ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*勹*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -勹-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[包, bāo, ㄅㄠ] wrap, pack, bundle; package
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  巳 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [ideographic] To swaddle 勹 a baby 巳; 勹 also provides the pronunciation,  Rank: 454
[久, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] long ago; a long time
Radical: 丿Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [] ,  Rank: 637
[句, jù, ㄐㄩˋ,gōu] sentence, clause, phrase, paragraph; stanza
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A phrase 勹 from the mouth 口,  Rank: 707
[匆, cōng, ㄘㄨㄥ] hastily, hurriedly, in a rush
Radical: Decomposition: 勿 (wù ㄨˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,622
[夕, xī, ㄒㄧ] evening, night, dusk; slanted
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] A crescent moon,  Rank: 2,003
[勾, gōu, ㄍㄡ] to hook, to join, to connect; to entice
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,034
[旬, xún, ㄒㄩㄣˊ] ten-day period; period of time
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A cycle 勹 of ten days 日; a traditional week,  Rank: 2,332
[匈, xiōng, ㄒㄩㄥ] breast, chest, thorax; to clamor; Hungary
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  凶 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wrap,  Rank: 2,503
[勿, wù, ㄨˋ] must not, do not; without, never
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [ideographic] A knife 勹 cutting fragments 丿 off,  Rank: 2,563
[甸, diān, ㄉㄧㄢ] suburbs of the capital; to govern; crops
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wrap,  Rank: 2,588
[蜀, shǔ, ㄕㄨˇ] the name of an ancient state
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  勹 (bāo ㄅㄠ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,602
[匀, yún, ㄩㄣˊ] equal; even, uniform
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ) 
Etymology: [ideographic] Using a spoon 勹 to measure out two equal parts 冫,  Rank: 2,692
[勺, sháo, ㄕㄠˊ] spoon, ladle; unit of volume
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A spoon 勹 with something in it 丶,  Rank: 3,275
[匍, pú, ㄆㄨˊ] to crawl; to lie prostrate
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  甫 (fǔ ㄈㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wrap,  Rank: 4,202
[匐, fú, ㄈㄨˊ] to crawl; to lie prostrate
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  畐 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wrap,  Rank: 4,278
[匏, páo, ㄆㄠˊ] gourd; musical instrument
Radical: Decomposition: 夸 (kuā ㄎㄨㄚ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] extravagant,  Rank: 5,454
[訇, hōng, ㄏㄨㄥ] a crashing sound
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 5,477
[舄, xì, ㄒㄧˋ] shoe, the sole of a shoe; magpie
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  勹 (bāo ㄅㄠ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictographic] A magpie; compare 鳥,  Rank: 6,827
[芻, chú, ㄔㄨˊ] to mow, to cut grass; hay, fodder
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  屮 (chè ㄔㄜˋ)  勹 (bāo ㄅㄠ)  屮 (chè ㄔㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] To trim 勹 grass shoots 屮,  Rank: 9,485
[勹, bāo, ㄅㄠ] wrap
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: []
[勻, yún, ㄩㄣˊ] equal; even, uniform
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Using a spoon 勹 to measure out two equal parts 二
[匊, jū, ㄐㄩ] handful
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A handful of rice 米 in a bowl 勹
[匋, táo, ㄊㄠˊ] pottery
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  缶 (fǒu ㄈㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top