Search result for

*เสมา*

(28 entries)
(0.1076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสมา,-เสมา-, *เสมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมา [N] boundary marker of a temple, Syn. สีมา, ใบเสมา, Example: วัดนี้ไม่มีกำแพงแก้ว เสมาราม ไม่มีเจดีย์วิหาร มีแต่กระท่อมหลังเล็กเป็นกุฏิ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบสีมา, ใบเสมาน. แผ่นหินที่ทำเป็นเครื่องหมายบอกเขตอุโบสถ, ใบพัทธสีมา ก็ว่า
ใบสีมา, ใบเสมาเครื่องก่อรูปอย่างใบเสมา ตั้งเรียงกันบนหลังกำแพงวังหรือกำแพงเมืองเป็นต้น.
เสมา(เส-มา) น. สีมา, เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์
เสมาเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายใบสีมาที่เรียงกันอยู่บนกำแพงอย่างกำแพงเมือง ว่า ใบเสมา
เสมาเครื่องประดับหรือเครื่องรางสำหรับห้อยคอ มีรูปร่างอย่างใบเสมา.
เสมา(เส-มา) น. ชื่อไม้พุ่ม ๒ ชนิดในสกุล Opuntia วงศ์ Cactaceae ลำต้นแบนอวบนํ้า มีหนามแข็งเป็นกระจุกทั่วไป คือ ชนิด O. elatiorMill. และชนิด O. humifusa (Raf.) Raf. ชนิดหลัง หนามเสมา ก็เรียก.
เสมา(สะเหฺมา) น. หญ้า.
หนามเสมาดู เสมา.
กรรภิรมย์(กัน-) น. ฉัตร ๕ ชั้นและ ๗ ชั้น สำรับหนึ่งมี ๓ องค์ คือ พระเสมาธิปัต พระฉัตรชัย พระเกาวพ่ายหรือพระเกาวพ่าห์ ทำด้วยผ้าขาวลงยันต์เส้นเขียนทอง เป็นเครื่องสูงอันเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ ใช้กางเชิญนำพระราชยานเวลาเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ และใช้เข้าพิธีคชกรรมนำช้างสำคัญขึ้นจากแพเข้าสู่โรงสมโภช หรือใช้ผูกเสาพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีใหญ่, เขียนเป็น กรรม์ภิรมย์ กันภิรมย์ หรือ กันพิรุณ ก็มี.
เจว็ด(จะเหฺว็ด) น. แผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมา เขียนเป็นรูปเทวดาสัปตเคราะห์สำหรับพิธีบูชาพระเคราะห์, แผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมา เขียนเป็นรูปพระภูมิชัยมงคล ตั้งประจำศาลพระภูมิ
ช่องกุดน. ประตูที่เจาะกำแพงพระราชวังหรือกำแพงเมือง เป็นช่องสี่เหลี่ยมเพดานโค้งมนบ้าง โค้งแหลมบ้าง อยู่ใต้แนวใบเสมาลงมา เป็นช่องทางสำหรับคนสามัญเข้าออก, เขียนเป็น ช่องกุฎ ก็มี เช่น ซุ้มทวารบานสุวรรณชมพูนุท ประตูลักช่องกุฎสลับกัน (อิเหนา).
ช่องตีนกาน. ช่องรูปกากบาทอยู่ระหว่างแนวบัวผ่าหวายทั้งคู่ตอนใต้ใบเสมาของกำแพงพระราชวังและกำแพงเมือง.
ตระเว็ด(ตฺระเหฺว็ด) น. เจว็ด, แผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมา เขียนเป็นรูปเทวดาสัปตเคราะห์สำหรับพิธีบูชาพระเคราะห์, แผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมา เขียนเป็นรูปพระภูมิชัยมงคล ตั้งประจำศาลพระภูมิ, ใช้ว่า เตว็ด ก็มี.
เตว็ด(ตะเหฺว็ด) น. เจว็ด, แผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมา เขียนเป็นรูปเทวดาสัปตเคราะห์สำหรับพิธีบูชาพระเคราะห์, แผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมาเขียนเป็นรูปพระภูมิชัยมงคล ตั้งประจำศาลพระภูมิ, ใช้ว่า ตระเว็ด ก็มี.
ใบพัทธสีมา(-พัดทะ-) น. แผ่นหินที่ทำเป็นเครื่องหมายบอกเขตอุโบสถ, ใบสีมา หรือ ใบเสมา ก็ว่า.
ใบสอน. ใบเสมาบนกำแพงเมือง
สีมาเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์ มักทำด้วยแผ่นหินหรือหลักหินเป็นต้น เรียกว่า ใบพัทธสีมา, ใบสีมา หรือ ใบเสมา ก็ว่า.
เสนาธิปัตน. ฉัตรผ้าขาวองค์ ๑ ใน ๓ องค์ ซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่า พระกรรภิรมย์ ประกอบด้วยพระเสนาธิปัต พระฉัตรชัย พระเกาวพ่ายหรือพระเกาวพ่าห์, โบราณใช้ว่า พระเสมาธิปัติ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semaเสมา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the battlements with Lord Tyrion.เมื่อเสมา กับลอร์ด Tyrion Blackwater (2012)
There you go. We've got a clue.เอาหล่ะเราได้เบาะเเสมาเเล้ว. Bear to Dream (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones   FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]
เสมา[n.] (sēmā) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer   FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battlements    [N] กำแพงที่มีแบบเป็นรอยเว้าเป็นระยะๆ, See also: กำแพงซึ่งมีใบเสมา, Syn. parapet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement

English-Thai: Nontri Dictionary
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top