Search result for

*ห้องเครื่อง*

(69 entries)
(0.5994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ห้องเครื่อง, -ห้องเครื่อง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องเครื่อง    [N] king's kitchen, See also: royal kitchen, Syn. ห้องครัว, Example: พ่อครัวในห้องเครื่องต่างเร่งมือทำอาหารกันไม่หยุด, Count unit: ห้อง, Notes: (ราชา)
ห้องเครื่อง    [N] king's kitchen, Syn. ห้องครัว, ครัว, Example: พ่อครัวในห้องเครื่องต่างเร่งมือทำอาหารกันไม่หยุด, Count unit: ห้อง, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้องเครื่องน. ครัว, เรียกเต็มว่าห้องพระเครื่องต้น, ห้องสำหรับเก็บเครื่องราชูปโภค, เรียกเต็มว่า ห้องเครื่องราชูปโภค
ห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์เรือเป็นต้น.
คู่สายโทรศัพท์น. สายที่ใช้ประกอบการสื่อสารทางโทรศัพท์ ๒ เส้น ต่อจากห้องเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไปยังบ้านผู้ใช้โทรศัพท์, คู่สาย ก็ว่า.
อาปานศาลาน. ห้องเครื่องดื่ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery room; machine roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine room; machinery roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dash๑. ผนังห้องเครื่อง ๒. แผงหน้าปัด [มีความหมายเหมือนกับ dashboard; instrument panel] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
firewallผนังห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hood; bonnetฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
น้ำมันหล่อลื่นสารหล่อลื่นที่มีลักษณะไหลเทได้ ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีลักษณะปิด เช่น ห้องเครื่อง ห้องเกียร์ เพื่อลดการเสียดสี ระบายความร้อน ป้องกันสนิม ฯลฯ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Engine room seems clearห้องเครื่องปกติดี Cloak of Darkness (2008)
Get down to the engine room now.ไปที่ห้องเครื่องเร็ว The Dark Knight (2008)
We'll slide the cockpit open to see what's wrong.เราจะเปิดห้องเครื่องออก เพื่อดูว่ามันมีอะไรผิดปกติ Nowhere Boy (2009)
This could be the engine roomมันดูเหมือน ห้องเครื่องยนต์ นะ Air: Part 1 (2009)
Dim the cabin lights over the Atlantic.หรี่ไฟในห้องเครื่องลงตอนอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก Reversals of Fortune (2009)
Engineering reports ready for launch.-ห้องเครื่องรายงานว่าพร้อมปล่อยยาน Star Trek (2009)
Then what about assigning engineering crews to try and boost our warp yield?งั้นให้ห้องเครื่องของเราหาทางเพิ่มกำลังวาปยานเราให้แรงขึ้นดีมั้ย Star Trek (2009)
Security, seal the engineering deck. We have intruders in turbine section 3.ทหารยาม ปิดล้อมชั้นห้องเครื่อง มีผู้บุกรุกที่เขตกังหันน้ำ 3 Star Trek (2009)
Dilithium chambers at maximum captain.ห้องเครื่องไดลิเที่ยมเดินเต็มกำลังครับกัปตัน Star Trek (2009)
Listen, buddy, just go up to the machine room and check it out, okay?ใช่ ฟังนะเพื่อน แค่ขึ้นไปที่ห้องเครื่อง แล้วไปดูว่ามันเป็นอะไร โอเคมั๊ย? Devil (2010)
They're in the machine room!มันอยู่ในห้องเครื่อง MacGruber (2010)
Machine room! Go!ห้องเครื่อง ไป! MacGruber (2010)
Scott!เกิดอะไรขึ้น เราโดนระเบิดระลอกสอง ในบริเวณห้องเครื่อง Trial and Error (2010)
We have secondary explosions in the engineering area.เรามีการระเบิดระลอกสองในห้องเครื่อง Trial and Error (2010)
Our bullets just bounce off, and theirs, I don't know, they can just rip right through an engine block.กระสุนที่ยิงมัน กระเด็นกระดอนออกมาหมด แล้วตรงนี้, ฉันก็ไม่รู้นะ แต่มันโดนฉีกออกได้ ตรงแถวๆห้องเครื่อง What Hides Beneath (2011)
I told those kids at the motor pool to make sure it was full up.ฉันบอกพวกเด็กๆที่ห้องเครื่องแล้ว ว่าต้องคอยเติมให้เต็ม Eight Hours (2011)
Seal auxiliary engine. Seal sick bay.ปิดกั้นห้องเครื่องยนต์ กั้นห้องพยายาม Captain (2012)
I need you to swear to me that you never told anyone other than Lawrence Kemp about the flaws in his hood.ผมต้องการให้คุณสาบานกับผม ว่าคุณไม่เคยบอกใคร นอกจากลอว์เรน เคมป์ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในฝากระโปรงห้องเครื่องรถ Discovery (2012)
