keep your room tidy.あなたは部をきちんと整理しておかなくてはならない。
Would you like a single room?あなたは一人部が好きですか。
You must keep your room clean.あなたは自分の部をきれいにしておかなければいけない。
Do you have a room of your own?あなたは自分の部をもっていますか。
All you have to do is to clean your room.あなたは自分の部を掃除するだけでいいんだ。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの上からの展望はすばらしかった。
Um, is the room quiet?あの、部は静かですか。
There's a great view from the rooftop of that building. Want to go see?あのビルの上から見る夜景はきれいなのよ。見に行かない? [F]
Look at that cat on the roof.あの根の上にいる猫を見てごらんなさい。
There used to be a bookstore on that corner.あの角には、かつて本があった。
That hut is crawling with lizards and insects.あの小にはトカゲや虫がうようよしている。
They sell live fish at the fish store.あの魚ではぴんぴん生きている魚を売っている。
Their hut is situated in the valley.あの人たちの小は谷間にある。
He's so moody I have trouble keeping up with him.あの人って本当に気分ね。私、ついていけない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it worse than sitting in a freezing cell, waiting to die?[JA] 凍てついた牢で死ぬより酷いのか? Eastwatch (2017)
A hot shower does wonders.[CN] 今天活动住停车场发生的 暴力事件造成了数十人伤亡 Resident Evil: Vendetta (2017)
I looked in shops, taverns, brothels.[JA] 店や飲みや売春宿を見た Eastwatch (2017)
[in Afrikaans] I found this place and cleaned it up by myself.[JA] 廃だったこの小を 掃除して店にした Barbecue (2017)
Shit![CN] 内陈年的嫖客体臭及汗味 加上24小时不间断的变态来电 Smell the Weakness (2017)
I just want to know who to blame for ruining my life.[CN] 进 Smell the Weakness (2017)
We're probably just dealing with a shy individual.[JA] 多分 恥ずかしがりなんだ Find This Thing We Need To (2017)
Before me, it was a dump.[JA] ゴミに埋もれた小だったが Barbecue (2017)
Matthew McConaughey and all these strippers.[CN] 我在子裡走來走去,念念有詞 "法律規定你們不能摸 Louis C.K. 2017 (2017)
Agreed. It's definitely not your fault.[CN] 进去吧 珊 Smell the Weakness (2017)
And he won't be needing a smith with a sword like that.[JA] そんな剣の鍛冶はいらないでしょう Eastwatch (2017)
She's a disease.[CN] 谁还能像我一样保证 你说的话一定不会传出这间子? The Queen's Justice (2017)
- Harvey, I can't.[CN] 好 那我们在布鲁克林房委员会见面 好 Brooklyn Housing (2017)
Your husband is having a heart attack?[CN] 借用主的厕所是大忌 无论你有多急 Salesmen Are Like Vampires (2017)
We've got a dead body halfway up a volcano. Really![CN] 子里没有信号, Erupting in Murder (2017)
Been transferred to the New York showroom now.[CN] 怎么? 让你向主道歉到死吗? Sexy Rollercoasters (2017)
Are you okay?[CN] 外没有动静 Resident Evil: Vendetta (2017)
But you have empty rooms, right?[JA] えっ だけど 部余ってますよね? The Mysterious Million Yen Women (2017)
Which is why I now live in a flat Ronnie Farrell used to rent out to a dominatrix.[JA] ここはロニーが SM嬢に貸してた部 Smell the Weakness (2017)
In these past six months, I lived under the same roof with five women.[JA] 僕は この半年間 5人の女たちと ひとつ根の下で 暮らしていた Emotions (2017)
I didn't take you for a bashful girl.[JA] まさか恥ずかしがりではないでしょう The Queen's Justice (2017)
It was sold out when I looked in the bookstore.[JA] (みどり) 本さん のぞいたら 全部 売り切れてましたよ Appeal (2017)
There's a certain vibe from sitting outside all night long.[JA] 最高に幸せな過ごし方は 外で のんびり座って 夜を明かすこと Barbecue (2017)
I know nothing about them either.[CN] 同一个檐下有两个人死去 一定非常难受吧 Disbanded (2017)
I love books, so I'm working at a book store.[JA] 本が好きだから本さん Emotions (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は半年前から 5人の女と ひとつ根の下で 暮らしていた Confrontation (2017)
No, I got to get dressed up for this thing that Harvey and I are going to for a client.[CN] 这么说吧 我打给你的原因是 我刚和一子模特待了一个小时 然而我脑海里想的都是你 Skin in the Game (2017)
That's Sylvie Baptiste's home...[CN] 还得整理一下子,把没用的东西扔掉,然后把它变成。 The Secret of the Flame Tree (2017)
Stars. Stars, up.[CN] 我一整天都没有出 Einstein: Chapter Six (2017)
Look, whatever you're doing with Oliver, wrap it the hell up.[CN] 我和奥利佛 约好要在布鲁克林房委员见面 Brooklyn Housing (2017)
Tons of people were lined up at the bookstore.[JA] 本さんに たくさん並んでたよ Affection (2017)
