Search result for

*อย่างสงบ*

(69 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างสงบ, -อย่างสงบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ[ADV] calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceful penetrationการแทรกซึมอย่างสงบ (เพื่อให้มีอิทธิพล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistance, passiveการต่อต้านอย่างสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's think this through clearly, Miss.โอเค ถ้าเราลองมองสถานการณ์ในตอนนี้อย่างสงบแล้วล่ะก็ Scandal Makers (2008)
All I wanted to do was to live quietly and sing!ฉันบอกว่าฉันอยากจะมีชิวิตอย่างสงบ ฉันยอมที่จะเลิกร้องเพลง เพียงเพื่อมีชิวิตสงบสุข Scandal Makers (2008)
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
Any Telmarines who want to stay and live in peace are welcome to.พวกเทลมารีนที่ต้องการอยู่อย่างสงบ เรายินดีต้อนรับ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
and have some peace;และอยู่อย่างสงบ Changeling (2008)
You know what? Before you got here, we were individuals.นี่เธอรู้อะไรมั้ย ก่อนเอจะมาที่นี่นะ เราอยู่กันอย่างสงบสุข The House Bunny (2008)
What I remember is people protesting peacefully and legitimately against the Vietnam War!มันไม่ใช่อย่างที่ผมจำไ้ด้เลย เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นตามกฎหมาย Frost/Nixon (2008)
- Will quietly die... of heart attack 23 days later."L. Lawliet จะตายอย่างสงบ ด้วยหัวใจวายกระทันหัน หลังจากนี้ 23 วัน Death Note: L Change the World (2008)
"L. Lawliet - Will quietly die..."L. Lawliet จะตายอย่างสงบ Death Note: L Change the World (2008)
Perhaps it won't be as "quietly" as I hope to.ผมอาจจะไม่ได้ตายอย่างสงบอย่างที่คิดเอาไว้ซะแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
I can live my life in peace, thanks to your generosity.แม่เลยอยู่ได้อย่างสงบ ขอบคุณสำหรับความเฟื้อนะ Chapter Five 'Exposed' (2009)
We stress caution and calm, but we acknowledge we have intel about another terrorist action.เราต้องเตือนภัยอย่างสงบ \ แต่ยอมรับว่า มีการก่อการร้ายจริง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
They're surrendering peacefully and cooperating.เราล้อมจับอย่างสงบ และได้รับความร่วมมือ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Please... as someone who was once your friend... let me die in peace.ได้โปรดเถอะ ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกัน ให้ฉันตายอย่างสงบเถอะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
You are there so that I can sleep at peace right?เธออยู่ที่นั่น.. เพื่อให้ฉันหลับอย่างสงบใช่มั้ย? The Breath (2009)
I can only hope that all of you have made your peace with God...พวกท่านทั้งหลายจะอยู่อย่างสงบสุข 2012 (2009)
You'll be at peace.เจ้าจะได้อยู่อย่างสงบสุข Lucifer Rising (2009)
"and were now out of it came to the wedding- "จากนั้นพระองค์ก็ปกครองอาณาจักรอย่างสงบสุขเรื่อยมา" Cold Comfort (2009)
Uh,"ashford died peacefully in his home,อืม "แอสฟอร์ตตายอย่างสงบในบ้านของเขา" Pleasure Is My Business (2009)
Stanton died peacefully in his home."แสตนตันตายอย่างสงบในบ้านของเขา" Pleasure Is My Business (2009)
Well, i believe tommy's is finally at peace.ฉันเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทอมมี่จากไปอย่างสงบ Demonology (2009)
I need matthew to rest in peace.ฉันต้องการให้แมทธิวจากไปอย่างสงบ Demonology (2009)
Anna made an announcement. We've developed an injection...ไปกันอย่างสงบ แต่ให้แข็งแกร่งเข้าไว้ ตกลงมั๊ย V (2009)
Chairman, I promised the Talz that we would leave them in peace.ท่านประมุข ข้าสัญญากับพวกทาลซ์ไว้ ว่าเราจะปล่อยพวกเขาให้อยู่อย่างสงบ Trespass (2009)
If I give Scylla back to the General, he leaves me and Michael alone, and I get to spend time with my son in peace.ถ้าผมคืนซิลล่าให้นายพล เขาจะเลิกยุ่งกับผมและไมเคิล และผมก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายอย่างสงบสุข VS. (2009)
If I give Scylla to the general, he leaves me and Michael alone, and I get to spend time with my son in peace.ถ้านำซิลล่ากลับไปให้นายพล เขาจะปล่อยผม และไมเคิลไป ผมก็จะได้ใช้เวลา อยู่กับลูกชายอย่างสงบ The Mother Lode (2009)
You've kept yourself pure for so long for this task of peace.(ท่องกลอน) ดูแลตัวเองดีๆนะลูกรัก เจ้าจงพักพิงกายอย่างสงบ Cook (2009)
