Search result for

*ออกลูก*

(54 entries)
(0.1855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ออกลูก,-ออกลูก-, *ออกลูก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกลูก    [V] give birth to, See also: deliver, be confined, bring forth, Syn. ออกลูก, คลอด, ให้กำเนิด, คลอดลูก, Example: คนโบราณออกลูกกันง่ายไม่เห็นต้องเรื่องมากอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกลูกก. คลอดลูก.
ออกลูกหมดก. การบรรเลงต่อท้ายเพลงด้วยทำนองสั้น ๆ ก่อนลงจบ.
ขม ๓น. ชื่อหอยนํ้าจืดกาบเดี่ยวในวงศ์ Viviparidae เปลือกม้วนเป็นวงซ้อนกัน ยอดแหลม สีเขียวหรือเขียวอมดำ ออกลูกเป็นตัว มีหลายชนิด เช่น ชนิด Filopaludina sumatrensis (Dunker), F. doliaris (Gould).
เข็ม ๓น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus van Hasselt ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ขนาดยาวได้ถึง ๘ เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวนํ้าในแหล่งนํ้านิ่งทั่วไป.
ครอก ๑(คฺรอก) น. ลูกสัตว์หลายตัวที่เกิดพร้อมกันคราวเดียว เช่น ลูกครอกปลาช่อน, ลักษณนามเรียกการตกลูกของสัตว์คราวหนึ่ง ๆ เช่น ปีนี้แมวออกลูก ๒ ครอก
คลอด(คฺลอด) ก. ออกลูก, ออกจากครรภ์, ราชาศัพท์ว่า ประสูติ เช่น ประสูติพระราชโอรส ประสูติพระราชธิดา
จิงโจ้ ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Macropodidae ขาคู่หน้าสั้น คู่หลังยาวและแข็งแรง ใช้กระโดดได้ไกล ๆ หางยาวและแข็งแรงใช้เป็นอวัยวะช่วยในการทรงตัว ตัวเมียออกลูกเป็นตัว ไม่มีรก มีถุงที่หน้าท้องสำหรับใส่ลูก มีหลายชนิด เช่น ชนิด Macropus rufus (Desmarest) มีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลีย.
ชายธง ๒น. ชื่องูทะเลมีพิษรุนแรงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Hydrophiidae ตลอดตัวมักมีลายคล้ายธงราวสีจาง ๆ หางแบนเป็นพายในแนวตั้ง มักพบตามชายฝั่งทะเล ออกลูกเป็นตัว กินปลา เช่น ชายธงนวลหรือทะเลจุดขาว [ Aipysurus eydouxii (Gray)] ชายธงท้องบาง [ Praescutata viperina (Schmidt)] ชายธงหลังดำ [ Pelamis Platurus (Linn.)].
ตกลูกก. ออกลูก (ใช้แก่สัตว์) เช่น ม้าขุนสุวรรณพินิจจัย ตกลูกศีรษะเดียว ตัวเป็น ๒ ตัว ๘ เท้า เดินชิงศีรษะกัน ไก่พระศรีมโหสธ ฟักฟองตกลูกตัวเดียว ๒ ศีรษะ (พงศ. จันทนุมาศ).
นก ๑น. ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี ๒ เท้า ๒ ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว.
ลูกโทนลูกตัวเดียวของสัตว์ชนิดที่ตามปรกติมีครั้งละหลายตัว เช่น สุนัขตัวนี้ออกลูกโทน.
เลื้อยคลานน. สัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอดอย่างจิ้งจก จิ้งเหลน จระเข้ เต่า งู ส่วนมากวางไข่ หลายชนิดออกลูกเป็นตัว ลูกอ่อนมีลักษณะอย่างพ่อแม่ เรียกว่า สัตว์เลื้อยคลาน, เดิมเรียกว่า สัตว์เสือกคลาน.
หางนกยูง ๒น. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่ออกลูกเป็นตัว ชนิด Poecilia reticulata Peters ในวงศ์ Poeciliidae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ นำเข้ามาเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็นปลาสวยงาม ลำตัวยาว แบนข้าง คอดหางใหญ่ ปากเล็กเชิดขึ้น ตาโต ตัวผู้มีขนาดโตได้ยาวเพียง ๓ เซนติเมตร ส่วนตัวเมียยาวได้ถึง ๖ เซนติเมตร, กินยุง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Female, Larviparousตัวเมียชนิดออกลูกเป็นตัว [การแพทย์]
