ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใจเดียว*

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจเดียว, -ใจเดียว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเดียว[V] be faithful, See also: be constant in love, be single-minded, Ant. หลายใจ, Example: พ่อบอกกับแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกับแม่และจะไม่เจ้าชู้กับผู้หญิงที่ไหนอีก, Thai definition: ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง
ใจเดียว[ADJ] constant, See also: steadfast, faithful, single-minded, Ant. หลายใจ, Example: ครอบครัวจะมีความสุขถ้าพ่อบ้านเป็นคนรักเดียวใจเดียว
ใจเดียวกัน[V] be congenial with someone, See also: have similar temperament, be like-minded, share the same feeling, Example: เขาใจเดียวกันกับเรา, Thai definition: มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน หรือเหมือนกัน
ใจเดียวกัน[N] congeniality, See also: same mind, same feeling, same thought, Example: พี่มีใจเดียวกันกับฉันที่ซื้อรองเท้าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ, Thai definition: ความคิดตรงกัน, ความเห็นเหมือนกัน
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[V] be of one heart and one mind, See also: be dedicated heart and soul to the same cause, be in unity, cohere, Syn. ปรองดอง, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเดียวว. ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง.
ใจเดียวกันว. มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน.
น้ำหนึ่งใจเดียวกันว. มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว. พร้อมเพรียงกัน, พร้อมใจกัน.
เกลียว(เกฺลียว) ว. โดยปริยายหมายความว่า ขยันขันแข็ง เช่น หากินตัวเป็นเกลียว, นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน เช่น เข้ากันเป็นเกลียว, ในลักษณะนี้ ถ้าไม่เข้าเกลียวกัน คือแตกพวกหรือไม่ถูกกัน หรือมีความเห็นไม่ลงรอยกัน ขัดแย้งกัน เรียกว่า ปีนเกลียว.
เดียวกันว. รวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยกกัน เช่น เป็นอันเดียวกัน, เหมือนกัน เช่น หัวอกเดียวกัน ใจเดียวกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you should be faithful to one mistress above all others...แต่ดิฉันคิดว่าท่านควรจะรักเดียวใจเดียว Girl with a Pearl Earring (2003)
And in a flash, they're gone.และเพียงแค่อึดใจเดียว / พวกเขาก็จากไป The Notebook (2004)
One morality.ใจเดียวกัน. Kingdom of Heaven (2005)
Well, not a one-person person.ก็ผมไม่ใช่พวกรักเดียวใจเดียวนิ Imagine Me & You (2005)
Male monogamy remains an elusive, yet much mythologized practice throughout the world.- ใช่ ผู้ชายรักเดียวใจเดียวคงหายาก การปฏิบัติตัวก็คงยากนัก ทั่วทั้งโลก The Nanny Diaries (2007)
We're like-minded.เราใจเดียวกัน? Sí se puede (2008)
See how like-minded you and Miguel really are.ดูซิว่าลูกกับมิเกลใจเดียวกันแค่ไหน Sí se puede (2008)
When he does, he'll wanna rethink the like-minded thing.เขาเข้าใจเมื่อไหร่ เขาจะคิดเรื่อง ใจเดียวกันนั่นใหม่อีกครั้ง Sí se puede (2008)
This cat goes from cold to hot in a heartbeat, nothing in between.เจ้าหมอนี่เปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อนในอึดใจเดียว ไม่มีระหว่างนั้น Brothers in Arms (2008)
I'm officially a 1-woman man.ผมเป็นหนุ่มรักเดียวใจเดียวอย่างเป็นทางการ The Magnificent Archibalds (2008)
Wow. a 1-woman man?ว๊าว หนุ่มรักเดียวใจเดียวหรอ? The Magnificent Archibalds (2008)
Yeah, well, I'm the one-woman kind of guy.ผมน่ะรักเดียวใจเดียวนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I just hate monogamy.ชั้นแค่เกลียดพวกรักเดียวใจเดียว Pilot (2009)
It's not an open relationship. We're completely monogamous.มันไม่ใช่เผื่อเลือก เราเป็นพวกรักเดียวใจเดียวนะ Reversals of Fortune (2009)
We're completely moogamous. it's just one of our games.เราเป็นพวกรักเดียวใจเดียวนะ มันก็แค่เกมส์นึง Enough About Eve (2009)
The only "interests" those people understand comes in envelopes full of unmarked bills.ความสนใจเดียวที่คนพวกนั้นมีคือ บิลเก็บเงินที่มาในซองไง How to Succeed in Bassness (2009)
They got a hospital over on banika a hop, skip and a jump from here.มีโรงพยาบาลอยู่ที่เกาะบานิก้า.. อยู่ห่างจากที่นี่ไปแค่อึดใจเดียวเอง Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
"I breathe when you breathe,breath to brea,heartbeat to heartbeat..."ผมหายใจเมื่อคุณหายใจ ลมหายใจเดียวกัน หัวใจเต้นจังหวะเดียวกัน The Bones on the Blue Line (2010)
