ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เกษียร*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เกษียร, -เกษียร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษียร[N] milk, Syn. น้ำนม, กษีร, กษีรา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกษียรสมุทร[N] milky sea, Syn. ทะเลน้ำนม, Example: ตอนที่ 2 เป็นการแสดงโดยนำเรื่องมาจากเทพปกรฌัมตอนกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกษียร(กะเสียน) น. นํ้านม.
เกษียรสมุทรน. ทะเลนํ้านม, ที่ประทับของพระนารายณ์.
เขษียร(ขะเสียน) น. เกษียร, นํ้านม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We really need a quiet place for our retirement.เราต้องการสถานที่เงียบ ๆ สำหรับชีวิตหลังเกษียร Listen to the Rain on the Roof (2006)
Retired cop, or just watch a lot of TV?ตำรวจเกษียร หรือดูทีวีมากไป In the Valley of Elah (2007)
Military police, retired.ตำรวจทหาร เกษียร In the Valley of Elah (2007)
I've been retired for 14 years.-ฉันเกษียรมา 14 ปีแล้ว In the Valley of Elah (2007)
USMC, retired.กองทัพเรือ เกษียรแล้ว Shooter (2007)
THEY MUST HAVE SOMETHING. WELL, AFTER ATLANTA...โอเค, งั้นชั้นต้องทำอะไร คุณจะให้ชั้นดึงเงินจากกองทุนตอนเกษียรมั้ย? Soul Mates (2009)
Now, if I can't do that, how do you expect me to let a man like you walk out of here with a fucking retirement plan in a briefcase?แล้วถ้าฉันทำอย่างนั้นได้ นายคาดหวังให้ฉันเชื่อว่าคนอย่างนาย จะเดินออกไปเพื่อเงินเกษียร_BAR_ A Lonely Place to Die (2011)
Oh, a GS-10 with a 401(K).อ๋อ พวกทำงานราชการ แล้วก็หวัง รอเงินตอนเกษียรอย่างนั้นน่ะเหรอ Pulling Strings (2012)
But I'm retired now.แต่ตอนนี้ฉันเกษียรแล้วว่ะ In the Beginning (2012)
Maybe it's time we retire the Bonnie and Clyde act.บางทีมันถึงเวลาเกษียรตัว จากบทบาทของบอนนี่และไคลด์ Tallahassee (2012)
Vishnu sleeps, floating on the shoreless cosmic ocean, and we are the stuff of his dreaming.พระวิษณุบรรทมอยู่เหนือ เกษียรสมุทรอันกว้างใหญ่ไร้ซึ่งจุดสิ้นสุด และพวกเราก็คือสิ่งที่อยู่ในฝันของท่าน Life of Pi (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top