- The furnace room. - Which is where?ห้องเครื่องเตาหลอม มันอยู่ตรงไหน There's Always a Downside (2012)
I gotta find the engine room. We shut the power and wait them down.ฉันจะไปค้นหาห้องเครื่อง เราจะปิดพาวเวอร์ทั้งหมด Escape Plan (2013)
If they're at lower deck it's going to be their exit route.ถ้าเขาอยู่ข้างล่างดาดฟ้า เขากำลังจะไปห้องเครื่อง Escape Plan (2013)
Meet me at the engine room.เจอฉันที่ห้องเครื่อง ฉันกำลังลงไป Escape Plan (2013)
Get everybody down to the engine room.รับทุกคนลง ไปที่ห้องเครื่องยนต์. Captain Phillips (2013)
All crew to the engine room!ลูกเรือทั้งหมดไปที่ห้องเครื่องยนต์! Captain Phillips (2013)
All crew to the engine room now!ทั้งหมด ลูกเรือห้องเครื่องยนต์ในขณะน Captain Phillips (2013)
Take everybody to the bottom of the engine room.ใช้ทุกคน ด้านล่างของห้องเครื่องยนต์. Captain Phillips (2013)
Engine room.ห้องเครื่องยนต์. Captain Phillips (2013)
Problem from engine room.ปัญหาจากห้องเครื่องยนต์. Captain Phillips (2013)
All right. Engine room.สิทธิห้องเครื่องยนต์ทั้งหมด.. Captain Phillips (2013)
Then engine room.แล้วห้องเครื่องยนต์. Captain Phillips (2013)
Enough. Engine room.พอห้องเครื่องยนต์.. Captain Phillips (2013)
Here's the engine room.ห้องเครื่องยนต์. Captain Phillips (2013)
In the engine room.ในห้องเครื่องยนต์. Captain Phillips (2013)
In the engine room.ในห้องเครื่องยนต์. Captain Phillips (2013)
He's got Scotty back in the transporter room, locked in on Chekov's stomach.เขาให้สก็อตตี้กลับเข้าไป ในห้องเครื่องแปลงมวลสาร ล็อคเป้าไปที่ท้องของเชคอฟ Blood Money (2013)
Secure the engine room, then find me a date.การรักษาความปลอดภัยห้องเครื่องยนต์แล้วหาผมวันที่ Captain America: The Winter Soldier (2014)
Engine room secure.ห้องเครื่องยนต์ที่มีความปลอดภัย Captain America: The Winter Soldier (2014)
We would seal the bridge and the reactor room.เราจะประทับตราสะพาน และห้องเครื่องปฏิกรณ์ The Martian (2015)
Everything important, the controls, the reactors, the engines...ส่วนสำคัญ หอควบคุม เตาปฏิกรณ์ ห้องเครื่อง Passengers (2016)
Do you know what he has under the hood?ในห้องเครื่องมีอะไรรู้มั้ย The Fate of the Furious (2017)
Do you know, it doesn't matter what's under a hood?อะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญหรอก The Fate of the Furious (2017)
One's in the wheel well, backup's in the firewall.ที่บังโคลนกับผนังห้องเครื่องยนต์ Heat (1995)
That's the central corridor that you're in now. It connects the personnel areas at the front of the ship to Engineering at the rear.ที่คุณยืนอยู่คือทางเชื่อมใหญ่ ระหว่างศูนย์บังคับการกับห้องเครื่องด้านหลัง Event Horizon (1997)
- Mr. Justin, you take Engineering.จัสติน นายไปดูห้องเครื่อง Event Horizon (1997)
I think I've reached the door to the first containment, Dr. Weir.ผมมาถึงประตูห้องเครื่องแล้ว Event Horizon (1997)
The Engineering decks are on the other side.เข้าไปอีกนิดนึงจะเจอห้องเครื่อง Event Horizon (1997)
- How? The bridge is gone. - What about Engineering?-ถ้าปิดที่ห้องเครื่องคุณทำได้ไหม Event Horizon (1997)
Keep heading aft. The next stop will be the engine room.เดินต่อไป ป้ายหน้าคือห้องเครื่องยนต์ Titanic (1997)
Tuesday, 1 0:0 4 a.m.เข้าไปในห้องเครื่องยนต์, ระเบิดถังน้ำมัน. Deja Vu (2006)
I'm here at the airport, waiting for you.ส่งชิ้นส่วนที่ความมีร้อนสูง เข้าไปในห้องเครื่องยนต์, Deja Vu (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเครื่องยนต์[n. exp.] (hǿng khreūangyon) EN: engine room   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
workshop(เวิร์ค'ชอพ) n. โรงงาน,การประชุมปฏิบัติการ,ห้องเครื่อง,การสัมนาเชิงปฏิบัติการ, Syn. seminar

English-Thai: Nontri Dictionary
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Werkstatt(n) |die, pl. Werkstätten| ห้องเครื่อง, ห้องช่าง(ช่างไม้ ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องมือ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top