Larviparousออกลูกเป็นตัว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การออกลูก[n.] (kān øklūk) FR: agnelage [m] (brebis)
ออกลูก[n. exp.] (øklūk) EN: give birth (to) ; have a baby ; deliver   FR: accoucher ; donner naissance (à) ; enfanter ; mettre au monde ; mettre bas ; agneler (brebis)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calve    [VT] ออกลูก (ใช้กับวัว), See also: ให้กำเนิดลูกวัว
calve    [VI] ออกลูก (ใช้กับวัว), See also: ให้กำเนิดลูกวัว
foal    [VI] ตกลูก, See also: ออกลูก, คลอดลูก, Syn. give birth to
foal    [VT] ตกลูก, See also: ออกลูก, คลอดลูก, Syn. give birth to
litter    [VT] ออกลูก (สัตว์)
litter    [VI] ออกลูก (สัตว์)
pig    [VI] ออกลูกหมู
uniparous    [ADJ] ที่ออกลูกครั้งละหนึ่งตัว
viviparity    [N] การออกลูกเป็นตัว
viviparous    [ADJ] ที่ออกลูกเป็นตัว
whelp    [VI] ออกลูก (ใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและกินเนื้อ)
whelp    [VT] ออกลูก (ใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและกินเนื้อ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้,สามารถให้ผล,ซึ่งทนได้
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
breed(บรีด) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลูก,ทำให้เกิด,แพร่พันธุ์,เพาะ,ฟักไข่,เลี้ยง,อบรม,ทำให้ท้อง n. พันธุ์,ชนิด,กลุ่ม,พันธุ์ผสม, Syn. generate
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์,สัตว์หรือพืชที่ออกลูก,คนเลี้ยง,คนอบรม, Syn. originator
breeding(บรีด'ดิง) n. การเพาะพันธ์,การออกลูก,กิริยาfission, Syn. raising
foal(โฟล) n. ลูกม้าหรือลูกลา vt.,vi. คลอด,ออกลูก
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
procreate(โพร'ครีเอท) vt. ให้กำเนิด,สร้าง,ออกลูก,ทำให้บังเกิด. vi. กำเนิด,เกิด,บังเกิด., See also: procreation n. procreative adj. procreator n.
proliferous(โพรลิฟ'เฟอเริส) adj. แพร่หลาย,เผยแพร่,ขยาย,งอก,เพิ่มทวี,ออกลูกมาก
prolific(โพรลิฟ'ฟิค) adj. ออกลูกมาก,มีลูกมาก,แพร่หลาย,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก., See also: prolificacy n. prolifically ,prolificly adv., Syn. fruitful
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
uniparous(ยูนิพ'พะรัส) adj. ให้ไข่ฟองเดียวในครั้งหนึ่ง ๆ ออกลูกท้องละหนึ่ง,ให้กำเนิดบุตรหนึ่งคน, (พืช) ให้กิ่งก้านเดียวในครั้งหนึ่ง ๆ
vivipara(ววิพ'เพอระ) n.,pl. สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว
viviparous(ไววิพ'เพอเริส) adj. ออกลูกเป็นตัว, (พืช) ให้เมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้น., See also: viviparity n. viviparously adv.
whelp(เวลพฺ) n. ลูกสัตว์,เด็ก ๆ ,บุคคลที่ถูกดูถูก,อ้ายหนู,เจ้าหนูน้อย,ซี่ล้อ,ฟันขอสับ, (สัตว์) ออกลูก
yean(ยีน) vi.,vt. (แกะหรือแพะ) ออกลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
whelp(vt) ออกลูก,คลอดลูก,ก่อกำเนิด

Are you satisfied with the result?

Go to Top