Nathaniel, most people don't go from zero to monogamous so soon.นาธาเนียล คนส่วนใหญ่เค้าไม่ เริ่มจากศูนย์ไปสู่การรักเดียวใจเดียวหรอกนะ Touch of Eva (2010)
We strive for the success of the revolution but do not covet recognition.เราทุกคนต่างมีใจเดียวกันในการตระหนัก ถึงเป้าหมายของการปฏิวัติ 1911 (2011)
You take a breath, and there we are, gulping the same air.คุณสูดลมหายใจ ซึ่งเราต่างก็สูด ลมหายใจเดียวกัน It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
She made the only decision she could,การตัดสินใจเดียวที่เธอจะทำได้ Occupation (2011)
Now they tend to form strong monogamous bonds, meaning-- if I don't get her back to her flock, she'll be alone forever.พวกมันค่อนข้างจะรักเดียวใจเดียว นั่นหมายถึง... ถ้าฉันไม่พามันกลับเข้าฝูงของมัน มันจะอยู่ตัวเดียวไปจนตาย 7:15 A.M. (2012)
"In sympathy and solidarity."ในความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน We'll Meet Again (2012)
I'm sorry.เราเรียกว่า "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว" ฉันขอโทษ Curriculum Unavailable (2012)
You said you didn't think that I was a one girl type of guy.คุณบอกว่าคุณไม่คิดว่า ผมจะเป็นผู้ชายรักเดียวใจเดียว Lone Gunmen (2012)
We both know that you're not a one-girl type of guy.ไม่เอาน่า เมอลิน เราต่างก็รู้ว่าคุณไม่ใช่ผู้ชาย ประเภทรักเดียวใจเดียว Pilot (2012)
We nomads have little need for fidelity, so I may ring her up.พวกรักอิสระอย่างเราไม่มีหรอก ที่จะรักดียวใจเดียว Forgiveness (2012)
- Obvious to everyone, this is the work of al Qaeda or some like-minded Arab terrorist group.นักข่าวที่ 2: - ที่เห็นได้ชัดให้ทุกคนนี้เป็นผลงานของอัลกออิดะห์ หรือบางกลุ่มก่อการร้ายที่มีใจเดียวกันอาหรับ White House Down (2013)
Paige might not be a one-girl kind of girl.เพจไม่ใช่คนรักเดียวใจเดียว Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)
- I am monogamous.- ฉันรักเดียวใจเดียว Fae-de to Black (2013)
I don't have a single regret.ผมไม่ได้มีความเสียใจเดียวThe Family (2013)
Or in a moment.หรืออาจจะแค่อึดใจเดียว Bitchcraft (2013)
Would you like me to get naked too, for solidarity?เธออยากให้ผมแก้ผ้าด้วยไหม เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน? Fire: Part 2 (2013)
You, I, Anya stand here in solidarity... with the people who cannot be here with us...คุณ ฉัน อันย่า ยืนอยู่ที่นี่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กับผู้คน ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเรา The Freelancer (No. 145) (2013)
A single breath takes a whole year.ลมหายใจเดียวใช้เวลาตลอดทั้งปี The World Set Free (2014)
In a heartbeat. We got nothing.แค่อึดใจเดียวเท่านั้นแหละ เพราะเราไม่มีอะไรเลย Nothing But Blue Skies (2014)
I think Ray is the only good decision I've ever made.เรย์คือการตัดสินใจเดียวที่ดีของหนู 3 Generations (2015)
It won't be long now.อีกอึดใจเดียว Risen (2016)
-This is the final stretch.- อีกอึดใจเดียวก็เสร็จ Absolute (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted   FR: fidèle en amour
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pen nāmneung jaidīokan) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flash[N] ชั่วอึดใจเดียว, See also: ชั่วพริบตาเดียว, Syn. moment, instant, jiffy
jiffy[N] ชั่วเวลาประเดี๋ยว, See also: อึดใจเดียว, ชั่วครู่เดียว, Syn. a moment, instant
like-minded[ADJ] มีความคิดเหมือนกัน, See also: มีใจเดียวกัน, มีจุดประสงค์เดียวกัน
solidarity[N] ความสามัคคี, See also: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว, Syn. coherence, loyalty, unity
unanimous[ADJ] เป็นเอกฉันท์, See also: ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน, Syn. united
unified[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. diversified

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
like-minded(ไลคฺ'ไม'ดิด) adj. มีใจเดียวกัน,มีจุดประสงค์เดียวกัน., See also: like-mindedness n. ดูlike-minded
one(วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
unanimous(ยูแนน'นิเมิส) adj. เป็นเอกฉันท์,ไม่มีข้อโต้แย้ง,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน., See also: unanimously adv. unanimousness n., Syn. concordant

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unanimous(adj) เป็นเอกฉันท์,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วอึดใจเดียว English: brief time

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top