ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เนติบัณฑิต*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เนติบัณฑิต, -เนติบัณฑิต-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนติบัณฑิตน. ผู้ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชากฎหมายของโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม, ผู้สอบได้ตามหลักสูตรของสำนักศึกษาอบรมกฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barristor-at-lawเนติบัณฑิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar associationเนติบัณฑิตยสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Call to the Barการประสาทปริญญาเนติบัณฑิต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar examinationsการสอบเนติบัณฑิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ Gandhi (1982)
The state bar has suspended my license.ผมถูกเนติบัณฑิตยสภาเพิกถอนใบอนุญาตฯ Pilot (2009)
Jeff, you know what lawyers call someone who defrauds the state bar, cheats on his lsats, and cons his way into a firm?เจฟ นายรู้มั้ยทนายความเราเรียกคนที่ ตบตาเนติบัณฑิตยสภาได้สนิทใจ โกงข้อสอบ LSAT แล้วสุดท้ายก็สามารถเข้าบริษัททนายได้ว่าอะไร? Accounting for Lawyers (2010)
I think he turned you in to the state bar.ฉันคิดว่าเขาคือคนที่ส่งเรื่องคุณให้เนติบัณฑิตยสภา Accounting for Lawyers (2010)
This is the email that Alan sent the bar association.นี่คืออีเมลที่อลันส่งให้ทางเนติบัณฑิตยสภา Accounting for Lawyers (2010)
Passed the bar last October.สอบเนติบัณฑิตได้เมื่อตุลาคมที่แล้ว Episode #1.1 (2012)
I'd hate to have to report you to the bar.ผมเกลียดที่ต้องรายงานเรื่องคุณไปที่เนติบัณฑิตยสภา Discovery (2012)
Tee. So is this a conflict of interest?โดยการส่งเรื่องเธอให้เนติบัณฑิตยสภารึเปล่า? แบบว่าอลันเคยทำงาน ที่เดียวกับเธอไม่ใช่เหรอ? Introduction to Finality (2012)
By the way, never got a chance to tell you this, but it was me who turned you in to the state bar.ฉันเป็นคนส่งเรื่องนายให้เนติบัณฑิตยสภา ฉันรู้ Introduction to Finality (2012)
But the fact is, until this is settled, the bar isn't gonna let you practice.แต่จนกว่าจะหาข้อสรุปเรื่องนี้ได้ เนติบัณฑิตยสภาสั่งห้าม ไม่ให้นายว่าความ Heroic Origins (2013)
I took the LSATs.หนูไปสอบเนติบัณฑิต Zane vs. Zane (2013)
After the bar... we're trained for 2 years at the judicial training institute.หลังจากสอบผ่าน .. ก็ต้องฝึกงานอยู่ 2 ปี ที่สถาบันเนติบัณฑิต The King (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney   FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
เนติบัณฑิตสภา[n.] (nētibanditsaphā) EN: Bar Council ; Bar Association (Am.)   FR: barreau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bar Association[N] เนติบัณฑิตยสภา

English-Thai: Nontri Dictionary
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top