Search result for

*อารมณ์*

(482 entries)
(0.1532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อารมณ์,-อารมณ์-, *อารมณ์*.
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ฟิน (adj slang ) เป็นอารมณ์ที่เห็นอะไรที่มัน “สุดยอด” เป็นอารมณ์สุดขีดในตอนนั้น
มันเก้วมาก (vt adj slang ) เป็นอาการ “อกหัก” อารมณ์ประมาณว่าทำแก้วร้าว/แตกหัก
องค์ลง (vi adj ) พวกขาวีน หรือพวกที่จู่ ๆ ก็เกิดอาการอารมณ์เสีย ของขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ถ้าผู้ชายมีองค์ หมายถึง ตุ๊ด กะเทย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sense of humor[เซนส์ ออฟ ฮิวเมอร์] (phrase ) อารมณ์ขัน He has a sense of humor. เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน
สปอยล์ ( ) เป็นการเอาจุดเพลิกผัน ปมสำคัญ หรือเอาตอนจบมาเล่าก่อน หรือเอาเรื่องแขกรับเชิญเซอร์ไพรซ์ในงานมาเฉลยก่อน ทำให้คนที่ยังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้อ่านสูญเสียอารมณ์ลุ้นหรือความตื่นเต้นเร้าใจไปเวลาไปดูหรืออ่านด้วยตัวเอง
แม่ง[แม่ง] (slang ) เป็นคำอุทานที่มักใช้พูดกันเวลาอารมณ์เสียหรือไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีสันนิษฐานว่าเกิดมาจากการกล่อนคำของคำว่า แม่มึง แต่ไม่ได้ใ้ช้ในความหมายนี้ แต่เป็นเพียงแค่คำอุทาน ตัวอย่าง แม่งเอ้ย วันนี้ถูกหวยแดกอีกแล้วกู หรือในสมัยก่อนเวลาตกใจบางคนอาจจะอุทานว่า อุ๊ยแม่มึง!!!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์    [N] temper, See also: feeling, mood, Syn. จิตใจ, ความรู้สึก, Example: ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงาน, Thai definition: สภาพของจิตใจ
อารมณ์    [N] (taking into) consideration, See also: (taking to) mind heart, (taking into) consideration, Syn. เครื่องยึดหน่วง, Example: อย่าเอาเรื่องเช่นนี้มาเป็นอารมณ์ดีกว่า
อารมณ์    [N] characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
สบอารมณ์    [V] be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
อารมณ์ดี    [V] be in a good temper, Ant. อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, Example: พออารมณ์ดีจิตใจจะแจ่มใสแล้วสุขภาพจะดีตามไปด้วย, Thai definition: สภาพจิตใจดี
ข่มอารมณ์    [V] control one's emotions, See also: keep one's emotions under control, Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก, Ant. ระเบิดอารมณ์, Example: เขาพยายามข่มอารมณ์ ระงับความโกรธ
ข่มอารมณ์    [V] control one's emotions, See also: keep one's emotions under control, Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก, Ant. ระเบิดอารมณ์, Example: เขาพยายามข่มอารมณ์ ระงับความโกรธ
ทอดอารมณ์    [V] get lost in day-dreams, See also: be lost in day-dreams, Syn. ปล่อยอารมณ์, Example: หญิงสาวตาคมผมยาวนั่งเหม่อมองทอดอารมณ์ขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่าน, Thai definition: ปล่อยใจให้ลอยล่องไปตามความคิด
สงบอารมณ์    [V] calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
สติอารมณ์    [N] state of mind, See also: consciousness, presence of mind, Syn. สติ, Example: เขาไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่ใต้ต้นไม้พักใหญ่, Thai definition: ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปในขณะหนึ่งๆ
หมดอารมณ์    [V] be emotionless, Ant. มีอารมณ์, Example: เมื่อผู้พูดใช้คำพูดหรืออ้างอิงบุคคลที่เราไม่ชอบ ทำให้เราหมดอารมณ์ที่จะฟังต่อไปในทันทีทันใด, Thai definition: ไม่มีอารมณ์ที่จะทำเช่นนั้นต่อไปอีก
หมดอารมณ์    [ADV] emotionlessly, Ant. มีอารมณ์, Example: ผมส่ายหน้าอย่างหมดอารมณ์เมื่อรู้ว่างานที่ส่งไปไม่ผ่านเกณฑ์, Thai definition: ไม่มีอารมณ์ที่จะทำเช่นนั้นต่อไปอีก
อารมณ์ขัน    [N] humour, See also: humor, sense of humour, Ant. เคร่งเครียด, ซีเรียส, Example: ผู้เขียนได้หยอดอารมณ์ขันไว้พอสมควร ทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เบื่อ, Thai definition: ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องชวนขัน
อารมณ์บูด    [V] lose temper, Syn. อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์เสีย, Ant. อารมณ์ดี, Example: ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านเริ่มอารมณ์บูดใส่กันเป็นประจำจะทำสุขภาพจิตเลวร้ายมาก
คลายอารมณ์    [V] relax, See also: rest, feel at ease, calm, Syn. ผ่อนคลายอารมณ์, Example: วัดมีลานกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บ้านใกล้วัดไปเล่นกีฬาพักผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง
ปลุกอารมณ์    [V] tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
ภาวะอารมณ์    [N] temperament, Example: งานเขียนของหล่อนสามารถสะท้อนภาวะอารมณ์ของชายตาบอด ที่ดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: สภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึก
อารมณ์ร้อน    [V] be quick-tempered, See also: be hot-tempered, Syn. ใจร้อน, เจ้าอารมณ์, Ant. อารมณ์เย็น, ใจเย็น, Example: พ่อเป็นห่วงลูกชายเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนกลัวจะไปมีเรื่องกับคนอื่น
อารมณ์ร้าย    [ADJ] bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น
อารมณ์ร้าย    [ADJ] bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น
อารมณ์เสีย    [V] be upset, See also: have a bad temper, Syn. อารมณ์บูด, Ant. อารมณ์ดี, Example: สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาอารมณ์เสียบ่อย เพราะความรับผิดชอบสูงขึ้นและมีงานยุ่งทั้งวัน
เจ้าอารมณ์ [ADJ] moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
เร้าอารมณ์ [V] arouse, See also: incite, stimulate, kindle, Thai definition: กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น
ปล่อยอารมณ์    [V] relax, Syn. คลายอารมณ์, Example: ชายชราปล่อยอารมณ์คิดคำนึงถึงเรื่องในอดีตที่สวยงาม, Thai definition: คิดล่องลอยไปตามเรื่อง
ระงับอารมณ์    [V] restrain, See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb, Example: เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ
หย่อนอารมณ์    [V] be at leisure, See also: relax, Syn. หย่อนใจ, พักผ่อน, ผ่อนคลาย, Example: ผมอยากจะหย่อนอารมณ์สักครึ่งชั่วโมง, Thai definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
อารมณ์ไม่ดี    [V] lose temper, Syn. อารมณ์เสีย, Ant. อารมณ์ดี, Example: วันนั้นเขาอารมณ์ไม่ดีและหงุดหงิดทั้งวันใครๆ ก็เข้าหน้าเขาไม่ติด
ไม่สบอารมณ์ [ADJ] dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
ไม่สบอารมณ์ [V] be dissatisfied, See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: ผมรู้ว่าคำพูดของผมทำให้พ่อไม่สบอารมณ์นัก
คนเจ้าอารมณ์    [N] emotional person, Syn. คนขี้โมโห, คนขี้หงุดหงิด, Ant. คนใจเย็น, Example: หญิงวัยกลางคนที่ยังไม่แต่งงานมักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์, Count unit: คน
ระเบิดอารมณ์    [V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
สงบสติอารมณ์    [V] calm down, See also: calm oneself, remain calm, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: คุณควรไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาพูดกันใหม่, Thai definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
ถือเป็นอารมณ์    [V] take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
สะเทือนอารมณ์    [V] touch, See also: be deeply moved, be touched, stir up one's feelings, Example: เขาเขียนนิยายเรื่องนี้ได้สะเทือนอารมณ์ผู้อ่านมาก, Thai definition: อารมณ์หวั่นไหวอย่างแรงด้วยความทุกข์
ความเร้าอารมณ์    [N] provocativeness, See also: arousal, excitement, Syn. ความเย้ายวนใจ, ความเย้ายวน, ความเร้าใจ, Example: งานเขียนจงใจเน้นกามกิจกรรมโดยมีเจตนาที่จะกระตุ้นความเร้าอารมณ์ทางเพศของผู้อ่าน
อารมณ์สะเทือนใจ    [N] emotion, Example: ความสามารถในเชิงประพันธ์ของผู้ประพันธ์ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าอารมณ์ว. ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก.
สติอารมณ์น. ความคิดที่ฟุ้งซ่าน เช่น สงบสติอารมณ์เสียบ้าง อย่าคิดมากไปเลย.
สบายอารมณ์ว. มีอารมณ์เบิกบาน เช่น เขาทำงานไปร้องเพลงไปอย่างสบายอารมณ์ วันนี้ขอดูภาพยนตร์ให้สบายอารมณ์สักวัน.
สอบอารมณ์ก. สอบถามประสบการณ์ทางจิตของผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานว่าก้าวหน้าไปถึงขั้นใดแล้ว.
สะกดอกสะกดใจ, สะกดอารมณ์ก. ข่มอารมณ์มิให้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือที่กำลังประสบ.
สะเทือนอารมณ์ก. มีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบทำให้รู้สึกเศร้าหมอง เช่น นวนิยายสะเทือนอารมณ์ อ่านเรื่องเศร้าแล้วสะเทือนอารมณ์.
เสียอารมณ์ก. หงุดหงิด เช่น รถติดมากเลยทำให้เสียอารมณ์.
หนาวอารมณ์ว. รู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจ.
หย่อนใจ, หย่อนอารมณ์ก. คลายอารมณ์, พักผ่อน.
อารมณ์น. สิ่งที่ยึดหน่วงจิตโดยผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เช่น รูปเป็นอารมณ์ของตา เสียงเป็นอารมณ์ของหู, เครื่องยึดถือเป็นจริงเป็นจัง เช่น เรื่องนี้อย่าเอามาเป็นอารมณ์เลย
อารมณ์ความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้า เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย
อารมณ์อัธยาศัย, ปรกตินิสัย, เช่น อารมณ์ขัน อารมณ์เยือกเย็น อารมณ์ร้อน
อารมณ์ความรู้สึก เช่น อารมณ์ค้าง ใส่อารมณ์, ความรู้สึกซึ่งมักใช้ไปในทางกามารมณ์ เช่น อารมณ์เปลี่ยว เกิดอารมณ์.
อารมณ์ว. มีอัธยาศัย, มีปรกตินิสัย, เช่น เขาเป็นคนอารมณ์เยือกเย็น เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน.
อารมณ์ขันน. ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่าง ๆ เป็นเรื่องชวนขัน.
กระเดาะปากก. ทำให้เกิดเสียงดังด้วยการใช้ลิ้นดันเพดานปากเป็นต้น แล้วสลัดลงอย่างเร็วพร้อมอ้าปาก เพื่อแสดงความสบอารมณ์หรือสร้างความสนใจเป็นต้น, เดาะปาก ก็ว่า.
กระโถนท้องพระโรงน. ผู้ที่ต้องรองรับภาระงานหรืออารมณ์ของผู้อื่นอยู่คนเดียว.