What better guarantee could you have that the things you say will never leave this room?[JA] 他に今話した事がこの部から 出ていかないと保証できる人がいる? The Queen's Justice (2017)
But...[CN] (身为主的小说家 是死刑犯道间达之的儿子) Reason (2017)
They could never tell me anything about themselves, and they couldn't let me into their room.[JA] 僕に自分の素性は言わないこと 部に僕を入れないこと Disbanded (2017)
I'm only gonna say this once.[CN] 现在我已经派人包围了安全 So now my people are all over that safe house as we speak. Off Side (2017)
Go on![CN] 在内看《ET外星人》 Close Encounters (2017)
Besides, this kitty wandered into my room.[JA] っていうか 私の部に迷い込んできた猫だし The Mysterious Million Yen Women (2017)
Cheers, boss.[CN] 每当我们敲某人的家门 而主告诉我们他不需要新窗户时 我们就非得卖给他 Salesmen Are Like Vampires (2017)
Yes.[CN] 当我离开冰时 他们还会请我当 他们单眼皮孩子的教父 Salesmen Are Like Vampires (2017)
If only we had left together...[CN] 明明同住在一个檐下 却一无所知 Disbanded (2017)
I'm glad my testicles could bring you some pleasure.[CN] 先进去再说 Smell the Weakness (2017)
And if someone HAD climbed up there, there'd be signs of damage -- broken flowers, ripped stems.[CN] 那是受害者卧室的阳台,凶手从这里爬上入 The Impossible Murder (2017)
I don't understand? Why?[CN] - 像是有人入抢劫。 The Impossible Murder (2017)
- Now, did you get the spring rolls that I like?[CN] 在处理布鲁克林房的案子 有截止期限 Brooklyn Housing (2017)
This is my office and where the girls wait on standby.[JA] (美波) 私のオフィス兼 女の子たちの待機部 Values (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five unfamiliar women.[JA] 半年前から 得体(えたい)の知れない5人の女と ひとつ根の下で暮らしている The Mysterious Million Yen Women (2017)
This beats any al-fresco dining experience on the planet.[JA] 最高の外レストランだ Close Encounters (2017)
The cutthroat... after your fall?[JA] 落ちた後の殺し The Spoils of War (2017)
"Good night, room."[JA] おやすみ 部 Life (2017)
Go and fight over who gets the biggest room.[JA] 一番広い部は? The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内ケーブル[おくないケーブル, okunai ke-buru] house cable [Add to Longdo]
内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
[おくない, okunai] indoor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸太小[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
仕立て[したてや, shitateya] Schneider [Add to Longdo]
八百[やおや, yaoya] Gemuesehaendler [Add to Longdo]
呉服[ごふくや, gofukuya] Kimonogeschaeft [Add to Longdo]
[かおく, kaoku] Haus, Gebaeude [Add to Longdo]
宿[やどや, yadoya] Gasthaus [Add to Longdo]
[こや, koya] Huette [Add to Longdo]
[や, ya] Haus, Geschaeft, Laden, Haendler [Add to Longdo]
[おくじょう, okujou] (auf dem) Dach [Add to Longdo]
[やしき, yashiki] (herrschaftliches) Wohnhaus, Grundstueck [Add to Longdo]
[やね, yane] Dach [Add to Longdo]
[いわや, iwaya] Felsenhoehle [Add to Longdo]
[とこや, tokoya] Friseur, Friseurladen [Add to Longdo]
牛小[うしごや, ushigoya] Kuhstall [Add to Longdo]
犬小[いぬごや, inugoya] Hundehuette [Add to Longdo]
狩り小[かりごや, karigoya] Jagdhuette [Add to Longdo]
[たたみや, tatamiya] Tatami-Geschaeft [Add to Longdo]
[なや, naya] Schuppen, Scheune [Add to Longdo]
[こんや, konya] Faerber, Faerberei [Add to Longdo]
[こんや, konya] Faerber, Faerberei [Add to Longdo]
[にくや, nikuya] Fleischer, Fleischerladen [Add to Longdo]
芝居小[しばいごや, shibaigoya] Schauspielhaus, Theater [Add to Longdo]
[はなや, hanaya] Blumenladen [Add to Longdo]
菓子[かしや, kashiya] Konditor, Konditorei [Add to Longdo]
[くすりや, kusuriya] Apotheke, Drogerie [Add to Longdo]
[かや, kaya] Moskitonetz [Add to Longdo]
豚小[ぶたごや, butagoya] Schweinestall [Add to Longdo]
[へや, heya] Zimmer [Add to Longdo]
[さかや, sakaya] Weinhaendler, Kraemerladen [Add to Longdo]
[くつや, kutsuya] Schuhgeschaeft [Add to Longdo]
馬小[うまごや, umagoya] Pferdestall [Add to Longdo]
[さかなや, sakanaya] Fischladen, Fischgeschaeft, Fischhaendler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top