When we were kids, you slept over more often than you didn't, and we never wanted to pull each other's hair out or anything.มาอยู่บ้านฉันบ่อยกว่าบ้านเธออีก แล้วเราก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบด้วย Keep This Party Going (2009)
Or forever hold your peace.หรือให้พิธีการนี้ดำเนินต่อไปอย่างสงบ Episode #1.22 (2009)
I just want To bury my wife in peace.ผมต้องการแค่ฝังภรรยาอย่างสงบ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Last week, this was mayberry.สัปดาห์ที่แล้ว ทุกอย่างสงบสุข Good God, Y'All (2009)
- yes, millie has made her peace with this.ใช่ มิลลี่ควรได้อยู่ อย่างสงบในเีรื่องนี้ Chapter Three 'Acceptance' (2009)
Morgan: "dwell in peace in the home of your own being,"พักผ่อนอย่างสงบ ในบ้านที่เป็นของคุณ" The Eyes Have It (2009)
Go there and plant fruit trees and live a peaceful life, Eun Sung's Dad.ไปที่นั่น ทำสวนปลูกผลไม้ แล้วก็ ใช้ชีวิตอย่างสงบเถอะ, พ่ออึนซอง. Shining Inheritance (2009)
Go there and grow fruit trees and live a peaceful life, Eun Sung's Dad.ไปที่นั่น ทำสวนผลไม้ แล้วใช้ ชีวิตอย่างสงบเถอะ, พ่ออึนซอง. Shining Inheritance (2009)
These days have been really peaceful.ทุกวันนี้เลยเป็นไปอย่างสงบShining Inheritance (2009)
And if this fails, at least we provide them with a measure of comfort in their lives. Calm.แล้วถ้าไม่หาย เราก็จะพยายามให้เขาได้อยู่อย่างสงบ Shutter Island (2010)
Mama. ANGELA:[ขว้างอย่างสงบในครั้งนี้] Our Family Wedding (2010)
So he'd die in peace?เขาจะตายอย่างสงบเหรอ? I Smell a Rat (2010)
A great moment, sir.ข้าพเจ้าขอให้ พวกเขาจงยืนหยัด อย่างสงบและมั่นคง The King's Speech (2010)
Please leave us alone.ได้โปรด ให้เราอยู่อย่างสงบด้วยเถอะ Arrietty (2010)
It had lived peacefully below the surface all these years.มันอยู่อย่างสงบภายใต้พื้นผิวนั่น มานานหลายปี The Zillo Beast (2010)
Which means the truce that's enabled vampires and werewolves to peacefully coexist within The Gates for over a decade... is broken.นั่นหมายความสัญญาสงบศึกชั่วคราว ระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์หมาป่า เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายในเดอะเกทส์ มานานกว่าทศวรรษ เป็นอันจบลง Dog Eat Dog (2010)
Peacefully! With peace.อย่างสงบสุข ด้วยสันติ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Kristen will go home, too, and rest in peace.คริสเตนจะได้กลับบ้านเช่นกัน และพักผ่อนอย่างสงบ Sudden Death (2010)
Is that gonna get you guys to leave me alone?แล้วพวกคุณจะปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสงบสุขใช่มั้ย Ain't No Sunshine (2010)
If you don't leave quietly, we'll have to investigate you again.ถ้านายไม่ออกไปอย่างสงบ ฉันจะสอบสวนนายอีก The Fugitive: Plan B (2010)
Is there truly no way for you to peacefully coexist?มีทางไหนไทมที่เสด็จพ่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข? Episode #1.4 (2010)
Back when villagers were afraid of me, and I could take a mud bath in peace.เมื่อตอนที่ชาวบ้านยังกลัวผม และผมสามารถนอนแช่โคลนได้อย่างสงบสุข Shrek Forever After (2010)
Those Who could not bend were allowed to live in peace,คนที่ไม่สามารถควบคุมธาตุได้รับอนุญาตืให้อยู่อย่างสงบ The Last Airbender (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coexist[VI] อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
coexist with[PHRV] อยู่ร่วมกันอย่างสงบ (โดยเฉพาะกับผู้มีความคิดแตกต่างกันทางการเมือง)
die in one's bed[IDM] ตายอย่างสงบตามธรรมชาติ
lull into[PHRV] ชักชวนให้ทำ (บางสิ่ง) อย่างสงบ
lull to[PHRV] ช่วยให้นอนหลับอย่างสงบ
modestly[ADV] อย่างถ่อมตัว, See also: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม, Syn. humbly, Ant. boldly, boastfully
motionlessly[ADV] อย่างไร้การเคลื่อนที่, See also: อย่างสงบ, Syn. calmly
peacefully[ADV] อย่างสงบ, See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ, Syn. calmly, quitely
quiescently[ADV] อย่างสงบ
uncommunicatively[ADV] อย่างไม่พูดมาก, See also: อย่างสงบปากคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
euthanize (vt ) การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต การทำให้บุคคลหรือสัตว์เสียชีวิตอย่างสงบโดยเจตนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top