กล่อม ๓(กฺล่อม) ก. ร้องเป็นทำนองเพื่อเล้าโลมใจหรือให้เพลิน, โดยปริยายหมายความว่า พูดให้น้อมใจตาม หรือทำให้เพลิดเพลิน เช่น กล่อมใจ กล่อมอารมณ์.
กสิณ(กะสิน) น. สมถกรรมฐานหมวดหนึ่งที่กำหนดอารมณ์โดยอาศัยธาตุ ๔ คือ ปฐวี (ดิน) อาโป (นํ้า) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม), วรรณะ (สี) ๔ คือ นีล (สีเขียวคราม) ปีต (สีเหลือง) โลหิต (สีแดง) โอทาต (สีขาว), อากาศ (ที่ว่าง) และ อาโลก (แสงสว่าง) รวมเป็น ๑๐ อย่าง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการกำหนดอารมณ์ให้เหมาะกับจริตของผู้ที่จะเจริญกรรมฐาน.
กามารมณ์น. กามคุณ, อารมณ์ที่น่าใคร่.
กินรังแตนก. มีอารมณ์เสียหงุดหงิดบ่นว่าเกินกว่าเหตุ.
เกษมศานต์, เกษมสันต์ว. โปร่งอารมณ์, ชื่นชมยินดี.
ข่มโดยปริยายหมายความว่า แสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่าเหนือกว่า หรือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าด้อยกว่า เช่น แต่งตัวข่มเพื่อน พูดข่ม, บังคับ เช่น ข่มใจ ข่มอารมณ์
ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าก. บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ เช่น จะจัดแจงแต่งตามอารมณ์เรา เหมือนข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า (สังข์ทอง).
ขิงก็ราข่าก็แรงต่างก็จัดจ้านพอ ๆ กัน, ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอ ๆ กัน, ต่างไม่ยอมลดละกัน.
ขี้เล่นก. ชอบสนุกสนานและชอบกระเซ้าเย้าแหย่ เช่น ถ้าเขาไปเที่ยวด้วย พวกเราจะไม่รู้สึกเหงา เพราะเขาเป็นคนขี้เล่น, มีอารมณ์ดีไม่งอแง (มักใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ) เช่น ตาหนูคนนี้ขี้เล่น
ขึ้นมึงขึ้นกูก. ด่าทอด้วยอารมณ์โกรธโดยใช้สรรพนามว่า มึงกู.
เขลง ๑(เขฺลง) ว. ทอดอารมณ์อย่างสบาย (ใช้แก่กริยานอน).
ครื้นเครง(คฺรื้นเคฺรง) ว. เสียงดังครึกครื้น, เครงครื้น ก็ว่า, สนุกสนาน เช่น หัวเราะกันอย่างครื้นเครง, มีอารมณ์สนุกสนาน เช่น เขาเป็นคนครื้นเครง.
ความเครียดลักษณะอาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป, ลักษณะอาการที่จิตใจมีอารมณ์บางอย่างมากดดันความรู้สึกอย่างรุนแรง.
ความรู้สึกช้าน. ลักษณะอาการที่รับอารมณ์ต่าง ๆ ได้ช้า เช่น เขาเป็นคนมีความรู้สึกช้า ต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจ.
ความรู้สึกไวน. ลักษณะอาการที่รับอารมณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เช่น ผู้ที่ศึกษาวรรณคดีควรจะมีความรู้สึกไวจึงจะรับรสวรรณคดีได้.
เครียด(เคฺรียด) ว. จัด เช่น ตึงเครียด, อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะครํ่าเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป เช่น หน้าเครียด อารมณ์เครียด.
เครื่องดนตรีน. เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดัง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก และรื่นเริงได้ตามทำนองเพลง.
โคจร, โคจร-(-จอน, -จะระ-) น. อารมณ์ เช่น มีพุทธานุสติเป็นโคจร. (ป., ส.).
จิตใจน. ใจ, อารมณ์ทางใจ, (ปาก) กะจิตกะใจ.
จิตแพทย์(จิดตะ-) น. แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิตใจ ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปรกติ.
จิตตานุปัสสนาน. การพิจารณาจิตเป็นอารมณ์เป็นข้อ ๑ ในสติปัฏฐาน ๔.
จินตนิยมน. ขบวนการในประวัติศาสตร์ของปรัชญาและศิลปะที่เน้นการเป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์และระเบียบการที่ยึดถือกันมา นักปรัชญาและศิลปินของขบวนการนี้ถือว่าอารมณ์ ความรู้สึกสำคัญกว่าเหตุผล
จี้เส้นก. พูดหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขัน.
เจตสิก(เจตะ-, เจดตะ-) น. อารมณ์ที่เกิดกับใจ.
แจ่มใสน. ปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัว เช่น อารมณ์แจ่มใส, โปร่ง เช่น อากาศแจ่มใส.
ใจคอน. จิตใจ, อัธยาศัย, อารมณ์, บางทีใช้ในทางร้ายก็มี เช่น ใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งช่องไปได้หรือ.
ใจเฉื่อยว. มีอารมณ์เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น.
ชั่ววูบน. ระยะเวลาที่รวดเร็ว เกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น อารมณ์ชั่ววูบ.
ซึมเศร้าอาการที่มีอารมณ์เศร้า หดหู่ ว้าเหว่ ซึม มีความรู้สึกท้อถอย สิ้นหวัง เป็นต้น.
ฌาน(ชาน) น. ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ หรือการเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ รูปฌาน กับ อรูปฌาน.
ดนตรีน. เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตามทำนองเพลง.
ด้วยบ. คำนำหน้านามเพื่อให้รู้ว่านามนั้นเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องกระทำ เช่น ฟันด้วยมีด, เพราะ, เหตุ, เช่น ลงโทษด้วยอารมณ์ ได้ดีด้วยความสามารถ. สัน. เพราะ, เหตุ, เช่น ด้วยปรากฏว่า.
