ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่จริงจัง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่จริงจัง, -ไม่จริงจัง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เบยเลย เป็นคำแผลงที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือพิมพ์ข้อความ เนื่องจากแป้นตัวอักษร ล ลิง และ บ ใบไม้ อยู่ใกล้กัน จึงทำให้เกิดการพิมพ์ผิดได้บ่อยครั้ง จนเป็นที่เข้าใจกันว่าถ้าพิมพ์ว่า เบย จะหมายความถึง เลย และยังแฝงถึงความรู้สึกเล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง กรณีที่พบบ่อย เช่นคำว่า จังเลย อาจแผลงได้เป็น จุงเบย เช่น เจ๊บจุงเบย (เจ็บจังเลย), ฮาจุงเบย (ฮา จังเลย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับจดว. ลักษณะที่ทำไม่จริงจัง ชอบเปลี่ยนงานบ่อย ๆ.
ฉาบฉวยว. ชั่วครั้งชั่วคราว, ขอไปที, ไม่จริงจัง, เช่น ทำอย่างฉาบฉวย.
ไม่เป็นโล้เป็นพายก. ไม่ได้เรื่องได้ราว, จับจด, ไม่จริงจัง, เช่น ทำงานไม่เป็นโล้เป็นพาย.
ยศช้างขุนนางพระน. ยศที่ไม่สำคัญ ไม่จริงจัง และไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่ใครได้.
หยอกก. เล่นหรือล้อไม่จริงจัง.
หยิบหย่ง, หยิบโหย่งว. กรีดกราย, ทำอะไรไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน, เช่น ท่าทางหยิบโหย่งอย่างนี้ จะไปทำมาหากินอะไรได้.
เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อว. หยิบหย่ง, ทำอะไรไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน.
เหลาะแหละ(-แหฺละ) ว. เหลวไหล, ไม่จริงจัง, มีนิสัยไม่แน่นอน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
But don't think that I'm not taking this book seriously.อย่าคิดนะว่า ชั้นไม่จริงจัง กับเรื่องสมุดเล่มนี้ Mean Girls (2004)
-No, because he won't take you seriously.- ไม่งั้นเขาจะไม่จริงจังกับนาย Primer (2004)
I despise people who toy with love.ชั้นไม่ชอบคนที่ไม่จริงจังกับความรัก Formula 17 (2004)
If you don't go, I'll assume you're not serious about your future.งั้นฉันเดาว่าเธอ คงไม่จริงจังอะไรกับอนาคตตัวเอง The Devil Wears Prada (2006)
You're not serious.ไม่จริงจังมั๊ง Bloodlust (2006)
Not serious, or he's married.อ๊า... ยังไม่จริงจัง หรือว่า เค้าแต่งงานแล้ว สเปคคุณเลยนี่ The Wild Brunch (2007)
You do not take any of this seriously.เธอไม่จริงจังกับเรื่องนี้เลย Paranormal Activity (2007)
No, seriously.ไม่จริงจัง Sex Trek: Charly XXX (2007)
And if you don't think I will, then-then call my bluff.ถ้าคิดว่าผมไม่จริงจัง งั้นคุณก็พิสูจน์สิ เชิญเลย Cassandra's Dream (2007)
He wouldn't give me his favorite painting, would he if he didn't mean business?เขาคงไม่ให้ภาพโปรดของเขาแน่ ถ้าเขาไม่จริงจังกับเรื่องนี้ใช่มั้ย? RocknRolla (2008)
And once she does, I don't think she'll be getting too serious about him.พอถึงเวลา พี่ว่าซุกกี้ก็คงไม่จริงจังหรอก Mine (2008)
Was nothing serious.มันไม่จริงจังอะไร Sí se puede (2008)
You're not serious.ไม่จริงจังใช่ไหมเนี่ย? Chuck in Real Life (2008)
Not, seriouslyไม่จริงจัง Gas Pills (2008)
I was completely honest with her. I said: 'Look, nothing serious'.เราซื่อสัตย์กะเธอตลอด เราบอกไปว่า "คบแบบไม่จริงจังนะ" Made of Honor (2008)
I'm serious. Your dick, my mouth.ใครว่าผมไม่จริงจัง ผมอมดุ้นคุณอยู่นี่ไง Pineapple Express (2008)
Come now, captain, you can't be serious.'"วิสกี้ ไม่เอาน่า กัปตัน คุณคงไม่จริงจังหรอกใช่มั้ย" The Reader (2008)
'Cause I'm in a permanently, semi--พอดีผมกำลังจริงจัง ก็ไม่จริงจังมาก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Because when you love something, you got to go for it. You would never be with me completely if I were on the opposing team.คุณไม่จริงจังกับผม เพราะอยู่ทีมตรงข้าม ผมแคร์คุณ มากกว่าชัยชนะ The Power of Madonna (2010)
We're going to go out, have some fun, and try to remember that we don't have to be so serious.เรากำลังจะออกไปข้างนอก ไปสนุกกัน จำให้ได้สิว่า เราพูดกันแล้วไง จะไม่จริงจังเิกินไป There Goes the Neighborhood (2010)
Her liking you isn't very serious.ความชอบที่มีให้นายไม่จริงจังขนาดนั้น Episode #1.9 (2010)
He can only focus on one thing at a time.เขาเป็นคนดื้อรั้น ไม่จริงจังกับทุกเรื่อง Episode #1.8 (2010)
I mean, aren't you taking this rebound relationship a little too seriously?คุณคบเค้าเพื่อเยียวยาจิตใจ ทำแบบนี้ไม่จริงจังไปหน่อยหรือ Assassins (2011)
He's not serious enough.เขาไม่จริงจังพอ The Wolf and the Lion (2011)
It's in January, but I'm not in as big a rush as you.มันแข่งเดือนมกราคม แต่ฉันไม่จริงจังขนาดคุณหรอกนะ The Bittersweet Science (2011)