เดาะปากก. ทำให้เกิดเสียงดังด้วยการใช้ลิ้นดันเพดานปากเป็นต้น แล้วสลัดลงอย่างเร็วพร้อมอ้าปาก เพื่อแสดงความสบอารมณ์หรือสร้างความสนใจเป็นต้น, กระเดาะปาก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathetic fallacyความผิดพลาดเหตุอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhapsodyบทกระทบอารมณ์, บทแรปโซดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental comedyสุขนาฏกรรมเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental novelนวนิยายเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimentalityการเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, organic moodกลุ่มอาการอารมณ์เหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense-objectsสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensibilityอารมณ์ละเอียดอ่อน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
organic mood syndromeกลุ่มอาการอารมณ์เหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
object of consciousness; object of knowledgeสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
object of knowledge; object of consciousnessสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apathy; apathy, mental(จิตเวช.) ไร้อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apathy, mental; apathy(จิตเวช.) ไร้อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaclitic-ยึดติดทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstract expressionismลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, blunted; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, flat; affect, blunted(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
age, emotionalอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blunted affect; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moodพื้นอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mood theoryทฤษฎีอารมณ์ (ที่เกี่ยวกับภาวะการตัดสินใจและมติมหาชน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mood, euphoricอารมณ์ครึ้มใจ, อารมณ์เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental apathy; apathy(จิตเวช.) ไร้อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consciousness, object ofสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependency, emotionalภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysthymiaภาวะอารมณ์ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysphoriaอารมณ์ละเหี่ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flat affect; affect, blunted(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetishism(จิตเวช.) การเกิดอารมณ์เพศจากสิ่งเฉพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euphoric moodอารมณ์ครึ้มใจ, อารมณ์เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emoticonสัญรูปอารมณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
emoticonสัญรูปอารมณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emotionอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional ageอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional dependencyภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotive languageภาษาเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
exaltationภาวะอารมณ์คลั่งเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expressionismคตินิยมสำแดงพลังอารมณ์, เอกซเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionismลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperamentพื้นอารมณ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thym(o)-๑. ต่อมไทมัส๒. จิตใจ, อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thym(o)-๑. ต่อมไทมัส๒. จิตใจ, อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knowledge, object ofสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperthymiaอารมณ์ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
องค์ลงคนที่อารมณ์แปรวนปรวน [ศัพท์วัยรุ่น]
American wit and humorเชาวน์และอารมณ์ขันแบบอเมริกัน [TU Subject Heading]
Emotional conditioningภาวะทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional intelligenceความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional intelligence testsแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional maturityวุฒิภาวะทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional problems of childrenปัญหาทางอารมณ์ของเด็ก [TU Subject Heading]
Emotions in animalsอารมณ์ในสัตว์ [TU Subject Heading]
Emotions in childrenอารมณ์ในเด็ก [TU Subject Heading]
Empathyอารมณ์ร่วม [TU Subject Heading]
Humorอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Humor in advertisingอารมณ์ขันในโฆษณา [TU Subject Heading]
Humor in businessอารมณ์ขันในธุรกิจ [TU Subject Heading]
Juvenile humorอารมณ์ขันของวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Mood disordersความผิดปกติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Personality and emotionบุคลิกภาพกับอารมณ์ [TU Subject Heading]
Psychotherapy, Rational-Emotiveจิตบำบัดตามแนวพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Temperamentมิติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Thai wit and humorเชาว์และอารมณ์ขันแบบไทย [TU Subject Heading]
Wit and humorเชาวน์และอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]
Abreactive Purposesจุดมุ่งหมายในการระบายอารมณ์ [การแพทย์]
Adjustment, Psychosexualการปรับอารมณ์ทางเพศ [การแพทย์]
Affectกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์ [การแพทย์]
Affect Disturbancesผิดปกติในอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Appropriateอารมณ์สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Bluntedอารมณ์ทื่อ [การแพทย์]
Affect, Flatอารมณ์ตอบสนองต่อการกระตุ้นเป็นเฉื่อยชา [การแพทย์]
Affect, Flatness ofความเฉยเมยของอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม, อารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Lability ofอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Affective Behaviorพฤติกรรมด้านอารมณ์ [การแพทย์]
Affective Componentsส่วนประกอบทางอารมณ์, องค์ประกอบทางด้านท่าทีความรู้สึก [การแพทย์]
Affective Disordersอารมณ์แปรปรวน, ความแปรปรวนทางอารมณ์, โรคจิตทางอารมณ์, โรคอารมณ์แปรปรวน, แปรปรวนทางอารมณ์ [การแพทย์]
Affective Disorders, Majorโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Affective Disorders, Psychoticโรคจิตชนิดอารมณ์แปรปรวน [การแพทย์]
Affective Psychosesโรคจิตอารมณ์แปรปรวน, โรคจิตทางอารมณ์ [การแพทย์]
Affective Psychosisโรคจิตทางอารมณ์, โรควิกลจริตจิตปรวนแปร [การแพทย์]
Affective Syndromeกลุ่มอาการทางอารมณ์ [การแพทย์]
Affectivity, Restrictedอารมณ์แคบ [การแพทย์]
Aggressionความกร้าวร้าว, อารมณ์โกรธก้าวร้าว, ก้าวร้าว, การก้าวร้าว [การแพทย์]
Ambivalenceความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร [การแพทย์]
Angerความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ [การแพทย์]
Anger Reaction, Excessiveอารมณ์โกรธเกินควร [การแพทย์]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Anxiety Disorders, Acuteความผิดปกติจากอารมณ์หวั่นวิตกสุดขีดอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Anxiety, Objectlessอารมณ์หวั่นวิตกกังวลและหวาดกลัวโดยไม่มีตัวเร้า [การแพทย์]
Anxiousกระวนกระวาย, วิตกกังวล, กังวล, อารมณ์เสีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Or "delightful" or "full of surprises,"สนุกสนานมีอารมณ์ขัน หรือว่าน่าเซอร์ไพรส์ New Haven Can Wait (2008)
I'm in the mood for a little show tonight.ฉันกำลังอยู่ในอารมณ์ที่จะแสดงโชว์คืนนี้ละมั้ง Chuck in Real Life (2008)
You're still upset.ลูกยังอารมณ์เสียอยู่เหรอ Chuck in Real Life (2008)
You might be upset, but the truth is,เธออาจจะอารมณ์เสีย แต่ความจริงคือ There Might be Blood (2008)
Lex's 4:00 P.M. booty call?เหยื่ออารมณ์ของเล็กซ์? Odyssey (2008)
Sex can be dismissed as hormonal or emotional.เซ็กซ์ทำให้การทำงานของ\ อารมณ์กับฮอร์โมนผิดพลาด Adverse Events (2008)
Light sensitivity could...แสงสว่างให้อารมณ์มากกว่า เปิดไฟ Lucky Thirteen (2008)
It's understandable you'd be upset.ฉันเข้าใจคุณอารมณ์ไม่ดี Lucky Thirteen (2008)
I'm sorry if I upset you.ขอโทษถ้าฉันทำให้คุณอารมณ์ไม่ดี Lucky Thirteen (2008)
And that scares you because your motives aren't medical.และนั่นทำให้คุณกลัว เพราะอารมณ์คุณ ไม่ใช่ทางการแพทย์ Joy (2008)
But you're filled with hormones, and emotion, and fear, and... you just can't make a huge decision like this right now.แต่คุณเติม ฮอร์โมนและอารมณ์ กับความกลัว และ... Joy (2008)
Emotionally mature people who work together should not date.อารมณ์ปกติของมนุษย์ คนที่ทำงานด้วยกัน ไม่นัดเที่ยวกัน The Itch (2008)
Don't you work with three other doctors and a grouchy gimp?คุณไม่ได้ทำงานกับหมออีก 3 คนหรือ แล้วก็ คนพิการที่เจ้าอารมณ์ Emancipation (2008)
She's a picture of emotional health.ลักษณะของเธอน่าจะ เป็นเพราะสุขภาพทางอารมณ์ Emancipation (2008)
Altered mental status means porphyria's more likely.อารมณ์เปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นโรคผีดูดเลือด Emancipation (2008)
So what messes with her lungs, her mental status, and runs her blood through a wood chipper?ดังนั้นอะไรที่รบกวนปอดเธอ อารมณ์ของเธอ และทำให้เลือดเธอเหมือนขี้เลื่อย Emancipation (2008)
Tell her the thing about emotional reactions is they're definitionally irrational.บอกเธอเกี่ยวกับ ผลกระทบทางอารมณ์ ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธุ์กัน Emancipation (2008)
That's your rational explanation of her emotional response.นั่นคือเหตุผลที่คุณอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์เธอ Emancipation (2008)
Emotional is immediate.อารมณ์เป็น เรื่องฉับพลันทันที Emancipation (2008)
Means there was no emotional to process.หมายความว่า ไม่มีอารมณ์ในขั้นตอน Emancipation (2008)
Dozen years or so, my... nervous system, my cognitive skills, even my emotional balance...12 ปี หรือประมาณนั้น ระบบประสาทของฉัน การรับรู้ รึแม้แต่ความสมดุลย์ทางอารมณ์ Dying Changes Everything (2008)
Ya see, you haven't lost your sense of humor!ยาเห็นคุณยังไม่ได้หายไปของความอารมณ์ขัน! Gas Pills (2008)
Your sense of humor is improving.อารมณ์ขันเจ้าพัฒนาขึ้นนะ Rising Malevolence (2008)
The mood he's in, I don't know what he's gonna to do.อารมณ์ของเขาตอนนี้ ข้าเดาไม่ถูกว่าเขาคิดจะทำอะไร The Labyrinth of Gedref (2008)
Okay. Are any of your patients violent?โอเค มีคนไข้คุณที่เป็นพวกอารมณ์รุนแรงบ้างมั๊ยครับ And How Does That Make You Kill? (2008)
You lost your temper in her office,busted her clock.คุณเก็บอารมณ์ไม่อยู่ที่ออฟฟิศเธอ เลยพังนาฬิกาของเธอ And How Does That Make You Kill? (2008)
I could see you were upset.ลุงว่าเธอคงไม่สบอารมณ์นัก Lancelot (2008)
I didn't forget to teach you restraint, did I, my old Padawan?ข้าไม่ได้ลืมสอนเจ้าเรื่องการข่มอารมณ์ ใช่มั้ย พาดาวันเก่าข้า Lair of Grievous (2008)
Lord Sidious demands more dramatic results, more dead Jedi.ลอร์ดซีเดียสต้องการผลลัพธ์ ที่เร้าอารมณ์มากกว่านี้ เจไดที่ตายมากกว่านี้ Lair of Grievous (2008)
Don't be upset with me, Master.อย่าอารมณ์เสียกับข้าสิ เจ้านาย Lair of Grievous (2008)
My temper blinds me sometimes.บางครั้งอารมณ์ ก็ทำให้ข้ามืดบอด มีหลายเรื่องที่ข้าเสียใจ พ่อของเกว็นละ? To Kill the King (2008)
He blurted some things in the heat of anger.พ่อก็แค่อารมณ์เสียไปหน่อยแล้วก็หลุดปากพูดคำเหล่านั้นออกมา Scandal Makers (2008)
Maybe your father made a mistake in an angry moment.บางทีท่านอาจจะแค่อารมณ์เสียแล้วก็เผลอพูดผิดๆออกไป Scandal Makers (2008)
What's most important are the emotions I want to emit to the audience.สิ่งสำคัญก็คือ อารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง Beethoven Virus (2008)
Besides, mood swings!หนำซ้ำ, อารมณ์ยังแปรปรวนอีก Baby and I (2008)
I know rule #1: "Don't get emotionally involved"ฉันรู้กฎข้อที่ 1 น่ะ "อย่าเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง" The Bank Job (2008)
I'm sorry I've caused you this upset, Wendy.ฉันขอโทษที่ฉันทำให้คุณอารมณ์เสีย เว็นดี้ The Bank Job (2008)
To get me into the mood, she took me to the park to read them.เพื่อให้มันได้อารมณ์ เธอเลยพาผมไปอ่านบทในสวนสาธารณะ My Sassy Girl (2008)
Sydney, open up.ความคิด อารมณ์ ลักษณะ The Eye (2008)
You cannot help but put yourself into the music.เธออดไม่ได้ที่จะใส่อารมณ์ตัวเองลงไปในเพลง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Let's see.ลองมาดูซิ อารมณ์แปรปรวน.. Superhero Movie (2008)
- She's at home under heavy sedation.เธอกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านน่ะ Superhero Movie (2008)
No, it's all right.ไม่หรอก ไม่เป็นไร \ มันก็แค่ปฏิริยาตอบสนอง ของอารมณ์ เป็นธรรมดา Superhero Movie (2008)
He's in a delicate mental state.เขาอยู่ในช่วงอารมณ์อ่อนไหว ข่าวร้ายแม้เพียงนิดเดียว Superhero Movie (2008)
And I was saying you got no sense of humor.และผมจะพูด คุณไม่มีอารมณ์ขันเลย Kung Fu Panda (2008)
I eat when I'm upset, OK?ข้ากิน เวลาอารมณ์เสีย เข้าใจมั๊ย Kung Fu Panda (2008)
Man, that's one angry homo.นั่นหล่ะโฮโมอารมณ์เสีย Death Race (2008)
It's getting more and more difficult to arouse him.ข้าปลุกอารมณ์พระองค์ยากขึ้นทุกที The Other Boleyn Girl (2008)
- He's in control.-เขายังควบคุมอารมณ์ได้อยู่ The Dark Knight (2008)
Like when you bit me on the butt? I'm gonna take that thing you're holding onto and use it onstage. It's all part of my little actor's salad bar of emotional tidbits.ช่ายยย เหมือนกับนายตบฉันที่ก้น มันก็แค่ส่วนหนึ่งของสลัดอารมณ์ของนักแสดงตัวน้อยน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์เบื่อ[n. exp.] (ārom beūa) EN: apathy   
อารมณ์บึ้งบูด[n. exp.] (ārom beungbūt) FR: morosité [f]
อารมณ์บูด[v. exp.] (ārom būt) EN: lose temper   
อารมณ์ชั่ววูบ[X] (ārom chūa wūp) EN: impulse   
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood   FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-hoēm) EN: be in high spirits ; be in great spirits   
อารมณ์เก็บกด[n. exp.] (ārom kep kot) EN: mental complex   
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   
อารมณ์ของพระอรหันต์[n. exp.] (ārom khøng phra ørahan) EN: grief in laws   
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์ในการใช้จ่าย[n. exp.] (ārom nai kān chaijāi) EN: inclination to spend   
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition   
อารมณ์ร้อน[v. exp.] (ārom røn) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered   
อารมณ์ร่วม[X] (ārom ruam) EN: empathy   
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheūoenjai) EN: emotion   
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood   FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
อารมณ์ทางใจ[n. exp.] (ārom thāng jai) EN: mind   
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
ด้านอารมณ์[adj.] (dān ārom) EN: emotional   
คลายอารมณ์[v. exp.] (khlāi ārom) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm   FR: détendre son esprit ; se relaxer
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalāt thāng ārom) EN: emotional quotient ; EQ   FR: quotient émotionnel [m] ; QE
ความดึงดูดใจด้านอารมณ์[n. exp.] (khwām deungdūtjai dān ārom) EN: emotional appeal   
เกิดอารมณ์[v. exp.] (koēt ārom) EN: lose one's composure   
แล้วแต่อารมณ์[xp] (laēotāe ārom) EN: depending on how I feel ; depending on how you feel   FR: selon mon humeur ; selon votre humeur
ไม่มีอารมณ์[X] (mai mī ārom) EN: not in the mood (to/for)   
ไม่มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mai mi aromkhan) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes   FR: ne pas avoir le sens de l'humour
มีอารมณ์[v. exp.] (mī ārom) EN: get in the mood (for) ; be in the mood (for)   
มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mī āromkhan) FR: avoir le sens de l'humour
หมดอารมณ์[v. exp.] (mot ārom) EN: not feel like doing sth ; lose one's interest (in)   FR: ne pas avoir envie (de faire qqch)
ปล่อยอารมณ์[v. exp.] (plǿi ārom) EN: relax ; unwind   FR: se détendre ; se relaxer
ระงับอารมณ์[v. exp.] (ra-ngap ārom) EN: restrain   
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop ārom) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace   
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sati ārom) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm   FR: se calmer
สังวรอารมณ์[v. exp.] (sangwøn ārom) EN: suppress one's feeling ; control one's feeling   
สบอารมณ์[v. exp.] (sop ārom) EN: satisfy ; please   