And up until this moment, I wasn't sure if I did.และตอนนี้ ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันยังไม่จริงจังมากพอ Cross Rhodes (2012)
Which means they're not serious about talking.ซึ่งก็แปลว่าพวกเขาไม่จริงจังเลย ที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ Meet the New Boss (2012)
Zack isn't anything serious?. กับแซ็คยังไม่จริงจังหรอคะ? What Lies Beneath (2012)
Doesn't feel like it anymore.เธอจะบอกฉันว่าอะไร ว่านั้นมันไม่จริงจัง? Glease (2012)
No, seriously, dude, you know how Mom gets about that shit.ไม่จริงจังครับคุณรู้ว่า วิธีการที่ได้รับเกี่ยวกับแม่ที่อึ. Nothing Left to Fear (2013)
♪ Oh, I'm the type of guy who will never settle down ♪ผมเป็นผู้ชาย ประเภทที่ไม่จริงจัง The Ceremony (2013)
A frivolous lawsuit doesn't qualify as extenuating circumstances.การฟ้องร้องที่ไม่จริงจังมันไม่มีผลหรอกนะ การบรรเทาโทษ One Percent (2013)
If you're not gonna take your safety seriously, why should I?ถ้าคุณไม่จริงจังกับความปลอดภัยของตนเอง ทำไมควรเป้นผม One Percent (2013)
He's unstable.เขาไม่จริงจังหลอก Uh... Oh... Ah... (2013)
He either didn't believe me or didn't take me seriously.เขาทั้งไม่เชื่อฉันและยังคิดว่าฉันไม่จริงจังด้วยนะ League of Assassins (2013)
We wouldn't be here if we weren't serious.เราจะไม่มาที่นี่ ถ้าพวกเราไม่จริงจัง For the Triumph of Evil (2013)
You can't serious... [ indistinct chatter ]แอ๊บบี้ คุณไม่จริงจัง [ พูดพล่อยไม่ชัด ] Long Into an Abyss (2014)
No, seriously, a colonic once a year.ไม่จริงจังเป็นลำไส้ใหญ่ปีละ หนึ่งครั้ง The Big Short (2015)
No, seriously, look.ไม่จริงจังมอง เธอ Creed (2015)
Uh, nothing serious.ยังไม่จริงจัง Snowden (2016)
I am! What makes you think I'm not taking it seriously?อะไรทำให้นายคิดว่าฉันไม่จริงจัง The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่จริงจัง[mai jing jang] (x) EN: not seriously ; dabble  FR: pour le plaisir ; sans se prendre au sérieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandy about(phrv) พูดถึงอย่างไม่จริงจัง
bandy around(phrv) พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง
bandy round(phrv) พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง
botch up(phrv) ทำลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเล่นๆ, ทำไม่จริงจัง, ทำไม่ระวัง, Syn. mess up
dabble at(phrv) ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabble in(phrv) ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabble with(phrv) ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
fill in for(phrv) ทำงานเพื่อรอบางสิ่ง, See also: ทำงานไม่จริงจัง
dabble(vi) ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง, Syn. tinker, trifle
dabbler(n) คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง, Syn. dilettante, amateur
dally with(phrv) ทำเล่นๆ, See also: ไม่จริงจัง
flip(adj) ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, ตลกคะนอง, Syn. flippant, glib, Ant. serious
half-hearted(adj) ไม่เต็มใจ, See also: ไม่จริงจัง, ไม่กระตือรือร้น, Syn. lukewarm, unenthusiastic, Ant. enthusiastic, vibrant
horse-play(idm) ความเหลาะแหละ, See also: การไม่จริงจัง, ความไม่แน่นอน
on the face of it(idm) อย่างผิวเผิน, See also: อย่างไม่จริงจัง, เท่าที่เห็น
tongue-in-cheek(idm) เล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง, See also: ไม่จริงใจ
palter with(phrv) ปฏิบัติอย่างไม่จริงจัง, See also: ทำอย่างไม่จริงจัง
play at(phrv) ทำเล่น, See also: ไม่จริงจัง
play with(phrv) ไม่จริงจังกับ, See also: ทำเล่นๆ กับ, Syn. flirt with
smatter(vt) ศึกษาผิวเผิน, See also: ศึกษาไม่จริงจัง
trifling(adj) ที่ไม่จริงจัง
triflingly(adv) อย่างไม่จริงจัง
yeasty(adj) ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, เหลาะแหละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flippantadj. ทะลึ่ง, ทะเล้น, ไม่จริงจัง, ซึ่งเป็นการหยอกเล่น, ไร้มารยาท, สะเพร่า., See also: flippancy n.
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา, มีน้ำหนักเบา, ไม่จริงจัง, เหลาะแหละ, สะเพร่า, เลินเล่อ, เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ, นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท

English-Thai: Nontri Dictionary
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง, เหลาะแหละ, สะเพร่า
mimic(adj) ไม่จริงจัง, ชอบล้อเลียน, เล่นๆ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top