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing   
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[n. exp.] (søpwaē trūat jap ārom) EN: emotion-recognition software   FR: logiciel de reconnaissance des émotions [m]
ถือเป็นอารมณ์[v. exp.] (theū pen ārom) EN: take to heart   
หย่อนอารมณ์[v.] (yǿn ārom) FR: se relaxer ; se dérider
ยั่วอารมณ์[adj.] (yūa ārom) EN: provocative   
ยั่วอารมณ์เพศ[v. exp.] (yūa ārom phēt) EN: arouse sexual desire   

English-Thai: Longdo Dictionary
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Absorption (n) ฌาณ(อารมณ์ของสมาธิอันแน่วแน่)
Escapism[อิส เคฟ'ฟิสซึม] (n ) การหลบเลี่ยงความเป็นจริงของตนเอง โดยการปล่ายอารมณ์ไปตามสิ่งบันเทิงหรือจินตนาการ
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
psychoneuroimmunology (n ) จิตประสาทภูมิคุ้มกัน; การแพทย์สาขาที่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์มีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร
Pull Yourself Together [พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt ) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ
เกรียน (n ) เกรียน ในสมัยก่อนหมายถึงเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้น ประถม ถึง มัธยม แต่ในปัจจุบัน การกล่าวคำว่าเกรียนหมายถึง ผู้ใช้ อารมณ์ในการตัดสินปัญหา มากกว่าที่จะใช้ เหตุและผล ขาดความยั้งคิด และทำตัวเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้าง มักพบได้ใน เด็ก ประถม ขึ้นไป
お天気屋[おてんきや] (n) คนอารมณ์ปรวนแปร
お天気屋[otenkiya] (n) คนที่อารมณ์ปรวนแปรง่าย
See also: S. a moody person,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon    [N] การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon    [VT] ปล่อยตามอารมณ์
accent    [N] การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
access    [N] การระเบิดอารมณ์, See also: การปะทุของอารมณ์
affection    [N] อารมณ์
affective    [ADJ] เกี่ยวกับอารมณ์, See also: ทางด้านอารมณ์, Syn. emotional
agony    [N] การระเบิดอารมณ์
amok    [N] ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน
amused    [ADJ] ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน
anesthesia    [N] การไร้อารมณ์, See also: การไม่สนใจ
apathy    [N] การไร้อารมณ์
appassionato    [ADJ] มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี), Syn. impassioned
ardor    [N] อารมณ์ที่รุนแรง, Syn. passion, fervor
ardour    [N] อารมณ์ที่รุนแรง
atmosphere    [N] อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์
attachment    [N] ความผูกพันทางอารมณ์, Syn. affection, fondness
autism    [N] ความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์
autoerotic    [ADJ] ที่เกิดอารมณ์ทางเพศ, See also: ที่เกิดอารมณ์ใคร่
bad-tempered    [ADJ] อารมณ์เสีย, See also: โมโหรุนแรง, Syn. petulant, Ant. mild-tempered
barometer    [N] ตัวชี้วัดอารมณ์หรือบรรยากาศ
bear    [N] คนอารมณ์ร้าย
blandness    [N] การไม่มีอารมณ์ความรู้สึก
blaze    [VI] (ดวงตา)ส่องแสงจ้าเนื่องจากมีอารมณ์รุนแรง
blowup    [N] การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด, Syn. outburst, explosion
bugger    [N] คำเรียกแบบดูถูกและแสดงถึงอารมณ์โกรธ
bulimia    [N] โรคผิดปกติทางอารมณ์ทำให้กินมากเกินไปแล้วอาเจียนออก, Syn. bulimia nervosa
bandy with    [PHRV] ทะเลาะกับ, See also: โต้ตอบกันไปมา (ด้วยอารมณ์โกรธ)
be out of humour    [IDM] รู้สึกอารมณ์เสีย, See also: มีอารมณ์ไม่ดี
be struck with    [PHRV] รู้สึก, See also: มีอารมณ์ของ
break down    [PHRV] ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้
bring out in    [PHRV] กระตุ้นให้เกิด (ทางอารมณ์หรือร่างกาย), Syn. break out in, come out in
bubble over    [PHRV] (ความรู้สึก)ท่วมท้น, See also: (หัวเราะ)ร่วน, (อารมณ์)พลุ่งพล่าน
calm    [ADJ] ที่มีอารมณ์สงบ, Syn. unagitated, cool, unconcerned, Ant. violent, excited, furious
cardinal virtue    [N] คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
carp    [N] การบ่นโดยใช้อารมณ์
carry away    [PHRV] ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น, See also: ความคุมอารมณ์ไม่ได้, ทำด้วยความตื่นเต้น
catharsis    [N] การปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรง (โดยอาจได้รับอิทธิพลจากละครหรือเพลง) เพื่อให้อารมณ์นั้นอ่อนลง
cerebral    [ADJ] ที่เกี่ยวกับความคิด (มากกว่าทางอารมณ์), Syn. intellectual
choleric    [ADJ] ที่อารมณ์เสียง่าย, Syn. irritable, quick-tempered, peevish
coldly    [ADV] อย่างไร้อารมณ์ความรู้สึก, See also: อย่างเฉยเมย, อย่างเย็นชา
cool    [VT] ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), Syn. cool down
cool    [VI] ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), Syn. cool down
countenance    [N] การควบคุมอารมณ์, See also: การควบคุมอารมณ์
crab    [N] คนอารมณ์ที่ชอบหาเรื่อง, See also: คนอารมณ์ร้าย, Syn. crabby person
crabby    [ADJ] ที่อารมณ์เสีย, See also: ที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว, Syn. peevish, ill-tempered
cross-grained    [ADJ] ที่ขี้หงุดหงิด, See also: ที่มีอารมณ์ไม่ดี, ที่เอาใจยาก
crosspatch    [N] คนที่อารมณ์เสีย
crotchety    [ADJ] อารมณ์เสียง่าย, Syn. irritable
crusty    [ADJ] ที่อารมณ์เสียง่าย, Syn. bad-tempered
cool down    [PHRV] ทำให้ (อารมณ์) เย็นลง, See also: ทำให้(อารมณ์)สงบลง, ทำให้ตื่นเต้นน้อยลง, Syn. simmer down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained)
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
animalise(แอน' นิมะไลซ) vt. ทำให้มีลักษณะอารมณ์ของสัตว์, ใช้ลักษณะสัตว์แสดงออกมา -animalis (z) ation n.
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
appasionato(อะพาซีโอเน'โท) adj. มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี) (impassioned)
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
ardency(อาร์'เดินซี) n. อารมณ์,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. passion,ardour)
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี,หยาบ,งุ่มง่าม,อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
bile(ไบลฺ) n. น้ำดี,อารมณ์ร้าย, Syn. peevishness
bilious(บิล'เยิส) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ซึ่งมีน้ำดีออกมากผิดปกติ,เป็นโรคตับหรือน้ำดี,มีอารมณ์ร้าย
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
brimstonen. กำมะถัน,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย
broody(บรู'ดี) adj. มีอารมณ์,ครุ่นคิด,รำพึง, See also: broodiness n. ดูbroody, Syn. moody
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene
capricious(คะพริซ'เชียส) adj. ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,, See also: capriciousness n., Syn. erratic
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
clunkn. เสียงโลหะกระทบ,คนทึ่ม,คนที่ไม่มีอารมณ์ขัน
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cold-blooded(โคลดฺ'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น,ไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์,อย่างเลือดเย็น (อำมหิต) ,ไวต่อความเย็น, See also: cold-bloodedness n. cold-bloodededly adv., Syn. cruel ###A. humane
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm,cool
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
conniption(คะนิพ'เชิน) n. คราวอารมณ์โกรธ ฮีสทีเรียหรืออารมณ์อื่น ๆ
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
crab(แครบ) {crabbed,crabbing,crabs} n. ปู,เครื่องยกของหนัก,ปั้นจั่น,ดาว,ปูใหญ่,หมัดขนหัวเหน่า,อารมณ์ฉุนเฉียว,คนโมโหร้าย vi. จับปู,เคลื่อนตัวเอียงข้างคล้ายปู -v. หาเรื่อง,บินเอียง,ใช้เล็บจับ, See also: crabber n., Syn. complai

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
bile(n) น้ำดี,อารมณ์ร้าย
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก
composure(n) ความสงบ,อารมณ์เย็น
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
crab(n) ปู,ปั้นจั่น,คนขี้โมโห,คนอารมณ์ร้าย
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
discontent(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่ถูกใจ,ทำให้ไม่สบอารมณ์
disposition(n) อารมณ์,การจัดการ,การกำหนด,ความประสงค์,โองการ
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร,น่าทึ่ง,เร้าอารมณ์,เร้าใจ,เหมือนละคร
ebullition(n) ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี
emotion(n) อารมณ์,ความรู้สึก
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน
fire(vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
furious(adj) โกรธ,บ้าระห่ำ,ทำเสีย,มีอารมณ์รุนแรง
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี,เบิกบาน,แจ่มใส,ร่าเริง
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห
huffy(adj) โกรธง่าย,อารมณ์ไม่ดี,งอน,ฉุน
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,มีอารมณ์ร้าย
kindle(vi) ติดไฟ,ลุกเป็นไฟ,เร่าร้อน,เร้าอารมณ์
liven(vi,vt) สนุกสนานขึ้น,ร่าเริงขึ้น,สดใสขึ้น,เบิกบานใจ,เร้าอารมณ์
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์,เรื่องประโลมโลก
mettlesome(adj) มีใจ,กล้า,มีอารมณ์,กล้าหาญ
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ
mood(n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
moving(adj) ซึ่งเคลื่อนที่,ซึ่งเคลื่อนไหว,เร้าอารมณ์
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ
peevish(adj) งอน,ฉุนเฉียว,โกรธขึ้ง,เจ้าอารมณ์
petulance(n) ความหงุดหงิด,ความใจน้อย,ความเจ้าอารมณ์
petulant(adj) หงุดหงิด,ใจน้อย,ขี้งอน,เจ้าอารมณ์
querulous(adj) ขี้บ่น,ขี้อ้อน,เจ้าอารมณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
短気[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
心地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
ずきんずきん[ずきんずきん, zukinzukin] (vt) ปวดตุบ ๆ (ใส่อารมณ์ว่าปวดมาก) - ปวดฟัน: 歯がずきずきする。 - ปวดฟันมาก : 歯がずきんずきんする。 , See also: S. ずきずき,
感情[かんじょう, kanjou] (n) อารมณ์ ความรู้สึก
気性[きしょう, kishou] นิสัย อารมณ์
清々[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์
なんちゃって[なんちゃって, nanchatte] (adj phrase) คำว่า なんちゃって มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า กำมะลอ, จอมปลอม, ปลอม หรือ ไม่ใช้ของแท้ มักนำเอาไปขยายหน้าคำนามได้เป็นความหมาย อะไรอะไรจอมปลอม (พูดโดยใส่ความรุ้สึกอารมณ์ประชดประชัน)
情熱[じょうねつ, jounetsu] (n) อารมณ์, ความโกรธ, ตัณหา, กิเลส, ราคะ, ฮึกเหิม
無関心[むかんしん, mukanshin] (adj ) (แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., S. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
紛れる[まぎれる, magireru] ปนเปจนแยกไม่ออก,หายลับเข้าไปใน(อารมณ์),เบนไปเรื่องอื่นชั่วขณะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain
催す[もようす, moyousu] Thai: ทำให้เกิดอารมณ์ผันแปร English: to feel sick

German-Thai: Longdo Dictionary
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
Laune(n) |die, pl. Launen| อารมณ์ในขณะนั้นๆ เช่น gute Laune haben มีอารมณ์ดี, See also: S. die Stimmung, Related: gelaunt
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), See also: S. empfindsam
launisch(adj) ที่เจ้าอารมณ์, ที่มีหลายอารมณ์
heiter(adj) แช่มชื่น, ร่าเริง, สดใส เช่น Sie ist in einer heiteren Laune. เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นบาน
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal! (phrase ) damn it! (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

Are you satisfied with the result?

Go to Top